SESJA  SPRAWOZDAWCZA Z  DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

 INSTYTUTU FIZYKI PAN

W ROKU 2007

 

5 luty 2008, bud. I, sala 203

 

PROGRAM:

Godz. 10.00 - 10.30 

Wykład specjalny

 

doc. dr hab. Andrzej Sobolewski
Laureat nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w 2007 r.

"Fotofizyka wiązania wodorowego - od teorii do zastosowań"

 

Godz. 10.30 - 11.00

SL - 2

 

prof. dr hab. Tomasz Dietl

"Opis teoretyczny rozcieńczonych półprzewodników ferromagnetycznych"

 

Godz. 11.00 - 11.30

ON - 1

 

doc. dr hab. Tadeusz Wosiński

"Zjawiska pamięci magnetooporu w mikrostrukturach z półprzewodnika ferromagnetycznego (Ga,Mn)As"

 

Godz. 11.30 - 12.00

ON - 4

 

prof. dr hab. Zbysław Wilamowski

"Manipulowanie spinami za pomocą prądu elektrycznego"

dr Agata Kamińska

"Ciśnieniowe badania mechanizmów rekombinacji promienistej w warstwach InN oraz In1-xGaxN"

 

 

 

Godz. 12.00 - 12.30 PRZERWA

 

Godz. 12.30 - 13.00

SL - 3

prof. dr hab. Tomasz Wojtowicz

"Nanodruty półprzewodnikowe oparte na ZnTe"

 

mgr Oksana Volnianska

"Magnetyzm monoklinicznego SrN: obliczenia z pierwszych zasad"

 

Godz. 13.00 - 13.30

SL - 1

dr Joanna Sułkowska

"Rozciąganie białek"

 

dr Jarosław Domagała

"Czy dyfrakcja rentgenowska dla pojedynczych warstw epitaksjalnych może budzić zdumienie?
Nowe spojrzenie na zjawisko wieloodbicia w cienkich warstwach o strukturze blendy cynkowej"

 

Godz. 13.30 - 14.00

ON - 3

dr Mieczysław Borowiec

"Dwuwolframiany ziem rzadkich w postaci mono- i nanokrystalicznej"

 

dr Leszek Gładczuk

"Anizotropia poprzeczna trójwarstwy Co/MgO/Co indukowana warstwą Au"

Godz. 14.00 - 14.30

ON - 2

doc. dr hab. Magdalena Załuska-Kotur

"Ultraszybka dyfuzja jako efekt oddziaływań dalekiego zasięgu"

 

 

 

Godz. 15.00 - 16.00 SESJA PLAKATOWA

(w hallu głównym)