Biblioteka Czasopisma Webmail 1 *|Webmail 2 *
 
 
 
Patenty pracowników Instytutu Fizyki PAN
 
 

PATENTY  

 


2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2019    2020    2022 
2022   
 1. Patent europejski: A method of obtaining bulk PbTe-CdTe nanocomposite
  Michał Szot, Krzysztof Dybko, Tomasz Story, Andrzej Mycielski
       European Patent Office - EP 4 036 057 B1, uzyskany 07.12.20222020   
 1. Patent: Nowe spirocykliczne pochodne ftalidu, sposob ich wytwarzania oraz zastosowanie jako fluorescencyjnych sensorow i sond polarnosci otoczenia
  Jerzy Karpiuk, Paweł Gawryś, Elena Karpiuk
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL237209, uzyskany 04.12.2020

 2. Patent: Sposób wytwarzania suplementu mikroelementów zawierających cynk oraz suplement wytworzony tym sposobem
  Jarosław Kaszewski, Marek Godlewski, Paulina Kiełbik, Aanna Słońska-Zielonka, Michał Godlewski
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL237209, uzyskany 01.12.2020

 3. Patent: Sposób wytwarzania nanostruktur kwantowych/heterostruktur oraz trójskładnikowych związków ZnMgO na podłożach zawierających nanostruktury
  Dawid Jarosz, Agnieszka Pieniążek, Henryk Teisseyre, Adrian Kozanecki, Bogdan Kowalski
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL237260, uzyskany 25.11.2020

 4. Patent: Photovoltaic Cell Structure and Method to Produce the Same
  Sylwia Gierałtowska, Marek Godlewski, Rafał Pietruszka, Łukasz Wachnicki, Bartłomiej Witkowski
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - EP3295490, uzyskany 18.03.20202019   
 1. Patent: Sposób domieszkowania tlenku cynku (ZnO) jonami pierwiastków ziem rzadkich (RE)
  Andrzej Turos, Anna Stonert, Renata Ratajczak, Elżbieta Guziewicz, Krzysztof Kopalko, Marcin Stachowicz
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL232774, uzyskany 22.03.2019

 2. Patent: Struktura dwukolorowej diody elektroluminescencyjnej oraz sposób wykonania struktury dwukolorowej
  diody elektroluminescencyjnej

  Ewa Przeździecka, Adrian Kozanecki
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL233223, uzyskany 03.06.2019

 3. Patent: Złącze elektryczne na bazie tlenku cynku oraz sposób wytwarzania tego złącza
  Mieczysław Pietrzyk, Ewa Przeździecka, Elżbieta Guziewicz, Dymitr Snigurenko
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL234163, uzyskany 19.09.20192017   
 1. Patent: Hydrotermalny sposób wytwarzania nanosłupków ZnO
  Bartłomiej Witkowski, Łukasz Wachnicki, Marek Godlewski, Sylwia Gierałtowska
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL226486, uzyskany 15.02.2017

 2. Patent: Hydrotermalny sposób wytwarzania nanosłupków ZnO na podłożu
  Bartłomiej Witkowski, Łukasz Wachnicki, Marek Godlewski
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL226487, uzyskany 15.02.2017

 3. Patent: Hydrotermalny sposób wytwarzania zorientowanych nanosłupków ZnO
  Bartłomiej Witkowski, Łukasz Wachnicki, Marek Godlewski
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL226772, uzyskany 22.03.2017

 4. Patent: Struktura p-i-n detektora UV oraz sposób wykonania tej struktury
  Ewa Przeździecka, Sylwia Gierałtowska, Adrian Kozanecki, Elżbieta Guziewicz, Marek Godlewski
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL226881, uzyskany 04.04.2017

 5. Patent: Sposób wytwarzania luminoforu świecącego na biało oraz luminofor świecący na biało
  Jarosław Kaszewski, Marek Godlewski
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL227242, uzyskany 05.06.2017

 6. Patent: Sposób wytwarzania luminoforu ze związków chemicznych zawierających cyrkon oraz luminofor o wzmocnionej intensywności świecenia
  Jarosław Kaszewski, Marek Godlewski
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL227243, uzyskany 05.06.2017

