BibliotekaCzasopismaWebmail 1 *|Webmail 2 *
 
 
 
 
 

Archiwalna strona WWW
(od dnia 27 marca 2023 r.)

Aktualne informacje znajdują się pod adresem URL:
https://www.ifpan.edu.pl

 
 
 
 
 
 
   Informator o Instytucie 
   Wirtualny Spacer 
 
 
   Konwersatorium IF PAN 
   Popularyzacja fizyki 
   Praktyki studenckie w IF PAN 
   Praktyki przeddoktorskie w IF PAN 
   Projekty doktoranckie 
   Seminaria 
   Konferencje 
   Welcome Centre 
 
 
   Projekt MagTop   
   Projekty QuantERA   
   Projekty TechMatStrateg 
   Projekty POIG   
   Projekty POIR   
   Projekty MEiN   
   POIG 1.1.2 - Projekt kluczowy   
   Projekt EAgLE   
   Projekt Baltic TRAM   
   Projekt MSCA POLONEZ   
   Udział Polski w ESRF   
   Fundusze strukturalne UE   
   Inkubator Innowacyjności 4.0 
   Projekt "Welcome to Poland" 
 
 
   Szkoła Doktorska 
   Studia doktoranckie 
   Projekt ERASMUS 
 
 
   Acta Physica Polonica A 
 
 
   Oferta dla przemysłu 
   Zamówienia publiczne 
 
 
   Deklaracja dostępności 
 
 
 
 
google
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSIĄGNIĘCIA
 
 
 
 
Charge dopants control quantum spin Hall materials
Phys. Rev. Lett. 130, 086202 (2023)
Phys. Rev. B 107, 085421 (2023)

    Unlike in the quantum Hall effect and quantum anomalous Hall effect, the quantization precision in the quantum spin Hall effect depends on unavoidable background impurities and defects. However, doping with magnetic ions restores the quantization accuracy.

więcej →     


Powłoki magnetyczne o unikalnej strukturze na półprzewodnikowych nanodrutach
z InAs i InAs1-xSbx

Nano Lett. 22, 8925 - 8931 (2022)

    Wprowadzanie jonów magnetycznych i możliwości sterowania oddziaływaniami magnetycznymi w niskowymiarowych strukturach półprzewodnikowych jest od dawna celem, który pozwoli uzyskać nowatorskie topologiczne stany elektronowe, charakteryzujące się złamaną symetrią odwrócenia w czasie. Stany takie obserwuje się jako anomalny kwantowy izolator Halla, izolator aksjonowy czy antyferromagnetyczny izolator topologiczny, z których każdy posiada unikalne mody krawędziowe.

więcej →     


Stany ściśnięte spinowo: jedno- i dwuosiowe ściskanie atomów przez sprzężenie laserowe w atomowym modelu Fermi-Hubbard'a
Phys. Rev. Lett. 129, 090403 (2022)

    Wytwarzanie, przechowywanie i wykorzystywanie skorelowanych wielociałowych stanów kwantowych to kluczowe cele przyszłych technologii kwantowych i metrologii. Takie stany mogą być generowane w czasie z początkowych stanów koherentnych przez tzw. dynamiczne protokoły. W naszej pracy rozważamy wytwarzanie silnie skorelowanych stanów w układzie złożonym z ultrazimnych atomów fermionowych umieszczonych w periodycznym potencjale sieci optycznych w fazie Motta.

więcej →     


 
 
AKTUALNOŚCI
 
 
 
W dniu 8. marca 2023 r. prof. dr hab. Tomasz Dietl został powołany przez Ministra Edukacji i Nauki na Członka Rady Narodowego Centrum Nauki. Kandydaturę prof. Dietla do Rady NCN zgłosił Instytut Fizyki PAN.
   20.03, Instytut Fizyki PAN
 
Z żalem zawiadamiamy, że 16 marca 2023 zmarł dr hab. Zbigniew Bukowski, pracownik INTiBS PAN we Wrocławiu, wybitny specjalista z zakresu chemii materiałów magnetycznych i nadprzewodzących. Współautor szeregu publikacji wspólnych z pracownikami Instytutu Fizyki PAN.
   20.03, Instytut Fizyki PAN
 
Zmarł dr Adam Sandauer, były pracownik Instytutu Fizyki PAN
   16.03, Instytut Fizyki PAN
 
   08.03, Instytut Fizyki PAN
 
Sesja sprawozdawcza z działalności naukowej Instytutu Fizyki PAN w 2022 roku
   Program sesji   oraz   Plakaty
   09.02, Instytut Fizyki PAN
 
   06.02, Instytut Fizyki PAN
 
   24.01, Instytut Fizyki PAN
 
Spotkanie ekspertów poświęcone zagadnieniom sprzężenia magnetyzmu i nadprzewodnictwa z materią topologiczną
Dyskutowane będą najnowsze osiągnięcia i perspektywy w dziedzinie technologii kwantowych, w badaniach materiałów topologicznych, niekonwencjonalnego nadprzewodnictwa, topologicznych stanów powierzchniowych oraz wpływ konwencjonalnych rodzajów uporządkowania na te zjawiska.
   17 - 18.01, Instytut Fizyki PAN
 
Rozstrzygnięcie konkursów NCN Opus 23, Polonez BIS 1, Preludium 21 i NAVA
   16.12, Instytut Fizyki PAN
 
 
  
     28.11, Instytut Fizyki PAN

 

Nobel z Fizyki 2022
W tym roku Nagrodę Nobla otrzymali profesorowie Alain Aspect z Francji, John F. Clauser z USA i Anton Zeilinger z Austrii "za eksperymenty ze splątanymi fotonami, ustalenie naruszenia nierówności Bella i pionierską informaykę kwantową". Gratulujemy laureatom! Ta nagroda cieszy nas tym bardziej, że Instytut posiada wspólną publikację [1] z Prof. Aspect w pokrewnej tematyce, a Prof. Zeilinger opublikował kilka prac w tej dziedzinie [2], [3] w naszym czasopiśmie naukowym Acta Physica Polonica A.
   05.10, Instytut Fizyki PAN
 
Zmarła dr inż. Elżbieta Janik, wieloletni pracownik Instytutu Fizyki PAN
Wspomnienie prof. Grzegorza Kaczewskiego, prof. Jacka Kossuta i dr. Tomasza Wojciechowskiego
   04.10, Instytut Fizyki PAN
 
 
WYDARZENIA
 
 
 Mgr inż. Wiktoria Zajkowska otrzymała pierwszą nagrodę za najlepszy plakat na konferencji
13th Polish-Japanese Joint Seminar on Micro and Nano Analysis

29 września 2022
 
 Mgr inż. Anna Kaleta otrzymała pierwszą nagrodę za najlepszą prezentację w sesji młodych naukowców na konferencji 13th Polish-Japanese Joint Seminar on Micro and Nano Analysis
29 września 2022
 
 Wspomnienie o Panu Lechu Cyrulińskim zmarłym 2 lipca 2021 r.więcej →
22 września 2022
 
 Mgr Barbara Klepka otrzymała nagrodę za najlepszy plakat na międzynarodowej konferencji Methods and Applications in Fluorescence w Gothenburg, Szwecji
22 września 2022
 
 XIV Sympozjum Doktoranckie IF PAN
   Program      Rozkład prezentacji   oraz   Abstrakty
19 - 20 września 2022
 
 
XXVI Festiwal Nauki w Instytucie Fizyki PAN
17 września 2022
 
 Mgr Michał Białobrzewski otrzymał pierwszą nagrodę za prezentację na 18-tym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Biofizycznego
12 września 2022
 
 
Mgr Midhun Anila otrzymał nagrodę za najlepszy plakat na 18-tym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Biofizycznego
12 września 2022
 
 
 
  
6 września 2022
 
 19 sierpnia 2022
 
 
W ramach konferencji JEMS 2022 zorganizowana została sesja pamięci. Są to wykłady o zmarłych w ostatnim okresie wybitnych fizykach: o prof. Robercie Gałązce, prof. Marku Cieplaku, prof. Włodzimierzu Zawadzkim z naszego Instytutu oraz o profesorach Igorze E. Dzyaloshinskim, Johnie Slonczewskim, Ludwiku Dobrzyńskim, Romanie Micnasie, Januszu Morkowskim i Wojciechu Suskim.
Wykłady dostępne są na stronie konferencji.
8 sierpnia 2022
 
 
 
  
2 sierpnia 2022
 
 
 
  
8 lipca 2022
 
 
 
Mgr Ashutosh Wadge otrzymał nagrodę za najlepszy plakat na 50th International School & Conference on the Physics of Semiconductors "Jaszowiec 2022"
3 czerwca 2022
 
 W ramach programu Solidarni z Ukrainą 2022 Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przyznała Instytutowi Fizyki PAN pieniądze na stypendia dla studentów z Ukrainy przeznaczone na ukończenie pracy nad doktoratem
3 czerwca 2022
 
 Zmarł dr hab. Marian Rusek, wieloletni pracownik Instytutu Fizyki PAN
23 maja 2022
 
 Nagrody Dyrektora za najlepszą publikację, rozprawę doktorską i osiągnięcie habilitacyjne w 2021 r. otrzymali: dr Alexander Lau, dr Timo Hyart, dr hab. Carmine Autieri, dr Pham Dinh Quoc Huy, oraz dr hab. Panagiotis Theodorakis
28 kwietnia 2022
 
