Biblioteka Czasopisma Webmail
 
 
 
 
 
 
   Informator o Instytucie 
   Wirtualny Spacer 
 
 
   Konwersatorium IF PAN 
   Popularyzacja fizyki 
   Seminaria 
   Konferencje 
 
 
   Projekt MagTop    
   POIG 1.1.2 - Projekt kluczowy    
   POIG - Projekty    
   Projekt EAgLE    
   Projekt Baltic TRAM    
   Udział Polski w ESRF 
   Fundusze strukturalne UE    
 
 
   Studium doktoranckie 
   Projekt ERASMUS 
 
 
   Acta Physica Polonica A 
 
 
   Oferta dla przemysłu 
   Zamówienia publiczne 
 
 
 
 
google
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADRES / KONTAKT
 
 
 
Adres: Instytut Fizyki PAN
Al. Lotników 32/46
PL-02-668 Warszawa, Polska
Telefon:
centrala
 
(+48) 22 843 66 01 (wybieranie tonowe)
(+48) 22 843 70 01 (operator)
(+48) 22 116 xx  xx (xx xx - nr wew.)
Faks: (+48) 22 843 09 26
E-mail: director@ifpan.edu.pl

 
 
 
 
 
BIEŻĄCE  SEMINARIA
 
 
  Seminarium fizyki teoretycznej
Topological phase transition and magnetoconductance in In-rich InGaN/GaN quantum wells
Wtorek, 29 maja, godz. 12:00, Sala D, IF PAN
 
  Konwersatorium IF PAN
What we know we don't know in fundamental physics
Wtorek, 29 maja, godz. 15:15, Aula, IF PAN
 
  Seminarium fizyki biologicznej i bioinformatyki
Disulfide bonds in molecular modeling studies of proteins
Środa, 30 maja, godz. 15:15, sala D, IF PAN
 
 
KONKURSY  I  OFERTY PRACY
 
 
  Doktorant - stypendysta w zakresie eksperymentalnej fizyki ciała stałego    (English ver.)
   24.05 - 24.06
 
  Postdoc w zakresie teorii ultrazimnych gazów   
(English ver.)
   18.05 - 15.06
 
  Doktorant-stypendysta w zakresie biofizyki molekularnej   
(English ver.)
   08.05 - 30.05
 
  Postdoc w dziedzinie kwantowej i topologicznej fotoniki   
(English ver.)
   23.04 - 15.06
 
  Postdoc w zakresie fizyki ciała stałego    (English ver.)
   23.04 - 30.05
 
  Doktorant-stypendysta w zakresie teorii ultrazimnych gazów   
(English ver.)
   09.04 - 15.06
 
  Student-stypendysta w zakresie teorii ultra-zimnych gazów atomowych    (English ver.)
   09.04 - 15.06
 
  Adiunkt w zakresie teorii ultra-zimnych gazów atomowych   
(English ver.)
   09.04 - 15.06
 
  Doktorant    (English ver.)
   06.02 - 31.05
 
 
Referent/tka Oddziału Naukowego   
   16.05 - 30.05
 
 
rozwiń wcześniejsze konkursy →    
 

             
 
RESEARCH  HIGHLIGHTS
 
 
  Sequential electron transfer governs the UV-induced self-repair of DNA photolesions
R. Szabla, H. Kruse, P. Stadlbauer, J. Sponer and Andrzej L. Sobolewski
Chem. Sci. 9, 3131-3140 (2018)
 
  Fragility of the Dirac Cone Splitting in Topological Crystalline Insulator Heterostructures
C. M. Polley, R. Buczko, A. Forsman, P. Dziawa, A. Szczerbakow, R. Rechciński, B. J. Kowalski, T. Story, M. Trzyna, M. Bianchi, A. Grubišić Čabo, P. Hofmann, O. Tjernberg, and T. Balasubramanian
ACS Nano 12, 1, 617-626 (2018)
 
  Superluminal X-waves in a polariton quantum fluid
A. Gianfrate, L. Dominici, O. Voronych, Michał Matuszewski, M. Stobińska, D. Ballarini, M. De Giorgi, G. Gigli and D. Sanvitto
Light: Science & Applications 7, 17119 (2018)
 
  wiecej publikacji →
 
 
DOKTORATY
 
 
PATENTY
 
 
  Struktura ogniwa fotowoltaicznego oraz sposób wykonania struktury ogniwa fotowoltaicznego
S. Gierałtowska, M. Godlewski, G. Łuka, R. Pietruszka, Ł. Wachnicki, B. Witkowski
Nr patentu: PL227817
 
  Sposób wytwarzania podłoży z nanopowłokami o rozwiniętej powierzchni
S. Gierałtowska, Ł. Wachnicki, B. Witkowski, M. Godlewski, K. Kopalko
Nr patentu: PL227744
 
  Sposób generacji liczb losowych i układ do generowania liczb losowych
Marek Foltyn, Maciej Zgirski
Nr patentu: PL227546
 
  wiecej patentów →
 
 
 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01 NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26 REGON:  000326061