BibliotekaCzasopismaWebmail 1 *|Webmail 2 *
 
 
 
 
 

Archiwalna strona WWW
(od dnia 27 marca 2023 r.)

Aktualne informacje znajdują się pod adresem URL:
https://www.ifpan.edu.pl

 
 
 
 
 
 
   Informator o Instytucie 
   Wirtualny Spacer 
 
 
   Konwersatorium IF PAN 
   Popularyzacja fizyki 
   Praktyki studenckie w IF PAN 
   Praktyki przeddoktorskie w IF PAN 
   Projekty doktoranckie 
   Seminaria 
   Konferencje 
   Welcome Centre 
 
 
   Projekt MagTop   
   Projekty QuantERA   
   Projekty TechMatStrateg 
   Projekty POIG   
   Projekty POIR   
   Projekty MEiN   
   POIG 1.1.2 - Projekt kluczowy   
   Projekt EAgLE   
   Projekt Baltic TRAM   
   Projekt MSCA POLONEZ   
   Udział Polski w ESRF   
   Fundusze strukturalne UE   
   Inkubator Innowacyjności 4.0 
   Projekt "Welcome to Poland" 
 
 
   Szkoła Doktorska 
   Studia doktoranckie 
   Projekt ERASMUS 
 
 
   Acta Physica Polonica A 
 
 
   Oferta dla przemysłu 
   Zamówienia publiczne 
 
 
   Deklaracja dostępności 
 
 
 
 
google
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POIG - PROJEKTY REALIZOWANE W INSTYTUCIE FIZYKI PAN
 
 
 


 • POIG 1.1.2 - Nowoczesne Materiały i Innowacyjne Metody dla przetwarzania i Monitorowania Energii (MIME)

  Kierownik projektu: Andrzej Suchocki
  Koordynator: Instytut Fizyki PAN (koordynator), Instytut Technologii Elektronowej, Akademia Górniczo - Hutnicza
  Okres trwania: 2009 - 2014
  Budżet projektu: 22 143 492,00 zł
  EFRR: 18 727 081 zł
  Przejdź na stronę projektu MIME


 • POIG 2.1 - Analityczny, wysokorozdzielczy, transmisyjny mikroskop elektronowy
  dla nanonauki, nanotechnologii i spintroniki


  Kierownik projektu: Piotr Dłużewski
  Koordynator: Instytut Fizyki PAN
  Okres trwania: 2009 - 2011
  Budżet projektu: 18 645 320 zł
  EFRR: 15 848 522 zł
  Przejdź na stronę projektu


 • POIG 2.1 - Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT

  Kierownik projektu: Jacek Kossut
  Koordynator: Politechnika Warszawska (koordynator), Uniwersytet Warszawski, Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Wysokich Ciśnień PAN UNIPRESS, Instytut Fizyki PAN, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Instytut Chemii Fizycznej PAN, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
  Okres trwania: 2009 - 2013
  Budżet projektu: 359 350 000,00 zł
  EFRR: 305 447 500,00 zł
  Przejdź na stronę projektu


 • POIG 1.3.1 - Opracowanie technologii nowej generacji czujnika wodoru i jego związków dla zastosowań w warunkach ponad-normatywnych

  Kierownik projektu: Marek Godlewski
  Konsorcjum: Instytut Tele- i Radiotechniczny (koordynator), Instytut Fizyki PAN, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawska, Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, Politechnika Świętokrzyska, Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., NANOSENS Urządzenia Pomiarowe
  Okres trwania: 2008 - 2013
  Budżet projektu: 8 418 000 zł
  EFRR: 7 155 300 zł


 • POIG 1.3.1 - Innowacyjne materiały do zastosowań w energooszczędnych
  i pro-ekologicznych urządzeniach elektrycznych


  Kierownik projektu: Henryk Szymczak
  Konsorcjum: Instytut Metali Nieżelaznych (koordynator), Instytut Fizyki PAN, Politechnika Warszawska, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Politechnika Śląska
  Okres trwania: 2009 - 2014
  Budżet projektu: 16 145 083 zł
  EFRR: 13 723 320,55 zł


 • POIG 1.3.1 - InTechFun Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów
  i struktur dla nanoelektroniki, fotoniki, spintroniki i technik sensorowych


  Kierownicy zadań: Krystyna Jabłońska, Tomasz Dietl, Piotr Bogusławski, Zbigniew Żytkiewicz
  Konsorcjum: ITE (koordynator), Instytut Fizyki PAN, Politechnika Warszawska, Politechnika Śląska, Politechnika Łódzka, Wojskowa Akademia Techniczna
  Okres trwania: 2008 - 2013
  Budżet projektu: 18 448 400 zł
  EFRR: 15 681 140 zł


 • POIG 2.2 - Krajowe centrum badań i aplikacji innowacyjnych materiałów metalicznych i ceramicznych

  Kierownik projektu: Henryk Szymczak
  Konsorcjum: IMN (koordynator), Instytut Fizyki PAN, Politechnika Warszawska
  Okres trwania: 2009 - 2011
  Budżet projektu: 8 904 310 zł
  EFRR: 7 568 663,50zł


 • POIG 2.2 - Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych

  Kierownik projektu: Grzegorz Karczewski
  Konsorcjum: UW (koordynator), Instytut Fizyki PAN, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Łódzki
  Okres trwania: 2009 - 2010
  Budżet projektu: 47 586 000 zł
  EFRR: 40 448 100 zł


 • POIG 2.2 - Centrum nanofotoniki

  Kierownik projektu: Jacek Kossut
  Konsorcjum: ITE (koordynator), Instytut Fizyki PAN, Politechnika Warszawska, Politechnika Łódzka, VIGO System S.A.
  Okres trwania: 2009 - 2011
  Budżet projektu: 25 994 973 zł
  EFRR: 22 095 727,05 zł
  Przejdź na stronę Centrum nanofotoniki


 • POIG 2.2 - Krajowe centrum nanostruktur magnetycznych do zastosowań w elektronice spinowej - SPINLAB

  Kierownik projektu: Lech Tomasz Baczewski
  Konsorcjum: Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu (kordynator), Instytut Fizyki PAN w Warszawie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie
  Okres trwania: 2009 - 2011
  Budżet projektu: 36 844 600 zł
  EFRR: 31 317 910 zł
  Przejdź na stronę SPINLAB


 • POIG 2.2 - Krajowe Laboratorium Multidyscyplinarne Nanomateriałów Funkcjonalnych - NanoFun

  Kierownik projektu: Anna Niedźwiecka
  Konsorcjum: Uniwersytet Warszawski (kordynator), Instytut Fizyki PAN, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Instytut Paleobiologii, Instytut Chemii Fizycznej PAN, Ammono Sp. z o.o.
  Okres trwania: 2008 - 2013
  Budżet projektu: 54 135 857,08 zł
  EFRR: 46 015 478,52 zł
  Umowa nr: POIG.02.02.00-00-025/09
  Przejdź na stronę projektu


 
 
 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26REGON:  000326061