 Zmarł prof. dr hab. Wojciech Suski, wieloletni członek Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN
5 kwietnia 2022
 
 
 
  
17 marca 2022
 
 
 
Dr Marta Sobańska otrzymała nagrodę 2021 Mark Reed Young Researcher Award przyznawaną przez czasopismo Nanotechnology (IOP) za prace nad mechanizmami samo-organizującego się zarodkowania i wzrostu PAMBE nanodrutów GaN na niekrystalicznych podłożach
14 marca 2022
 
 Sesja sprawozdawcza Instytutu Fizyki PAN
   Komunikaty   Sesja plakatowa   oraz   Plakaty
17 lutego 2022
 
 W dniach 24 - 29 lipca br. w Warszawie odbędzie się międzynarodowa konferencja Joint European Magnetic Symposia (JEMS2022), termin nadsyłania abstraktów: do 4 marca.
   Plakat konferencyjny
3 lutego 2022
 
 Zmarł prof. dr hab. Roman Micnas, wybitny specjalista w dziedzinie fizyki materii skondensowanej, członek Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN
17 stycznia 2022
 
 Zmarł prof. dr hab. Marek Cieplak, wybitny naukowiec, wieloletni pracownik Instytutu Fizyki PAN
31 grudnia 2021
 
 XIII Sympozjum Doktoranckie IF PAN (w trybie zdalnym)
   Program   oraz   Abstrakty
13 - 15 grudnia 2021
 
 
  
Mgr Andrzej Opala otrzymał nagrodę za najlepszy plakat na międzynarodowym seminarium WE-Heraeus-Seminar "Photoemission Tomography"

9 grudnia 2021
 
 Atrykuł współautorstwa prof. dr. hab. Tomasza Dietla, dr. hab. Cezarego Śliwy i dr. Carmine Autieri, "Superexchange dominates in magnetic topological insulators" opublikowany w Phys. Rev. B wyróżniony został przez redaktorów pisma adnotacją w rubryce "Editors' Suggestion"
6 grudnia 2021
 
 Rozstrzygnięcie konkursów NCN Opus 21 i Preludium 20
29 listopada 2021
 
 Rozstrzygnięcie konkursu NCN na współpracę polsko-chińską Sheng2
22 listopada 2021
 
 Dr Łukasz Mioduszewski otrzymał Nagrode Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się pracę doktorską wykonaną w Instyutcie Fizyki PAN, pod kierunkiem Prof. Marka Cieplaka
22 października 2021
 
 Zmarł prof. dr hab. Jerzey Herbich, członek Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN w latach 2007-2014
21 października 2021
 
 Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2020/2021 w Warszawskiej Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych
4 października 2021
 
 
  
Mgr Volodymyr Tsiumra otrzymał nagrodę za najlepszy referat na konferencji: "11th International Conference on Luminescent Detectors and Transformes on Ionizing Radiation (LUMDETR 2021)"

20 września 2021
 
 
 
XXV Festiwal Nauki w Instytucie Fizyki PAN (w trybie zdalnym)
   "Fotowoltaika = czysta energia Czy to rozwiąże nasze problemy?"
- wykład prof. dr. hab. Marka Godlewskiego (IF PAN)
Film do obejrzenia na YouTube. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
17 - 26 września 2021
 
 
 
Wspomnienie prof. dra hab. Jerzego Kołodziejczaka o Profesorze Włodzimierzu Zawadzkim
Prezentacja prof. Kołodziejczaka o powstaniu Polskiej Szkoły Fizyki Półprzewodników
18 sierpnia 2021
 
 Reprezentacja Polski zdobyła złoty medal i pierwsze miejsce w 34 Międzynarodowym Turnieju Młodych Fizyków
29 lipca 2021
 
 Projekt dr. Panagiotisa Theodorakisa realizowany w ramach programu POLONEZ został wyróżniony przez Narodowe Centrum Nauki
14 lipca 2021
 
 "Technologie, które zmienią świat" - wywiad profesorów Tomasza Dietla i Tomasza Wojtowicza w tygodniku "Polityka"
8 czerwca 2021
 
 Rozstrzygnięcie konkursu Opus 20
20 maja 2021
 
 Rozstrzygnięcie konkursu DAINA 2 na polsko-litewskie projekty badawcze
10 maja 2021
 
 Miło nam ogłosić, że Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, przyznała Instytutowi Fizyki PAN w ramach programu "Welcome to Poland" środki finansowe w wysokości 295 050,00 zł na realizację wniosku pt.: "Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk dla Obcokrajowców"
10 maja 2021
 
 XXIV Piknik Naukowy PR i CN "Kopernik"
10 - 15 maja 2021
 
 
Wspomnienie o Profesorze Robercie Gałązce
5 maja 2021
 
 Instytut Fizyki PAN rozpoczął współpracę z Europejską Organizacją Badań Jądrowych CERN w ramach projektu AEgIS
23 kwietnia 2021
 
 Sesja sprawozdawcza Instytutu Fizyki PAN  (Transmisja na YouTube)
   Komunikaty   Sesja plakatowa   oraz   Plakaty
18 lutego 2021
 
 Dr Alexander Lau został laureatem konkursu "H2020 Marie Skłodowska-Curie - Individual Fellowship"
10 lutego 2021
 
 Instytut Fizyki PAN sygnatariuszem listu intencyjnego dotyczącego koordynacji działań na rzecz rozwoju polskich badań kwantowych
9 lutego 2021
 
 Dr Marcin Płodzień i dr Alexander Lau zostali stypendystami programów NAWA
8 stycznia 2021
 
 Rozstrzygnięcie konkursu NCN CEUS-UNISONO na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze
5 stycznia 2021
 
 Zmiana zasad korzystania z biblioteki IF PAN
4 stycznia 2021
 
 Dziewięciu profesorów z Instytutu Fizyki PAN znajduje się pośród najczęściej cytowanych polskich naukowców
21 grudnia 2020
 
 XII Sympozjum Doktoranckie IF PAN (sympozjum zdalne)
   Program   oraz   Abstrakty
3 - 4 grudnia 2020
 
 Popularne omówienie wyników opisanych w rozprawie doktorskiej dr. Michała Grzybowskiego pt. "Electrical manipulation of the domain structure of antiferromagnetic CuMnAs", za którą otrzymał on nagrodę Prezesa Rady Ministrów
24 listopada 2020
 
 Zwycięzcy konkursów Opus 19 i Preludium 19
24 listopada 2020
 
 
  
Z radością informujemy, że Profesor Grzegorz Karczewski został laureatem Nagrody Mariana Smoluchowskiego i Emila Warburga za rok 2021: "za swój fundamentalny wkład w rozwój metod epitaksji z wiązek molekularnych i związane z tym pogłębienie niemiecko-polskiej wspłpracy w fizyce ciała stałego". Nagrodę przyznaje wspólnie Polskie Towarzystwo Fizyczne i Deutsche Physikalische Gesellschaft.
Laureatowi serdecznie gratulujemy

23 listopada 2020
 
 
Podziękowania od organizatorów XXIV Festiwalu Nauki dla Instytutu Fizyki PAN
19 listopada 2020
 
 18 listopada 2020
 
 Dr Michał Grzybowski został Laureatem nagrody Prezesa Rady Ministrów w roku 2020 za rok 2019 w kategorii wyróżniająca się rozprawa doktorska
30 pażdziernika 2020
 
 Konferencja "Stulecie Polskiego Towarzystwa Fizycznego - Rok 2020 Rokiem Fizyki"
20 pażdziernika 2020
 
 Wystawa "Polscy Fizycy dla Nauki Światowej" w Senacie RP
20 pażdziernika 2020
 
 
 
 
  
Dr Remigiusz Worch został laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii Naukowiec Przyszłości

2 pażdziernika 2020
 
 Nagrody Dyrektora IF PAN za najlepsze osiągnięcia w 2019 r.
25 września 2020
 
 
XXIV Festiwal Nauki w Instytucie Fizyki PAN
   "Wycieczka w pobliże zera absolutnego" - pokazy z fizyki niskich temperatur
   "Fotowoltaika" - wykład
24 września 2020
 
 
            
Instytut Fizyki PAN otrzymał trzy dyplomy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznane za działalność innowacyjną grupy prof. dr. hab. Marka Godlewskiego
10 sierpnia 2020
 
 Atrykuł współautorstwa dr. hab. Henryka Teisseyre "Stable charged exciton in a ZnO/(Zn,Mg)O quantum well at near room temperature" opublikowany w Appl. Phys. Lett., opisujący rekordowo wysoką energię wiązania trionu (ekscytonu naładowanego) w epitaksjalnej półprzewodnikowej studni kwantowej, wynoszącą 27.6 meV, wyróżniony został przez wydawcę jako "Editor's Pick"
23 lipca 2020
 
 
Dr Marta Sobańska laureatką czwartej edycji Konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego
17 lipca 2020
 
 Zwycięzcy konkursu Etiuda 8
17 lipca 2020
 
 W związku z obchodami Roku Fizyki i stulecia Polskiego Towarzystwa Fizycznego (PTF) w budynku Senatu R.P. w Warszawie została otwarta przygotowana przez PTF wystawa plakatów poświęconych stuleciu polskiej fizyki
26 maja 2020
 
