Biblioteka Czasopisma Webmail 1 *|Webmail 2 *
 
 
 
Sesja Sprawozdawcza za rok 2016
 
 

SESJA  SPRAWOZDAWCZA
KOMUNIKATY
 • DYREKCJA INSTYTUTU FIZYKI PAN
  °   prof. dr hab. Roman Puźniak, Dyrektor Instytutu - Otwarcie Sesji
  °   dr hab. Tomasz Sowiński, prof. IFPAN, Z-ca Dyrektora ds. Naukowych - Omówienie działalności Instytutu
        SESJA PORANNA cz. I: https://www.youtube.com/watch?v=5hOtfoODIrE


 • ON-1 i SL-3
  °   prof. dr hab. Tomasz Story - Stopnie atomowe jako jednowymiarowe układy topologiczne
  °   dr Krzysztof Dybko - Efekt Nernsta-Ettingshausena w topologicznych izolatorach krystalicznych
  °   prof. dr hab. Grzegorz Karczewski - Długozasięgowe oddziaływanie p-d w strukturach hybrydowych
      ferromagnetyk-półprzewodnik

        SESJA PORANNA cz. II: https://www.youtube.com/watch?v=COW9pOSndIc


 • SL-3
  °   dr Łukasz Kłopotowski - Ekscytony w półprzewodnikach dwuwymiarowych
        SESJA PORANNA cz. III: https://www.youtube.com/watch?v=N7Xj7S-jw4E


 • ON-2
  °   dr Michał Ławniczak - Czy jesteśmy w stanie uzyskać informacje o zgubionych poziomach energetycznych?
  °   dr hab. Jan Fulara, prof. IFPAN - Spektroskopowa identyfikacja C13H9+ będącego podręcznikowym przykładem
      układów antyaromatycznych

        SESJA PORANNA cz. IV: https://www.youtube.com/watch?v=9rPnE7JBXa4


 • SL-2
  °   dr inż. Maciej Zgirski - Mikrofalowa termometria oparta na nadprzewodzącym złączu Josephsona
  °   dr Dariusz Sztenkiel - Zjawisko piezo-elektromagnetycze w (Ga,Mn)N
        SESJA PORANNA cz. V: https://www.youtube.com/watch?v=IQxts1YEwBI


 • ON-3 i ON-4
  °   Prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski - Zjawisko „exchange bias” w złożonych materiałach tlenkowych
  °   dr Marta Galicka - Gigantyczne rozszczepienie Rashby w warstwach (111) krystalicznego izolatora topologicznego
      Pb1-xSnxTe, kontrolowane domieszkowaniem Bi w objętości

  °   mgr Marta Sobańska - Mechanizm spontanicznego zarodkowania i wzrostu PAMBE monokrystalicznych nanodrutów
      GaN na amorficznych podłożach

        SESJA POPOŁUDNIOWA cz. I: https://www.youtube.com/watch?v=KdeGrQf9_cs


 • SL-4 i SL-1
  °   dr Joanna Grzyb - Badania połączeń białek z koloidalnymi kropkami kwantowymi: nowy typ pokrycia powierzchni
      oraz analiza mechanizmów fotoredukcji

  °   dr hab. Sławomir Kret, prof. IFPAN - Opracowanie techniki wykonywania przekrojów poprzecznych nanodrutów
      półprzewodnikowych rdzeń-powłoka metodą cięcia zogniskowaną wiązką jonów

        SESJA POPOŁUDNIOWA cz. II: https://www.youtube.com/watch?v=T3po0S1SyPM
 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01 NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26 REGON:  000326061