BibliotekaCzasopismaWebmail *
 
 
 
 
 
 
   Informator o Instytucie 
   Wirtualny Spacer 
 
 
   Konwersatorium IF PAN 
   Popularyzacja fizyki 
   Praktyki studenckie w IF PAN 
   Projekty doktoranckie 
   Seminaria 
   Konferencje 
   Welcome Centre 
 
 
   Projekt MagTop   
   Projekty QuantERA   
   Projekty TechMatStrateg 
   Projekty POIG   
   Projekty POIR   
   POIG 1.1.2 - Projekt kluczowy   
   Projekt EAgLE   
   Projekt Baltic TRAM   
   Projekt MSCA POLONEZ   
   Udział Polski w ESRF 
   Fundusze strukturalne UE   
   Inkubator Innowacyjności 4.0 
   Projekt "Welcome to Poland" 
 
 
   Szkoła Doktorska 
   Studia doktoranckie 
   Projekt ERASMUS 
 
 
   Acta Physica Polonica A 
 
 
   Oferta dla przemysłu 
   Zamówienia publiczne 
 
 
   Deklaracja dostępności 
 
 
 
 
google
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSIĄGNIĘCIA
 
 
 
 
Projekt trójwymiarowych płaskich pasm w półmetalach z linią węzłów
Physical Review X 11, 031017 (2021)

    Niedawne odkrycie niekonwencjonalnego nadprzewodnictwa w skręconej względem siebie parze warstw grafenowych wynika z pojawiania się płaskiego pasma energii dla magicznego kąta skręcenia, ok. 1,1o. W płaskich pasmach energia kinetyczna elektronów staje się zaniedbywalna, a dominują wzajemne oddziaływania elektronów, co prowadzi do dominacji efektów korelacji i pojawiania się egzotycznych faz materii, np. nadprzewodnictwa. Dotychczas badanie tych intrygujących zjawisk koncentrowało się na materiałach dwuwymiarowych, takich jak grafen, ze względu na brak realistycznych propozycji ich odpowiedników w układach trójwymiarowych.

więcej →     


Materiały topologiczne a granice miniaturyzacji elektronicznej
Physical Review Letters 126, 236402 (2021)

    Postępująca w zawrotnym tempie miniaturyzacja nanoukładów elektronicznych wymaga nowych rozwiązań także w zakresie ultra cienkich połączeń galwanicznych, np. z wykorzystaniem 10-20 nanometrowej szerokości ścieżek metalicznych z miedzi lub złota. Są one jednak zawsze źródłem ciepła Joule'a związanego z rozpraszaniem nośników ładunku i wydzielanego podczas przepływu prądu elektrycznego, co coraz silniej ogranicza możliwości pracy nanoukładów elektronicznych. Jakościowo nowym rozwiązaniem byłoby zastosowanie nowej klasy materiałów kwantowych - izolatorów topologicznych.

więcej →     


Struktura ferromagnetycznych nanokryształów GayFe4-yN osadzonych w azotku galu
Scientific Reports 11, 2862 (2021)

    Azotek galu (GaN) i pokrewne związki to kluczowe materiały dla najnowocześniejszej optoelektroniki. Zakres ich funkcjonalności może być dodatkowo znacznie poszerzony dzięki połączeniu GaN z jonami magnetycznymi. Przy stężeniu kationów żelaza w (Ga,Fe)N powyżej 0,4% materiał wyhodowany przez epitaksję ulega krystalograficznej separacji faz, co prowadzi do powstania bogatych w żelazo tzw. "wbudowanych nanokryształów".
Dzięki precyzyjnemu dostrojeniu parametrów wzrostu podczas procesu epitaksjalnego tworzą się planarne macierze kubicznych nanokryształów ferromagnetycznego GayFe4-yN (0<y<1) osadzonych w sieci macierzystej GaN, których właściwości magnetyczne zależą od y, czyli od stężenia Ga. W celu rozróżnienia atomów Ga w nanokryształach od tych w matrycy GaN, międzynarodowa grupa naukowców z Uniwersytetu Johannesa Keplera w Linzu (Austria), Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk, w Warszawie i Linii Pomiarowej SIRIUS synchrotronu SOLEIL, (Francja) wykorzystała połączenie anomalnej dyfrakcji rentgenowskiej i subtelnej struktury anomalnej dyfrakcji (ang. DAFS). Wyniki - opublikowane w Scientific Reports - rzucają światło na to jak korelację między parametrami wytwarzania oraz lokalnym układem strukturalnym wpływają na właściwości magnetyczne systemu materiałowego.

