BibliotekaCzasopismaWebmail *
 
 
 
 
 
 
   Informator o Instytucie 
   Wirtualny Spacer 
 
 
   Konwersatorium IF PAN 
   Popularyzacja fizyki 
   Praktyki studenckie w IF PAN 
   Praktyki przeddoktorskie w IF PAN 
   Projekty doktoranckie 
   Seminaria 
   Konferencje 
   Welcome Centre 
 
 
   Projekt MagTop   
   Projekty QuantERA   
   Projekty TechMatStrateg 
   Projekty POIG   
   Projekty POIR   
   Projekty MEiN   
   POIG 1.1.2 - Projekt kluczowy   
   Projekt EAgLE   
   Projekt Baltic TRAM   
   Projekt MSCA POLONEZ   
   Udział Polski w ESRF   
   Fundusze strukturalne UE   
   Inkubator Innowacyjności 4.0 
   Projekt "Welcome to Poland" 
 
 
   Szkoła Doktorska 
   Studia doktoranckie 
   Projekt ERASMUS 
 
 
   Acta Physica Polonica A 
 
 
   Oferta dla przemysłu 
   Zamówienia publiczne 
 
 
   Deklaracja dostępności 
 
 
 
 
google
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
     24.02.2022, Instytut Fizyki PAN

 
 
 
OSIĄGNIĘCIA
 
 
 
 
Projekt trójwymiarowych płaskich pasm w półmetalach z linią węzłów
Physical Review X 11, 031017 (2021)

    Niedawne odkrycie niekonwencjonalnego nadprzewodnictwa w skręconej względem siebie parze warstw grafenowych wynika z pojawiania się płaskiego pasma energii dla magicznego kąta skręcenia, ok. 1,1o. W płaskich pasmach energia kinetyczna elektronów staje się zaniedbywalna, a dominują wzajemne oddziaływania elektronów, co prowadzi do dominacji efektów korelacji i pojawiania się egzotycznych faz materii, np. nadprzewodnictwa. Dotychczas badanie tych intrygujących zjawisk koncentrowało się na materiałach dwuwymiarowych, takich jak grafen, ze względu na brak realistycznych propozycji ich odpowiedników w układach trójwymiarowych.

więcej →     


Materiały topologiczne a granice miniaturyzacji elektronicznej
Physical Review Letters 126, 236402 (2021)

    Postępująca w zawrotnym tempie miniaturyzacja nanoukładów elektronicznych wymaga nowych rozwiązań także w zakresie ultra cienkich połączeń galwanicznych, np. z wykorzystaniem 10-20 nanometrowej szerokości ścieżek metalicznych z miedzi lub złota. Są one jednak zawsze źródłem ciepła Joule'a związanego z rozpraszaniem nośników ładunku i wydzielanego podczas przepływu prądu elektrycznego, co coraz silniej ogranicza możliwości pracy nanoukładów elektronicznych. Jakościowo nowym rozwiązaniem byłoby zastosowanie nowej klasy materiałów kwantowych - izolatorów topologicznych.

więcej →     


Długookresowy charakter uporządkowania magnetycznego indukowany przez adsorpcje molekuł chiralnych na powierzchni cienkiej warstwy ferromagnetyka
ACS Nano 15, 5574 - 5579 (2021)

    Artykuł, który właśnie ukazał się w czasopiśmie ACS Nano [1] przedstawia nowe wyniki współpracy naukowej pomiędzy profesorem Lechem T. Baczewskim z Instytutu Fizyki PAN w Warszawie i profesorem Yossi Paltielem z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, współpracy, która w ciągu kilku lat zaowocowała już serią publikacji w najbardziej znaczących czasopismach naukowych, takich jak Science, Nature Communications i NanoLetters.
Przedmiotem wspólnych badań są magnetyczne nanostruktury hybrydowe składające się z epitaksjalnych cienkich warstw metalicznych zawierających warstwę ferromagnetyka oraz samoorganizującej się warstwy molekuł chiralnych (SAM) zaadsorbowanych na wierzchniej warstwie złota, która pokrywa warstwę ferromagnetyka. Cienka warstwa ferromagnetyczna musi być wyhodowana w taki sposób, aby jej kierunek łatwego namagnesowania był prostopadły do powierzchni warstwy. Warstwy metaliczne są hodowane w ultra wysokiej próżni przy użyciu metody epitaksji z wiązek molekularnych (MBE) w IFPAN w Warszawie. W instytucie przeprowadzane są także pomiary strukturalne i magnetyczne warstw.

