Biblioteka Czasopisma Webmail
 
 
 
 
 
 
   Informator o Instytucie 
   Wirtualny Spacer 
 
 
   Konwersatorium IF PAN 
   Popularyzacja fizyki 
   Seminaria 
   Konferencje 
 
 
   Projekt MagTop    
   POIG 1.1.2 - Projekt kluczowy    
   POIG - Projekty    
   Projekt EAgLE    
   Projekt Baltic TRAM    
   Udział Polski w ESRF 
   Fundusze strukturalne UE    
 
 
   Studium doktoranckie 
   Projekt ERASMUS 
 
 
   Acta Physica Polonica A 
 
 
   Oferta dla przemysłu 
   Zamówienia publiczne 
 
 
 
 
google
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praktyki Przeddoktorskie w IF PAN
   27.02, Instytut Fizyki PAN
 
Dzień otwarty Instytutu Fizyki PAN
   13.05, Instytut Fizyki PAN
 
 
OSIĄGNIĘCIA
 
 
 
 
Magnetization switching in ferromagnets by adsorbed chiral molecules without current or external magnetic field
Nature Commun. 8, 14567 (2017)

W ferromagnetykach zmiana kierunku namagnesowania może być indukowana m.in. przez przyłożenie zewnętrznego pola magnetycznego albo przez prąd spolaryzowany spinowo. W przypadku zastosowania prądu spinowego zmiana ta zachodzi dzięki zjawisku transferu spinowego momentu skręcającego (spin-transfer torque STT effect). Polega ono na tym, że pole magnetyczne związane ze spinowym momentem pędu nośników oddziałuje z momentami magnetycznymi jonów znajdujących się w cienkiej warstwie ferromagnetyka. Ten mechanizm jest stosowany w nowoczesnych pamięciach komputerowych typu MRAM, jednak gęstość prądu wymagana do zainicjowania STT wynosi ok, 1 x 106 A cm2 lub inaczej ok. 1 x 1025 elektronów s-1 cm-2. Taki stosunkowo wysoki prąd znacząco wpływa na strukturę i osiągane parametry pracy urządzeń.

więcej →     


Giant Rashba Splitting in Pb1-xSnxTe (111) Topological Crystalline Insulator Films Controlled by Bi Doping in the Bulk
Adv. Mater. 29, 1604185 (2017)

Jednym z najważniejszych odkryć w fizyce materii skondensowanej ostatnich lat było odkrycie izolatorów topologicznych. W tych nowych kwantowych materiałach symetria odwrócenia czasu i silne oddziaływanie spin-orbita prowadzą do tego, ze kryształy, które wewnątrz swojej objętości są izolatorami, na powierzchni przewodzą prąd jak metale. Materiały te, wykazują szereg unikalnych właściwości dotyczących transportu elektronowego. Do najważniejszych z nich zaliczyć trzeba fakt, że metaliczne stany powierzchniowe są topologicznie chronione tzn. odporne na wszelkie niemagnetyczne zaburzenia. Ta własność sprawia, że izolatory topologiczne są bardzo poważnie rozważane jako materiały dla zastosowań spintronicznych.

więcej →     


Wurtzite/Zinc-Blende 'K'-shape InAs Nanowires with Embedded Two-Dimensional Wurtzite Plates
Nano Letters 17, 531 (2017)

W latach 30-tych XX w włoski fizyk Ettore Majorana na podstawie teorii kwantowej zaproponował istnienie cząstek - fermionów, które są jednocześnie swoimi własnymi antycząstkami. Cząstki Majorany znajdowałyby się pośrodku między materią i antymaterią. Mimo, że istnienie takich cząstek przewidują niektóre rozszerzenia modelu standardowego fizyki cząstek elementarnych, to nie są znane żadne istniejące w naturze elementarne cząstki Majorany. W 2012 trzy grupy, w tym grupa prof. Moty Heibluma z Weizmann Institute w Izraelu, opublikowały w Nature i Science niezależnie doniesienia o obserwacji fermionów Majorany w układach półprzewodnikowych opartych na nanodrutach InSb i InAs. Autorzy artykułu sugerują, że zaobserwowali stany związane o zerowej energii na końcach nanodrutów z nadprzewodzącym kontaktem, które mają cechy quasi cząsteczki Majorany.

więcej →     
 
 
AKTUALNOŚCI
 
 
 
