Biblioteka Czasopisma Webmail *
 
 
 
 
 
 
   Informator o Instytucie 
   Wirtualny Spacer 
 
 
   Konwersatorium IF PAN 
   Popularyzacja fizyki 
   Seminaria 
   Konferencje 
 
 
   Projekt MagTop    
   Projekty QuantERA    
   Projekty TechMatStrateg 
   POIG 1.1.2 - Projekt kluczowy    
   POIG - Projekty    
   Projekt EAgLE    
   Projekt Baltic TRAM    
   Udział Polski w ESRF 
   Fundusze strukturalne UE    
 
 
   Studium doktoranckie 
   Projekt ERASMUS 
 
 
   Acta Physica Polonica A 
 
 
   Oferta dla przemysłu 
   Zamówienia publiczne 
 
 
 
 
google
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSIĄGNIĘCIA
 
 
 
 
Routing the emission of a near-surface light source by a magnetic field
Nature Physics 14, 1043-1048 (2018)

    Współczesne łącza telekomunikacyjne, światłowody, które oplatają Ziemię posługują się światłem jako nośnikiem informacji. Jednak po osiągnięciu docelowych urządzeń, komputerów, dalsze przetwarzanie informacji realizowane jest, przy obecnym stanie techniki, za pomocą sygnałów elektrycznych. Te sygnały przesyłane są przewodami i ścieżkami drukowanymi, a ich ograniczona pojemność i szybkość stanowią "wąskie gardło" współczesnych szybkich urządzeń przetwarzania informacji.

więcej →     

Separation of enantiomers by their enantiospecific interaction with achiral magnetic substrates
Science 360, 6395, 1331-1334 (2018)

    W wyniku przeprowadzonych kompleksowych badań opracowano podstawy nowej metody separacji enancjomerów poprzez oddziaływania pomiędzy molekułami chiralnymi i nanostrukturą magnetyczną z anizotropią prostopadłą. Zaobserwowano, że molekuły o jednym kierunku skręcenia są adsorbowane znacznie szybciej, gdy kierunek magnetyzacji warstwy ferromagnetycznej jest skierowany w górę, a molekuły o odwrotnym kierunku skręcenia adsorbują szybciej dla kierunku magnetyzacji skierowanego do dołu. W prezentowanej metodzie ta separacja nie następuje wskutek działania pola magnetycznego, tylko poprzez kwantowe oddziaływania spinowo-wymienne (spin-exchange interaction) molekuł chiralnych z metaliczną nanostruktura ferromagnetyczną, na której zostały one zaadsorbowane.

więcej →     

Current polarity-dependent manipulation of antiferromagnetic domains
Nature Nanotechnology 13, 362-365 (2018)


 
 
AKTUALNOŚCI
 
 
 
Sympozjum doktoranckie - Molecular Water
   Program
   15.11, Instytut Fizyki PAN
 
W dniu 4 października o godzinie 11:00 w Audytorium im. L. Sosnowskiego odbędzie się uroczysta inauguracja roku akademickiego, na której prof. dr hab. Iwo Białynicki-Birula wygłosi wykład
pt. "Chaos"

   04.10, Instytut Fizyki PAN
 

XXII Festiwal Nauki w Instytucie Fizyki PAN
   Wykłady z pokazami i Warsztaty dla dzieci
   Zwiedzanie Laboratoriów
   Podsumowanie
   29.09, Instytut Fizyki PAN
 
The Third Workshop of Vietnamese Students in Poland
   06 - 07.09, Instytut Fizyki PAN
 
 
WYDARZENIA
 
 
 
Artykuł prof. dr. hab. Marka Godlewskiego w piśmie "Fakty - Magazyn Gospodarczy"
(Lipiec-Wrzesień 2018)
6 sierpnia 2018
 
 
  
28 lipca 2018
 
 

25 lipca 2018
 
  Nagroda Prezesa Rady Mistrów za wyróżnione rozprawy doktorskie
dla dr. inż. Marcina Mińkowskiego

17 lipca 2018
 
 
Zdjęcie:
fot. Sebastian Jurek [WAT]
 
Instytut Fizyki PAN podpisał umowę o współpracy naukowej z Wojskowa Akademią Techniczną
3 lipca 2018
 
więcej →     

 
 
 
 
