BibliotekaCzasopismaWebmail *
 
 
 
 
 
 
   Informator o Instytucie 
   Wirtualny Spacer 
 
 
   Konwersatorium IF PAN 
   Popularyzacja fizyki 
   Praktyki studenckie w IF PAN 
   Seminaria 
   Konferencje 
 
 
   Projekt MagTop   
   Projekty QuantERA   
   Projekty TechMatStrateg 
   Projekty POIG   
   Projekty POIR   
   POIG 1.1.2 - Projekt kluczowy   
   Projekt EAgLE   
   Projekt Baltic TRAM   
   Projekt MSCA POLONEZ   
   Udział Polski w ESRF 
   Fundusze strukturalne UE   
   Inkubator Innowacyjności 4.0 
 
 
   Szkoła Doktorska 
   Studia doktoranckie 
   Projekt ERASMUS 
 
 
   Acta Physica Polonica A 
 
 
   Oferta dla przemysłu 
   Zamówienia publiczne 
 
 
   Deklaracja dostępności 
 
 
 
 
google
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSIĄGNIĘCIA
 
 
 
 
Materiały topologiczne a granice miniaturyzacji elektronicznej
Physical Review Letters 126, 236402 (2021)

    Postępująca w zawrotnym tempie miniaturyzacja nanoukładów elektronicznych wymaga nowych rozwiązań także w zakresie ultra cienkich połączeń galwanicznych, np. z wykorzystaniem 10-20 nanometrowej szerokości ścieżek metalicznych z miedzi lub złota. Są one jednak zawsze źródłem ciepła Joule'a związanego z rozpraszaniem nośników ładunku i wydzielanego podczas przepływu prądu elektrycznego, co coraz silniej ogranicza możliwości pracy nanoukładów elektronicznych. Jakościowo nowym rozwiązaniem byłoby zastosowanie nowej klasy materiałów kwantowych - izolatorów topologicznych.

więcej →     


Struktura ferromagnetycznych nanokryształów GayFe4-yN osadzonych w azotku galu
Scientific Reports 11, 2862 (2021)

    Azotek galu (GaN) i pokrewne związki to kluczowe materiały dla najnowocześniejszej optoelektroniki. Zakres ich funkcjonalności może być dodatkowo znacznie poszerzony dzięki połączeniu GaN z jonami magnetycznymi. Przy stężeniu kationów żelaza w (Ga,Fe)N powyżej 0,4% materiał wyhodowany przez epitaksję ulega krystalograficznej separacji faz, co prowadzi do powstania bogatych w żelazo tzw. "wbudowanych nanokryształów".
Dzięki precyzyjnemu dostrojeniu parametrów wzrostu podczas procesu epitaksjalnego tworzą się planarne macierze kubicznych nanokryształów ferromagnetycznego GayFe4-yN (0<y<1) osadzonych w sieci macierzystej GaN, których właściwości magnetyczne zależą od y, czyli od stężenia Ga. W celu rozróżnienia atomów Ga w nanokryształach od tych w matrycy GaN, międzynarodowa grupa naukowców z Uniwersytetu Johannesa Keplera w Linzu (Austria), Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk, w Warszawie i Linii Pomiarowej SIRIUS synchrotronu SOLEIL, (Francja) wykorzystała połączenie anomalnej dyfrakcji rentgenowskiej i subtelnej struktury anomalnej dyfrakcji (ang. DAFS). Wyniki - opublikowane w Scientific Reports - rzucają światło na to jak korelację między parametrami wytwarzania oraz lokalnym układem strukturalnym wpływają na właściwości magnetyczne systemu materiałowego.

więcej →     


Długookresowy charakter uporządkowania magnetycznego indukowany przez adsorpcje molekuł chiralnych na powierzchni cienkiej warstwy ferromagnetyka
ACS Nano 15, 5574 - 5579 (2021)

