SESJA  SPRAWOZDAWCZA Z  DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

 INSTYTUTU FIZYKI PAN

W ROKU 2006

 

13 luty 2007, bud. I, sala 203

 

PROGRAM:

Godz. 10.00 - 10.30 

ON - 2

 

prof. dr hab. Bolesław Kozankiewicz

"Sondowanie dynamiki zmian strukturalnych w krysztale molekularnym
za pomoca pojedynczej cząsteczki terylenu
"

 

Godz. 10.30 - 11.00

ON - 3

 

prof. dr hab. Henryk Szymczak

"Wpływ stanu spinowego jonów kobaltu na magnetyzm kobaltytów"

 

Godz. 11.00 - 11.30

SL - 2

 

dr Maciej Sawicki

"Badania ferromagnetyzmu w półprzewodnikach"

 

Godz. 11.30 - 12.00

SL - 3

 

doc. dr hab. Piotr Bogusławski

"Segregacja i elektrodyfuzja w supersieciach GaN/AlN"

mgr Ewa Przeździecka

"Wytwarzanie i domieszkowanie warstw ZnO"

 

 

 

Godz. 12.00 - 12.30 PRZERWA

 

Godz. 12.30 - 13.00

ON - 1

prof. dr hab. Andrzej Mycielski

"Cd1-xMnxTe jako alternatywny do Cd1-xZnxTe materiał
na detektory promieniowania X i gamma"

 

prof. dr hab. Włodzimierz Zawadzki

"Ruch drżący (Zitterbewegung) elektronów w półprzewodnikach"

 

Godz. 13.00 - 13.30

ON - 4

dr Elzbieta Guziewicz

"Niskotemperaturowe warstwy ZnO oraz ZnMnO"

 

Godz. 13.30 - 14.00

SL - 1

dr Ryszard Sobierajski

"Oddziaływanie silnych impulsów femtosekundowych promieniowania XUV z materia stałą"

 

 

 

Godz. 14.30 - 16.00 SESJA PLAKATOWA

(w hallu głównym)