Biblioteka Czasopisma Webmail *
 
 
 
 
 
 
   Informator o Instytucie 
   Wirtualny Spacer 
 
 
   Konwersatorium IF PAN 
   Popularyzacja fizyki 
   Seminaria 
   Konferencje 
 
 
   Projekt MagTop    
   Projekty QuantERA    
   Projekty TechMatStrateg 
   POIG 1.1.2 - Projekt kluczowy    
   POIG - Projekty    
   Projekt EAgLE    
   Projekt Baltic TRAM    
   Udział Polski w ESRF 
   Fundusze strukturalne UE    
 
 
   Szkoła Doktorska 
   Studia doktoranckie 
   Projekt ERASMUS 
 
 
   Acta Physica Polonica A 
 
 
   Oferta dla przemysłu 
   Zamówienia publiczne 
 
 
 
 
google
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSIĄGNIĘCIA
 
 
 
 
Josephson vortices induced by phase twisting a polariton superfluid
Nature Photonics (2019)

    Nadprzewodnictwo i nadciekłość oraz związane z nimi zjawisko kondensacji Bosego-Einsteina (ang. BEC) są rzadko spotykanymi na co dzień demonstracjami fizyki kwantowej w skali większej od rozmiaru pojedynczych cząsteczek. Jedną z ich konsekwencji jest efekt Josephsona, występujący na granicy dwóch ośrodków nadprzewodzących oddzielonych na przykład barierą w postaci cienkiej warstwy izolatora. Efekt ten jest wykorzystywany w praktycznych zastosowaniach, miedzy innymi w precyzyjnych magnetometrach (ang. SQUID), które są integralnym składnikiem medycznych skanerów wykorzystujących metodę ultraczułego rezonansu magnetycznego do obrazowania tkanek (ang. MRI).

więcej →     

Non-Weyl Microwave Graphs
Phys. Rev. Lett. 122, 14, 140503 (2019)

    Rozwiązywanie wielu problemów w fizyce nastręcza fundamentalnych trudności związanych ze złożonością obliczeniową. Konwencjonalne komputery, w tym nawet superkomputery, są niewystarczające do rozwiązywania skomplikowanych problemów matematycznych związanych z kwantowym opisem materii, ani do symulowania układów kwantowych nawet z zaledwie 30 cząstkami. Potrzebne są lepsze metody i narzędzia obliczeniowe, miedzy innymi po to aby zrozumieć i racjonalnie zaprojektować nowe materiały, których właściwości często zależą od kolektywnego zachowania setek czy tysięcy kwantowych cząstek czy też do projektowania nowy urządzeń w nanotechnologii.

więcej →     

Routing the emission of a near-surface light source by a magnetic field
Nature Physics 14, 1043-1048 (2018)

    Współczesne łącza telekomunikacyjne, światłowody, które oplatają Ziemię posługują się światłem jako nośnikiem informacji. Jednak po osiągnięciu docelowych urządzeń, komputerów, dalsze przetwarzanie informacji realizowane jest, przy obecnym stanie techniki, za pomocą sygnałów elektrycznych. Te sygnały przesyłane są przewodami i ścieżkami drukowanymi, a ich ograniczona pojemność i szybkość stanowią "wąskie gardło" współczesnych szybkich urządzeń przetwarzania informacji.

więcej →     

 
 
AKTUALNOŚCI
 
 
 
Prof. dr hab. Tomasz Dietl wybrany został na członka honorowego Japonskiego Towarzystwa Fizyki Stosowanej
   05.07, Instytut Fizyki PAN
 
Prof. dr hab. Jerzy Langer, emertyowany profesor Instytutu Fizyki PAN został powołany w skład pilotującego komitetu doradczego Europejskiej Rady d/s Innowacji przy Komisji UE (European Innovation Council pilot advisory board) na lata 2019-2020. Serdecznie gratulujemy!
   04.07, Instytut Fizyki PAN
 
Mini-symposium "Dynamics of crystal surfaces: old problems and new solutions"
   Program
   25.06, Instytut Fizyki PAN
 
  
Nagroda dla mgr. Andrzeja Opali za najlepszy plakat na konferencji 48th International School and Conference on the Physics of Semiconductors "Jaszowiec" 2019

     12.06, Instytut Fizyki PAN
 
Sympozjum doktoranckie
   28 - 30.05, Instytut Fizyki PAN / Serock
 
Spotkanie informacyjne i szkolenie, na ktrórym dr inż. Ewelina Szymańska z Narodowego Centrum Nauki omawiała ofertę konkursów NCN, oraz sposób ralizacji i raportowania projektów.
   27.05, Instytut Fizyki PAN
 