więcej →     


 
 
AKTUALNOŚCI
 
 
 
Sesja sprawozdawcza Instytutu Fizyki PAN
   17.02, Instytut Fizyki PAN
 

Zmarł prof. dr hab. Roman Micnas, wybitny specjalista w dziedzinie fizyki materii skondensowanej, członek Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN
   17.01, Instytut Fizyki PAN
 
Zmarł prof. dr hab. Ludwik Dobrzyński, wybitny specjalista w dziedzinie rozpraszania neutronów i magnetyzmu
   11.01, Instytut Fizyki PAN
 

Zmarł prof. dr hab. Marek Cieplak, wybitny naukowiec, wieloletni pracownik Instytutu Fizyki PAN
Transmisja internetowa uroczystości pogrzebowych Profesora Marka Cieplaka 19.01.2022 będzie dostępna pod linkiem: https://youtu.be/a81aSNJHvvA Transmisja rozpocznie się chwilę przed uroczystością planowaną na godz. 13:30.
   31.12, Instytut Fizyki PAN
 
XIII Sympozjum Doktoranckie IF PAN (w trybie zdalnym)
   Program   oraz   Abstrakty
   13 - 15.12, Instytut Fizyki PAN
 
 
  
Mgr Andrzej Opala otrzymał nagrodę za najlepszy plakat na międzynarodowym seminarium WE-Heraeus-Seminar "Photoemission Tomography"

     09.12, Instytut Fizyki PAN
 
Atrykuł współautorstwa prof. dr. hab. Tomasza Dietla, dr. hab. Cezarego Śliwy i dr. Carmine Autieri, "Superexchange dominates in magnetic topological insulators" opublikowany w Phys. Rev. B wyróżniony został przez redaktorów pisma adnotacją w rubryce "Editors' Suggestion"
   06.12, Instytut Fizyki PAN
 
Rozstrzygnięcie konkursów NCN Opus 21 i Preludium 20
   29.11, Instytut Fizyki PAN
 
Rozstrzygnięcie konkursu NCN na współpracę polsko-chińską Sheng2
   22.11, Instytut Fizyki PAN
 
 
Zmarł prof. dr hab. Jerzey Herbich, członek Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN w latach 2007-2014
   21.10, Instytut Fizyki PAN
 
 
 
WYDARZENIA
 
 
 
  
Mgr Volodymyr Tsiumra otrzymał nagrodę za najlepszy referat na konferencji: "11th International Conference on Luminescent Detectors and Transformes on Ionizing Radiation (LUMDETR 2021)"

20 września 2021
 
 
 
XXV Festiwal Nauki w Instytucie Fizyki PAN (w trybie zdalnym)
   "Fotowoltaika = czysta energia Czy to rozwiąże nasze problemy?"
- wykład prof. dr. hab. Marka Godlewskiego (IF PAN)
Film do obejrzenia na YouTube. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
17 - 26 września 2021
 
 
 
Wspomnienie prof. dra hab. Jerzego Kołodziejczaka o Profesorze Włodzimierzu Zawadzkim
Prezentacja prof. Kołodziejczaka o powstaniu Polskiej Szkoły Fizyki Półprzewodników
18 sierpnia 2021
 
 Reprezentacja Polski zdobyła złoty medal i pierwsze miejsce w 34 Międzynarodowym Turnieju Młodych Fizyków
29 lipca 2021
 
 Projekt dr. Panagiotisa Theodorakisa realizowany w ramach programu POLONEZ został wyróżniony przez Narodowe Centrum Nauki
14 lipca 2021
 
więcej →     

 
 
 
 
 
BIEŻĄCE  SEMINARIA
 
 
 Seminarium z podstaw fizyki
The continuity and Euler equations for non-dissipative fluid flow
Środa, 2 lutego, godz. 11:00
Seminarium on-line
 