 Zwycięzcy konkursów Opus 18, Preludium 18, Sonata 15 i Preludium BIS 1
22 maja 2020
 
 
  
Prof. dr hab. Mariusz Gajda uzyskał nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii Naukowiec Przyszłości

5 maja 2020
 
 
  
Dr Remigiusz Worch uzyskał nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii Naukowiec Przyszłości

30 kwietnia 2020
 
 Notatka dotycząca przebiegu wypadku w Instytucie Fizyki PAN, w dniu 27 kwietnia 2020 roku, ok. godz. 21:00
28 kwietnia 2020
 
 Atrykuł współautorstwa prof. dr. hab. Tomasza Dietla i mgr. Grzegorza Mazura, "Magnetic-field-induced topological phase transition in Fe-doped (Bi,Sb)2Se3 heterostructures" opublikowany w Phys. Rev. Materials wyróżniony został przez redaktorów pisma adnotacją w rubryce "Editors' Suggestion"
22 kwietnia 2020
 
 Prof. dr hab. Marek Cieplak beneficjentem grantu w europejskim konkursie H2020
9 marca 2020
 
 Dr Izabela Kamińska beneficjentką grantu w konkursie Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR)
9 marca 2020
 
 Prof. dr hab. Jerzy Langer, emerytowany profesor Instytutu Fizyki PAN, został wybrany na stanowisko
Prezesa Towarzystwa Naukowego Warszawskiego na kadencję 2020-2023.

6 marca 2020
 
 Turniej Młodych Fizyków 2020 - zawody półfinałowe
29 lutego 2020
 
 
Z przyjemnością informujemy, że prof. dr hab. Jacek Kossut, członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów i przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN został wyróżniony przyznaną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nagrodą za "znaczące osiągnięcia w zakresiedziałalności organizacyjnej".
Laureatowi serdecznie gratulujemy!
24 lutego 2020
 
 Seminarium specjalne z okazji Dnia Nauki w Polsce
19 lutego 2020
 
 Laureaci konkursu Sonata Bis 9 NCN
18 lutego 2020
 
 Sesja sprawozdawcza Instytutu Fizyki PAN
   Komunikaty,   Sesja plakatowa   oraz   Podsumowanie
13 lutego 2020
 
 Prof. dr hab. Wojciech Paszkowicz będzie reprezentował Instytut Fizyki w Komitecie Krystalografii Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2020-2023
10 lutego 2020
 
 Nasz Instytut jest licznie reprezentowany w nowo wybranym Komitecie Fizyki
Polskiej Akademii Nauk

3 lutego 2020
 
 Dr hab. Wojciech Brzezicki został laureatem tegorocznego konkursu Visegrad Group Academies Young Researcher Award Quantum Physics 2019
19 grudnia 2019
 
 
  
Dr Ewelina Milińska laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii Naukowiec Przyszłości

5 grudnia 2019
 
 Dr Marcin Mateusz Wysokiński, adiunkt w Oddziale ON 6.1, otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Serdecznie Gratulujemy!
3 grudnia 2019
 
 
Podziękowania od organizatorów XXIII Festiwalu Nauki dla Instytutu Fizyki PAN
29 listopada 2019
 
 Dr. hab. Wojciech Brzezicki, obecnie adiunkt w ON 6 (MagTop), otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów RP w 2019 roku, za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego. Wojciech Brzezicki uzyskał stopień doktora habilitowanego w dniu 24.05.2018 na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Serdecznie Gratulujemy!
8 listopada 2019
 
 45 Zjazd PTF, Kraków 12-18 września 2019
22 października 2019
 
 
Warsztaty "Topological matter meets entrepreneurs"
18 października 2019
 
 W dniu 8 października o godzinie 10:00 w Audytorium im. L. Sosnowskiego odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020
8 października 2019
 
 
XXIII Festiwal Nauki w Instytucie Fizyki PAN
28 września 2019
 
 Stypendysta, zwyciężca konkusu im. Stanisława Ulama NAWA w Instytucie Fizyki PAN
27 września 2019
 
 
Prof. dr hab. Roman Puźniak otrzymał na konferencji Superstripes 2019, Ischia, Italy, June 23-29, 2019 prestiżową nagrodę RICMaSS Fibonacci Prize 2019
28 sierpnia 2019
 
 
  
Nagroda dla dr Katarzyny Gas za najlepszy plakat na konferencji 11th International Conference on Magnetic and Superconducting Materials (MSM19) na Seoul National University w Seoulu, S. Korea , 17-24 August 2019

28 sierpnia 2019
 
 W 2 konkursie na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu technologii kwantowych, organizowanym przez konsorcjum QuantERA nagrodzony został projekt MAQS "Kwantowe symulatory wykorzystujące atomy magnetyczne" z udziałem prof. dr hab. Mariusza Gajdy z Instytutu Fizyki PAN.
1 sierpnia 2019
 
 Atrykuł autorstwa mgr. G. P. Mazura, dr. K. Dybko, dr. hab. A. Szczerbakowa, dr. J. Z. Domagały, dr. A. Kazakova, dr. M. Zgirskiego, mgr. E. Łusakowskiej, dr. hab. S. Kreta, mgr. inż. J. Korczaka, prof. T. Storego, prof. M. Sawickiego i prof. T. Dietla "Experimental search for the origin of low-energy modes in topological materials" opublikowany w Phys. Rev. B wyróżniony został przez redaktorów pisma adnotacją w rubryce "Editors' Suggestion"
26 lipca 2019
 
 Zmarł prof. dr hab. Tomasz Gregorkiewicz były pracownik IF PAN
(Nekrolog rodziny z informacja o terminie i miejscu pogrzebu)
   Wspomnienie
16 lipca 2019
 
 Prof. dr hab. Tomasz Dietl wybrany został na członka honorowego Japonskiego Towarzystwa Fizyki Stosowanej
5 lipca 2019
 
 Prof. dr hab. Jerzy Langer, emertyowany profesor Instytutu Fizyki PAN został powołany w skład pilotującego komitetu doradczego Europejskiej Rady d/s Innowacji przy Komisji UE (European Innovation Council pilot advisory board) na lata 2019-2020. Serdecznie gratulujemy!
4 lipca 2019
 
 Mini-symposium "Dynamics of crystal surfaces: old problems and new solutions"
   Program
25 czerwca 2019
 
 
  
Nagroda dla mgr. Andrzeja Opali za najlepszy plakat na konferencji 48th International School and Conference on the Physics of Semiconductors "Jaszowiec" 2019

12 czerwca 2019
 
 Sympozjum doktoranckie
28 - 30 maja 2019
 
 Spotkanie informacyjne i szkolenie, na ktrórym dr inż. Ewelina Szymańska z Narodowego Centrum Nauki omawiała ofertę konkursów NCN, oraz sposób ralizacji i raportowania projektów.
27 maja 2019
 
 XXIII Piknik Naukowy PR i CN "Kopernik"
   Podsumowanie
11 maja 2019
 
 Dr Rafał Szabla został laureatem konkursu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Stypendia przeznaczone są dla najzdolniejszych młodych naukowców z całej Polski. Dr Rafał Szabla znalazł się wśród czterech laureatów, których osiągnięcia zostały uznane za wybitne.
10 maja 2019
 
 Finał Krajowego Turnieju Młodych Fizyków
9 kwietnia 2019
 
                       
Dr Marta Sobańska laureatką pierwszego miejsca w konkursie o nagrodę naukową Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów za wybitną pracę doktorską z dziedziny wzrostu i charakteryzacji kryształów wykonaną w latach 2016 - 2018. Rozprawa zatytułowana "Wzrost i właściwości nanodrutów GaN otrzymywanych metodą MBE z plazmowym źródłem azotu" wykonana została w IF PAN pod opieką prof. Z. R. Żytkiewicza
9 kwietnia 2019
 
 Finał XIV edycji konkursu "Fizyczne Ścieżki" współorganizowanego przez Instytut Fizyki PAN
odbędzie się 5 kwietnia w NCBJ w Świerku

   Program
5 kwietnia 2019
 
 Podpisanie umowy o utworzeniu i wspólnym prowadzeniu Warszawskiej Szkoły Doktorskiej
Nauk Ścisłych i BioMedycznych

2 kwietnia 2019
 
                      
Nagrody dla prof. Marka Godlewskiego, dr. inż. Jarosława Kaszewskiego, dr. Rafała Pietruszki, dr. Bartłomieja Witkowskiego, mgr Moniki Ożgi i Piotra Sybilskiego na targach "Malaysia Technology Expo (MTE 2019)", które odbyły się w Kuala Lumpur w Malezji
27 marca 2019
 
 Prof. dr hab. Tomasz Dietl został wybrany do grona 143 wybitnych recenzentów czasopism
Physical Review na rok 2019

27 lutego 2019
 
 
W dniach 26-27.02.2019 MagTop IF PAN zaprasza na dwudniowe sympozjum "Majorana modes and beyond" poświęcone najnowszym teoretycznym i doświadczalnym wynikom badań stanów topologicznych. Więcej informacji na
www.magtop.ifpan.edu.pl/Majoranas2019

   Plakat   oraz   Program
26 - 27 lutego 2019
 
                   
Złoty medal i nagroda specjalna dla prof. Marka Godlewskiego, dr. inż. Jarosława Kaszewskiego i mgr. Julity Rosowskiej na targach "Innovation and Technology Exposition (IPITEx 2019)", które odbyły się w Bangkoku w dniach 2 - 6 lutego 2019 r.
21 lutego 2019
 
 Sesja sprawozdawcza Instytutu Fizyki PAN
   Komunikaty   oraz   Sesja plakatowa
12 lutego 2019
 
 List otwarty dyrektorów instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, napisany po zabójstwie Pawła Adamowicza, w którym naukowcy apelują:

"do wszystkich uczestników społecznych debat, dziennikarzy, a nade wszystko do moderatorów życia politycznego o stanowcze odrzucenie mowy nienawiści, która wywiera destrukcyjny wpływ na ludzką świadomość i pobudza do przemocy. Protestujemy przeciwko wszelkim odmianom populizmu, który stanowi zagrożenie dla społecznego ładu w naszym wspólnym domu, jakim jest Polska. Odnowa życia publicznego w duchu wzajemnego szacunku jest naszą jedyną szansą."

