Porozumienie 4 instytutów Polskiej Akademii Nauk dotyczące
utworzenia wspólnej Szkoły Doktorskiej
 
 
W dniu 23 lutego 2018 r., w Instytucie Nenckiego został podpisany list intencyjny wyrażający wolę utworzenia wspólnej Szkoły Doktorskiej przez 4 instytuty Polskiej Akademii Nauk: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, Instytut Chemii Fizycznej, Instytut Fizyki oraz Instytut Chemii Organicznej. Sygnatariuszami porozumienia byli Dyrektorzy w/w Instytutów: prof. Agnieszka Dobrzyń, prof. Marcin Opałło, prof. Roman Puźniak oraz prof. Sławomir Jarosz.