BibliotekaCzasopismaWebmail 1 *|Webmail 2 *
 
 
 
 
 

Archiwalna strona WWW
(od dnia 27 marca 2023 r.)

Aktualne informacje znajdują się pod adresem URL:
https://www.ifpan.edu.pl

 
 
 
 
 
 
   Informator o Instytucie 
   Wirtualny Spacer 
 
 
   Konwersatorium IF PAN 
   Popularyzacja fizyki 
   Praktyki studenckie w IF PAN 
   Praktyki przeddoktorskie w IF PAN 
   Projekty doktoranckie 
   Seminaria 
   Konferencje 
   Welcome Centre 
 
 
   Projekt MagTop   
   Projekty QuantERA   
   Projekty TechMatStrateg 
   Projekty POIG   
   Projekty POIR   
   Projekty MEiN   
   POIG 1.1.2 - Projekt kluczowy   
   Projekt EAgLE   
   Projekt Baltic TRAM   
   Projekt MSCA POLONEZ   
   Udział Polski w ESRF   
   Fundusze strukturalne UE   
   Inkubator Innowacyjności 4.0 
   Projekt "Welcome to Poland" 
 
 
   Szkoła Doktorska 
   Studia doktoranckie 
   Projekt ERASMUS 
 
 
   Acta Physica Polonica A 
 
 
   Oferta dla przemysłu 
   Zamówienia publiczne 
 
 
   Deklaracja dostępności 
 
 
 
 
google
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RADA NAUKOWA 2023-2026
 
 
 

Informacje o działalności Rady Naukowej IF PAN Informacje dla członków Rady Naukowej IF PAN

Przewodniczący     prof. dr hab. Tomasz Story      przewodniczacyrn@ifpan.edu.pl
Zastępca Przewodniczącego     dr hab. Anna Niedźwiecka, prof. IF PAN
Zastępca Przewodniczącego     prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski
Sekretarz     dr hab. Ewa Przeździecka, prof. IF PAN
Sekretarz     dr hab. Piotr Wojnar, prof. IF PANSkład Rady
prof. dr hab. Roman CiuryłoUMKrciurylo@fizyka.umk.pl
dr hab. Piotr DeuarIF PANdeuar@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Tomasz DietlCzłonek rzeczywisty PAN dietl@ifpan.edu.pl
dr hab. Krzysztof DybkoIF PANdybko@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. inż. Henryk Fiedorowicz WAThfiedorowicz@@wat.edu.pl
prof. dr hab. Mariusz GajdaIF PANgajda@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Marek GodlewskiIF PANgodlew@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Daniel GrykoCzłonek korespondent PANgryko@icho.edu.pl
prof. dr hab. Izabella GrzegoryCzłonek korespondent PANizabella.grzegory@unipress.waw.pl
prof. dr hab. Elżbieta GuziewiczIF PANguzel@ifpan.edu.pl
dr hab. Daniel JakubczykIF PANjakub@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Włodzimierz JastrzębskiIF PANjastr@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. inż. Dariusz KaczorowskiCzłonek korespondent PANd.kaczorowski@intibs.pl
prof. dr hab. Grzegorz KarczewskiIF PANkarcz@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. inż. Zbigniew KąkolAGHkakol@agh.edu.pl
dr hab. Łukasz KilańskiIF PANkilan@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Zbigniew KisielIF PANkisiel@ifpan.edu.pl
dr hab. Łukasz KłopotowskiIF PANlklopot@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Robert Kołos IChF PANrkolos@ichf.edu.pl
prof. dr hab. Bogdan KowalskiIF PANkowab@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Marek KuśCFT PANmarek@cft.edu.pl
dr hab. Michał ŁawniczakIF PANlawni@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Michał MatuszewskiIF PANmmatu@ifpan.edu.pl
dr hab. Anna NiedźwieckaIF PANannan@ifpan.edu.pl
dr hab. Ewa PrzeździeckaIF PANewa.przezdziecka@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Roman PuźniakIF PANpuzni@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Maciej SawickiIF PANmikes@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. inż. Grzegorz SękPWrgrzegorz.sek@pwr.wroc.pl
prof. dr hab. Leszek SirkoIF PANsirko@ifpan.edu.pl
dr hab. Ryszard SobierajskiIF PANsobieraj@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Andrzej SobolewskiCzłonek rzeczywisty PANsobola@ifpan.edu.pl
dr hab. Tomasz SowińskiIF PANtomsow@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Tomasz StoryIF PANstory@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Andrzej SuchockiIF PANsuchy@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Andrzej SzewczykIF PANszewc@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Henryk SzymczakCzłonek rzeczywisty PANszymh@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Zbigniew TrybułaIFM PANtrybula@ifmpan.poznan.pl
prof. dr hab. Joanna TrylskaCeNT UWjtrylska@uw.edu.pl
prof. dr hab. Dariusz WasikUWDariusz.Wasik@fuw.edu.pl
prof. dr hab. Andrzej WiśniewskiIF PANwisni@ifpan.edu.pl
dr hab. Bartłomiej WitkowskiIF PANbwitkow@ifpan.edu.pl
dr hab. Piotr WojnarIF PANwojnar@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Tomasz WojtowiczIF PANwojto@magtop.ifpan.edu.pl
dr hab. inż. Wojciech Wróbel PWwojciech.wrobel@pw.edu.pl
prof. dr hab. Magdalena Załuska-KoturIF PANzalum@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Zbigniew ŻytkiewiczIF PANzytkie@ifpan.edu.pl
dr Marta ChabowskaIF PANmarta.chabowska@ifpan.edu.pl
dr Aleksandra Drzewiecka-AntonikIF PANadrzew@ifpan.edu.pl
dr Bożena SikoraIF PANsikorab@ifpan.edu.pl
mgr Kwasi NyandeyIF PANnyandey@ifpan.edu.pl
Rzecznik Dyscyplinarny IF PAN
 