 
KONKURSY  I  OFERTY PRACY
 
 
 Ogłoszenie 4/2022
Adiunkt - fizyka doświadczalna: magnetometria SQUID i pomiary magnetoelektryczne
(English ver.)
   24.01 - 15.02
 
 Ogłoszenie 3/2022
Postdoc: wzrost heterostruktur metalicznych
(English ver.)
   21.01 - 23.02
 
 Ogłoszenie 1/2022
Postdoc (adiunkt): fizyka ciała stałego
(English ver.)
   11.01 - 31.01
 
 Ogłoszenie 75/2021
Postdoc: badania spektroskopowe perowskitów
(English ver.)
   29.12 - 31.01
 
 Ogłoszenie 73/2021
Postdoc w teorii polarytonów ekscytonowych
(English ver.)
   22.12 - 15.03
 
 Ogłoszenie 56/2021
Post-doc: symulacje dynamiki molekularnej kondensatów galektyny-3
(English ver.)
   26.11 - 31.01
 
 
Oferta pracy - chemik technolog: opieka nad laboratoriami chemicznymi   
   17.12 - 31.01
 
 
rozwiń wcześniejsze konkursy →    
 

             

 
RESEARCH  HIGHLIGHTS
 
 
 Strain control in graphene on GaN nanowires: Towards pseudomagnetic field engineering
M. Sobanska, Z. R. Żytkiewicz (co-authors)
Carbon 186, 128 - 140 (2022)
 
 Sub-Band Spectrum Engineering via Structural Order in Tapered Nanowires
M. Załuska-Kotur, R. Buczko, P. Kacman (co-authors)
Nano Lett. 21, 10215 - 10221 (2021)
 
 Single organic molecules for photonic quantum technologies
I. Deperasinska, B. Kozankiewicz (co-authors)
Nature Materials 20, 1615 - 1628 (2021)
 
 Realizing Optical Persistent Spin Helix and Stern-Gerlach Deflection in an Anisotropic Liquid Crystal Microcavity
Michał Matuszewski (co-author)
Phys. Rev. Lett. 127, 190401 (2021)
 
 Potent strategy towards strongly emissive nitroaromatics through a weakly electron-deficient core
M. Banasiewicz, B. Kozankiewicz, A. L. Sobolewski (co-authors)
Chem. Sci. 12, 14039 (2021)
 
 The Driving Force for Co-translational Protein Folding is Weaker In the Ribosome Vestibule due to Greater Water Ordering
Quyen V. Vu, Mai Suan Li (co-authors)
Chem. Sci. 12, 11851 (2021)
 
 Coupling Charge and Topological Reconstructions at Polar Oxide Interfaces
W. Brzezicki, C. Autieri (co-authors)
Phys. Rev. Lett. 127, 127202 (2021)
 
 Effective oxygen reduction on A-site substituted LaCuO3-δ: toward air electrodes for SOFCs based on perovskite-type copper oxides
Bogdan Dąbrowski (co-author)
J. Mater. Chem. A 7, 227403 (2019)
 
 wiecej publikacji →
 
 
DOKTORATY
 
 
PATENTY
 
 
 Nowe spirocykliczne pochodne ftalidu, sposob ich wytwarzania oraz zastosowanie jako fluorescencyjnych sensorow i sond polarnosci otoczenia
J. Karpiuk, P. Gawryś, E. Karpiuk
Nr patentu: PL237149
 
 Sposób wytwarzania suplementu mikroelementów zawierających cynk oraz suplement wytworzony tym sposobem
J. Kaszewski, M. Godlewski, P. Kiełbik, A. Słońska-Zielonka, M. Godlewski
Nr patentu: PL237209
 
 Sposób wytwarzania nanostruktur kwantowych/heterostruktur oraz trójskładnikowych związków ZnMgO na podłożach zawierających nanostruktury
D. Jarosz, A. Pieniążek, H. Teisseyre, A. Kozanecki, B. Kowalski
Nr patentu: PL237260
 
 Photovoltaic Cell Structure and Method to Produce the Same
S. Gierałtowska, M. Godlewski, R. Pietruszka, Ł. Wachnicki, B. Witkowski
Nr patentu: EP3295490
 
 wiecej patentów →
 
 
 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26REGON:  000326061