18 stycznia 2019
 
 
Konferencja prasowa "Instytut Fizyki PAN 2019, Fizyka przed wyzwaniami cywilizacyjnymi"
(TVP3 Kurier Warszawski)
   Notka   oraz   Komunikat prasowy
17 stycznia 2019
 
 Atrykuł współautorstwa dr. Rafała Jakieły, prof. Macieja Sawickiego i prof. Tomasza Dietla "Nematicity of correlated systems driven by anisotropic chemical phase separation" opublikowany w Phys. Rev. Materials wyróżniony został przez redaktorów pisma adnotacją w rubryce "Editors' Suggestion" oraz notatką prasową HZDR
17 grudnia 2018
 
 Uroczyste Seminarium z okazji 45-lecia Środowiskowego Laboratorium Badań Rentgenowskich i Elektromikroskopowych SL-1
   Program
4 grudnia 2018,
 
                     
2 grudnia 2018
 
 Sympozjum doktoranckie - Molecular Water
   Program
15 listopada 2018,
 
 
14 listopada 2018
 
 
Artykuł dr. J. Szczepkowskiego, dr. hab. A. Grocholi i prof. dr. hab. W. Jastrzębskiego wśród "Hot Articles" Phys. Chem. Chem. Phys.13 listopada 2018
 
 
7 listopada 2018
 
 
Medal Międzynarodowego Stowarzyszenia Zaawansowanych Materiałów
dla prof. dr. hab. Marka Godlewskiego za godne uwagi i wyjątkowe badania
w zakresie nowych technologii i innowacji
10 października 2018
 
 W dniu 4 października o godzinie 11:00 w Audytorium im. L. Sosnowskiego odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego, na której prof. dr hab. Iwo Białynicki-Birula wygłosi wykład pt. "Chaos"
4 października 2018
 
 
XXII Festiwal Nauki w Instytucie Fizyki PAN
   Wykłady z pokazami i Warsztaty dla dzieci
   Zwiedzanie Laboratoriów
   Podsumowanie
29 września 2018
 
 The Third Workshop of Vietnamese Students in Poland
06 - 07 września 2018
 
 
Artykuł prof. dr. hab. Marka Godlewskiego w piśmie "Fakty - Magazyn Gospodarczy"
(Lipiec-Wrzesień 2018)
6 sierpnia 2018
 
 
  
28 lipca 2018
 
 

25 lipca 2018
 
 
17 lipca 2018
 
 
Zdjęcie:
fot. Sebastian Jurek [WAT]
 
Instytut Fizyki PAN podpisał umowę o współpracy naukowej z Wojskowa Akademią Techniczną
3 lipca 2018
 
 Artykuł "Microstructural and transport properties of superconducting FeTe0.65Se0.35 crystals"współautorstwa dr. D. J. Gawryluka, dr. J. Piętosy, prof. dr. hab. M. Berkowskiego, dr. R. Diduszko, prof. dr. hab. R. Puźniaka i prof. dr. hab. A. Wiśniewskiego został wybrany do Superconductor Science and Technology (SUST) 2017 highlights collection
29 czerwca 2018
 
                     
21 czerwca 2018
 
 
  
Nagroda dla mgr. Grzegorza Mazura za najlepszy plakat na konferencji 47th International School and Conference on the Physics of Semiconductors "Jaszowiec" 2018

21 czerwca 2018
 
 
Nagroda dla mgr. Grzegorza Mazura za najlepszy plakat na konferencji International Workshop Quantum Complex Matter (QCM 2018) i Frontiers Condensed Matter Physics (FCMP)
15 czerwca 2018
 
 XXII Piknik Naukowy PR i CN "Kopernik"
   Podsumowanie
9 czerwca 2018, PGE Narodowy
 
 
  
6 czerwca 2018
 
 Wyjazdowe sympozjum doktoranckie Instytutu Fizyki PAN
   Program   oraz   Abstrakty
4 - 6 czerwca 2018, Białobrzegi nad Zalewem Zegrzyńskim
 
 
Praca dr Hanny Rostkowskiej, dr. Leszka Lapińskiego i prof. Macieja Nowaka "Hydrogen-atom tunneling through a very high barrier; spontaneous thiol → thione conversion in thiourea isolated in low-temperature Ar, Ne, H2 and D2 matrices" wyróżniona została artykułem wprowadzającym opublikowanym w magazynie ChemistryWorld
30 maja 2018
 
 
29 maja 2018
 
 Dzień otwarty Instytutu Fizyki PAN
   Program,   Plakat   oraz   Podsumowanie
26 maja 2018
 
 

9 maja 2018
 
 

9 maja 2018
 
 Festiwal Młodych Badaczy "Odkrycia" współorganizowany przez Instytut Fizyki PAN
15 kwietnia 2018
 
 Finał XIII edycji konkursu "Fizyczne Ścieżki" współorganizowanego przez Instytut Fizyki PAN
14 - 15 kwietnia 2018
 
 Turniej Młodych Fizyków 2018 - zawody finałowe
14 kwietnia 2018
 
 Sympozjum doktoranckie - Noise in Physics
   Program
12 kwietnia 2018
 
 
Praca dra Rafała Szabli i prof. Andrzeja Sobolewskiego "Sequential electron transfer governs the UV-induced self-repair of DNA photolesions" wyróżniona została artykułem wprowadzającym opublikowanym w magazynie ChemistryWorld
4 kwietnia 2018
 
 

15 marca 2018
 
 
Nominację profesorską otrzymał prof. dr hab. Andrzej Wawro
14 marca 2018
 
 Turniej Młodych Fizyków - zawody półfinałowe
10 marca 2018
 
 

15 lutego 2018
 
 Sesja sprawozdawcza Instytutu Fizyki PAN
   Komunikaty   oraz   Sesja plakatowa
15 lutego 2018
 
                
Nagrody na targach Bangkok International IP, Invention, Innovation and Technology
Exposition, IPITEx 2018

6 lutego 2018
 
 Dr Marta Sobańska otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych wybitnych naukowców
5 stycznia 2018
 
 Symposium on the physics of Majorana bound states
5 stycznia 2018
 
 

04 - 05 grudnia 2017
 
 Mgr Michał Grzybowski otrzymał stypendium Prezesa Polskiej Akademii Nauk dla wybitnych doktorantów za rok 2017
29 listopada 2017
 
 Nowe projekty badawcze finansowane przez NCN
27 listopada 2017
 
 
Wielki sukces Instytutu Fizyki PAN w konkursie QuantERA
27 listopada 2017
 
 

24 listopada 2017
 
 Sympozjum doktoranckie - Growth processes
   Program
23 listopada 2017
 
                
Nagrody na targach INOVA-BUDI UZOR 2017
17 listopada 2017
 
 Sympozjum z okazji jubileuszu 60-lecia prof. Mariusza Gajdy oraz prof. Mirosława Brewczyka
20 października 2017
 
                   
Złoty medal z wyróżnieniem, oraz srebrny medal na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS
5 października 2017
 
 W dniu 5 października o godzinie 10:00 w Audytorium im. L. Sosnowskiego odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego
5 października 2017
 
 Finał konkursu "Falling Walls Lab Warsaw"
4 października 2017
 
 XXI Festiwal Nauki w Instytucie Fizyki PAN
30 września 2017
 
 The Second Workshop of Vietnamese Students in Poland
23 - 24 września 2017
 
 Profesorowie Leszek Sirko i Bogdan Kowalski we władzach Polskiego Towarzystwa Fizycznego
5 września 2017
 
 Nowe wyniki otrzymane z wykorzystaniem fourierowskiej spektroskopii stanów spinowych z rozdzielczością rzędu mikroelektronowolta
25 sierpnia 2017
 
 Profesorowie Tomasz Wojtowicz i Grzegorz Karczewski we współpracy z zespołem z Uniwersytetu Purdue w West Lafeyette przeprowadzili doświadczenia, których wyniki prowadzą do stworzenia nowej, skalowalnej platformy półprzewodnikowej do budowy topologicznego komputera kwantowego
18 sierpnia 2017
 
