Biblioteka Czasopisma Webmail *
 
 
 
 
 
 
   Informator o Instytucie 
   Wirtualny Spacer 
 
 
   Konwersatorium IF PAN 
   Popularyzacja fizyki 
   Seminaria 
   Konferencje 
 
 
   Projekt MagTop    
   Projekty QuantERA    
   Projekty TechMatStrateg 
   POIG 1.1.2 - Projekt kluczowy    
   POIG - Projekty    
   Projekt EAgLE    
   Projekt Baltic TRAM    
   Udział Polski w ESRF 
   Fundusze strukturalne UE    
 
 
   Studia doktoranckie 
   Projekt ERASMUS 
 
 
   Acta Physica Polonica A 
 
 
   Oferta dla przemysłu 
   Zamówienia publiczne 
 
 
 
 
google
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RADA NAUKOWA 2015-2018
 
 
 

Informacje o działalności Rady Naukowej
IF PAN
  Informacje dla członków Rady Naukowej
IF PAN

Przewodniczący     prof. dr hab. Jacek Kossut
Wiceprzewodniczący     prof. dr hab. Marta Z. Cieplak
  prof. dr hab. Tomasz Story
Sekretarze     prof. dr hab. Ryszard Buczko
  prof. dr hab. Włodzimierz JastrzębskiSkład Rady
prof. dr hab. Piotr Bogusławski IF PAN bogus@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Ryszard Buczko IF PAN buczko@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Stanisław Chwirot IF UMK chwirot@fizyka.umk.pl
prof. dr hab. Marek Cieplak IF PAN cieplak@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Marta Cieplak IF PAN marta@ifpan.edu.pl
dr hab. Łukasz Cywiński, prof. IF PAN IF PAN lcyw@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Tomasz Dietl Członek rzeczywisty PAN dietl@ifpan.edu.pl
dr Marek Dudyński QENERGY  mtf@mtf.pl
prof. dr hab. Mariusz Gajda IF PAN gajda@ifpan.edu.pl
dr Marta Galicka IF PAN galicka@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Robert R. Gałązka Członek rzeczywisty PAN galaz@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Marek Godlewski IF PAN godlew@ifpan.edu.pl
dr hab. Grzegorz Grabecki, prof. IF PAN IF PAN grabec@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Wiesław Gruszecki UMCS wieslaw.gruszecki@umcs.lublin.pl
prof. dr hab. Robert Hołyst IChF PAN robert.holyst@gmail.com
prof. dr hab. Bogdan Idzikowski IFM PAN idzi@ifmpan.poznan.pl
prof. dr hab. Krystyna Jabłońska IF PAN jablo@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski IF PAN jastr@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Grzegorz Karczewski IF PAN karcz@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Mirosław Karpierz WF PW karpierz@if.pw.edu.pl
prof. dr hab. Zbigniew Kisiel IF PAN kisiel@ifpan.edu.pl
dr Marcin Klepka IF PAN mklepka@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Jacek Kossut IF PAN kossut@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Bogdan Kowalski IF PAN kowab@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Adrian Kozanecki IF PAN kozana@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Bolesław Kozankiewicz IF PAN kozank@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Marek Kuś CFT PAN marek@cft.edu.pl
mgr Khrystyna Levchenko IF PAN levchenko@uwb.edu.pl
prof. dr hab. Andrzej Maziewski UwB magnet@uwb.edu.pl
prof. dr hab. Jan Misiewicz WPPT PWr jan.misiewicz@pwr.wroc.pl
prof. dr hab. Jan Mostowski IF PAN mosto@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Maciej Nowak IF PAN mjnowak@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Wojciech Paszkowicz IF PAN paszk@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Anna Piotrowska ITE ania@ite.waw.pl
prof. dr hab. Roman Puźniak IF PAN puzni@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Leszek Sirko IF PAN sirko@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Andrzej Sobolewski Członek korespondent PAN sobola@ifpan.edu.pl
dr hab. Tomasz Sowiński, prof. IF PAN IF PAN tomsow@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Roman Stępniewski IFD UW roman.stepniewski@fuw.edu.pl
prof. dr hab. Tomasz Story IF PAN story@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Andrzej Suchocki IF PAN suchy@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Tadeusz Suski IWC PAN tadek@unipress.waw.pl
prof. dr hab. Andrzej Szewczyk IF PAN szewc@ifpan.edu.pl
dr Michał Szot IF PAN szot@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Henryk Szymczak Członek rzeczywisty PAN szymh@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski IF PAN wisni@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Jakub Zakrzewski IF UJ kuba@if.uj.edu.pl
prof. dr hab. Magdalena Załuska-Kotur IF PAN zalum@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Piotr Zielenkiewicz IBB PAN piotr@ibb.waw.pl
prof. dr hab. Zbigniew Żytkiewicz IF PAN zytkie@ifpan.edu.pl
Komisja do spraw
Kadry Naukowej
Komisja do spraw Asystentów
i Adiunktów
 
Przewodniczący

prof. dr hab. Jan Mostowski


prof. dr hab. Robert R. Gałązka
prof. dr hab. Marek Godlewski
prof. dr hab. Jacek Kossut
prof. dr hab. Adrian Kozanecki
prof. dr hab. Marek Kuś
prof. dr hab. Roman Puźniak
prof. dr hab. Tomasz Story
prof. dr hab. Andrzej Suchocki
prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski
   
Przewodniczący

prof. dr hab. Andrzej Szewczyk


prof. dr hab. Piotr Bogusławski
prof. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski
prof. dr hab. Grzegorz Karczewski
prof. dr hab. Bogdan Kowalski
dr hab. Grzegorz Grabecki, prof. IF PAN
dr Marta Galicka
 
Rada Programowa Studium Doktoranckiego
 
Przewodniczący

prof. dr hab. Marek Cieplak


prof. dr hab. Piotr Bogusławski
prof. dr hab. Jan Mostowski
prof. dr hab. Zbigniew Kisiel
prof. dr hab. Adrian Kozanecki
prof. dr hab. Wojciech Paszkowicz
prof. dr hab. Tomasz Story
prof. dr hab. Andrzej Szewczyk
prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski
dr hab. Grzegorz Grabecki, prof. IF PAN
mgr Khrystyna Levchenko
 


 
 
 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01 NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26 REGON:  000326061