 7. Patent: Sposób generacji liczb losowych i układ do generowania liczb losowych
  Marek Foltyn, Maciej Zgirski
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL227546, uzyskany 19.06.2017

 8. Patent: Struktura przezroczystego detektora nadfioletu oraz sposób wytwarzania struktury przezroczystego detektora nadfioletu
  Marek Guziewicz, Wojciech Jung, Elżbieta Guziewicz, Ewa Przeździecka, Ramon Schifano, Tomasz Krajewski
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL227759, uzyskany 08.08.2017

 9. Patent: Sposób wytwarzania podłoży z nanopowłokami o rozwiniętej powierzchni
  Sylwia Gierałtowska, Łukasz Wachnicki, Bartłomiej Witkowski, Marek Godlewski, Krzysztof Kopalko
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL227744, uzyskany 10.08.2017

 10. Patent: Struktura ogniwa fotowoltaicznego oraz sposób wykonania struktury ogniwa fotowoltaicznego
  Sylwia Gierałtowska, Marek Godlewski, Grzegorz Łuka, Rafał Pietruszka, Łukasz Wachnicki, Bartłomiej Witkowski
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL227817, uzyskany 23.08.2017

 11. Patent: Struktura półprzewodnikowa nanodrutów azotku galu z zagrzebanym kontaktem elektrycznym oraz sposób wykonania tej struktury
  Marta Sobańska, Giorgi Tchutchulashvili, Kamil Kłosek, Zbigniew R. Żytkiewicz, Krystyna Gołaszewski, Renata Kruszka
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - brak numeru prawa wyłącznego2016   
 1. Patent: Sposób wytwarzania przewodzącego kompozytu na bazie ZrO2
  Jarosław Kaszewski, Iwona Pełech, Katarzyna Owodzin, Siergiej Yatsunenko, Urszula Narkiewicz, Marek Godlewski
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL223499, uzyskany 02.02.2016

 2. Patent: Struktura homo-złącza p-n na bazie ZnO oraz sposób wykonania struktury homo-złącza p-n na bazie ZnO
  Dymitr Snigurenko, Tomasz Krajewski, Elżbieta Guziewicz
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL223727, uzyskany 23.02.2016

 3. Patent: Sposób otrzymywania platformy do badań substancji chemicznych techniką wzmocnionej powierzchniowo spektroskopii Ramana i otrzymana tym sposobem platforma
  Elżbieta Guziewicz, Dmytro Snigurenko, Krzysztof Kopalko, Evelin Witkowska, Tomasz Szymborski, Agnieszka Michota-Kamińska
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL224311, uzyskany 17.05.2016

 4. Patent: Sposób wytwarzania przewodzącego kompozytu emitującego promieniowanie w zakresie widzialnym
  Jarosław Kaszewski, Iwona Pełech, Katarzyna Owodzin, Sergiej Yatsunenko, Urszula Narkiewicz, Marek Godlewski Jarosław Kaszewski, Iwona Pełech, Katarzyna Owodzin, Sergiej Yatsunenko, Urszula Narkiewicz, Marek Godlewski
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL224790, uzyskany 24.05.2016

 5. Patent: Dioda luminescencyjna emitująca światło białe oraz sposób wytwarzania diody luminescencyjnej
  emitującej światło białe

  Henryk Teisseyre
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL225252, uzyskany 01.09.2016

 6. Patent: Hydrotermalny sposób wytwarzania nanosłupków ZnO na podłożach półprzewodnikowych
  Bartłomiej Witkowski, Łukasz Wachnicki, Marek Godlewski
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL225362, uzyskany 14.10.2016

 7. Patent: Struktura detektora UV oraz sposób wykonania struktury detektora UV
  Marek Godlewski, Sylwia Gierałtowska, Piotr Sybilski, Łukasz Wachnicki, Bartłomiej Witkowski
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL225411, uzyskany 24.10.2016

 8. Patent: Stolik mikroskopowy do pomiarów magnetycznych // Microscope stage for magnetic measurements
  Maciej Zgirski, Łukasz Pawliszak
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL226304, uzyskany 16.11.20162015   
 1. Patent: Przezroczysta struktura tranzystora polowego oraz sposób wykonania przezroczystej struktury tranzystora polowego
  Sylwia Gierałtowska, Łukasz Wachnicki, Elżbieta Guziewicz, Marek Godlewski
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL220830, uzyskany 06.02.2015

