SESJA  SPRAWOZDAWCZA Z  DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

 INSTYTUTU FIZYKI PAN

W ROKU 2005

 

7 luty 2006, bud. I, sala 203

 

PROGRAM:

Godz. 10.00-10.30 

ON – 2

 

Prof. dr hab. Władysław Żakowicz

Nowe perspektywy przyśpieszania cząstek

 

Godz. 10.30 – 11.00

ON – 3

 

Doc. dr hab. Piotr Przysłupski

„Ujemny współczynnik załamania w supersieciach ferromagnetyk/nadprzewodnik”

 

Godz. 11.00 – 11.30

SL – 2

 

Dr Grzegorz Grabecki

„Odbicie Andreeva w strukturach hybrydowych In/PbTe”

 

Godz. 11.30 – 12.00

SL – 1

 

Dr Anna Wolska

„Określenie lokalizacji atomów Mn zaimplantowanych w kryształy Si w próbkach wykazujących własności ferromagnetyczne”

 

 

 

Godz. 12.00 – 12.30 PRZERWA

 

Godz. 12.30 – 13.00

SL – 3

Mgr Paweł Jakubas

„Teoria ferroelektryczności w CdZnTe”

 

Mgr Tomasz Wojciechowski

„Ferroelektryzm warstw CdZnTe”

 

Godz. 13.00 – 13.30

ON – 1

Dr Andrzej Łusakowski

„Model anizotropii magnetycznej w półprzewodnikach półmagnetycznych”

Doc. dr hab. Tadeusz Wosiński

„Magnetotransport przez mikroprzewężenia w ferromagnetycznych warstwach (Ga,Mn)As”

 

Godz. 13.30 – 14.00

ON – 4

Doc. dr hab. Perła Kacman

„Modele zależnych od spinu zjawisk w heterostrukturach z (Ga,Mn)As”

Dr Agata Kamińska

„Badania ciśnieniowe domieszek ziem rzadkich i metali przejściowych kryształach tlenkowych”

 

 

 

Godz. 14.30 – 16.00 SESJA PLAKATOWA

(w hallu głównym)