prof. dr hab. Bogdan Kowalski


 


Komisja do spraw
Samodzielnych Pracowników Naukowych
Komisja do spraw
Asystentów i Adiunktów
 
Przewodniczący
prof. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski

Zastępca Przewodniczącego
prof. dr hab. Michał Matuszewski


prof. dr hab. Marek Kuś
prof. dr hab. Roman Puźniak
prof. dr hab. Leszek Sirko
dr hab. Ryszard Sobierajski, prof. IF PAN
prof. dr hab. Andrzej Sobolewski
prof. dr hab. Tomasz Story
prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski
prof. dr hab. Tomasz Wojtowicz
  
Przewodniczący
prof. dr hab. Elżbieta Guziewicz

Zastępca Przewodniczącego
dr Marta Chabowska


dr hab. Piotr Deuar, prof. IF PAN
prof. dr hab. Grzegorz Karczewski
prof. dr hab. Bogdan Kowalski
prof. dr hab. Michał Matuszewski
dr hab. Anna Niedźwiecka, prof. IF PAN
dr Bożena Sikora
prof. dr hab. Andrzej Szewczyk
dr hab. Bartłomiej Witkowski, prof. IF PAN
 
Komisja do spraw Kształcenia
 
Przewodniczący
dr hab. Łukasz Kłopotowski, prof. IF PAN

Zastępca Przewodniczącego
dr hab. Daniel Jakubczyk, prof. IF PAN


dr hab. Piotr Deuar, prof. IF PAN
dr Aleksandra Drzewiecka-Antonik
dr hab. Krzysztof Dybko, prof. IF PAN
dr hab. Łukasz Kilański, prof. IF PAN
prof. dr hab. Zbigniew Kisiel
mgr Kwasi Nyandey
prof. dr hab. Andrzej Szewczyk
prof. dr hab. Magdalena Załuska-Kotur
 


 
 
 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26REGON:  000326061