Biblioteka Czasopisma Webmail *
 
 
 
 
 
 
   Informator o Instytucie 
   Wirtualny Spacer 
 
 
   Konwersatorium IF PAN 
   Popularyzacja fizyki 
   Seminaria 
   Konferencje 
 
 
   Projekt MagTop    
   Projekty QuantERA    
   Projekty TechMatStrateg 
   POIG 1.1.2 - Projekt kluczowy    
   POIG - Projekty    
   Projekt EAgLE    
   Projekt Baltic TRAM    
   Udział Polski w ESRF 
   Fundusze strukturalne UE    
 
 
   Studia doktoranckie 
   Projekt ERASMUS 
 
 
   Acta Physica Polonica A 
 
 
   Oferta dla przemysłu 
   Zamówienia publiczne 
 
 
 
 
google
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


OSIĄGNIĘCIA
 
 
 
 
Routing the emission of a near-surface light source by a magnetic field
Nature Physics 14, 1043-1048 (2018)

    Współczesne łącza telekomunikacyjne, światłowody, które oplatają Ziemię posługują się światłem jako nośnikiem informacji. Jednak po osiągnięciu docelowych urządzeń, komputerów, dalsze przetwarzanie informacji realizowane jest, przy obecnym stanie techniki, za pomocą sygnałów elektrycznych. Te sygnały przesyłane są przewodami i ścieżkami drukowanymi, a ich ograniczona pojemność i szybkość stanowią "wąskie gardło" współczesnych szybkich urządzeń przetwarzania informacji.

więcej →     

Separation of enantiomers by their enantiospecific interaction with achiral magnetic substrates
Science 360, 6395, 1331-1334 (2018)

    W wyniku przeprowadzonych kompleksowych badań opracowano podstawy nowej metody separacji enancjomerów poprzez oddziaływania pomiędzy molekułami chiralnymi i nanostrukturą magnetyczną z anizotropią prostopadłą. Zaobserwowano, że molekuły o jednym kierunku skręcenia są adsorbowane znacznie szybciej, gdy kierunek magnetyzacji warstwy ferromagnetycznej jest skierowany w górę, a molekuły o odwrotnym kierunku skręcenia adsorbują szybciej dla kierunku magnetyzacji skierowanego do dołu. W prezentowanej metodzie ta separacja nie następuje wskutek działania pola magnetycznego, tylko poprzez kwantowe oddziaływania spinowo-wymienne (spin-exchange interaction) molekuł chiralnych z metaliczną nanostruktura ferromagnetyczną, na której zostały one zaadsorbowane.

więcej →     

Current polarity-dependent manipulation of antiferromagnetic domains
Nature Nanotechnology 13, 362-365 (2018)


 
 
AKTUALNOŚCI
 
 
 
Uroczyste Seminarium z okazji 45-lecia Środowiskowego Laboratorium Badań Rentgenowskich i Elektromikroskopowych SL-1
   Program
   04.12, Instytut Fizyki PAN
 
                     
Prof. dr hab. Andrzej Sobolewski otrzymał honorowy tytuł ambasadora Uniwersytetu
Technicznego w Monachium

   02.12, Instytut Fizyki PAN
 
Sympozjum doktoranckie - Molecular Water
   Program
   15.11, Instytut Fizyki PAN
 

Dr A. Drzewiecka-Antonik, dr M. T. Klepka, dr P. Rejmak oraz dr hab. Anna Wolska zostali uhonorowani nagrodą Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za osiągnięcie naukowe opublikowane w Journal of Inorganic Biochemistry. Praca powstała w ramach współpracy z grupąy dr hab. Marty Strugi z WUM.
   14.11, Instytut Fizyki PAN
 

Artykuł dr. J. Szczepkowskiego, dr. hab. A. Grocholi i prof. dr. hab. W. Jastrzębskiego wśród "Hot Articles" Phys. Chem. Chem. Phys.
   13.11, Instytut Fizyki PAN
 

Podziękowania od organizatorów XXII Festiwalu Nauki dla Instytutu Fizyki PAN
   07.11, Instytut Fizyki PAN
 
 
WYDARZENIA
 
 
 
Medal Międzynarodowego Stowarzyszenia Zaawansowanych Materiałów
dla prof. dr. hab. Marka Godlewskiego za godne uwagi i wyjątkowe badania
w zakresie nowych technologii i innowacji
10 października 2018
 
  W dniu 4 października o godzinie 11:00 w Audytorium im. L. Sosnowskiego odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego, na której prof. dr hab. Iwo Białynicki-Birula wygłosi wykład
pt. "Chaos"

4 października 2018
 
więcej →     

 
 
 
 
 
BIEŻĄCE  SEMINARIA
 
 
  W najbliższym czasie nie są planowane nowe seminaria.
 