 2. Patent: Struktura lasera półprzewodnikowego
  Henryk Teisseyre, Adrian Kozanecki, Michał Szymański
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL221135, uzyskany 13.03.2015

 3. Patent: Struktura lasera półprzewodnikowego
  Henryk Teisseyre, Adrian Kozanecki, Michał Szymański
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL221156, uzyskany 16.03.2015

 4. Patent: Struktura detektora UV oraz sposób wykonania struktury detektora UV
  Ewa Przeździecka, Adrian Kozanecki
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL220515, uzyskany 19.03.2015

 5. Patent: Czujnik gazów i/lub substancji organicznych oraz sposób wytwarzania czujnika gazów i/lub substancji organicznych
  Andrzej Stafiniak, Bogusław Boratyński, Iwona Zaborowska-Lindert, Adam Szyszka, Maria Ramiączek-Krasowska, Regina Paszkiewicz, Marek Taczała, Anna Baranowska-Korczyc, Krzysztof Fronc, Danek Elbaum
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL221331, uzyskany 12.05.2015

 6. Patent: Struktura detektora UV oraz sposób wykonania struktury detektora UV
  Bartłomiej Witkowski, Łukasz Wachnicki, Marek Godlewski
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL221724, uzyskany 11.06.2015

 7. Patent: Sposób wytwarzania nanosłupków ZnO na podłożach półprzewodnikowych
  Bartłomiej Witkowski, Łukasz Wachnicki, Marek Godlewski
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL221604, uzyskany 16.06.2015

 8. Patent: Sposób wytwarzania nanosłupków ZnO na podłożach półprzewodnikowych
  Marek Godlewski, Ewa Gołdys, Bartłomiej Witkowski, Łukasz Wachnicki
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL221557, uzyskany 16.06.2015

 9. Patent: Hydrotermalny sposób wytwarzania nanosłupków ZnO na podłożu
  Bartłomiej Witkowski, Łukasz Wachnicki, Marek Godlewski
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL222013, uzyskany 21.08.2015

 10. Patent: Niskotemperaturowy sposób wytwarzania epitaksjalnych warstw tlenku cynku // Low temperature process for producing epitaxial layers of zinc oxide
  Łukasz Wachnicki, Elżbieta Guziewicz, Marek Godlewski
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL222257, uzyskany 03.09.2015

 11. Patent: Sposób zwiększenia oporności półizolujących płytek z (Cd,Mn)Te oraz urządzenie do wygrzewania płytek
  Andrzej Mycielski, Dominika Kochanowska
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL222391, uzyskany 18.09.2015

 12. Patent: Sposób otrzymywania jednorodnej koncentracji wodoru w półprzewodnikach oraz urządzenie umożliwiajace uzyskanie jednorodnej koncentracji wodoru w półprzewodnikach
  Andrzej Mycielski i Wojciech Kaliszek
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL222749, uzyskany 17.11.2015

 13. Patent: Sposób wytwarzania warstwy refleksyjnej na przezroczystym podłożu oraz złożona warstwa refleksyjna
  Grzegorz Łuka, Marek Godlewski
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL223099, uzyskany 21.12.20152014   
 1. Patent: Sposób wytwarzania kontaktów omowych do półizolujących płytek z Cd,Mn)Te
  Andrzej Mycielski, Marta Witkowska-Baran
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL218056, uzyskany 12.03.2014

 2. Patent: Urządzenie do topienia strefowego
  Andrzej Szczerbakow
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL218082, uzyskany 18.03.2014

 3. Patent: Sposób wytwarzania płytek półprzewodnikowych z CdTe
  Rafał Jakieła, Zbigniew Gołacki
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL218567, uzyskany 20.05.2014

 4. Patent: Sposób wykonania organicznej cienkowarstwowej komórki pamięci oraz organiczna cienkowarstwowa komórka pamięci
  Grzegorz Łuka, Marek Godlewski, Elżbieta Guziewicz,Pavlo Stakhira, Vladyslav Cherpak, Dmytro Volynyuk, Natalia Kostiv, Zenon Hotra
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL218612, uzyskany 06.06.2014