 
BIEŻĄCE  SEMINARIA
 
 
  Seminarium fizyki materii skondensowanej
Jak zbudować topologiczny tranzystor?
Wtorek, 16 października, godz. 14:00, Sala D, IF PAN
 
  Seminarium z magnetyzmu i nadprzewodnictwa
Pomiar zespolonej przenikalności elektrycznej, początkowej przenikalności magnetycznej, tensora przenikalności magnetycznej oraz szerokości linii rezonansowej materiałów żyromagnetycznych w paśmie częstotliwości mikrofalowych
Środa, 17 października, godz. 10:00, Sala 203, IF PAN
 
  Seminarium z podstaw fizyki
What is Physics about?
Środa, 17 października, godz. 11:00, Sala D, IF PAN
 
  Seminarium fizyki biologicznej i bioinformatyki
Dissociation of amyloid aggregates with photoswitchable molecular levers
Środa, 17 października, godz. 15:15, sala D, IF PAN
 
  Konwersatorium IF PAN
Mechanistic aspects of solar energy harvesting with organic heterocycless
Wtorek, 23 października, godz. 15:15, Aula, IF PAN
 
 
KONKURSY  I  OFERTY PRACY
 
 
  Student-stypendysta w zakresie teorii ultra-zimnych gazów atomowych    (English ver.)
   15.10 - 31.10
 
  Kierownik zespołu doświadczalnego    (English ver.)
   02.10 - 10.11
 
  Postdoc w zespole doświadczalnym    (English ver.)
   02.10 - 10.11
 
  Profesor zwyczajny    (English ver.)
   01.10 - 19.10
 
 
Referent/tka d/s rozliczeń projektów badawczych   
   15.10 - 26.10
 
  Oferta pracy na etacie sprzątaczki   
   15.10 - 26.10
 
  Referent/tka w Centrum Koordynującym Projekty Badawcze   
   05.10 - 21.10
 
  Referent/tka Oddziału Naukowego (1/2 etatu)   
   05.10 - 19.10
 
  Pracownik inżynieryjno-techniczny   
   04.10 - 24.10
 
  Fizyk, specjalista do obsługi akceleratora    (English ver.)
   02.10 - 31.10
 
 
rozwiń wcześniejsze konkursy →    
 

             
 
RESEARCH  HIGHLIGHTS
 
 
  Routing the emission of a near-surface light source by a magnetic field
F. Spitzer, A. N. Poddubny, I. A. Akimov, V. F. Sapega, L. Klompmaker, L. E. Kreilkamp, L. V. Litvin, R. Jede, G. Karczewski, M. Wiater, T. Wojtowicz, D. R. Yakovlev and M. Bayer
Nature Physics 14, 1043 (2018)
 
  Single-shot condensation of exciton polaritons and the hole burning effect
E. Estrecho, T. Gao, N. Bobrovska, M. D. Fraser, M. Steger, L. Pfeiffer, K. West, T. C. H. Liew, M. Matuszewski, D. W. Snoke, A. G. Truscott and E. A. Ostrovskaya
Nature Communications 9, 2944 (2018)
 
  Au-Assisted Substrate-Faceting for Inclined Nanowire Growth
J.-H. Kang, F. Krizek, M. Załuska-Kotur, P. Krogstrup, P. Kacman, H. Beidenkopf, and H. Shtrikman
Nano Lett. 18, 7, 4115-4122 (2018)
 
  Separation of enantiomers by their enantiospecific interaction with achiral magnetic substrates
L. T. Baczewski (co-author)
Science 360, 6395, 1331-1334 (2018)
 
  wiecej publikacji →
 
 
DOKTORATY
 
 
PATENTY
 
 
  Struktura ogniwa fotowoltaicznego oraz sposób wykonania struktury ogniwa fotowoltaicznego
S. Gierałtowska, M. Godlewski, G. Łuka, R. Pietruszka, Ł. Wachnicki, B. Witkowski
Nr patentu: PL227817
 
  Sposób wytwarzania podłoży z nanopowłokami o rozwiniętej powierzchni
S. Gierałtowska, Ł. Wachnicki, B. Witkowski, M. Godlewski, K. Kopalko
Nr patentu: PL227744
 
  Sposób generacji liczb losowych i układ do generowania liczb losowych
Marek Foltyn, Maciej Zgirski
Nr patentu: PL227546
 
  wiecej patentów →
 
 
 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01 NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26 REGON:  000326061