 Prof. dr hab. Zbigniew Kisiel uczestniczył w odkryciu w atmosferze Tytana akrylonitrylu, substancji, która mogłaby być elementem składowym błon otaczających hipotetyczne organizmy żyjące w środowisku płynnego metanu na Tytanie
1 sierpnia 2017
 
 Dr Ewelina Milińska laureatką konkursu POWROTY ogłoszonego przez FNP
1 sierpnia 2017
 
 

18 lipca 2017
 
 
Mgr D. Jarosz, dr hab. H. Teisseyre, mgr M. Stachowicz, dr J. Domagała i prof. dr hab. Adrian Kozanecki otrzymali nagrodę za nalepszy plakat zaprezentowany na 7 International Workshop on Crystal Growth Technology, Potsdam, July 2-6, 2017
10 lipca 2017
 
 Udział IF PAN w XXI Pikniku Naukowym PR i CN "Kopernik"
14 czerwca 2017
 
 
Obrazek z artykułu współautorstwa prof. dr. hab. Zbigniewa Kisiela "Corannulene and its complex with water: a tiny cup of water" umieszczony został na okładce czerwcowego numeru PCCP
8 czerwca 2017
 
 Prof. dr hab. Marek Berkowski został laureatem Nagrody im. Prof. Jana Czochralskiego za wybitne osiągnięcia naukowe i/lub aplikacje przyznanej za całokształt dorobku naukowego
31 maja 2017
 
 IX Sympozjum Doktoranckie IF PAN
   Program   Abstrakty   oraz   Plakat
29 - 31 maja 2017
 
 Instytut Fizyki PAN jest współorganizatorem polskiej edycji międzynarodowego konkursu Falling Walls Lab poświęconego prezentacji innowacyjnych pomysłów młodych badaczy z różnych dziedzin nauki.
23 maja - 25 lipca 2017
 
 
W dniu 23 maja 2017 r. Dyrektor Instytutu Fizyki PAN, Prof. dr hab. Roman Puźniak, symbolicznym aktem przecięcia wstęgi dokonał oficjalnego otwarcia nowego,
Międzyoddziałowego "Laboratorium Procesów Technologicznych Nanostruktur i Przyrządów Półprzewodnikowych" w IF PAN.

   Prezentacja
23 maja 2017
 
 
Dr Paweł Krupa otrzymał wyróżnienie za najlepszą pracę posterowa na konferencji:
6th edition of the conference on Biomolecules and Nanostructures w Podlesicach

19 maja 2017
 
 Dzień otwarty Instytutu Fizyki PAN
   Program   oraz   Podsumowanie
13 maja 2017
 
 Sympozjum doktoranckie
   Program
20 kwietnia 2017
 
 Profesor Andrzej Sobolewski otrzymał prestiżową nagrodę naukową Fundacji Alexandra von Humboldta "Carl Friedrich von Siemens Research Award"
13 lutego 2017
 
 Sesja sprawozdawcza Instytutu Fizyki PAN
   Komunikatyprogram   oraz   Sesja plakatowa
9 lutego 2017
 
 Zmarła Pani Marianna Borejko
31 stycznia 2017
 
 Uroczyste podpisanie umowy z Europejskim Centrum Synchrotronowym ESRF
20 grudnia 2016
 
 Z inicjatywy pani Beaty Bartyskiej Instytut Fizyki PAN przyłączył się do akcji Szlachetna Paczka
14 grudnia 2016
 
 Wyróżnienie Archiwum PAN dla pani Agnieszki Mioduskiej i profesora Henryka Szymczaka
5 grudnia 2016
 
 W dniach 17-19 listopada 2016 odbyły się w Brukseli 65 międzynarodowe targi INNOVA 2016 w czasie których prof. Marek Godlewski udekorowany został Krzyżem Oficerskim Europejskiej Nagrody Innowacyjności (European Innovation Award)
24 listopada 2016
 
 Dr Andrzej Nadolny, emerytowany pracownik IFPAN, uzyskał nagrodę World Federation of Physics Competitions za zasługi dla rozwoju międzynarodowych konkursów fizycznych
4 listopada 2016
 
 Sympozjum doktoranckie - Physics under extremal conditions
   Program    oraz   Wykłady
3 listopada 2016
 
 ELI Seminar - seminarium poświęcone projektowi Extreme Light Infrastructure
21 października 2016
 
 Sympozjum poświęcone osiągnięciom naukowym Pani Profesor Ritty Szymczak
   Program    oraz   Filmy z Sympozjum: część I i część II
12 października 2016
 
 Dr Maciej Zgirski otrzymał grant w ramach programu FIRST TEAM przyznany przez Fundacje na Rzecz Nauki Polskiej
W ramach grantu realizowany będzie projekt "Ultraszybka termometria oparta na nadprzewodzącym złączu Josephsona"
5 października 2016
 
 Uroczysta inauguracja roku akademickiego
5 października 2016
 
 Dr Joanna Jankowska prowadząca badania dotyczące zastosowania perowskitów przy produkcji wydajnych energetycznie paneli słonecznych otrzymała stypendium START Fundacji Nauki Polskiej
28 września 2016
 
 Prof. dr hab. Adam Barcz odebrał z rąk Prezydenta RP akt nominacyjny przyznający mu tytuł profesora nauk fizycznych
27 września 2016
 
 XX Festiwal Nauki w Instytucie Fizyki PAN
24 - 25 września 2016
 
 Mgr inż. Przemysław Kowalik otrzymał wyróżnienie za najlepszy prezentację posterową na konferencji YUCOMAT 2016 w Herceg Novi w Czarnogórze.
23 września 2016
 
 Reprezentacja Polski wyłoniona w Krajowym Turnieju Młodych Fizyków organizowanym przez PTF oraz Instytut Fizyki PAN zdobyła brązowy medal w XXIX Międzynarodowym Turniej Młodych Fizyków
5 sierpnia 2016
 
 Prof. dr hab. Adam Barcz otrzymał nominację profesorską
28 lipca 2016
 
 
Pracownia Mikroskopii Elektronowej IF PAN otrzymała Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego

15 lipca 2016
 
 Udział pracowników Laboratorium SL1 w projektach w ramach współpracy w Radzie Państw Morza Bałtyckiego
14 lipca 2016
 
 Profesorowie Tomasz Dietl i Tomasz Wojtowicz zwyciężyli w konkursie na zbudowanie nowego ośrodka badawczeogo w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB)
28 czerwca 2016
 
 

Nagroda Student Award Portugalskiego Towarzystwa Próżniowego (SOPORVAC) dla Pani mgr Marty Sobańskiej za osiągnięcia naukowe i prezentację wyników na konferencji 13th EXMATEC - Expert Evaluation and Control of Compound Semiconductor Materials and Technologies.
10 czerwca 2016
 
 VIII Sympozjum Doktoranckie IF PAN
   Program
30 maja - 1 czerwca 2016

 
 
Mgr Rafał Pietruszka otrzymał dyplom za prezentacja plakatowa pt. "Zinc oxide - the promising material for low cost and efficient solar cells" przedtawioną na konferencji E-MRS - European Materials Research Society 2016 Spring Meeting

6 maja 2016
 
 Sympozjum doktoranckie
   Program   oraz   Wykłady
7 kwietnia 2016

 
 


   W dniach 30 - 31 marca 2016 r. Instytut uczestniczył jako wystawca w międzynarodowych targach ENEX Nowa Energia. Za zaprezentowane rozwiązanie, trójwymiarowa elektrodę, kapituła konkursu przyznała Instytutowi medal.

31 marca 2016
 
 W dniu 1 III odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Krystalografii PAN kadencji 2016-2019. W wyniku wyborów w skład Komitetu weszli pracownicy IFPAN,
profesorowie Marek Berkowski i Wojciech Paszkowicz.

30 marca 2016

 
 


   W dniach 24 - 25 marca 2016 r. Instytut uczestniczył w Wystawie Wynalazków, imprezie współorganizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach wystawy prezentowane były osiągnięcia jednostek naukowych i badawczych w roku 2015. Instytut otrzymał dwie nagrody: dyplom oraz tytuł Ambasadora Innowacji.

25 marca 2016
 
 
 
   W dniach 9-11 marca 2016 r. Instytut uczestniczył w międzynarodowych targach EXPO-SURFACE. Dotychczasowe osiągnięcia badawcze Instytutu w materii pokryć nanostrukturami tlenkowymi oraz pokryć antybakteryjnych spotkały się z uznaniem kapitułykonkursowej, która przyznała medal oraz wyróżnienie.

11 marca 2016
 
 

8 marca 2016
 
 Minisympozjum "Contemporary approaches to atomic scale crystal growth simulations"
   Program
25 lutego 2016
 
 Sesja sprawozdawcza Instytutu Fizyki PAN
   Komunikaty   oraz   Sesja plakatowa - program   oraz   Plakaty
18 lutego 2016
 
 
      
Działalność popularyzatorska Instytutu wzbudza ogromne zainteresowanie i spotyka się z pozytywnym oddźwiękiem ze strony uczniów i nauczycieli.

