BibliotekaCzasopismaWebmail *
 
 
 
 
 
 
   Informator o Instytucie 
   Wirtualny Spacer 
 
 
   Konwersatorium IF PAN 
   Popularyzacja fizyki 
   Seminaria 
   Konferencje 
 
 
   Projekt MagTop   
   Projekty QuantERA   
   Projekty TechMatStrateg 
   Projekty POIG   
   Projekty POIR   
   POIG 1.1.2 - Projekt kluczowy   
   Projekt EAgLE   
   Projekt Baltic TRAM   
   Projekt MSCA POLONEZ   
   Udział Polski w ESRF 
   Fundusze strukturalne UE   
 
 
   Szkoła Doktorska 
   Studia doktoranckie 
   Projekt ERASMUS 
 
 
   Acta Physica Polonica A 
 
 
   Oferta dla przemysłu 
   Zamówienia publiczne 
 
 
   Deklaracja dostępności 
 
 
 
 
google
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSIĄGNIĘCIA
 
 
 
 
Pochodzenie życia na Ziemi - świat RNA
Nature 582, 60-66 (2020)

    Ustalenie pochodzenia życia na Ziemi oraz ścieżek reakcji chemicznych, które do niego doprowadziły od lat zajmowało szerokie grona badaczy z różnych dziedzin nauki, od astrofizyki i planetologii aż po chemię. W szczególności, jednym z największych wyzwań okazała się być synteza cegiełek budujących polimery informacyjne (nukleozydy) w warunkach młodej Ziemi. W tym przypadku od lat kierowano się tak zwaną hipotezą świata RNA, która zakłada iż ten jednoniciowy polimer informacyjny mógł zarówno pełnić funkcję nośnika informacji na temat składu i struktury pierwszych proto-komórek jak i odgrywać rolę katalizatora ułatwiającego skomplikowane transformacje chemiczne, takie jak synteza białek. Ten scenariusz zakładał, że DNA, posiadające w swojej strukturze inny cukier niż RNA, zostało wytworzone w pierwszych organizmach żywych w drodze molekularnej ewolucji, jako bardziej stabilny nośnik informacji.

więcej →     


Tracking both ultrafast electrons and nuclei
Science 368, 820 (2020)

    W dziale "Perspectives" najnowszego numeru tygodnika Science,ukazał się artykuł p.t. "Tracking both ultrafast electrons and nuclei"profesorów Wolfganga Domcke z Politechniki w Monachium i Andrzeja L. Sobolewskiego z Instytutu Fizyki PAN. Artykuł omawia opublikowaną w tym samym numerze pracę, opartą m. innymi na wcześniejszych wynikach obu autorów, która przedstawia najnowsze wyniki w dziedzinie ultraszybkiej spektroskopii molekularnej zjawisk fotochemicznych.Geometryczne struktury wynikające z kwantowej nierozróżnialności - Kryształy Pauliego
Europhysics Letters 115, 20012 (2016)
Scientific Reports 7, 15004 (2017)

    Podstawowe zjawiska przyrody opisywane są przez fizykę kwantową. Dotyczy to przede wszystkim mikroświata zjawisk zachodzących w bardzo małej skali, pojedynczych atomów czy cząsteczek. Zjawiska te nie są intuicyjne, znacząco różnią się od tych, które obserwujemy na co dzień, a co opisują prawa fizyki klasycznej. Trzeba się zanurzyć w świat mikroobiektów, żeby zauważyć różnice między obu teoriami. Na przykład zupełnie inne znaczenie w kwantowym świecie nabiera stwierdzenie "takie same".

więcej →     


 
 
AKTUALNOŚCI
 
 
 

Po długiej i ciężkiej chorobie zmarł dr Michał Głowacki, wieloletni pracownik w Oddziale Fizyki Magnetyzmu Instytutu Fizyki PAN
   23.02, Instytut Fizyki PAN
 
Sesja sprawozdawcza Instytutu Fizyki PAN  (Transmisja na YouTube)
   Komunikaty   Sesja plakatowa   oraz   Plakaty
   18.02, Instytut Fizyki PAN
 
Dr Alexander Lau został laureatem konkursu "H2020 Marie Skłodowska-Curie - Individual Fellowship"
   10.02, Instytut Fizyki PAN
 
Instytut Fizyki PAN sygnatariuszem listu intencyjnego dotyczącego koordynacji działań na rzecz rozwoju polskich badań kwantowych
   09.02, Instytut Fizyki PAN
 
Dr Marcin Płodzień i dr Alexander Lau zostali stypendystami programów NAWA
   08.01, Instytut Fizyki PAN
 
Rozstrzygnięcie konkursu NCN CEUS-UNISONO na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze
   05.01, Instytut Fizyki PAN
 
Zmiana zasad korzystania z biblioteki IF PAN
   04.01, Instytut Fizyki PAN
 
 
WYDARZENIA
 
 
 Dziewięciu profesorów z Instytutu Fizyki PAN znajduje się pośród najczęściej cytowanych polskich naukowców
21 grudnia 2020
 
