Biblioteka Czasopisma Webmail *
 
 
 
 
 
 
   Informator o Instytucie 
   Wirtualny Spacer 
 
 
   Konwersatorium IF PAN 
   Popularyzacja fizyki 
   Seminaria 
   Konferencje 
 
 
   Projekt MagTop    
   Projekty QuantERA    
   Projekty TechMatStrateg 
   POIG 1.1.2 - Projekt kluczowy    
   POIG - Projekty    
   Projekt EAgLE    
   Projekt Baltic TRAM    
   Projekt MSCA POLONEZ    
   Udział Polski w ESRF 
   Fundusze strukturalne UE    
 
 
   Szkoła Doktorska 
   Studia doktoranckie 
   Projekt ERASMUS 
 
 
   Acta Physica Polonica A 
 
 
   Oferta dla przemysłu 
   Zamówienia publiczne 
 
 
 
 
google
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSIĄGNIĘCIA
 
 
 
 
Fizyka na powierzchni przylegających komórek biologicznych
Nano Letters 20, 722 (2020)

    Komórki biologiczne muszą rozpoznawać ogromną ilość różnych substancji oraz sąsiednich komórek. Dlatego wiele zróżnicowanych cząsteczek na powierzchni komórki pełni funkcje receptorów, które wykrywają różnorodne cząsteczki w otoczeniu komórki i przekazują odpowiednie informacje do wnętrza komórki. Niektóre z tych receptorów łączą się z tzw. tratwami lipidowymi, które są małymi (o średnicy od 10 do 200 nm), wzbogaconymi w cholesterol obszarami w błonie otaczającej komórkę. Jednym z istotnych problemów współczesnej biofizyki jest zrozumienie w jaki sposób owe tratwy lipidowe wraz ze stowarzyszonymi z nimi receptorami reagują na różne bodźce i czynniki, a w szczególności na fizyczny kontakt jednej komórki biologicznej z inną.

więcej →     


Photonic Engineering of Spin-Orbit Synthetic Hamiltonians in Liquid Crystal Cavities
Science 366, 727 (2019)

    Naukowcy z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i studenci Inżynierii Nanostruktur UW razem z naukowcami z Wojskowej Akademii Technicznej, Instytutu Fizyki PAN oraz Uniwersytetu w Southampton (Wielka Brytania) i Skolkovo Institute of Science and Technology (Federacja Rosyjska), stworzyli quasi-dwuwymiarowy układ cienką wnękę optyczną wypełnioną ciekłym kryształem, w którym uwięzili fotony o zadziwiających właściwościach. Znajdujące się w takiej wnęce fotony zachowują się bowiem jak cząstki obdarzone masą. Takie kwazicząstki obserwowano już wcześniej, jednak trudno było nimi manipulować, gdyż pole elektryczne lub magnetyczne nie oddziaływuje ze światłem. Tym razem zauważono, że podczas sterowania orientacją anizotropowych molekuł materiału ciekłokrystalicznego we wnęce uwięzione tam fotony zachowywały się tak jak kwazicząstki obdarzone momentem magnetycznym, czyli spinem, poddane działaniu sztucznego pola magnetycznego.

więcej →     


Enhanced Ferromagnetism in Cylindrically Confined MnAs Nanocrystals Embedded in Wurtzite GaAs Nanowire shells
Nano Lett. 19, 7324 (2019)

    Współczesne materiały magnetyczne wykorzystywane są powszechnie jako nośniki informacji w pamięciach masowych komputerów, znanych jako twarde dyski. Informacje, bity, zapisywane są w tych urządzeniach jako kierunek namagnesowania subminiaturowego magnesu utworzonego przez niewielki obszar cienkiej warstwy magnetycznej. Postęp w tej dziedzinie technologii komputerowych, określany Prawem Moore'a, polega na umiejętności zmniejszania rozmiarów magnesu niezbędnego do zapisania jednego bitu. Taka skalowalność pozwoli już wkrótce uzyskać rozmiary magnesów rzędu nanometra (10-9 m), niezbędne dla dalszej miniaturyzacji przyrządów elektronicznych. Równie ważne jest poszukiwanie materiałów, które obok własności magnetycznych będą jednocześnie półprzewodnikami, co umożliwiłoby znacznie lepszą integrację urządzeń logicznych komputera, czyli procesora i magnetycznych pamięci na jednym układzie scalonym - chipie.

więcej →     


 
 
AKTUALNOŚCI
 
 
 
Seminarium specjalne z okazji Dnia Nauki w Polsce
   19.02, Instytut Fizyki PAN
 
Laureaci konkursu Sonata Bis 9 NCN
   18.02, Instytut Fizyki PAN
 
Sesja sprawozdawcza Instytutu Fizyki PAN
   Komunikaty   oraz   Sesja plakatowa
   13.02, Instytut Fizyki PAN
 
Prof. dr hab. Wojciech Paszkowicz będzie reprezentował Instytut Fizyki w Komitecie Krystalografii Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2020-2023
   10.02, Instytut Fizyki PAN
 
Nasz Instytut jest licznie reprezentowany w nowo wybranym Komitecie Fizyki Polskiej Akademii Nauk
   03.02, Instytut Fizyki PAN
 
Dr hab. Wojciech Brzezicki został laureatem tegorocznego konkursu Visegrad Group Academies Young Researcher Award Quantum Physics 2019
   19.12, Instytut Fizyki PAN
 
  
Dr Ewelina Milińska laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii Naukowiec Przyszłości