10 lutego 2016
 
 Instytut Fizyki otrzymał akredytację Ministerstwa Rozwoju w zakresie świadczniea usług proinnowacyjnych
5 lutego 2016
 
 Prezentacja przedstawiona przez dr Bozenę Sikorę na konferencji Fourteenth Young Researchers' Conference Materials Sciences and Engineering, December 9-11, 2015, Belgrade, Serbia nagrodzona została jako jedna z dwóch najlepszych
17 grudnia 2015
 
 
      
W 222 tomie Spinger Series in Materials Science zatytulowanym: "Heusler Alloys - Properties, Growth, Applications" ukazal się artykuł przegladowy "Structural Order in Heusler Compounds" odnoszacy się do strukturalnych badań metoda NMR, autorstwa Sabiny Wurmehl (IFW) i Marka Wójcika (IFPAN)

17 grudnia 2015
 
 Prof. dr hab. Leszek Sirko został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w MNiSW
14 grudnia 2015
 
 Dzień Otwarty Instytutu Fizyki PAN
   Program   oraz   Plakat
5 grudnia 2015
 
 Innowacyjna technologia wytwarzania rekordowo wydajnych ogniw krzemowych opracowana w Instytutcie Fizyki PAN wejdzie do produkcji w nowo budowanej
w Polsce fabryce

3 grudnia 2015
 
 
      
W listopadzie 2015 r. Instytut Fizyki PAN, uczestniczył w konkursie na Najbardziej Prodoktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk. W III edycji konkursu Instytut zdobył II nagrodę.

23 listopada 2015
 
 
      
21 listopada 2015
 
 
      
6 listopada 2015
 
 W dniu 28 października zmarł dr Janusz Ostrowski, najstarszy były pracownik naukowy Instytutu Fizyki PAN
   Wspomnienie
28 października 2015
 
 
      
23 października 2015
 
 Sympozjum doktoranckie
22 października 2015
 
 
      
14 października 2015
 
 Na 9-tych Miedzynarodowych Targach Innowacyjności (9 International Warsaw Invention Show IWIS 2015) pracownicy Instytutu Fizyki uzyskali cztery prestiżowe nagrody, w tym nagrodę specjalną Tajwańskiego Biura Innowacji.
   Gold Medal with Mention,   Silver Medal,   Bronze Medal   oraz    Special Award
14 października 2015
 
 Wspomnienie o pani prof. dr hab. Ritcie Szymczak
14 października 2015
 
 Inauguracja roku akademickiego 2015/16
6 października 2015
 
 Dr Michał Ławniczak i dr Bartłomiej Witkowski otrzymali stypendia naukowe MNiSW
2 października 2015
 
 Sesja Naukowa w Instytucie Fizyki PAN z okazji Jubileuszu osiemdziesiątych urodzin profesora Jerzego Kołodziejczaka
   Program i wykłady,   Zdjęcia   oraz   Film
29 września 2015
 
 XIX Festiwal Nauki w Instytucie Fizyki PAN
19 września 2015
 
 Prof. dr hab. Leszek Sirko został wybrany i decyzją Prezesa Polskiej Akademii Nauk
powołany na członka Rady Dyrektorów Jednostek Naukowych Akademii
na kadencję 2015-2018

16 września 2015
 
 


      
15 września 2015
 
 


      
4 września 2015
 
 


      
31 lipca 2015
 
 


      
Dyplom dla dr Yaroslava Zhydachevskiego za najlepszy poster na konferencji "The 5th International Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical Materials" July 19 - 24, 2015, Gdańsk

24 lipca 2015
 
 


      
21 lipca 2015
 
 


      
21 lipca 2015
 
 


      
17 lipca 2015
 
 
      
30 czerwca 2015
 
 
      
25 czerwca 2015
 
     
Nowe nominacje profesorskie otrzymali prof. Elżbieta Guziewicz oraz prof. Andrzej Szewczyk
24 czerwca 2015
 
 
      
24 czerwca 2015
 
 Nowe instrumenty pomiarowe w Instytucie Fizyki PAN
24 czerwca 2015
 
 
      
2 czerwca 2015
 
 Seminarium dla nauczycieli
W dniach 30 - 31 maja odbyło się w IF PAN seminarium dla nauczycieli. W programie
wykłady i zwiedzanie pracowni.
30 - 31 maja 2015
 
 
      
   Polska Nagroda Innowacyjności - nominacja
(Dziennik Gazeta Prawna)

27 maja 2015
 
 VII Sympozjum Doktoranckie IF PAN
   Program   oraz   Plakat
25 - 27 maja 2015
 
 Warsztaty "Towards effective cooperation with industry"
15 - 16 kwietnia 2015
 
 W dniu 11 kwietnia 2015, w Audytorium im. Prof. L. Sosnowskiego, odbędzie się Seminarium Finałowe konkursu prac uczniowskich "Fizyczne Ścieżki"
11 kwietnia 2015
 
 Podziękowania od Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci za zorganizowanie w IF PAN
warsztatów naukowych dla młodzieży

30 marca 2015
 
                
Instytut w roku 2014 decyzją Kapituły konkursu otrzymał tytuł "Jakość Roku 2014"
w kategorii Nauka. Jednocześnie I Europejski Kongres Jakości, który odbył się w dniu
23 marca 2015 r. w Warszawie uhonorował Instytut Złotą Jakością Roku 2015.
23 marzec 2015
 
 Prof. Jerzy Langer został mianowany przewodniczącym 26 osobowej grupy doradczej (Future Emerging Technologies Advisory Group - FETAB) Programu FET (Future and Emerging Technologies), największego projektu badawczego w ramach programu Horyzont 2020.
22 marzec 2015
 
 Artykuł Tomasza Rusina i prof. Włodzimierza Zawadzkiego "Zitterbewegung (Trembling Motion) of Electrons in Graphene" opublikowany w książce "Grafen Simulation" pobrano jak dotąd ponad 5000 razy.
19 marzec 2015
 
 "Fizyka czyni cuda" - seria czterech programów popularno-naukowych: "Era Krzemu""Nowoczesna alchemia""Fizyka leczy""Przyszość nas zaskoczy", promujących
Instytut Fizyki PAN zrealizowanych z funduszy europejskich w ramach programu "Eagle".
3 marca 2015
 
 Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, którego udziałowcem jest IF PAN zostało laureatem konkursu "Teaming for Excellence" w ramach projektu Horyzont 2020
24 lutego 2015
 
 Wystawa "W niezwykłym świecie kryształów"
16 lutego - 6 marca 2015
 
 Sesja sprawozdawcza Instytutu Fizyki PAN
   Komunikaty,   Sesja plakatowa - program   oraz   Plakaty
12 lutego 2015
 
 Projekt prof. dr hab. Grzegorza Karczewskiego został zakwalifikowany do finansowania przez NCN w ramach konkursu HARMONIA
11 lutego 2015
 
 Dr Łukasz Cywiński został wybrany jako jeden z "wybitnych recenzentów na rok 2015" American Institute of Physics
5 lutego 2015
 
 "Innowacje polskich naukowców: potrafimy dłużej przechowywać informacje zakodowane optycznie" - wywiad z prof. Grzegorzem Karczewskim w Radiu Tok FM
29 stycznia 2015
 
 


      
28 stycznia 2015
 
 


      
Instytut w roku 2014 brał udział w Ogólnopolskim Konkursie im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne i zdobył tam Brązowy Laur.

15 stycznia 2015
 
 Prof. Marek Cieplak laureatem międzynarodowego konkursu z zakresu chorób neurodegeneracyjnych
15 grudnia 2014
 
 Zgromadzenie Ogólne IUPAP zatwierdziło nominację prof. Jacka Kossuta na członka komisji IUPAP
12 grudnia 2014
 
 Dzień Otwarty Instytutu
   Programoraz   Plakat
6 grudnia 2014
 
 Prof. Andrzej Sobolewski powołany został na członka Rady NCN na czteroletnią kadencję 2015 - 2018
4 grudnia 2014
 
 W TVP Polonia emitowany był cykl 10 minutowych filmów promujących Instytut Fizyki PAN zatytułowany "Fizyka czyni cuda".
29 listopada 2014
 
 W dniu 27.11 w programie Radiowa Akademia Nauk w radiu Tok FM prof. Grzegorz Grabecki opowiadał o dniu otwartym w IF PAN
27 listopada 2014

 
 


      
26 listopada 2014
 
 


      
26 listopada 2014
 
 


      
25 listopada 2014
 
 


      
24 listopada 2014
 
 


      
20 listopada 2014
 
 


      
15 listopada 2014
 
 


      
Instytut Fizyki PAN zajął III miejsce w II edycji konkursu Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk na "Najbardziej Prodoktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk - PROPAN 2014".

14 listopada 2014
 
 Program o Instytucie Fizyki PAN w TVP1 (zaczyna się w 2 min. 30 sek.,
po reklamach)

4 listopada 2014

 
 


      
30 października 2014
 
 


      
W dniach 27 - 28 października 2014 r. odbył się w Katowicach Polski Kongres Przedsiębiorczości, podczas którego Instytut Fizyki PAN otrzymał Polską Nagrodę Innowacyjności. Nagrodę w imieniu Instytutu odebrali prof. Leszek Sirko oraz prof. Marek Godlewski.

