BibliotekaCzasopismaWebmail *
 
 
 
 
 
 
   Informator o Instytucie 
   Wirtualny Spacer 
 
 
   Konwersatorium IF PAN 
   Popularyzacja fizyki 
   Seminaria 
   Konferencje 
 
 
   Projekt MagTop    
   Projekty QuantERA    
   Projekty TechMatStrateg 
   Projekty POIG    
   Projekty POIR    
   POIG 1.1.2 - Projekt kluczowy    
   Projekt EAgLE    
   Projekt Baltic TRAM    
   Projekt MSCA POLONEZ    
   Udział Polski w ESRF 
   Fundusze strukturalne UE    
 
 
   Szkoła Doktorska 
   Studia doktoranckie 
   Projekt ERASMUS 
 
 
   Acta Physica Polonica A 
 
 
   Oferta dla przemysłu 
   Zamówienia publiczne 
 
 
 
 
google
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSIĄGNIĘCIA
 
 
 
 
Pochodzenie życia na Ziemi - świat RNA
Nature 582, 60-66 (2020)

    Ustalenie pochodzenia życia na Ziemi oraz ścieżek reakcji chemicznych, które do niego doprowadziły od lat zajmowało szerokie grona badaczy z różnych dziedzin nauki, od astrofizyki i planetologii aż po chemię. W szczególności, jednym z największych wyzwań okazała się być synteza cegiełek budujących polimery informacyjne (nukleozydy) w warunkach młodej Ziemi. W tym przypadku od lat kierowano się tak zwaną hipotezą świata RNA, która zakłada iż ten jednoniciowy polimer informacyjny mógł zarówno pełnić funkcję nośnika informacji na temat składu i struktury pierwszych proto-komórek jak i odgrywać rolę katalizatora ułatwiającego skomplikowane transformacje chemiczne, takie jak synteza białek. Ten scenariusz zakładał, że DNA, posiadające w swojej strukturze inny cukier niż RNA, zostało wytworzone w pierwszych organizmach żywych w drodze molekularnej ewolucji, jako bardziej stabilny nośnik informacji.

więcej →     


Tracking both ultrafast electrons and nuclei
Science 368, 820 (2020)

    W dziale "Perspectives" najnowszego numeru tygodnika Science,ukazał się artykuł p.t. "Tracking both ultrafast electrons and nuclei" profesorów Wolfganga Domcke z Politechniki w Monachium i Andrzeja L. Sobolewskiego z Instytutu Fizyki PAN. Artykuł omawia opublikowaną w tym samym numerze pracę, opartą m. innymi na wcześniejszych wynikach obu autorów, która przedstawia najnowsze wyniki w dziedzinie ultraszybkiej spektroskopii molekularnej zjawisk fotochemicznych.Geometryczne struktury wynikające z kwantowej nierozróżnialności - Kryształy Pauliego
Europhysics Letters 115, 20012 (2016)
Scientific Reports 7, 15004 (2017)

    Podstawowe zjawiska przyrody opisywane są przez fizykę kwantową. Dotyczy to przede wszystkim mikroświata zjawisk zachodzących w bardzo małej skali, pojedynczych atomów czy cząsteczek. Zjawiska te nie są intuicyjne, znacząco różnią się od tych, które obserwujemy na co dzień, a co opisują prawa fizyki klasycznej. Trzeba się zanurzyć w świat mikroobiektów, żeby zauważyć różnice między obu teoriami. Na przykład zupełnie inne znaczenie w kwantowym świecie nabiera stwierdzenie "takie same".

więcej →     


 
 
AKTUALNOŚCI
 
 
 
Konferencja "Stulecie Polskiego Towarzystwa Fizycznego - Rok 2020 Rokiem Fizyki"
Rozpoczęcie konferencji 30 października 2020 r., godz. 11:00. Transmisja online z konferencji na stronie https://www.senat.gov.pl
   20.10, Instytut Fizyki PAN
 
Wystawa "Polscy Fizycy dla Nauki Światowej"
Otwarcie wystawy 28 października 2020 r., godz. 12:00. Transmisja online z otwarcia wystawy na stronie https://www.senat.gov.pl
   20.10, Instytut Fizyki PAN
 
W dniu 12 października o godzinie 13:00 przez komunikator Zoom odbędzie się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2020/2021 na Międzynarodowych Studiach Doktoranckich IF PAN oraz Specjalizacji Fizyka w Warszawskiej Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych (IF PAN,CFT,Unipress)
   12.10, Instytut Fizyki PAN
 
  
Dr Remigiusz Worch został laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii Naukowiec Przyszłości

     02.10, Instytut Fizyki PAN
 
Nagrody Dyrektora IF PAN za najlepsze osiągnięcia w 2019 r.
   25.09, Instytut Fizyki PAN
 
 

XXIV Festiwal Nauki w Instytucie Fizyki PAN
   "Wycieczka w pobliże zera absolutnego" - pokazy z fizyki niskich temperatur
   "Fotowoltaika" - wykład
   24.09, Instytut Fizyki PAN
 
 
WYDARZENIA
 
 
 
            
Instytut Fizyki PAN otrzymał trzy dyplomy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznane za działalność innowacyjną grupy prof. dr. hab. Marka Godlewskiego
10 sierpnia 2020
 
