BibliotekaCzasopismaWebmail *
 
 
 
 
 
 
   Informator o Instytucie 
   Wirtualny Spacer 
 
 
   Konwersatorium IF PAN 
   Popularyzacja fizyki 
   Seminaria 
   Konferencje 
 
 
   Projekt MagTop   
   Projekty QuantERA   
   Projekty TechMatStrateg 
   Projekty POIG   
   Projekty POIR   
   POIG 1.1.2 - Projekt kluczowy   
   Projekt EAgLE   
   Projekt Baltic TRAM   
   Projekt MSCA POLONEZ   
   Udział Polski w ESRF 
   Fundusze strukturalne UE   
 
 
   Szkoła Doktorska 
   Studia doktoranckie 
   Projekt ERASMUS 
 
 
   Acta Physica Polonica A 
 
 
   Oferta dla przemysłu 
   Zamówienia publiczne 
 
 
   Deklaracja dostępności 
 
 
 
 
google
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSIĄGNIĘCIA
 
 
 
 
Długookresowy charakter uporządkowania magnetycznego indukowany przez adsorpcje molekuł chiralnych na powierzchni cienkiej warstwy ferromagnetyka
ACS Nano 15, 5574 - 5579 (2021)

    Artykuł, który właśnie ukazał się w czasopiśmie ACS Nano [1] przedstawia nowe wyniki współpracy naukowej pomiędzy profesorem Lechem T. Baczewskim z Instytutu Fizyki PAN w Warszawie i profesorem Yossi Paltielem z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, współpracy, która w ciągu kilku lat zaowocowała już serią publikacji w najbardziej znaczących czasopismach naukowych, takich jak Science, Nature Communications i NanoLetters.
Przedmiotem wspólnych badań są magnetyczne nanostruktury hybrydowe składające się z epitaksjalnych cienkich warstw metalicznych zawierających warstwę ferromagnetyka oraz samoorganizującej się warstwy molekuł chiralnych (SAM) zaadsorbowanych na wierzchniej warstwie złota, która pokrywa warstwę ferromagnetyka. Cienka warstwa ferromagnetyczna musi być wyhodowana w taki sposób, aby jej kierunek łatwego namagnesowania był prostopadły do powierzchni warstwy. Warstwy metaliczne są hodowane w ultra wysokiej próżni przy użyciu metody epitaksji z wiązek molekularnych (MBE) w IFPAN w Warszawie. W instytucie przeprowadzane są także pomiary strukturalne i magnetyczne warstw.więcej →     


Nasze koleżanki i koledzy z IF PAN i IFD UW opracowali sieć neuronową wykorzystując "masywne" fotony
Nano Lett. (2021)

    Zespół kierowany przez Polaków jako pierwszy na świecie zbudował sieć neuronową (sztuczny neuron) opartą o "masywne" fotony - cząstki światła zachowujące się tak, jakby miały masę (tzw. polarytony). Badacze mają nadzieję, że wykorzystanie światła w obliczeniach sztucznej inteligencji jest szansą na duże oszczędności energii.
Sztuczne sieci neuronowe używane są dziś w coraz większej liczbie zastosowań: w rozpoznawaniu mowy i głosu, obrazów, w tłumaczeniu tekstów, w sterowaniu pojazdami autonomicznymi. "Ilość danych, które chcemy przetwarzać, rośnie, a moc obliczeniowa potrzebna sieciom neuronowym jest bardzo duża i osiąga już limity. Poza tym do przetwarzania tych danych potrzebna jest ogromna ilość energii. Warto zastanowić się więc nad nowymi technologiami" - mówi w rozmowie z PAP prof. Michał Matuszewski z Instytutu Fizyki PAN.

więcej →     


Pochodzenie życia na Ziemi - świat RNA
Nature 582, 60-66 (2020)

    Ustalenie pochodzenia życia na Ziemi oraz ścieżek reakcji chemicznych, które do niego doprowadziły od lat zajmowało szerokie grona badaczy z różnych dziedzin nauki, od astrofizyki i planetologii aż po chemię. W szczególności, jednym z największych wyzwań okazała się być synteza cegiełek budujących polimery informacyjne (nukleozydy) w warunkach młodej Ziemi. W tym przypadku od lat kierowano się tak zwaną hipotezą świata RNA, która zakłada iż ten jednoniciowy polimer informacyjny mógł zarówno pełnić funkcję nośnika informacji na temat składu i struktury pierwszych proto-komórek jak i odgrywać rolę katalizatora ułatwiającego skomplikowane transformacje chemiczne, takie jak synteza białek. Ten scenariusz zakładał, że DNA, posiadające w swojej strukturze inny cukier niż RNA, zostało wytworzone w pierwszych organizmach żywych w drodze molekularnej ewolucji, jako bardziej stabilny nośnik informacji.

więcej →     


 
 
AKTUALNOŚCI
 
 
 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł Profesor Robert R. Gałązka, pracownik Instytutu Fizyki PAN z 60-letnim stażem, członek rzeczywisty PAN, były Dyrektor i Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN, wieloletni Kierownik Oddziału Fizyki Półprzewodników
   15.04, Instytut Fizyki PAN
 
Sesja sprawozdawcza Instytutu Fizyki PAN  (Transmisja na YouTube)
   Komunikaty   Sesja plakatowa   oraz   Plakaty
   18.02, Instytut Fizyki PAN
 
Dr Alexander Lau został laureatem konkursu "H2020 Marie Skłodowska-Curie - Individual Fellowship"
   10.02, Instytut Fizyki PAN
 