27 - 28 października 2014
 
 


      
23 - 24 października 2014
 
 
W dniu 22.10 br. IF PAN odwiedziła delegacja z Chongqing University of Post and Telecommunications (CQUPT) pod kierunkiem Prorektora Uniwersytetu Prof. Lin Jinzhao (na zdj. czwarty z prawej strony) oraz Dziekan Wydziału Elektroniki Prof. Zhou Xianju (na zdj. czwarta z lewej strony). Pod opieką Prof. Prof. B. Kowalskiego, E. Guziewicz i A. Kamińskiej goście zwiedzali laboratoria Instytutu, a następnie omówili z dyrekcją IF PAN plany przyszłej współpracy.
22 października 2014
 
 Wspomnienie o prof. nzw. dr hab. Jadwidze Bąk-Misiuk
22 października 2014

 
 

      
15 października 2014
 
 XVIII Festiwal Nauki w Instytucie Fizyki PAN
   Programoraz   Podziekowania
20 września 2014
 
 Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 w Międzynarodowym Studium
Doktoranckim IF PAN

9 października 2014
 
 Dr Łukasz Kilański uzyskał stypendium naukowe dla młodych wybitnych naukowców
3 października 2014
 
 XVIII Festiwal Nauki w Instytucie Fizyki PAN
   Programoraz   Podziekowania
20 września 2014

 
 

      
Dyplom dla mgr K. Lasek za najlepszą prezentację podczas konferencji E-MRS - European Materials Research Society 2014 Fall Meeting Symposium O: "Recent progress in new high-Tc superconductors and related multifunctional and magnetic materials"

18 września 2014
 
 Spotkanie rowerowe w Stacji Mercedes
5 sierpnia 2014
 
 

      
Projekt kluczowy POIG.01.01.02-00-008/08 NanoBiom otrzymał nominację do JAKOŚCI ROKU w dziedzinie Nauka

27 lipca 2014
 
 
     
W dniach 13-18 lipca 2014 r. we Wrocławiu odbyła się międzynarodowa konferencja pt. "17th International Conference on Luminescence and Optical Spectroscopy of Condensed Matter (ICL'14)", na której dr Bożena Sikora oraz mgr Izabela Kamińska z zespołu Fizyki Biologicznej otrzymały wyróżnienia, za prezentację wyników badań na sesji plakatowej.
18 lipca 2014

 
 W dniach 30 czerwca - 1 lipca odbyło się w IF PAN w ramach projektu EAgLE szkolenie "Legal aspects of cooperation with innovative stakeholders"
   Program
30 czerwca - 1 lipca 2014


 
 

      
Postanowieniem z dnia 26 czerwca 2014 Prezydent RP nadał dr. hab. Lechowi Tomaszowi Baczewskiemu tytuł profesora

26 czerwca 2014
 
 
     
Prof. Z. Kisiel i prof. H. Szymczak uhonorowani zostali przez wydawców czasopism Journal of Molecular Spectroscopy i Journal of Magnetism and Magnetic Materials dyplomami uznania za szczególnie wysoką jakość
recenzji artykułów publikowanych w JMS i JMMM

19 czerwca 2014

 
 
      
W dniach 9-13 czerwca 2014 w Darłowie odbyła się XIII Krajowa Konferencja Elektroniki. Dwaj młodzi pracownicy Instytutu otrzymali wyróżnienia za najlepsze prezentacje:
dr B. Witkowski za referat mówiony i mgr Rafał Pietruszka za prezentację plakatową.

16 czerwca 2014
 
 

(fot. A. Piekarski ŚCO)
      

10 czerwca 2014
 
 
      
Nawiązanie współpracy naukowej z Chongqing University of Post and Telecommunication (Chiny). Spotkanie prof. prof. A. Suchockiego, E. Guziewicz i A. Kamińskiej z Rektorem Uniwersytetu prof. Li Yinguo

9 czerwca 2014, Chongqing, Chiny

 
 
      
Dyplom dla mgr. R. Pietruszki za najlepszą prezentację podczas konferencji E-MRS - European Materials Research Society 2014 Symposium Y: Advanced materials and characterization techniques for solar cells II

2 czerwca 2014
 
 
      
Dyplom uznania dla IF PAN za udział w 18 Pikniku Naukowym PR i CNK

31 maja 2014
 
 Rozstrzygnięcie polsko-francuskiego konkursu POLONIUM 2014/15
29 maja 2014
 
 Dr inż. Mariusz Woźniak otrzymał nagrodę im. Marii Skłodowskiej-Curie
29 maja 2014
 
 
      
27 maja 2014
 
 VI Sympozjum Doktoranckie IF PAN
   Program
16 - 17 maja 2014
 
 VI Konferencja Kwantowe Nanostruktury Półprzewodnikowe do Zastosowań w Biologii i Medycynie
   Program   oraz   Lista uczestników
7 - 8 maja 2014
 
 Prof. Tomasz Wojtowicz został laureatem konkursu Wyjazdowe Stypendium Naukowe Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
28 kwietnia 2014
 
 Panel ekspertów w ramach projektu MIME POIG 01.01.02-00-108/09
- podsumowanie Projektu

   Program Panelu
15 - 16 kwietnia 2014
 
 Odczyt prof. Tomasza Dietla podczas zebrania Komitetu Fizyki PAN
pt. "Projekty ERC i inne programy Horyzont 2020" (prezentacja .pptx)

9 kwietnia 2014
 
 Dzień nanotechnologii
8 kwietnia 2014
 
 Seminarium Finałowe konkursu prac uczniowskich "Fizyczne Ścieżki"
29 marca 2014
 
 W ramach projektu EAgLE prof. dr hab. Detlef Hommel z Uniwersytetu Wrocławskiego wygosi referat: "Semiconductor quantum dots and single photon emitters".
21 marca 2014
 
 "Fizyka, czyli cały świat" - artykuł prof. Leszka Sirko w czasopiśmie
"Academia"

13 marca 2014
 
 
      
3 marca 2014
 
 
 Zmarł senator Rzeczypospolitej Polskiej dr Zbigniew Romaszewski
  13 lutego 2014
 
 Sesja sprawozdawcza Instytutu Fizyki PAN
   Komunikaty,   Sesja plakatowa - program   oraz   Plakaty
   Pismo z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
12 lutego 2014
 
 
      Instytut Fizyki PAN został Laureatem tytułu "JAKOŚĆ ROKU 2013" i "JAKOŚĆ ROKU ZŁOTO"
3 lutego 2014
 
 Rower skonstruowany przez mgr. inż. M. Jurka z IF PAN zdobył pierwszą nagrodę
w konkursie Think Big organizowanym przez UPC Biznes

23 stycznia 2014
 
 Informacje o projekcie "CellulosomePlus" kierowanym przez prof. Marka Cieplaka
w ramach EU/FP7

22 stycznia 2014
 
 Prof. Jerzy Langer został powołany na eksperta Future Emerging Technologies Advisory Group Komisji Europejskiej
16 grudnia 2013
 
 Instytut Fizyki PAN znalazł się wśród najlepszych polskich ośrodków naukowo-badawczych i uniwersyteckich w międzynarodowym rankingu SCImago
15 grudnia 2013
 
 Nagroda PAN i RAN za wybitne osiągnięcia naukowe
13 grudnia 2013
 
 Projekt EAgLE - warsztaty pt.: "Priorities of innovation policy in Europe"
   Program
10 grudnia 2013
 
 Nagroda Wydzialu III PAN im. Stefana Pieńkowskiego dla dr Łukasza Cywińskiego
4 grudnia 2013
 
 Stypendia Marszałka Województwa Mazowieckiego
4 grudnia 2013
 
 
      Prof. Tomasz Dietl otrzymał Perłę Honorową w kategorii nauka - nagrodę przyznawaną przez anglojęzyczny ekonomiczny miesięcznik "Polish Market"
3 grudnia 2013
 
 Order Honoru dla dra Viktora Domukhovskiego
14 listopada 2013
 
 
      Prof. Tomasz Wojtowicz otrzymał nagrodę MNiSW
13 listopada 2013

   Laureatowi serdecznie gratulujemy!
 