XXIII Piknik Naukowy PR i CN "Kopernik"
   Podsumowanie
   11.05, Instytut Fizyki PAN / Stadion Narodowy
 
Dr Rafał Szabla został laureatem konkursu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Stypendia przeznaczone są dla najzdolniejszych młodych naukowców z całej Polski. Dr Rafał Szabla znalazł się wśród czterech laureatów, których osiągnięcia zostały uznane za wybitne.
   10.05, Instytut Fizyki PAN
 
 
WYDARZENIA
 
 
  Finał Krajowego Turnieju Młodych Fizyków
9 kwietnia 2019
 
                         
Dr Marta Sobańska laureatką pierwszego miejsca w konkursie o nagrodę naukową Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów za wybitną pracę doktorską z dziedziny wzrostu i charakteryzacji kryształów wykonaną w latach 2016 - 2018. Rozprawa zatytułowana "Wzrost i właściwości nanodrutów GaN otrzymywanych metodą MBE z plazmowym źródłem azotu" wykonana została w IF PAN pod opieką prof. Z. R. Żytkiewicza
9 kwietnia 2019
 
  Finał XIV edycji konkursu "Fizyczne Ścieżki" współorganizowanego przez Instytut Fizyki PAN
odbędzie się 5 kwietnia w NCBJ w Świerku

   Program
5 kwietnia 2019
 
  Podpisanie umowy o utworzeniu i wspólnym prowadzeniu Warszawskiej Szkoły Doktorskiej
Nauk Ścisłych i BioMedycznych

2 kwietnia 2019
 
więcej →     

 
 
 
 
 
BIEŻĄCE  SEMINARIA
 
 
  W najbliższym czasie nie są planowane nowe seminaria.
 
 
KONKURSY  I  OFERTY PRACY
 
 
  Asystent - zjawiska magneto-transportowe i termoelektryczne
(1/2 etatu)
    (English ver.)
   10.07 - 25.07
 
  Asystent, fizyka eksperymentalna ciała stałego    (English ver.)
   02.07 - 23.07
 
  Postdoc w dziedzinie biofizyki błon     (English ver.)
   01.07 - 01.08
 
  Postdoc, badania doświadczalne materii topologicznej    (English ver.)
   24.06 - 19.07
 
  Asystent lub adiunkt, metody spektroskopowe    (English ver.)
   24.06 - 31.07
 
  Stypendysta/ka w zakresie biofizyki molekularnej    (English ver.)
   05.06 - 16.08
 
  Stypendysta - stażysta (doktorant lub student), spektroskopia molekularna    (English ver.)
   04.06 - 31.07
 
 
Technolog, samodzielny pracownik inżynieryjno-techniczny   
   02.07 - 23.07
 
 
rozwiń wcześniejsze konkursy →    
 

             
 
RESEARCH  HIGHLIGHTS
 
 
  Josephson vortices induced by phase twisting a polariton superfluid
Nataliya Bobrovska, Michał Matuszewski (co-authors)
Nature Photonics (2019)
 
  Quantum reservoir processing
Sanjib Ghosh, Andrzej Opala, Michał Matuszewski, Tomasz Paterek and Timothy C. H. Liew
npj Quantum Information 5, 35 (2019)
 
  Non-Weyl Microwave Graphs
Michał Ławniczak, Jiří Lipovský, and Leszek Sirko
Phys. Rev. Lett. 122, 14, 140503 (2019)
 
  Growth and optical properties of ZnO/Zn1-xMgxO quantum well on ZnO microrod
A. Pieniążek, H. Teisseyre, D. Jarosz, J. Suffczynski, B. S. Witkowski, S. Kret, M. Boćkowski, A. Reszka, M. Godlewski, A. Kozanecki and B. J. Kowalski
Nanoscale 11, 2275 (2019)
 
  wiecej publikacji →
 
 
DOKTORATY
 
 
PATENTY
 
 
  Struktura ogniwa fotowoltaicznego oraz sposób wykonania struktury ogniwa fotowoltaicznego
S. Gierałtowska, M. Godlewski, G. Łuka, R. Pietruszka, Ł. Wachnicki, B. Witkowski
Nr patentu: PL227817
 
  Sposób wytwarzania podłoży z nanopowłokami o rozwiniętej powierzchni
S. Gierałtowska, Ł. Wachnicki, B. Witkowski, M. Godlewski, K. Kopalko
Nr patentu: PL227744
 
  Sposób generacji liczb losowych i układ do generowania liczb losowych
Marek Foltyn, Maciej Zgirski
Nr patentu: PL227546
 
  wiecej patentów →
 
 
 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01 NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26 REGON:  000326061