 XII Sympozjum Doktoranckie IF PAN (sympozjum zdalne)
   Program   oraz   Abstrakty
3 - 4 grudnia 2020
 
 Popularne omówienie wyników opisanych w rozprawie doktorskiej dr. Michała Grzybowskiego pt. "Electrical manipulation of the domain structure of antiferromagnetic CuMnAs", za którą otrzymał on nagrodę Prezesa Rady Ministrów
24 listopada 2020
 
 Zwycięzcy konkursów Opus 19 i Preludium 19
24 listopada 2020
 
 
  
Z radością informujemy, że Profesor Grzegorz Karczewski został laureatem Nagrody Mariana Smoluchowskiego i Emila Warburga za rok 2021: "za swój fundamentalny wkład w rozwój metod epitaksji z wiązek molekularnych i związane z tym pogłębienie niemiecko-polskiej wspłpracy w fizyce ciała stałego". Nagrodę przyznaje wspólnie Polskie Towarzystwo Fizyczne i Deutsche Physikalische Gesellschaft.
Laureatowi serdecznie gratulujemy

23 listopada 2020
 
 
Podziękowania od organizatorów XXIV Festiwalu Nauki dla Instytutu Fizyki PAN
19 listopada 2020
 
 18 listopada 2020
 
więcej →     

 
 
 
 
 
BIEŻĄCE  SEMINARIA
 
 
 Seminarium z magnetyzmu i nadprzewodnictwa
Structure and magnetic properties of the La(Fe,Si)13-type alloys modified by selected lanthanides (Ce, Pr, Ho, Dy) and transition metals (Mn, Ni, Co)
Środa, 3 marca, godz. 10:00
Seminarium on-line
 
 
KONKURSY  I  OFERTY PRACY
 
 
 Ogłoszenie 13/2021
Stypendysta/tka: wzrost i charakteryzacja nanostruktur półprzewodników azotkowych (2 stypendia)   
(English ver.)
   24.02 - 11.03
 
 Ogłoszenie 12/2021
Adiunkt, biofizyka teoretyczna   
(English ver.)
   24.02 - 11.03
 
 Ogłoszenie 11/2021
Post-doc w dziedzinie teorii fizyki ultrazimnych gazów atomowych   
(English ver.)
   15.02 - 15.03
 
 Ogłoszenie 10/2021
Profesor, specjalista w dziedzinie teoretycznej fotofizyki molekularnej   
(English ver.)
   10.02 - 10.03
 
 Ogłoszenie 09/2021
Post-doc / adiunkt w dziedzinie fizyki komputerowej   
(English ver.)
   10.02 - 15.03
 
 Ogłoszenie 08/2021
Asystent albo adiunkt: doświadczalna fizyka miękkiej materii   
(English ver.)
   08.02 - 14.03
 
 Ogłoszenie 05/2021
Postdoc, badania doświaczalne materii topologicznej   
(English ver.)
   22.01 - 28.02
 
 
Oferta pracy - specjalista w Dziale Obsługi Technicznej   
   18.02 - 04.03
 
 
rozwiń wcześniejsze konkursy →    
 

             

 
RESEARCH  HIGHLIGHTS
 
 
 Fully Quantum Scalable Description of Driven-Dissipative Lattice Models
Piotr Deuar, Alex Ferrier, Michał Matuszewski, Giuliano Orso,
and Marzena H. Szymańska

PRX Quantum 2, 010319 (2021)
 
 Laser-Induced Frequency Tuning of Fourier-Limited Single-Molecule Emitters
Irena Deperasińska, Bolesław Kozankiewicz (co-authors)
ACS Nano 14, 13584 - 13592 (2020)
 
 Epitaxial Metal Halide Perovskites by Inkjet-Printing on Various Substrates
Valentin V. Volobuev, Jędrzej Korczak, Andrzej Szczerbakow, Tomasz Story (co-authors)
Adv. Funct. Mater. 30, 2004612 (2020)
 
 Magneto-Optics of Excitons Interacting with Magnetic Ions in CdSe/CdMnS Colloidal Nanoplatelets
Vitalii Yu. Ivanov (co-author)
ACS Nano 14, 9032 - 9041 (2020)
 
 wiecej publikacji →
 
 
DOKTORATY
 
 
PATENTY
 
 
 Złącze elektryczne na bazie tlenku cynku oraz sposób wytwarzania tego złącza
M. Pietrzyk, E. Przeździecka, E. Guziewicz, D. Snigurenko
Nr patentu: PL234163
 
 Struktura dwukolorowej diody elektroluminescencyjnej oraz sposób wykonania struktury dwukolorowej diody elektroluminescencyjnej
E. Przeździecka, A. Kozanecki
Nr patentu: PL233223
 
 Sposób domieszkowania tlenku cynku (ZnO) jonami pierwiastków ziem rzadkich (RE)
A. Turos, A. Stonert, R. Ratajczak, E. Guziewicz, K. Kopalko, M. Stachowicz
Nr patentu: PL232774
 
 wiecej patentów →
 
 
 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26REGON:  000326061