    Artykuł, który właśnie ukazał się w czasopiśmie ACS Nano [1] przedstawia nowe wyniki współpracy naukowej pomiędzy profesorem Lechem T. Baczewskim z Instytutu Fizyki PAN w Warszawie i profesorem Yossi Paltielem z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, współpracy, która w ciągu kilku lat zaowocowała już serią publikacji w najbardziej znaczących czasopismach naukowych, takich jak Science, Nature Communications i NanoLetters.
Przedmiotem wspólnych badań są magnetyczne nanostruktury hybrydowe składające się z epitaksjalnych cienkich warstw metalicznych zawierających warstwę ferromagnetyka oraz samoorganizującej się warstwy molekuł chiralnych (SAM) zaadsorbowanych na wierzchniej warstwie złota, która pokrywa warstwę ferromagnetyka. Cienka warstwa ferromagnetyczna musi być wyhodowana w taki sposób, aby jej kierunek łatwego namagnesowania był prostopadły do powierzchni warstwy. Warstwy metaliczne są hodowane w ultra wysokiej próżni przy użyciu metody epitaksji z wiązek molekularnych (MBE) w IFPAN w Warszawie. W instytucie przeprowadzane są także pomiary strukturalne i magnetyczne warstw.

więcej →     


 
 
AKTUALNOŚCI
 
 
 
Projekt dr. Panagiotisa Theodorakisa realizowany w ramach programu POLONEZ został wyróżniony przez Narodowe Centrum Nauki
   14.07, Instytut Fizyki PAN
 

Zmarł pan Lech Cyruliński, wieloletni pracownik Instytutu Fizyki PAN

   05.07, Instytut Fizyki PAN
 
"Technologie, które zmienią świat" - wywiad profesorów Tomasza Dietla i Tomasza Wojtowicza w tygodniku "Polityka"
   08.06, Instytut Fizyki PAN
 
Rozstrzygnięcie konkursu Opus 20
   20.05, Instytut Fizyki PAN
 
Rozstrzygnięcie konkursu DAINA 2 na polsko-litewskie projekty badawcze
   10.05, Instytut Fizyki PAN
 
Miło nam ogłosić, że Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, przyznała Instytutowi Fizyki PAN w ramach programu "Welcome to Poland" środki finansowe w wysokości 295 050,00 zł na realizację wniosku pt.: "Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk dla Obcokrajowców"
   10.05, Instytut Fizyki PAN
 
XXIV Piknik Naukowy PR i CN "Kopernik"
   10 - 15.05, Instytut Fizyki PAN
 

Wspomnienie o Profesorze Robercie Gałązce
   05.05, Instytut Fizyki PAN
 
 
WYDARZENIA
 
 
 Instytut Fizyki PAN rozpoczął współpracę z Europejską Organizacją Badań Jądrowych CERN w ramach projektu AEgIS
23 kwietnia 2021
 
 Sesja sprawozdawcza Instytutu Fizyki PAN  (Transmisja na YouTube)
   Komunikaty   Sesja plakatowa   oraz   Plakaty
18 lutego 2021
 
 Dr Alexander Lau został laureatem konkursu "H2020 Marie Skłodowska-Curie - Individual Fellowship"
10 lutego 2021
 
 Instytut Fizyki PAN sygnatariuszem listu intencyjnego dotyczącego koordynacji działań na rzecz rozwoju polskich badań kwantowych
9 lutego 2021
 
 Dr Marcin Płodzień i dr Alexander Lau zostali stypendystami programów NAWA
8 stycznia 2021
 
 Rozstrzygnięcie konkursu NCN CEUS-UNISONO na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze
5 stycznia 2021
 
 Zmiana zasad korzystania z biblioteki IF PAN
4 stycznia 2021
 
więcej →     

 
 
 
 
 
BIEŻĄCE  SEMINARIA
 
 
 W najbliższym czasie nie są planowane nowe seminaria.
 