więcej →     


 
 
AKTUALNOŚCI
 
 
 

Zmarł prof. dr hab. Jerzy Kołodziejczak, wybitny fizyk, specjalista w dziedzinie fizyki półprzewodników, wieloletni pracownik a w latach 1970-1981 Dyrektor Instytutu Fizyki PAN, Członek Rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, w latach 1999-2003 Wiceprezes i p.o. Prezesa PAN
   02.08, Instytut Fizyki PAN
 
  
     08.07.2022, Instytut Fizyki PAN

 

Mgr Ashutosh Wadge otrzymał nagrodę za najlepszy plakat na 50th International School & Conference on the Physics of Semiconductors "Jaszowiec 2022"
   03.06, Instytut Fizyki PAN
 
W ramach programu Solidarni z Ukrainą 2022 Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przyznała Instytutowi Fizyki PAN pieniądze na stypendia dla studentów z Ukrainy przeznaczone na ukończenie pracy nad doktoratem
   03.06, Instytut Fizyki PAN
 
Zmarł dr hab. Marian Rusek, wieloletni pracownik Instytutu Fizyki PAN
   23.05, Instytut Fizyki PAN
 
 
WYDARZENIA
 
 
 Nagrody Dyrektora za najlepszą publikację, rozprawę doktorską i osiągnięcie habilitacyjne w 2021 r. otrzymali: dr Alexander Lau, dr Timo Hyart, dr hab. Carmine Autieri, dr Pham Dinh Quoc Huy, oraz dr hab. Panagiotis Theodorakis
28 kwietnia 2022
 
 Zmarł prof. dr hab. Wojciech Suski, wieloletni członek Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN
5 kwietnia 2022
 
 
 
  
17 marca 2022
 
 
 
Dr Marta Sobańska otrzymała nagrodę 2021 Mark Reed Young Researcher Award przyznawaną przez czasopismo Nanotechnology (IOP) za prace nad mechanizmami samo-organizującego się zarodkowania i wzrostu PAMBE nanodrutów GaN na niekrystalicznych podłożach
14 marca 2022
 
więcej →     

 
 
 
 
 
BIEŻĄCE  SEMINARIA
 
 
 W najbliższym czasie nie są planowane nowe seminaria.
 
 
KONKURSY  I  OFERTY PRACY
 
 
 Ogłoszenie 41/2022
Doktorant - stypendysta: spektroskopia laserowa czšsteczek dwuatomowych (praca doœwiadczalna)
(English ver.)
   26.07 - 19.08
 
 Ogłoszenie 40/2022
Profesor - specjalista w dziedzinie półprzewodnikowych nanostruktur ferromagnetycznych
(English ver.)
   21.07 - 02.09
 
 Ogłoszenie 39/2022
Doktorant - stypendysta: właściwości i struktura wiązek nanorurek węglowych wypełnionych łańcuchami molekuł halogenków magnetycznych
(English ver.)
   21.07 - 10.08
 
 Ogłoszenie 38/2022
Doktorant - stypendysta: ultraszybkie topnienie i krystalizacja metali
(English ver.)
   20.07 - 10.08
 
 Ogłoszenie 37/2022
Doktorant - stypendysta: struktury kwantowe oparte na półprzewodnikach o szerokiej przerwie energetycznej do zastosowań w ultrafioletowej optoelektronice
(English ver.)
   20.07 - 10.08
 
 Ogłoszenie 36/2022
Doktorant - stypendysta: stopy (MgZn)O i układy kwantowe (MgZn)O/MgO krystalizowane w strukturze soli kamieniej i ich potencjalne zastosowanie jako emiterów dalekiego ultrafioletu
(English ver.)
   20.07 - 10.08
 
 Ogłoszenie 35/2022
Doktorant - stypendysta: wielowarstwy PbTe/CdTe, nowy kompozytowy materiał dla zastosowań w wykrywaniu podczerwieni
(English ver.)
   20.07 - 10.08
 
