Biblioteka Czasopisma Webmail *
 
 
 
 
 
 
   Informator o Instytucie 
   Wirtualny Spacer 
 
 
   Konwersatorium IF PAN 
   Popularyzacja fizyki 
   Seminaria 
   Konferencje 
 
 
   Projekt MagTop    
   Projekty QuantERA    
   Projekty TechMatStrateg 
   POIG 1.1.2 - Projekt kluczowy    
   POIG - Projekty    
   Projekt EAgLE    
   Projekt Baltic TRAM    
   Udział Polski w ESRF 
   Fundusze strukturalne UE    
 
 
   Studia doktoranckie 
   Projekt ERASMUS 
 
 
   Acta Physica Polonica A 
 
 
   Oferta dla przemysłu 
   Zamówienia publiczne 
 
 
 
 
google
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSIĄGNIĘCIA
 
 
 
 
Routing the emission of a near-surface light source by a magnetic field
Nature Physics 14, 1043-1048 (2018)

    Współczesne łącza telekomunikacyjne, światłowody, które oplatają Ziemię posługują się światłem jako nośnikiem informacji. Jednak po osiągnięciu docelowych urządzeń, komputerów, dalsze przetwarzanie informacji realizowane jest, przy obecnym stanie techniki, za pomocą sygnałów elektrycznych. Te sygnały przesyłane są przewodami i ścieżkami drukowanymi, a ich ograniczona pojemność i szybkość stanowią "wąskie gardło" współczesnych szybkich urządzeń przetwarzania informacji.

więcej →     

Separation of enantiomers by their enantiospecific interaction with achiral magnetic substrates
Science 360, 6395, 1331-1334 (2018)

    W wyniku przeprowadzonych kompleksowych badań opracowano podstawy nowej metody separacji enancjomerów poprzez oddziaływania pomiędzy molekułami chiralnymi i nanostrukturą magnetyczną z anizotropią prostopadłą. Zaobserwowano, że molekuły o jednym kierunku skręcenia są adsorbowane znacznie szybciej, gdy kierunek magnetyzacji warstwy ferromagnetycznej jest skierowany w górę, a molekuły o odwrotnym kierunku skręcenia adsorbują szybciej dla kierunku magnetyzacji skierowanego do dołu. W prezentowanej metodzie ta separacja nie następuje wskutek działania pola magnetycznego, tylko poprzez kwantowe oddziaływania spinowo-wymienne (spin-exchange interaction) molekuł chiralnych z metaliczną nanostruktura ferromagnetyczną, na której zostały one zaadsorbowane.

więcej →     

Current polarity-dependent manipulation of antiferromagnetic domains
Nature Nanotechnology 13, 362-365 (2018)


 
 
AKTUALNOŚCI
 
 
 

W dniach 26-27.02.2019 MagTop IF PAN zaprasza na dwudniowe sympozjum "Majorana modes
and beyond" poświęcone najnowszym teoretycznym i doświadczalnym wynikom badań stanów topologicznych. Więcej informacji na www.magtop.ifpan.edu.pl/Majoranas2019

   Plakat   oraz   Program
   26 - 27.02, Instytut Fizyki PAN
 
                    
Złoty medal i nagroda specjalna dla prof. Marka Godlewskiego, dr. inż. Jarosława Kaszewskiego i mgr. Julity Rosowskiej na targach "Innovation and Technology Exposition (IPITEx 2019)", które odbyły się w Bangkoku w dniach 2 - 6 lutego 2019 r.
   21.02, Instytut Fizyki PAN
 
Sesja sprawozdawcza Instytutu Fizyki PAN
   Komunikaty   oraz   Sesja plakatowa
   14.02, Instytut Fizyki PAN
 
 
WYDARZENIA
 
 
  List otwarty dyrektorów instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, napisany po zabójstwie Pawła Adamowicza, w którym naukowcy apelują:

"do wszystkich uczestników społecznych debat, dziennikarzy, a nade wszystko do moderatorów życia politycznego o stanowcze odrzucenie mowy nienawiści, która wywiera destrukcyjny wpływ na ludzką świadomość i pobudza do przemocy. Protestujemy przeciwko wszelkim odmianom populizmu, który stanowi zagrożenie dla społecznego ładu w naszym wspólnym domu, jakim jest Polska. Odnowa życia publicznego w duchu wzajemnego szacunku jest naszą jedyną szansą."