     05.12, Instytut Fizyki PAN
 
 
WYDARZENIA
 
 
  Dr Marcin Mateusz Wysokiński, adiunkt w Oddziale ON 6.1, otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Serdecznie Gratulujemy!
3 grudnia 2019
 
 
Podziękowania od organizatorów XXIII Festiwalu Nauki dla Instytutu Fizyki PAN
29 listopada 2019
 
  Dr. hab. Wojciech Brzezicki, obecnie adiunkt w ON 6 (MagTop), otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów RP w 2019 roku, za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego. Wojciech Brzezicki uzyskał stopień doktora habilitowanego w dniu 24.05.2018 na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Serdecznie Gratulujemy!
8 listopada 2019
 
  45 Zjazd PTF, Kraków 12-18 września 2019
22 października 2019
 
 
Warsztaty "Topological matter meets entrepreneurs"
18 października 2019
 
  W dniu 8 października o godzinie 10:00 w Audytorium im. L. Sosnowskiego odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020
8 października 2019
 
więcej →     

 
 
 
 
 
BIEŻĄCE  SEMINARIA
 
 
  Seminarium z magnetyzmu i nadprzewodnictwa
Influence of spin-texture and chirality on magnetization reversal processes in thin films with perpendicular magnetic anisotropy
Środa, 19 lutego, godz. 10:00, Sala 203, IF PAN
 
  Seminarium fizyki biologicznej i bioinformatyki
Interplay between the ribosome and ricin - insight into ricin toxicity
Środa, 19 lutego, godz. 15:15, sala D, IF PAN
 
  Konwersatorium IF PAN
Synthetic spin-orbit interactions in a tuneable optical cavity
Wtorek, 25 lutego, godz. 15:15, Aula, IF PAN
 
 
KONKURSY  I  OFERTY PRACY
 
 
  Dyrektor Instytutu Fizyki PAN   
   21.01 - 20.02
 
  Asystent lub adiunkt w dziedzinie metod rentgenowskiej dyfrakcji wysokorozdzielczej fizyki ciała stałego    (English ver.)
   20.12.2019 - 29.02.2020
 
  Asystent lub adiunkt - metody dyfrakcji rentgenowskiej w zakresie fizyki ciała stałego    (English ver.)
   20.12.2019 - 29.02.2020
 
  Asystent lub adiunkt, metody spektroskopowe    (English ver.)
 
 
Specjalista ds. zamówień publicznych   
   17.02 - 02.03
 
  Kierownik Działu Zamówień Publicznych   
   06.02 - 20.02
 
  Archiwista/tka   
   06.02 - 20.02
 
  Pracownik techniczny, specjalista z zakresu epitaksji z wiązek molekularnych (MBE) chalogenków rtęci (1/2 etatu)   
(English ver.)
   03.02 - 20.02
 
  Pracownik techniczny, specjalista z zakresu epitaksji z wiązek molekularnych (MBE) związków II-VI (1/2 etatu)   
(English ver.)
   03.02 - 20.02
 
 
rozwiń wcześniejsze konkursy →    
 

             

 
RESEARCH  HIGHLIGHTS
 
 
  Intercellular Receptor-Ligand Binding and Thermal Fluctuations Facilitate Receptor Aggregation in Adhering Membranes
Long Li, Jinglei Hu, Bartosz Różycki, Fan Song
Nano Lett. 20, 722-728 (2020)
 
  Photonic Engineering of Spin-Orbit Synthetic Hamiltonians in Liquid Crystal Cavities
K. Rechcińska, M. Król, R. Mazur, P. Morawiak, R. Mirek, K. Łempicka, W. Bardyszewski, M. Matuszewski, P. Kula, W. Piecek, P. G. Lagoudakis, B. Piętka, and J. Szczytko
Science 366, 727-730 (2019)
 
  Enhanced Ferromagnetism in Cylindrically Confined MnAs Nanocrystals Embedded in Wurtzite GaAs Nanowire Shells
A. Kaleta, S. Kret, K.Gas, B. Kurowska, S. B. Kryvyi, B. Rutkowski, N. Gonzalez Szwacki, M. Sawicki, J. Sadowski
Nano Lett. 19, 7324-7333 (2019)
 
  AFM-Based Spin-Exchange Microscopy Using Chiral Molecules
A. Ziv, A. Saha, H. Alpern, N. Sukenik, L. T. Baczewski, S. Yochelis, M. Reches, and Y. Paltiel
Adv. Mater. 1904206 (2019)
 
  wiecej publikacji →
 
 
DOKTORATY
 
 
PATENTY
 
 
  Struktura dwukolorowej diody elektroluminescencyjnej oraz sposób wykonania struktury dwukolorowej diody elektroluminescencyjnej
E. Przeździecka, A. Kozanecki
Nr patentu: PL233223
 
  Struktura ogniwa fotowoltaicznego oraz sposób wykonania struktury ogniwa fotowoltaicznego
S. Gierałtowska, M. Godlewski, G. Łuka, R. Pietruszka, Ł. Wachnicki, B. Witkowski
Nr patentu: PL227817
 
  Sposób wytwarzania podłoży z nanopowłokami o rozwiniętej powierzchni
S. Gierałtowska, Ł. Wachnicki, B. Witkowski, M. Godlewski, K. Kopalko
Nr patentu: PL227744
 
  Sposób generacji liczb losowych i układ do generowania liczb losowych
Marek Foltyn, Maciej Zgirski
Nr patentu: PL227546
 
  wiecej patentów →
 
 
 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01 NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26 REGON:  000326061