BibliotekaCzasopismaWebmail *
 
 
 
 
 
 
   Informator o Instytucie 
   Wirtualny Spacer 
 
 
   Konwersatorium IF PAN 
   Popularyzacja fizyki 
   Seminaria 
   Konferencje 
 
 
   Projekt MagTop   
   Projekty QuantERA   
   Projekty TechMatStrateg 
   Projekty POIG   
   Projekty POIR   
   POIG 1.1.2 - Projekt kluczowy   
   Projekt EAgLE   
   Projekt Baltic TRAM   
   Projekt MSCA POLONEZ   
   Udział Polski w ESRF 
   Fundusze strukturalne UE   
 
 
   Szkoła Doktorska 
   Studia doktoranckie 
   Projekt ERASMUS 
 
 
   Acta Physica Polonica A 
 
 
   Oferta dla przemysłu 
   Zamówienia publiczne 
 
 
 
 
google
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSIĄGNIĘCIA
 
 
 
 
Pochodzenie życia na Ziemi - świat RNA
Nature 582, 60-66 (2020)

    Ustalenie pochodzenia życia na Ziemi oraz ścieżek reakcji chemicznych, które do niego doprowadziły od lat zajmowało szerokie grona badaczy z różnych dziedzin nauki, od astrofizyki i planetologii aż po chemię. W szczególności, jednym z największych wyzwań okazała się być synteza cegiełek budujących polimery informacyjne (nukleozydy) w warunkach młodej Ziemi. W tym przypadku od lat kierowano się tak zwaną hipotezą świata RNA, która zakłada iż ten jednoniciowy polimer informacyjny mógł zarówno pełnić funkcję nośnika informacji na temat składu i struktury pierwszych proto-komórek jak i odgrywać rolę katalizatora ułatwiającego skomplikowane transformacje chemiczne, takie jak synteza białek. Ten scenariusz zakładał, że DNA, posiadające w swojej strukturze inny cukier niż RNA, zostało wytworzone w pierwszych organizmach żywych w drodze molekularnej ewolucji, jako bardziej stabilny nośnik informacji.

więcej →     


Tracking both ultrafast electrons and nuclei
Science 368, 820 (2020)

    W dziale "Perspectives" najnowszego numeru tygodnika Science,ukazał się artykuł p.t. "Tracking both ultrafast electrons and nuclei"profesorów Wolfganga Domcke z Politechniki w Monachium i Andrzeja L. Sobolewskiego z Instytutu Fizyki PAN. Artykuł omawia opublikowaną w tym samym numerze pracę, opartą m. innymi na wcześniejszych wynikach obu autorów, która przedstawia najnowsze wyniki w dziedzinie ultraszybkiej spektroskopii molekularnej zjawisk fotochemicznych.Geometryczne struktury wynikające z kwantowej nierozróżnialności - Kryształy Pauliego
Europhysics Letters 115, 20012 (2016)
Scientific Reports 7, 15004 (2017)

    Podstawowe zjawiska przyrody opisywane są przez fizykę kwantową. Dotyczy to przede wszystkim mikroświata zjawisk zachodzących w bardzo małej skali, pojedynczych atomów czy cząsteczek. Zjawiska te nie są intuicyjne, znacząco różnią się od tych, które obserwujemy na co dzień, a co opisują prawa fizyki klasycznej. Trzeba się zanurzyć w świat mikroobiektów, żeby zauważyć różnice między obu teoriami. Na przykład zupełnie inne znaczenie w kwantowym świecie nabiera stwierdzenie "takie same".

więcej →     


 
 
AKTUALNOŚCI
 
 
 
XII Sympozjum Doktoranckie IF PAN (sympozjum zdalne)
   03 - 04.12, Instytut Fizyki PAN
 
Popularne omówienie wyników opisanych w rozprawie doktorskiej dr. Michała Grzybowskiego pt. "Electrical manipulation of the domain structure of antiferromagnetic CuMnAs", za którą otrzymał on nagrodę Prezesa Rady Ministrów
   24.11, Instytut Fizyki PAN
 
Zwycięzcy konkursów Opus 19 i Preludium 19
   24.11, Instytut Fizyki PAN
 

Z radością informujemy, że Profesor Grzegorz Karczewski został laureatem Nagrody Mariana Smoluchowskiego i Emila Warburga za rok 2021: "za swój fundamentalny wkład w rozwój metod epitaksji z wiązek molekularnych i związane z tym pogłębienie niemiecko-polskiej wspłpracy w fizyce ciała stałego". Nagrodę przyznaje wspólnie Polskie Towarzystwo Fizyczne i Deutsche Physikalische Gesellschaft.
Laureatowi serdecznie gratulujemy

    23.11, Instytut Fizyki PAN

 

Podziękowania od organizatorów XXIV Festiwalu Nauki dla Instytutu Fizyki PAN
   19.11, Instytut Fizyki PAN
 
Zawiadomienie o wyborze Dyrektora Instytutu Fizyki PAN w Warszawie
Prezes PAN powołał z dniem 1 listopada 2020 roku prof. dr. hab. Romana Puźniaka na Dyrektora Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, na okres czteroletniej kadencji, tj. do dnia 31 października 2024 roku.
   18.11, Instytut Fizyki PAN
 