 Ogłoszenie 34/2022
Doktorant - stypendysta: study of the effect of the nanostructured periodic nanomagnet lattices on magnon-photon coupling (2)
(English ver.)
   19.07 - 10.08
 
 Ogłoszenie 33/2022
Doktorant - stypendysta: study of the effect of the nanostructured periodic nanomagnet lattices on magnon-photon coupling (1)
(English ver.)
   19.07 - 10.08
 
 Ogłoszenie 32/2022
Asystent lub adiunkt: dynamika strukturalna i oddziaływanie białek
(English ver.)
   19.07 - 31.08
 
 Ogłoszenie 31/2022
Post-doc: biofizyka obliczeniowa - symulacje dynamiki molekularnej kondensatów galektyny-3
(English ver.)
   13.07 - 15.09
 
 Ogłoszenie 30/2022
Postdoc w teorii dynamiki topologicznych defektów w kwantowych środowiskach
(English ver.)
   13.07 - 11.08
 
 Ogłoszenie 26/2022
Post-doc w zakresie biofizyki eksperymentalnej
(English ver.)
   01.07 - 07.08
 
 Ogłoszenie 25/2022
Asystent w zakresie fizyki teoretycznej
(English ver.)
   09.06 - 01.09
 
 
Oferta pracy - specjalista/ka w zakresie metod fizyki eksperymentalnej ciała stałego   
   03.08 - 15.09
 
 Oferta pracy - hydraulik   
   25.07 - 25.08
 
 Oferta pracy - specjalista do spraw biotechnologii   
   08.07 - 15.08
 
 
rozwiń wcześniejsze konkursy →    
 

             

 
RESEARCH  HIGHLIGHTS
 
 
 Co-free triple perovskite La1.5Ba1.5Cu3O7-δ as a promising air electrode material for solid oxide fuel cells
Bogdan Dąbrowski (co-author)
Journal of Power Sources 532, 231371 (2022)
 
 Strain control in graphene on GaN nanowires: Towards pseudomagnetic field engineering
M. Sobanska, Z. R. Żytkiewicz (co-authors)
Carbon 186, 128 - 140 (2022)
 
 Sub-Band Spectrum Engineering via Structural Order in Tapered Nanowires
M. Załuska-Kotur, R. Buczko, P. Kacman (co-authors)
Nano Lett. 21, 10215 - 10221 (2021)
 
 Single organic molecules for photonic quantum technologies
I. Deperasinska, B. Kozankiewicz (co-authors)
Nature Materials 20, 1615 - 1628 (2021)
 
 Realizing Optical Persistent Spin Helix and Stern-Gerlach Deflection in an Anisotropic Liquid Crystal Microcavity
Michał Matuszewski (co-author)
Phys. Rev. Lett. 127, 190401 (2021)
 
 Potent strategy towards strongly emissive nitroaromatics through a weakly electron-deficient core
M. Banasiewicz, B. Kozankiewicz, A. L. Sobolewski (co-authors)
Chem. Sci. 12, 14039 (2021)
 
 wiecej publikacji →
 
 
DOKTORATY
 
 
PATENTY
 
 
 Nowe spirocykliczne pochodne ftalidu, sposob ich wytwarzania oraz zastosowanie jako fluorescencyjnych sensorow i sond polarnosci otoczenia
J. Karpiuk, P. Gawryś, E. Karpiuk
Nr patentu: PL237149
 
 Sposób wytwarzania suplementu mikroelementów zawierających cynk oraz suplement wytworzony tym sposobem
J. Kaszewski, M. Godlewski, P. Kiełbik, A. Słońska-Zielonka, M. Godlewski
Nr patentu: PL237209
 
 Sposób wytwarzania nanostruktur kwantowych/heterostruktur oraz trójskładnikowych związków ZnMgO na podłożach zawierających nanostruktury
D. Jarosz, A. Pieniążek, H. Teisseyre, A. Kozanecki, B. Kowalski
Nr patentu: PL237260
 
 Photovoltaic Cell Structure and Method to Produce the Same
S. Gierałtowska, M. Godlewski, R. Pietruszka, Ł. Wachnicki, B. Witkowski
Nr patentu: EP3295490
 
 wiecej patentów →
 
 
 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26REGON:  000326061