Instytut Fizyki PAN sygnatariuszem listu intencyjnego dotyczącego koordynacji działań na rzecz rozwoju polskich badań kwantowych
   09.02, Instytut Fizyki PAN
 
Dr Marcin Płodzień i dr Alexander Lau zostali stypendystami programów NAWA
   08.01, Instytut Fizyki PAN
 
Rozstrzygnięcie konkursu NCN CEUS-UNISONO na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze
   05.01, Instytut Fizyki PAN
 
Zmiana zasad korzystania z biblioteki IF PAN
   04.01, Instytut Fizyki PAN
 
 
WYDARZENIA
 
 
 Dziewięciu profesorów z Instytutu Fizyki PAN znajduje się pośród najczęściej cytowanych polskich naukowców
21 grudnia 2020
 
 XII Sympozjum Doktoranckie IF PAN (sympozjum zdalne)
   Program   oraz   Abstrakty
3 - 4 grudnia 2020
 
 Popularne omówienie wyników opisanych w rozprawie doktorskiej dr. Michała Grzybowskiego pt. "Electrical manipulation of the domain structure of antiferromagnetic CuMnAs", za którą otrzymał on nagrodę Prezesa Rady Ministrów
24 listopada 2020
 
 Zwycięzcy konkursów Opus 19 i Preludium 19
24 listopada 2020
 
 
  
Z radością informujemy, że Profesor Grzegorz Karczewski został laureatem Nagrody Mariana Smoluchowskiego i Emila Warburga za rok 2021: "za swój fundamentalny wkład w rozwój metod epitaksji z wiązek molekularnych i związane z tym pogłębienie niemiecko-polskiej wspłpracy w fizyce ciała stałego". Nagrodę przyznaje wspólnie Polskie Towarzystwo Fizyczne i Deutsche Physikalische Gesellschaft.
Laureatowi serdecznie gratulujemy

23 listopada 2020
 
 
Podziękowania od organizatorów XXIV Festiwalu Nauki dla Instytutu Fizyki PAN
19 listopada 2020
 
 18 listopada 2020
 
więcej →     

 
 
 
 
 
BIEŻĄCE  SEMINARIA
 
 
  Seminarium z magnetyzmu i nadprzewodnictwa
Unusual normal and superconducting properties of tungsten oxide WO2.9
Środa, 21 kwietnia, godz. 10:00
Seminarium on-line
 
  Seminarium fizyki biologicznej i bioinformatyki
Protein structure prediction by all-atom and coarse-grained force fields
Środa, 21 kwietnia, godz. 15:15
seminarium online: https://zoom.us/j/92872650351
 
  Konwersatorium IF PAN
How mRNA vaccines work
Wtorek, 27 kwietnia, godz. 15:15
konwersatorium online

     Join Zoom Meeting
     Meeting ID: 956 1733 2262
     Passcode: 401154
 
 
KONKURSY  I  OFERTY PRACY
 
 
  Ogłoszenie 16/2021
Asystent lub adiunkt: metody dyfrakcji rentgenowskiej w zakresie fizyki ciała stałego   
(English ver.)
   19.03 - 15.05
 
 
Oferta pracy - specjalista w Dziale Obsługi Technicznej   
   20.04 - 04.05
 
  Oferta pracy - sprzątaczka   
   20.04 - 04.05
 
  Oferta pracy - referent ds. rozliczeń projektów badawczych   
   08.04 - 23.04
 
 
rozwiń wcześniejsze konkursy →    
 

             

 
RESEARCH  HIGHLIGHTS
 
 
  A Large Starphene Comprising Pentacene Branches
Marzena Banasiewicz, Bolesław Kozankiewicz (co-authors)
Angew. Chem. Int. Ed. 60, 7752 - 7758 (2021)
 
  Structure Inversion Asymmetry and Rashba Effect in Quantum Confined Topological Crystalline Insulator Heterostructures
Rafał Rechciński, Marta Galicka, Perła Kacman, Ryszard Buczko (co-authors)
Adv. Funct. Mater., 2008885 (2021)
 
  Long-Time-Scale Magnetization Ordering Induced by an Adsorbed Chiral Monolayer on Ferromagnets
Lech T. Baczewski (co-author)
ACS Nano 15, 5574 - 5579 (2021)
 
  Coexistence of Short- and Long-Range Ferromagnetic Proximity Effects in a Fe/(Cd,Mg)Te/CdTe Quantum Well Hybrid Structure
Grzegorz Karczewski, Sergij Chusnutdinow, Tomasz Wojtowicz (co-authors)
Nano Lett. 21, 2370 - 2375 (2021)
 
  wiecej publikacji →
 
 
DOKTORATY
 
 
PATENTY
 
 
  Złącze elektryczne na bazie tlenku cynku oraz sposób wytwarzania tego złącza
M. Pietrzyk, E. Przeździecka, E. Guziewicz, D. Snigurenko
Nr patentu: PL234163
 
  Struktura dwukolorowej diody elektroluminescencyjnej oraz sposób wykonania struktury dwukolorowej diody elektroluminescencyjnej
E. Przeździecka, A. Kozanecki
Nr patentu: PL233223
 
  Sposób domieszkowania tlenku cynku (ZnO) jonami pierwiastków ziem rzadkich (RE)
A. Turos, A. Stonert, R. Ratajczak, E. Guziewicz, K. Kopalko, M. Stachowicz
Nr patentu: PL232774
 
  wiecej patentów →
 
 
 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01 NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26 REGON:  000326061