Biblioteka Czasopisma Webmail
 
 
 
 
 
 
   Informator o Instytucie 
   Wirtualny Spacer 
 
 
   Konwersatorium IF PAN 
   Popularyzacja fizyki 
   Seminaria 
   Konferencje 
 
 
   Projekt MagTop    
   POIG 1.1.2 - Projekt kluczowy    
   POIG - Projekty    
   Projekt EAgLE    
   Projekt Baltic TRAM    
   Udział Polski w ESRF 
   Fundusze strukturalne UE    
 
 
   Studium doktoranckie 
   Projekt ERASMUS 
 
 
   Acta Physica Polonica A 
 
 
   Oferta dla przemysłu 
   Zamówienia publiczne 
 
 
 
 
google
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praktyki Przeddoktorskie w IF PAN
   16.01 - 27.06, Instytut Fizyki PAN
 
 
OSIĄGNIĘCIA
 
 
 
 
Mesoscopic transport in electrostatically-defined spin-full channels in quantum Hall ferromagnets
Phys. Rev. Lett. 119, 046803 (2017)

rozwiń →    


Magnetization switching in ferromagnets by adsorbed chiral molecules without current or external magnetic field
Nature Commun. 8, 14567 (2017)

rozwiń →    


Giant Rashba Splitting in Pb1-xSnxTe (111) Topological Crystalline Insulator Films Controlled by Bi Doping in the Bulk
Adv. Mater. 29, 1604185 (2017)

rozwiń →    

 
 
AKTUALNOŚCI
 
 
 
Wyjazdowe sympozjum doktoranckie Instytutu Fizyki PAN
   04 -06.06, Białobrzegi nad Zalewem Zegrzyńskim
 
Dzień otwarty Instytutu Fizyki PAN
   26.05, Instytut Fizyki PAN
 
Festiwal Młodych Badaczy "Odkrycia" współorganizowany przez Instytut Fizyki PAN
   15.04, CN Kopernik
 
Finał XIII edycji konkursu "Fizyczne Ścieżki" współorganizowanego przez Instytut Fizyki PAN
   14 - 15.04, CN Kopernik
 
Turniej Młodych Fizyków 2018 - zawody finałowe
   14.04, Instytut Fizyki PAN
 
Sympozjum doktoranckie - Noise in Physics
   Program
   12.04, Instytut Fizyki PAN
 

Praca dra Rafała Szabli i prof. Andrzeja Sobolewskiego "Sequential electron transfer governs the UV-induced self-repair of DNA photolesions" wyróżniona została artykułem wprowadzającym opublikowanym w magazynie ChemistryWorld
     04.04, Instytut Fizyki PAN
 
 
WYDARZENIA
 
 
 

15 marca 2018
 
 
Nominację profesorską otrzymał prof. dr hab. Andrzej Wawro
14 marca 2018
 
  Turniej Młodych Fizyków - zawody półfinałowe
10 marca 2018
 
 

15 lutego 2018
 
więcej →     

 
 
 
 
 
BIEŻĄCE  SEMINARIA
 
 
  Seminarium z magnetyzmu i nadprzewodnictwa
Niekonwencjonalne nadprzewodnictwo w związkach na bazie żelaza: magnetyczne przejścia Lifszyca i parowanie z niezerowym całkowitym momentem pędu
Środa, 9 maja, godz. 10:00, Sala 203, IF PAN
 
 
KONKURSY  I  OFERTY PRACY
 
 
  Postdoc w dziedzinie kwantowej i topologicznej fotoniki   
(English ver.)
   23.04 - 15.06
 
  Postdoc w zakresie fizyki ciała stałego   
(English ver.)
   23.04 - 30.05
 
  Adiunkt w dziedzinie metod dyfrakcyjnych w fizyce ciała stałego    (English ver.)
   12.04 - 15.05
 
  Doktorant-stypendysta w zakresie teorii ultrazimnych gazów   
(English ver.)
   09.04 - 15.06
 
  Student-stypendysta w zakresie teorii ultra-zimnych gazów atomowych   
(English ver.)
   09.04 - 15.06
 
  Doktorant    (English ver.)
   06.02 - 31.05
 
 
Referent d/s rozliczeń projektów badawczych   
   26.04 - 15.05
 
  Laborant w Zespole Spektroskopii Laserowej   
   20.04 - 07.05
 
  Samodzielny pracownik inżynieryjno-techniczny   
(English ver.)
   17.04 - 13.05
 
 
rozwiń wcześniejsze konkursy →    
 

             
 
RESEARCH  HIGHLIGHTS
 
 
  Sequential electron transfer governs the UV-induced self-repair of DNA photolesions
R. Szabla, H. Kruse, P. Stadlbauer, J. Sponer and Andrzej L. Sobolewski
Chem. Sci. 9, 3131-3140 (2018)
 
  Fragility of the Dirac Cone Splitting in Topological Crystalline Insulator Heterostructures
C. M. Polley, R. Buczko, A. Forsman, P. Dziawa, A. Szczerbakow, R. Rechciński, B. J. Kowalski, T. Story, M. Trzyna, M. Bianchi, A. Grubišić Čabo, P. Hofmann, O. Tjernberg, and T. Balasubramanian
ACS Nano 12, 1, 617-626 (2018)
 
  Superluminal X-waves in a polariton quantum fluid
A. Gianfrate, L. Dominici, O. Voronych, Michał Matuszewski, M. Stobińska, D. Ballarini, M. De Giorgi, G. Gigli and D. Sanvitto
Light: Science & Applications 7, 17119 (2018)
 
  wiecej publikacji →
 
 
DOKTORATY
 
 
PATENTY
 
 
  Struktura ogniwa fotowoltaicznego oraz sposób wykonania struktury ogniwa fotowoltaicznego
S. Gierałtowska, M. Godlewski, G. Łuka, R. Pietruszka, Ł. Wachnicki, B. Witkowski
Nr patentu: PL227817
 
  Sposób wytwarzania podłoży z nanopowłokami o rozwiniętej powierzchni
S. Gierałtowska, Ł. Wachnicki, B. Witkowski, M. Godlewski, K. Kopalko
Nr patentu: PL227744
 
  Sposób generacji liczb losowych i układ do generowania liczb losowych
Marek Foltyn, Maciej Zgirski
Nr patentu: PL227546
 
  wiecej patentów →
 
 
 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01 NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26 REGON:  000326061