 
KONKURSY  I  OFERTY PRACY
 
 
  Oferta pracy na etacie sprzątaczki   
   14.12.2018 - 11.01.2019
 
  Referent w Dziale Zamówień Publicznych   
   12.12.2018 - 11.01.2019
 
  Pracownik techniczny - specjalista w zakresie wzrostu litych kryształów (1/2 etatu)    (English ver.)
   11.12 - 28.12
 
  Wykonanie programu sterującego pomiarami FMR-VNA   
   10.12 - 24.12
 
 
rozwiń wcześniejsze konkursy →    
 

             
 
RESEARCH  HIGHLIGHTS
 
 
  Selective prebiotic conversion of pyrimidine and purine anhydronucleosides into Watson-Crick base-pairing arabino-furanosyl nucleosides in water
R. Szabla (co-author)
Nature Communications 9, 4073 (2018)
 
  Defect-free SnTe topological crystalline insulator nanowires grown by molecular beam epitaxy on graphene
J. Sadowski, P. Dziawa, A. Kaleta, B. Kurowska, A. Reszka, T. Story, and S. Kret
Nanoscale 10, 20772 (2018)
 
  Routing the emission of a near-surface light source by a magnetic field
F. Spitzer, A. N. Poddubny, I. A. Akimov, V. F. Sapega, L. Klompmaker, L. E. Kreilkamp, L. V. Litvin, R. Jede, G. Karczewski, M. Wiater, T. Wojtowicz, D. R. Yakovlev and M. Bayer
Nature Physics 14, 1043 (2018)
 
  Single-shot condensation of exciton polaritons and the hole burning effect
E. Estrecho, T. Gao, N. Bobrovska, M. D. Fraser, M. Steger, L. Pfeiffer, K. West, T. C. H. Liew, M. Matuszewski, D. W. Snoke, A. G. Truscott and E. A. Ostrovskaya
Nature Communications 9, 2944 (2018)
 
  wiecej publikacji →
 
 
DOKTORATY
 
 
  mgr Małgorzata Szymura
Właściwości fotoluminescencyjne pojedynczych nanodrutów z ZnTe
(19 grudnia 2018 r.)
 
  mgr Vitalii Yunko
Investigation of the elastic enhancement factor and 1/fα noise in low-dimensional wave structures
(19 grudnia 2018 r.)
 
  mgr Roger Kalvig
Lokalna struktura i własności magnetyczne epitaksjalnych warstw Mn5Ge3 domieszkowanych węglem
(18 grudnia 2018 r.)
 
  mgr Michał Kulczykowski
Procesy nierównowagowe i stany zlokalizowane w kondensatach ekscytonowo-polarytonowych
(12 grudnia 2018 r.)
 
  mgr Anna Luchowska
Procesy fotoizomeryzacji indukowane w cząsteczkach izolowanych przez wzbudzenie monochromatycznym światłem laserowym
(9 listopada 2018 r.)
 
  mgr Sabina Lewińska
Przemiany fazowe w oliwinie niklowym - badania właściwości cieplnych i magnetycznych
(18 października 2018 r.)
 
  wiecej doktoratów →
 
 
PATENTY
 
 
  Struktura ogniwa fotowoltaicznego oraz sposób wykonania struktury ogniwa fotowoltaicznego
S. Gierałtowska, M. Godlewski, G. Łuka, R. Pietruszka, Ł. Wachnicki, B. Witkowski
Nr patentu: PL227817
 
  Sposób wytwarzania podłoży z nanopowłokami o rozwiniętej powierzchni
S. Gierałtowska, Ł. Wachnicki, B. Witkowski, M. Godlewski, K. Kopalko
Nr patentu: PL227744
 
  Sposób generacji liczb losowych i układ do generowania liczb losowych
Marek Foltyn, Maciej Zgirski
Nr patentu: PL227546
 
  wiecej patentów →
 
 
 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01 NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26 REGON:  000326061