  Atrykuł współautorstwa dr. hab. Henryka Teisseyre "Stable charged exciton in a ZnO/(Zn,Mg)O quantum well at near room temperature" opublikowany w Appl. Phys. Lett., opisujący rekordowo wysoką energię wiązania trionu (ekscytonu naładowanego) w epitaksjalnej półprzewodnikowej studni kwantowej, wynoszącą 27.6 meV, wyróżniony został przez wydawcę jako "Editor's Pick"
23 lipca 2020
 
 
Dr Marta Sobańska laureatką czwartej edycji Konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego
17 lipca 2020
 
 Zwycięzcy konkursu Etiuda 8
17 lipca 2020
 
 W związku z obchodami Roku Fizyki i stulecia Polskiego Towarzystwa Fizycznego (PTF) w budynku Senatu R.P. w Warszawie została otwarta przygotowana przez PTF wystawa plakatów poświęconych stuleciu polskiej fizyki
26 maja 2020
 
 Zwycięzcy konkursów Opus 18, Preludium 18, Sonata 15 i Preludium BIS 1
22 maja 2020
 
więcej →     

 
 
 
 
 
BIEŻĄCE  SEMINARIA
 
 
 Seminarium z podstaw fizyki
Nobel Prize in Physics 2020
Środa, 21 października, godz. 11:00
Seminarium on-line
 
 Seminarium fizyki biologicznej i bioinformatyki
Computational biophysical studies on protein and protein-nucleic acid complexes
Środa, 21 października, godz. 15:15
seminarium online: https://zoom.us/j/92872650351
 
 Konwersatorium IF PAN
Into the unknown? - emerging coronavirus SARS-CoV-2 and COVID19 pandemic
Wtorek, 27 października, godz. 15:15,
konwersatorium online
 
 Seminarium z magnetyzmu i nadprzewodnictwa
Wpływ podstawień chemicznych oraz ciśnienia hydrostatycznego na właściwości fizyczne kobaltytów warstwowych (Nd,Ca)(Ba,La)Co2O5+δ
Środa, 28 października, godz. 10:00
Seminarium on-line
 
 
KONKURSY  I  OFERTY PRACY
 
 
 Ogłoszenie 50/2020
Pracownik techniczny, specjalista w fizyce obliczeniowej   
(English ver.)
   15.10 - 31.10
 
 Ogłoszenie 49/2020
Post-doc / Adiunkt w dziedzinie fizyki komputerowej   
(English ver.)
   07.10 - 15.12
 
 Ogłoszenie 48/2020
Adiunkt: teoria ultra-zimnych kropel kwantowych   
(English ver.)
   06.10 - 22.10
 
 Ogłoszenie 47/2020
Stypendysta: polarytonowe sieci neuronowe (część etatu)   
(English ver.)
   05.10 - 22.10
 
 Ogłoszenie 46/2020
Asystent lub adiunkt: metody dyfrakcji rentgenowskiej w warunkach wysokich temperatur i wysokiego ciśnienia   
(English ver.)
   02.10 - 31.12
 
 Ogłoszenie 44/2020
Postdoc (Adiunkt)   (English ver.)
   09.09 - 25.10
 
 
rozwiń wcześniejsze konkursy →    
 

             

 
RESEARCH  HIGHLIGHTS
 
 
 Magneto-Optics of Excitons Interacting with Magnetic Ions in CdSe/CdMnS Colloidal Nanoplatelets
Vitalii Yu. Ivanov (co-author)
ACS Nano (2020)
 
 Selective prebiotic formation of RNA pyrimidine and DNA purine nucleosides
Rafał Szabla (co-author)
Nature 582, 60 - 66 (2020)
 
 Narrow Excitonic Lines and Large-Scale Homogeneity of Transition-Metal Dichalcogenide Monolayers Grown by Molecular Beam Epitaxy on Hexagonal Boron Nitride
Sławomir Kret and Janusz Sadowski (co-authors)
Nano Lett. 20, 3058 - 3066 (2020)
 
 Polaritonic Neuromorphic Computing Outperforms Linear Classifiers
Andrzej Opala and Michał Matuszewski (co-authors)
Nano Lett. 20, 3506 - 3512 (2020)
 
 Electrostatic Interactions Govern Extreme Nascent Protein Ejection Times from Ribosomes and Can Delay Ribosome Recycling
D. A. Nissley, Quyen V. Vu, F. Trovato, N. Ahmed, Y. Jiang, Mai Suan Li, and E. P. O'Brien
J. Am. Chem. Soc. 142, 6103 - 6110 (2020)
 
 wiecej publikacji →
 
 
DOKTORATY
 
 
PATENTY
 
 
 Złącze elektryczne na bazie tlenku cynku oraz sposób wytwarzania tego złącza
M. Pietrzyk, E. Przeździecka, E. Guziewicz, D. Snigurenko
Nr patentu: PL234163
 
 Struktura dwukolorowej diody elektroluminescencyjnej oraz sposób wykonania struktury dwukolorowej diody elektroluminescencyjnej
E. Przeździecka, A. Kozanecki
Nr patentu: PL233223
 
 Sposób domieszkowania tlenku cynku (ZnO) jonami pierwiastków ziem rzadkich (RE)
A. Turos, A. Stonert, R. Ratajczak, E. Guziewicz, K. Kopalko, M. Stachowicz
Nr patentu: PL232774
 
 wiecej patentów →
 
 
 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26REGON:  000326061