Zmiana zasad korzystania z biblioteki IF PAN w okresie pandemii COVID-19
   10.11, Instytut Fizyki PAN
 
Dr Michał Grzybowski został Laureatem nagrody Prezesa Rady Ministrów w roku 2020 za rok 2019 w kategorii wyróżniająca się rozprawa doktorska
   30.10, Instytut Fizyki PAN
 
 
WYDARZENIA
 
 
 Konferencja "Stulecie Polskiego Towarzystwa Fizycznego - Rok 2020 Rokiem Fizyki"
20 pażdziernika 2020
 
 Wystawa "Polscy Fizycy dla Nauki Światowej" w Senacie RP
20 pażdziernika 2020
 
 
 
 
  
Dr Remigiusz Worch został laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii Naukowiec Przyszłości

2 pażdziernika 2020
 
 Nagrody Dyrektora IF PAN za najlepsze osiągnięcia w 2019 r.
25 września 2020
 
 
XXIV Festiwal Nauki w Instytucie Fizyki PAN
   "Wycieczka w pobliże zera absolutnego" - pokazy z fizyki niskich temperatur
   "Fotowoltaika" - wykład
24 września 2020
 
więcej →     

 
 
 
 
 
BIEŻĄCE  SEMINARIA
 
 
 Seminarium fizyki biologicznej i bioinformatyki
COVID-19: A Computational Study
Środa, 02 grudnia, godz. 15:15
seminarium online: https://zoom.us/j/92872650351
 
 Konwersatorium IF PAN
On Ising's model of ferromagnetism
Wtorek, 15 grudnia, godz. 15:15
konwersatorium online
 
 
KONKURSY  I  OFERTY PRACY
 
 
 Ogłoszenie 54/2020
Samodzielny pracownik naukowy, specjalista w dziedzinie biofizyki teoretycznej   
(English ver.)
   10.11 - 08.12
 
 Ogłoszenie 49/2020
Post-doc / Adiunkt w dziedzinie fizyki komputerowej   
(English ver.)
   07.10 - 15.12
 
 Ogłoszenie 46/2020
Asystent lub adiunkt: metody dyfrakcji rentgenowskiej w warunkach wysokich temperatur i wysokiego ciśnienia   
(English ver.)
   02.10 - 31.12
 
 
Oferta pracy - elektryk   
   19.11 - 03.12
 
 Referent w Dziale Zamówień Publicznych   
   18.11 - 02.12
 
 Specjalista ds. zamówień publicznych   
   18.11 - 01.12
 
 
rozwiń wcześniejsze konkursy →    
 

             

 
RESEARCH  HIGHLIGHTS
 
 
 Epitaxial Metal Halide Perovskites by Inkjet-Printing on Various Substrates
Valentin V. Volobuev, Jędrzej Korczak, Andrzej Szczerbakow, Tomasz Story (co-authors)
Adv. Funct. Mater. 30, 2004612 (2020)
 
 Magneto-Optics of Excitons Interacting with Magnetic Ions in CdSe/CdMnS Colloidal Nanoplatelets
Vitalii Yu. Ivanov (co-author)
ACS Nano 14, 9032 - 9041 (2020)
 
 Selective prebiotic formation of RNA pyrimidine and DNA purine nucleosides
Rafał Szabla (co-author)
Nature 582, 60 - 66 (2020)
 
 Narrow Excitonic Lines and Large-Scale Homogeneity of Transition-Metal Dichalcogenide Monolayers Grown by Molecular Beam Epitaxy on Hexagonal Boron Nitride
Sławomir Kret and Janusz Sadowski (co-authors)
Nano Lett. 20, 3058 - 3066 (2020)
 
 Polaritonic Neuromorphic Computing Outperforms Linear Classifiers
Andrzej Opala and Michał Matuszewski (co-authors)
Nano Lett. 20, 3506 - 3512 (2020)
 
 Electrostatic Interactions Govern Extreme Nascent Protein Ejection Times from Ribosomes and Can Delay Ribosome Recycling
D. A. Nissley, Quyen V. Vu, F. Trovato, N. Ahmed, Y. Jiang, Mai Suan Li, and E. P. O'Brien
J. Am. Chem. Soc. 142, 6103 - 6110 (2020)
 
 wiecej publikacji →
 
 
DOKTORATY
 
 
PATENTY
 
 
 Złącze elektryczne na bazie tlenku cynku oraz sposób wytwarzania tego złącza
M. Pietrzyk, E. Przeździecka, E. Guziewicz, D. Snigurenko
Nr patentu: PL234163
 
 Struktura dwukolorowej diody elektroluminescencyjnej oraz sposób wykonania struktury dwukolorowej diody elektroluminescencyjnej
E. Przeździecka, A. Kozanecki
Nr patentu: PL233223
 
 Sposób domieszkowania tlenku cynku (ZnO) jonami pierwiastków ziem rzadkich (RE)
A. Turos, A. Stonert, R. Ratajczak, E. Guziewicz, K. Kopalko, M. Stachowicz
Nr patentu: PL232774
 
 wiecej patentów →
 
 
 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26REGON:  000326061