 5. Patent: Sposób wytwarzania objętościowych kryształów półprzewodników oraz urządzenie
  do stosowania tego sposobu

  Zbigniew Żytkiewicz
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL219455, uzyskany 10.10.2014

 6. Patent: Sposób wykonania homozłącza ZnO
  Marek Godlewski, Elżbieta Guziewicz, Krzysztof Kopalko
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL219853, uzyskany 07.11.2014

 7. Patent: Zawiesina luminescencyjna emitująca promieniowanie w zakresie widzialnym oraz sposób wytwarzania zawiesiny o właściwościach luminescencyjnych
  Jarosław Kaszewski, Sergiy Yatsunenko, Joanna Grzyb, Urszula Narkiewicz, Marek Godlewski
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL219820, uzyskany 21.11.2014

 8. Patent: Sposób zwiększania intensywności luminescencji zawiesiny kropek kwantowych
  Jarosław Kaszewski, Sergiy Yatsunenko, Joanna Grzyb, Michał Godlewski, Urszula Narkiewicz, Marek Godlewski
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL222030, uzyskany 08.12.2014

 9. Patent: Sposób wytwarzania nanoproszków o własnościach luminescencyjno-magnetycznych
  oraz nanoproszek wytworzony tym sposobem

  Izabela Kamińska, Krzysztof Fronc, Bożena Sikora, Danek Elbaum
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL220316, uzyskany 08.12.2014

 10. Patent: Złącze prostujące Ag/ZnO oraz sposób wykonania tego złącza
  Tomasz Krajewski, Grzegorz Łuka, Elżbieta Guziewicz, Marek Godlewski, Krzysztof Kopalko
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL220462, uzyskany 10.12.2014

 11. Patent: Sposób wytwarzania warstw tlenków metali
  Anna Baranowska - Korczyc, Krzysztof Fronc, Danek Elbaum
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL220304, uzyskany 15.12.2014

 12. Patent: Sposób pasywacji nanostruktur ZnO
  Anna Baranowska - Korczyc, Krzysztof Fronc, Danek Elbaum
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL220716, uzyskany 17.12.20142013   
 1. Patent: Detektor promieniowania promieni X i gamma
  Andrzej Mycielski
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL214294, uzyskany 17.01.2013

 2. Patent: Sposób wytwarzania półprzewodnikowej warstwy tlenku cynku
  Eliana Kamińska, Anna Piotrowska, Jacek Kossut
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL215571, uzyskany 19.03.2013

 3. Patent: Sposób wytarzania heterostruktur półprzewodnikowych n-(Eu,Gd)Te/p-PbTe oraz heterostruktura do generowania liczb losowych
  Andrzej Mąkosa, Sylwia Wrotek, Piotr Dziawa, Victor Osinnij, Badri Taliashvili, Zbigniew Takczyk, Rafał Jakieła, Tadeusz Figielski, Tadeusz Wosiński, Tomasz Story
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL215095, uzyskany 15.04.2013

 4. Patent: Sposób wytwarzania warstwowego nano-kompozytowego materiału termoelektrycznego
  Michał Szot, Piotr Dziawa, Krzysztof Dybko, Badri Taliashvili
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL215683, uzyskany 19.06.2013

 5. Patent: Method for embedding magnetic nano-crystals into a semiconductor
  A. Bonanni, T. Devillers, Tomasz Dietl, T. Li, A. Navarro-Quezada
       Austriacki Urząd Patentowy - AT512636, uzyskany 15.10.2013

 6. Patent: Sposób otrzymywania polikryształów związków półprzewodnikowych i urządzenie do otrzymywania tych polikryształów
  Andrzej Mycielski
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL217102, uzyskany 05.11.2013

 7. Patent: Sposób wytwarzania niedomieszkowanego siarczku ołowiawego typu n
  Andrzej Szczerbakow
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL217138, uzyskany 06.11.2013

 8. Patent: Detektor termoluminescencyjny
  Andrzej Suchocki, Marek Berkowski, Yaroslav Zhydachevskii
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL217075, uzyskany 12.11.2013