 Dr Remigiusz Worch zwycięzcą konkursu INTER 2013
28 października 2013
 
 Udział IF PAN w targach Technicon Innowacje
Projekt Nr POIG.01.01.02-00-008/08

24 - 25 października 2013
 
 Dzień Otwarty Instytutu
   Program   oraz   Sprawozdanie
19 października 2013
 
 Odznaczenia dla pracowników Instytutu Fizyki PAN
17 października 2013
 
 
   Obchody 60-lecia Instytutu Fizyki PAN
   Program   oraz   Listy gratulacyjne
17 października 2013
 
 Dr B. Różycki, dr T. Sowiński i dr E. Witkowska otrzymali rekomendację
do stypendium MNiSW dla młodych wybitnych naukowców

4 października 2013
 
 Prof. Grzegorz Karczewski otrzymał subsydium "Mistrz FNP Edycja 2013"
27 września 2013
 
 XVII Festiwal Nauki w Instytucie Fizyki PAN
   Program   oraz   Podziękowania
21 września 2013
 
 
   Wizyta attaché scientifique ambasady francuskiej w Instytucie Fizyki PAN
9 września 2013
 
 Prof. Bogdan Kowalski wybrany został na Sekretarza Generalnego Polskiego Towarzystwa Fizycznego na kadencje rozpoczynającą się w styczniu 2014 r.
2 września 2013
 
 Konferencja wzrostu kryształów ICCGE 17
11 - 16 sierpnia 2013
 
 
   Prof. Dobrowolski otrzymał medal im. Siemionowa
8 sierpnia 2013
 
 Grant LIDER dla dr Joanny Grzyb
21 lipca 2013
 
 Granty "MAESTRO" dla prof. Jacka Kossuta i "HARMONIA"
dla prof. Romana Puźniaka

11 lipca 2013
 
 Granty PBS II dla prof. Henryka Szymczaka
i prof. nzw. Elżbiety Guziewicz

11 lipca 2013
 
 Pokazy eksperymentalne nt. "Fizyka niskich temperatur" - udział IF PAN w XVII Pikniku Naukowym PR i CN "Kopernik", 15.06, w godz. 10.00-21.00, Stadion Narodowy, stoisko nr 71.
15 czerwca 2013
 
 V Sympozjum Doktoranckie IF PAN
   Program
14 - 15 czerwca 2013
 
 Prof. Andrzej Wiśniewski został nowym członkiem Rada Upowszechniania Nauki PAN (podlegla Prezydium PAN). Inicjatywa Rady zostala zatwierdzona na Posiedzeniu Prezydium PAN w dniu 23 maja 2013 r.
6 czerwca 2013
 
 Prof. B. Kowalski wziął udział w audycji radiowej "Wieczór odkrywców", która zostanie wyemitowana 31 maja
o godz. 21:30 w programie I PR

31 maja 2013
 
 
         Prof. dr hab. Andrzej Sobolewski członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk
29 maja 2013
 
 VI Workshop on Quantum Chaos and Localisation Phenomena
24 - 26 maja 2013
 
 
   Wybór dr Magdaleny Stobińskiej
do Rady Młodych Naukowców

24 maja 2013
 
 
   Promieniowanie terahercowe: powstał nowy rodzaj źródła promieniowania, owoc polskiej i francuskiej technologii
13 maja 2013
 
 Wyniki konkursów NCN
9 maja 2013
 
 Dzień nanotechnologii
7 maja 2013
 
 Prof. Tomasz Dietl otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
3 maja 2013
 
 
   Dr hab. Mai Suan Li otrzymał nominację profesorską
22 kwietnia 2013
 
 V Konferencja Kwantowe Nanostruktury Półprzewodnikowe
do Zastosowań w Biologii i Medycynie

   Program   oraz   Lista uczestników
17 - 18 kwietnia 2013
 
 W dniu 13 kwietnia odbyło się Seminarium Finałowe konkursu uczniowskiego Fizyczne Ściezki współorganizowanego przez NCBJ w Świerku i IF PAN
   Program
13 kwietnia 2013
 
 
   Dr Grzegorz Łuka zdobył złoty medal na XVI Moskiewskim Salonie Wynalazków i Innowacyjnych Technologii "ARCHIMEDES - 2013"
8 kwietnia 2013
 
 Dr hab. Marek Gutowski został członkiem Editorial Board nowego czasopisma International Journal of Fuzzy Computation and Modelling
29 marca 2013
 
 
  
   Tytuły "JAKOŚĆ ROKU 2012"  i "JAKOŚĆ ROKU SREBRO"
25 marca 2013
 
 

   Nakładem wydawnictwa PWN ukazał się podrecznik akademicki "Magnetyzm i nadprzewodnictwo" autorstwa
A. Szewczyka, A. Wiśniewskiego,
R. Puźniaka i H. Szymczaka

5 marca 2013
foto: Wydawnictwo
Naukowe PWN
      
 
 
   Dr hab. Wojciech Paszkowicz otrzymał nominację profesorską
14 lutego 2013
 
 Wystawa o prof. Janie Czochralskim w Sejmie RP
14 lutego 2013
 
 Grant Polpharmy dla dr Remigiusza Worcha
14 lutego 2013
 
 Sesja sprawozdawcza Instytutu Fizyki PAN
   Komunikaty   oraz   Sesja plakatowa
13 lutego 2013
 
 
   Instytut Fizyki PAN otrzymał tytuł "JAKOŚĆ ROKU 2012" w kategorii Projekty Badawcze i tytuł "JAKOŚĆ ROKU SREBRO"
28 stycznia 2013
 
 
   Instytut Fizyki PAN podpisał z WAT umowę o współpracy naukowo-badawczej
22 stycznia 2013
 
 Granty "MAESTRO" NCN dla prof. Marka Godlewskiego
i prof. Tomasza Wojtowicza

21 stycznia
 
 Prof. Jan Mostowski został powołany na członka Komisji Dyscyplinarnej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2013-2016
16 stycznia 2013
 
Panel ekspertów w ramach projektu MIME POIG 01.01.02-00-108/09
     Program Panelu
10 stycznia 2013
 
 
   Dr Grzegorz Łuka otrzymał dyplom za zajęcie
II miejsca w konkursie "Innowator Mazowsza"

28 grudnia 2012
 
Panel Ekspertów w ramach projektu kluczowego POIG.01.01.02-00-008/08
     Program Panelu
05 - 06 grudnia 2012
 
 Wystawa "Maria Skłodowska-Curie kobieta niezwykła" w Instytucie Fizyki PAN
13 listopada 2012
 
Udział IF PAN w targach Technicon Innowacje
Projekt Nr POIG.01.01.02-00-008/08

25 - 26 października 2012
 
 
   Artykuł dra hab. P. Pfeffera i prof. W. Zawadzkiego w 2011 Highlights
czasopisma Semiconductor Science and Technology

26 października 2012
 
 
   Artykuł prof. M. Sawickiego i współpracowników w 2011 Highlights
czasopisma Semiconductor Science and Technology

25 października 2012
 
 
   Dr hab. Roman Puźniak otrzymał nominację profesorską
24 października 2012
 
 Wspomnienie o prof. Macieju Suffczyńskim
24 października 2012
 
 Trzy osoby z Instytutu Fizyki PAN otrzymały stypendia dla młodych naukowców
16 października 2012
 
 W piątek, 12.10 o godz. 21:30, prof. Tomasz Story był gościem programu naukowego Krzysztofa Michalskiego w Programie I Polskiego Radia
12 października 2012
 
 
   Dr hab. Magdalena Załuska-Kotur otrzymała nominację profesorską
9 października 2012
 
 Wywiad profesora Marka Godlewskiego w radio PIN
4 października 2012
 
 
 
 
 
BIEŻĄCE  SEMINARIA
 
 
 
KONKURSY  I  OFERTY PRACY
 
 
 
rozwiń wcześniejsze konkursy →    
 

             

 
RESEARCH  HIGHLIGHTS
 
 
 Effects of Charge Dopants in Quantum Spin Hall Materials
Tomasz Dietl
Phys. Rev. Lett. 130, 086202 (2023)
 
 Mechanical forces impair antigen discrimination by reducing differences in T-cell receptor/peptide-MHC off-rates
B. Różycki (co-author)
EMBO Journal, e2500 (2022)
 
 Intrinsic Magnetic (EuIn)As Nanowire Shells with a Unique Crystal Structure
M. A. Załuska-Kotur, R. Buczko, P. Kacman (co-authors)
Nano Lett. (2022)
 
 Leaky Integrate-and-Fire Mechanism in Exciton-Polariton Condensates for Photonic Spiking Neurons
A. Opala, M. Matuszewski (co-authors)
Laser Photonics Rev. 2100660 (2022)
 
 Engineering Interfacial Effects in Electron and Phonon Transport of Sb2Te3/MoS2 Multilayer for Thermoelectric ZT Above 2.0
Mujeeb Ahmad (co-author)
Adv. Funct. Mater. 2206384 (2022)
 
 wiecej publikacji →
 
 
DOKTORATY
 
 
PATENTY
 
 
 A method of obtaining bulk PbTe-CdTe nanocomposite
Michał Szot, Krzysztof Dybko, Tomasz Story, Andrzej Mycielski
Nr patentu EU: EP 4 036 057 B1
 
 Nowe spirocykliczne pochodne ftalidu, sposob ich wytwarzania oraz zastosowanie jako fluorescencyjnych sensorow i sond polarnosci otoczenia
J. Karpiuk, P. Gawryś, E. Karpiuk
Nr patentu: PL237149
 
 Sposób wytwarzania suplementu mikroelementów zawierających cynk oraz suplement wytworzony tym sposobem
J. Kaszewski, M. Godlewski, P. Kiełbik, A. Słońska-Zielonka, M. Godlewski
Nr patentu: PL237209
 
 Sposób wytwarzania nanostruktur kwantowych/heterostruktur oraz trójskładnikowych związków ZnMgO na podłożach zawierających nanostruktury
D. Jarosz, A. Pieniążek, H. Teisseyre, A. Kozanecki, B. Kowalski
Nr patentu: PL237260
 
 Photovoltaic Cell Structure and Method to Produce the Same
S. Gierałtowska, M. Godlewski, R. Pietruszka, Ł. Wachnicki, B. Witkowski
Nr patentu: EP3295490
 
 wiecej patentów →
 
 
 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26REGON:  000326061