18 stycznia 2019
 
 
Konferencja prasowa "Instytut Fizyki PAN 2019, Fizyka przed wyzwaniami cywilizacyjnymi"
(TVP3 Kurier Warszawski)
   Notka   oraz   Komunikat prasowy
17 stycznia 2019
 
  Atrykuł współautorstwa dr. Rafała Jakieły, prof. Macieja Sawickiego i prof. Tomasza Dietla "Nematicity of correlated systems driven by anisotropic chemical phase separation" opublikowany w Phys. Rev. Materials wyróżniony został przez redaktorów pisma adnotacją w rubryce "Editors' Suggestion" oraz notatką prasową HZDR
17 grudnia 2018
 
  Uroczyste Seminarium z okazji 45-lecia Środowiskowego Laboratorium Badań Rentgenowskich i Elektromikroskopowych SL-1
   Program
4 grudnia 2018
 
                       
2 grudnia 2018
 
  Sympozjum doktoranckie - Molecular Water
   Program
15 listopada 2018
 
więcej →     

 
 
 
 
 
BIEŻĄCE  SEMINARIA
 
 
  Seminarium rentgenowskie
Badania spektroskopowe i teoretyczne meso-ZnTPP z wybranymi ligandami organicznymi związanymi w pozycji aksjalnej
Wtorek, 26 lutego, godz. 10:30, Sala D, IF PAN
 
  Konwersatorium IF PAN
Majorana edge modes in topological superconductors
Wtorek, 26 lutego, godz. 15:15, Aula, IF PAN
 
  Seminarium z magnetyzmu i nadprzewodnictwa
Katodoluminescencja i fotoemisja - co je łączy a co odróżnia i do czego mogą się przydać
Środa, 27 lutego, godz. 10:00, Sala 203, IF PAN
 
  Seminarium fizyki biologicznej i bioinformatyki
The use of a coarse-grained CABS statistical force field to simulate the flexibility of proteins and to predict structures of their complexes with peptides
Środa, 27 lutego, godz. 15:15, sala D, IF PAN
 
 
KONKURSY  I  OFERTY PRACY
 
 
  Doktorant/ka - stypendyst/ka w zakresie biofizyki molekularnej   
(English ver.)
   07.02 - 15.03
 
  Asystent, ekspert w zakresie wytwarzania i charakteryzacji nanostruktur II-VI i IV-VI    (English ver.)
   30.01 - 28.02
 
  Asystent, badania właściwości materiałów magnetycznych   
(English ver.)
   29.01 - 28.02
 
  Asystent, fizyka wzrostu nanodrutów półprzewodnikowych   
(English ver.)
   29.01 - 28.02
 
 
Archiwista (1/2 etatu)   
   18.02 - 04.03
 
  Inspektor ppoż (1/4 etatu)   
   15.02 - 04.03
 
  Referent w dziale finansowo-księgowym   
   11.02 - 25.02
 
  Referent d/s rozliczeń projektów badawczych   
   08.02 - 24.02
 
  Administrator serwerowych systemów linuxowych   
   07.02 - 22.02
 
 
rozwiń wcześniejsze konkursy →    
 

             
 
RESEARCH  HIGHLIGHTS
 
 
  Growth and optical properties of ZnO/Zn1-xMgxO quantum well on ZnO microrod
A. Pieniążek, H. Teisseyre, D. Jarosz, J. Suffczynski, B. S. Witkowski, S. Kret, M. Boćkowski, A. Reszka, M. Godlewski, A. Kozanecki and B. J. Kowalski
Nanoscale
 
  Selective prebiotic conversion of pyrimidine and purine anhydronucleosides into Watson-Crick base-pairing arabino-furanosyl nucleosides in water
R. Szabla (co-author)
Nature Communications 9, 4073 (2018)
 
  Defect-free SnTe topological crystalline insulator nanowires grown by molecular beam epitaxy on graphene
J. Sadowski, P. Dziawa, A. Kaleta, B. Kurowska, A. Reszka, T. Story, and S. Kret
Nanoscale 10, 20772 (2018)
 
  Routing the emission of a near-surface light source by a magnetic field
F. Spitzer, A. N. Poddubny, I. A. Akimov, V. F. Sapega, L. Klompmaker, L. E. Kreilkamp, L. V. Litvin, R. Jede, G. Karczewski, M. Wiater, T. Wojtowicz, D. R. Yakovlev and M. Bayer
Nature Physics 14, 1043 (2018)
 
  wiecej publikacji →
 
 
DOKTORATY
 
 
PATENTY
 
 
  Struktura ogniwa fotowoltaicznego oraz sposób wykonania struktury ogniwa fotowoltaicznego
S. Gierałtowska, M. Godlewski, G. Łuka, R. Pietruszka, Ł. Wachnicki, B. Witkowski
Nr patentu: PL227817
 
  Sposób wytwarzania podłoży z nanopowłokami o rozwiniętej powierzchni
S. Gierałtowska, Ł. Wachnicki, B. Witkowski, M. Godlewski, K. Kopalko
Nr patentu: PL227744
 
  Sposób generacji liczb losowych i układ do generowania liczb losowych
Marek Foltyn, Maciej Zgirski
Nr patentu: PL227546
 
  wiecej patentów →
 
 
 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01 NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26 REGON:  000326061