 
KONKURSY  I  OFERTY PRACY
 
 
 Ogłoszenie 35/2021
Doktorant - stypendysta: ultra-zimne gazy atomowe w sieciach optycznych (teoretyczne)   
(English ver.)
   21.07 - 18.08
 
 Ogłoszenie 34/2021
Doktorant - stypendysta: prace doświadczalne w zakresie magnetometrii SQUID-owej i magnetotransportu   
(English ver.)
   15.07 - 18.08
 
 Ogłoszenie 32/2021
Profesor: specjalista w dziedzinie badań struktury i dynamiki sieci   
(English ver.)
   15.07 - 23.08
 
 Ogłoszenie 31/2021
Doktorant - stypendysta: badania ab initio łamiących Regułę Hunda cząsteczek organicznych   
(English ver.)
   13.07 - 18.08
 
 Ogłoszenie 30/2021
Doktorant - stypendysta: obliczeniowe badania konformacji białek częściowo nieustrukturyzowanych   
(English ver.)
   12.07 - 18.08
 
 Ogłoszenie 29/2021
Profesor: specjalista w dziedzinie spekroskopii molekularnej   
(English ver.)
   12.07 - 15.08
 
 
Oferta pracy - specjalista technolog w dziedzinie osadzania warstw atomowych   
   15.07 - 29.07
 
 Oferta pracy na etacie portiera   
   15.07 - 29.07
 
 Oferta pracy - technik informatyk   
   12.07 - 25.07
 
 Oferta pracy - sprzątaczka   
   09.07 - 25.07
 
 
rozwiń wcześniejsze konkursy →    
 

             

 
RESEARCH  HIGHLIGHTS
 
 
 Reconstructing Quantum States With Quantum Reservoir Networks
S. Ghosh, A. Opala, M. Matuszewski, T. Paterek, T. C. H. Liew
IEEE Trans. Neural Netw. Learn. Syst. 32, 3148 (2021)
 
 Systematic Investigation of the Coupling between One-Dimensional Edge States of a Topological Crystalline Insulator
J. Jung, A. Odobesko, R. Boshuis, A. Szczerbakow, T. Story and M. Bode
Phys. Rev. Lett. 126, 23, 236402 (2021)
 
 Interfacial Dzyaloshinskii-Moriya interaction in the epitaxial W/Co/Pt multilayers
S. K. Jena, R. Islam, E. Milińska, M. M. Jakubowski, R. Minikayev, S. Lewińska, A. Lynnyk, A. Pietruczik, P. Aleszkiewicz, C. Autieri and A. Wawro
Nanoscale 13, 7685 (2021)
 
 Amyloid Oligomers: A Joint Experimental/Computational Perspective on Alzheimer's Disease, Parkinson's Disease, Type II Diabetes, and Amyotrophic Lateral Sclerosis
Mai Suan Li (co-author)
Chem. Rev. 121, 2545 (2021)
 
 A Large Starphene Comprising Pentacene Branches
Marzena Banasiewicz, Bolesław Kozankiewicz (co-authors)
Angew. Chem. Int. Ed. 60, 7752 - 7758 (2021)
 
 wiecej publikacji →
 
 
DOKTORATY
 
 
PATENTY
 
 
 Nowe spirocykliczne pochodne ftalidu, sposob ich wytwarzania oraz zastosowanie jako fluorescencyjnych sensorow i sond polarnosci otoczenia
J. Karpiuk, P. Gawryś, E. Karpiuk
Nr patentu: PL237149
 
 Sposób wytwarzania suplementu mikroelementów zawierających cynk oraz suplement wytworzony tym sposobem
J. Kaszewski, M. Godlewski, P. Kiełbik, A. Słońska-Zielonka, M. Godlewski
Nr patentu: PL237209
 
 Sposób wytwarzania nanostruktur kwantowych/heterostruktur oraz trójskładnikowych związków ZnMgO na podłożach zawierających nanostruktury
D. Jarosz, A. Pieniążek, H. Teisseyre, A. Kozanecki, B. Kowalski
Nr patentu: PL237260
 
 Photovoltaic Cell Structure and Method to Produce the Same
S. Gierałtowska, M. Godlewski, R. Pietruszka, Ł. Wachnicki, B. Witkowski
Nr patentu: EP3295490
 
 wiecej patentów →
 
 
 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26REGON:  000326061