Sympozjum doktoranckie
   Program
   20.04, Instytut Fizyki PAN
 
 
WYDARZENIA
 
 
  Profesor Andrzej Sobolewski otrzymał prestiżową nagrodę naukową Fundacji Alexandra von Humboldta "Carl Friedrich von Siemens Research Award"
13 lutego 2017
 
  Sesja sprawozdawcza Instytutu Fizyki PAN
   Komunikatyprogram   oraz   Sesja plakatowa
9 lutego 2017
 
  Uroczyste podpisanie umowy z Europejskim Centrum Synchrotronowym ESRF
20 grudnia 2016
 
  Z inicjatywy pani Beaty Bartyskiej Instytut Fizyki PAN przyłączył się do akcji Szlachetna Paczka
14 grudnia 2016
 
  Wyróżnienie Archiwum PAN dla pani Agnieszki Mioduskiej i profesora Henryka Szymczaka
5 grudnia 2016
 
  W dniach 17-19 listopada 2016 odbyły się w Brukseli 65 międzynarodowe targi INNOVA 2016 w czasie których prof. Marek Godlewski udekorowany został Krzyżem Oficerskim Europejskiej Nagrody Innowacyjności (European Innovation Award)
24 listopada 2016
 
  Sympozjum doktoranckie - Physics under extremal conditions
   Program    oraz   Wykłady
3 listopada 2016
 
  ELI Seminar - seminarium poświęcone projektowi Extreme Light Infrastructure
21 października 2016
 
więcej →     

 
 
 
 
 
BIEŻĄCE  SEMINARIA
 
 
  Seminarium fizyki biologicznej i bioinformatyki
Proteins at air-water interfaces
Środa, 26 kwietnia, godz. 15:15, sala E, IBB PAN, ul. Pawińskiego 5A
 
 
KONKURSY  I  OFERTY PRACY
 
 
  Doktorant - stypendysta   
(English ver.)
   12.04 - 15.05
 
  Doktorant w zakresie teorii ultrazimnych gazów   
(English ver.)
   04.04 - 30.06
 
  PostDoc w zakresie teorii ultrazimnych gazów   
(English ver.)
   04.04 - 31.05
 
 
rozwiń wcześniejsze konkursy →    
 

             
 
RESEARCH  HIGHLIGHTS
 
 
  Relativistic Electron Wave Packets Carrying Angular Momentum
Iwo Bialynicki-Birula and Zofia Bialynicka-Birula
Phys. Rev. Lett. 118, 5, 114801 (2017)
 
  Magnetization switching in ferromagnets by adsorbed chiral molecules without current or external magnetic field
O. Ben Dor, S. Yochelis, A. Radko, K. Vankayala, E. Capua, A. Capua, S.-H. Yang, L. T. Baczewski, S. S. P. Parkin, R. Naaman, and Y. Paltiel
Nature Communications 8, 14567 (2017)
 
  Wurtzite (Ga,Mn)As nanowire shells with ferromagnetic properties
J. Sadowski, S. Kret, A. Šiušys, T. Wojciechowski, K. Gas, M. F. Islam, C. M. Canali and M. Sawicki
Nanoscale 9, 2129-2137 (2017)
 
  Imaging Current-Induced Switching of Antiferromagnetic Domains in CuMnAs
M. J. Grzybowski, P. Wadley, K.W. Edmonds, R. Beardsley, V. Hills,
R. P. Campion, B. L. Gallagher, J. S. Chauhan, V. Novak, T. Jungwirth,
F. Maccherozzi, and S. S. Dhesi

Phys. Rev. Lett. 118, 5, 057701 (2017)
 
  wiecej publikacji →
 
 
DOKTORATY
 
 
PATENTY
 
 
  Dioda luminescencyjna emitująca światło białe oraz sposób wytwarzania diody luminescencyjnej
Henryk Teisseyre
Nr patentu: PL393292
 
  Diode laser
A. Bonanni, T. Devillers, T. Dietl, A. Grois, J. Suffczyński
Nr patentu: AT512938-B1, AT512938-A4
 
  Method for embedding magnetic nano-crystals into a semiconductor
A. Bonanni, T. Devillers, T. Dietl, T. Li, A. Navarro-Quezada
Nr patentu: AT512636-A4, AT512636-B1
 
  wiecej patentów →
 
 
 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01 NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26 REGON:  000326061