Biblioteka Czasopisma Webmail
 
 
 
 
 
 
   Informator o Instytucie 
   Wirtualny Spacer 
 
 
   Konwersatorium IF PAN 
   Popularyzacja fizyki 
   Seminaria 
   Konferencje 
 
 
   Projekt MagTop    
   POIG 1.1.2 - Projekt kluczowy    
   POIG - Projekty    
   Projekt EAgLE    
   Projekt Baltic TRAM    
   Udział Polski w ESRF 
   Fundusze strukturalne UE    
 
 
   Studium doktoranckie 
   Projekt ERASMUS 
 
 
   Acta Physica Polonica A 
 
 
   Oferta dla przemysłu 
   Zamówienia publiczne 
 
 
 
 
google
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praktyki Przeddoktorskie w IF PAN
   16.01 - 27.06, Instytut Fizyki PAN
 
 
OSIĄGNIĘCIA
 
 
 
 
Mesoscopic transport in electrostatically-defined spin-full channels in quantum Hall ferromagnets
Phys. Rev. Lett. 119, 046803 (2017)

rozwiń →    


Magnetization switching in ferromagnets by adsorbed chiral molecules without current or external magnetic field
Nature Commun. 8, 14567 (2017)

rozwiń →    


Giant Rashba Splitting in Pb1-xSnxTe (111) Topological Crystalline Insulator Films Controlled by Bi Doping in the Bulk
Adv. Mater. 29, 1604185 (2017)

rozwiń →    

 
 
AKTUALNOŚCI
 
 
 
Sympozjum doktoranckie - Noise in Physics
   Program
   12.04, Instytut Fizyki PAN
 
  
     15.03, Instytut Fizyki PAN
 
Turniej Młodych Fizyków - zawody półfinałowe
   10.03, Instytut Fizyki PAN
 
  
     23.02, Instytut Fizyki PAN
 
Sesja sprawozdawcza Instytutu Fizyki PAN
   Komunikaty   oraz   Sesja plakatowa
   15.02, Instytut Fizyki PAN
 
                 
Nagrody na targach Bangkok International IP, Invention, Innovation and Technology
Exposition, IPITEx 2018

   06.02, Instytut Fizyki PAN
 
 
WYDARZENIA
 
 
  Dr Marta Sobańska otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych wybitnych naukowców
5 stycznia 2018
 
  Symposium on the physics of Majorana bound states
5 stycznia 2018
 
 

04 - 05 grudnia 2017
 
  Mgr Michał Grzybowski otrzymał stypendium Prezesa Polskiej Akademii Nauk dla wybitnych doktorantów za rok 2017
29 listopada 2017
 
  Nowe projekty badawcze finansowane przez NCN
27 listopada 2017
 
 
Wielki sukces Instytutu Fizyki PAN w konkursie QuantERA
27 listopada 2017
 
więcej →     

 
 
 
 
 
BIEŻĄCE  SEMINARIA
 
 
  Konwersatorium IF PAN
Nanoscale computer-aided design of supramolecular materials
Wtorek, 27 marca, godz. 15:15, Aula, IF PAN
 
  Seminarium z magnetyzmu i nadprzewodnictwa
Neutron scattering as a tool for studies on strongly correlated electron systems
Środa, 28 marca, godz. 10:00, Sala 203, IF PAN
 
 
KONKURSY  I  OFERTY PRACY
 
 
  Postdoc w zakresie teorii ultrazimnych gazów   
(English ver.)
   19.03 - 20.04
 
  Doktorant/ka - stypendysta/(-stka), fizyka półprzewodników/fizyka ciała stałego    (English ver.)
   28.02 - 20.04
 
  Doktorant    (English ver.)
   06.02 - 31.05
 
  Adiunkt, teoria zimnych gazów atomowych   
(English ver.)
   06.02 - 15.04
 
 
Archiwista/ka   
   15.03 - 23.03
 
 
rozwiń wcześniejsze konkursy →    
 

             
 
RESEARCH  HIGHLIGHTS
 
 
  Fragility of the Dirac Cone Splitting in Topological Crystalline Insulator Heterostructures
C. M. Polley, R. Buczko, A. Forsman, P. Dziawa, A. Szczerbakow, R. Rechciński, B. J. Kowalski, T. Story, M. Trzyna, M. Bianchi, A. Grubišić Čabo, P. Hofmann, O. Tjernberg, and T. Balasubramanian
ACS Nano 12, 1, 617-626 (2018)
 
  Superluminal X-waves in a polariton quantum fluid
A. Gianfrate, L. Dominici, O. Voronych, Michał Matuszewski, M. Stobińska, D. Ballarini, M. De Giorgi, G. Gigli and D. Sanvitto
Light: Science & Applications 7, 17119 (2018)
 
  Robust Epitaxial Al Coating of Reclined InAs Nanowires
J.-H. Kang, A. Grivnin, E. Bor, J. Reiner, N. Avraham, Y. Ronen, Y. Cohen, P. Kacman, H. Shtrikman, and H. Beidenkopf
Nano Lett. 17, 12, 7520-7527 (2017)
 
  Amphoteric Be in GaN: Experimental Evidence for Switching between Substitutional and Interstitial Lattice Sites
F. Tuomisto, V. Prozheeva, I. Makkonen, T. H. Myers, M. Bockowski, and H. Teisseyre
Phys. Rev. Lett. 119, 19, 1964044 (2017)
 
  wiecej publikacji →
 
 
DOKTORATY
 
 
PATENTY
 
 
  Struktura ogniwa fotowoltaicznego oraz sposób wykonania struktury ogniwa fotowoltaicznego
S. Gierałtowska, M. Godlewski, G. Łuka, R. Pietruszka, Ł. Wachnicki, B. Witkowski
Nr patentu: PL227817
 
  Sposób wytwarzania podłoży z nanopowłokami o rozwiniętej powierzchni
S. Gierałtowska, Ł. Wachnicki, B. Witkowski, M. Godlewski, K. Kopalko
Nr patentu: PL227744
 
  Sposób generacji liczb losowych i układ do generowania liczb losowych
Marek Foltyn, Maciej Zgirski
Nr patentu: PL227546
 
  wiecej patentów →
 
 
 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01 NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26 REGON:  000326061