 9. Patent: Diode laser
  A. Bonanni, T. Devillers, Tomasz Dietl, A. Grois, J. Suffczyński
       Austriacki Urząd Patentowy - AT512938, uzyskany 15.12.20132012   
 1. Patent: Luminofor nieorganiczny oraz sposób jego otrzymywania
  Janusz Fidelus, Sergey Yatsunenko, Marek Godlewski, Witold Łojkowski, Wojciech Paszkowicz, Ewa Werner-Malento,
  Tadeusz Chudoba, Agnieszka Opalińska
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL213412, uzyskany 10.07.2012

 2. Patent: Sposób obniżenia temperatury w chłodziarce magnetycznej
  Henryk Szymczak, Ritta Szymczak, Stanisław Piechota, Volodymyr Dyakonov
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL213445, uzyskany 07.09.2012

 3. Patent: Sposób wytwarzania materiału termoelektrycznego
  Andrzej Szczerbakow
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL213472, uzyskany 11.09.2012

 4. Patent: Sposób wytwarzania monokryształów związku półprzewodnikowego Pb1-xMnxTe
  Andrzej Mycielski
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL213805, uzyskany 25.10.20122011   
 1. Patent: Sposób wytwarzania monokryształów tlenku cynku
  Krzysztof Grasza
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL208786, uzyskany 25.01.2011

 2. Patent: Sposób otrzymywania dwuwolframianu itrowo-potasowego oraz nanokompozytu
  tego dwuwolframianu dotowanego iterbem

  Mieczysław Borowiec, Henryk Szymczak, Volodymyr Dyakonov, Marek Barański
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL209170 , uzyskany 25.02.2011

 3. Patent: Sposób przygotowania metali takich jak cynk i magnez używanych jako domieszki do wytwarzania
  związków półprzewodnikowych

  Andrzej Mycielski
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL209889, uzyskany 25.05.2011

 4. Patent: Sposób otrzymywania mikrokrystalicznego tellurku cynku oraz urządzenie do otrzymywania
  mikrokrystalicznego tellurku cynku

  Andrzej Mycielski
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL209890 , uzyskany 25.05.2011

 5. Patent: Sposób otrzymywania mikrokrystalicznego tellurku kadmu oraz urządzenie do otrzymywania
  mikrokrystalicznego tellurku kadmu

  Andrzej Mycielski
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL209891, uzyskany 25.05.2011

 6. Patent: Sposób otrzymywania mikrokrystalicznego selenku cynku oraz urządzenie do otrzymywania
  mikrokrystalicznego selenku cynku

  Andrzej Mycielski
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL209892, uzyskany 25.05.2011

 7. Patent: Sposób otrzymywania mikrokrystalicznego siarczku cynku oraz urządzenie do otrzymywania
  mikrokrystalicznego siarczku cynku

  Andrzej Mycielski
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL209893 , uzyskany 25.05.2011

 8. Patent: Sposób otrzymywania siarczków, selenków lub tellurków metali przejściowych oraz urządzenie
  do stosowania tego sposobu

  Andrzej Mycielski
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL209982, uzyskany 17.06.2011

 9. Patent: Sposób oczyszczania telluru oraz urządzenie do oczyszczania telluru
  Andrzej Mycielski
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL210262, uzyskany 08.07.2011

 10. Patent: Sposób oczyszczania kadmu oraz urządzenie do oczyszczania kadmu
  Andrzej Mycielski
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL210945, uzyskany 15.09.2011

 11. Patent: Sposób pomiaru zmiany odległości między dwoma punktami pomiarowymi oraz urządzenie
  do pomiaru zmiany odległości

  Marek Jurek
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL211199, uzyskany 19.10.20112010   
 1. Patent: Sposób otrzymywania półizolujących monokryształów z (Cd,Mn)Te
  Andrzej Mycielski
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL206859, uzyskany 25.05.2010

 2. Patent: Sposób przygotowania podłoży ZnO do procesów epitaksjalnych
  Paweł Skupiński, Krzysztof Grasza, Andrzej Mycielski
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL207192, uzyskany 28.06.2010
 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01 NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26 REGON:  000326061