PREZENTACJE PLAKATOWE -

SESJA SPRAWOZDAWCZA Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU FIZYKI PAN W 2006 ROKU

 

13 luty 2007, bud. I, parter

  

 

Oddział Naukowy 1 (ON-1) - Fizyka Półprzewodników

 

 1. A. Mąkosa, S. Wrotek, P. Dziawa, V. Osinniy, B. Taliashvili, Z. Tkaczyk, R. Jakieła, T. Figielski, T. Wosiński, T. Story -

Current instabilities in n-(Eu,Gd)Te/p-PbTe semiconductor heterojunctions as possible basis for random bit stream generator

 

 1. W. Knoff, P. Dziawa, V. Osinniy, B. Taliashvili, E. Łusakowska,W. Domuchowski, L. Kowalczyk, M. Szot, K. Świątek,
  R. Diduszko, J.Z. Domagała, R. Jakieła, T. Story -

Magnetyczne i strukturalne właściwości półprzewodnikowych warstw (Ge,Mn)Te        (  )  [ 0.9 MB ]

 

 1. K. Grasza, E. Łusakowska, P. Skupiński, H. Sakowska, A. Mycielski -

Thermal annealing of ZnO substrates

 

 1. A. Łusakowski, M. Górska, K. Świątek, T. Story -

Influence of crystal lattice deformations on EPR spectra

 


Góra

 

Oddział Naukowy 2 (ON-2) - Fizyka Promieniowania i Spektroskopii

 

 1. I. Zaytseva, O. Abal'oshev , Marta Z. Cieplak, V. Domukhovski , M. Berkowski -

Strain relaxation in thin films of LaSrCuO grown by pulsed laser deposition

 

 1. Z. Adamus, Marta Z. Cieplak, A. V. Abaloshev, M. Kończykowski, X. Cheng , L. Zhu, C.L Chien -

Flux penetration in a ferromagnetic/superconducting bilayer        (  )  [ 0.6 MB ]

 

 1. O. Dorosh, Z. Kisiel, L. Pszczółkowski, M. Kańska, T. M. Krygowski -

Complete Molecular geometry of salicyl aldehyde from rotational spectroscopy

 

 1. D. Wiącek, M.Banasiewicz, B. Kozankiewicz -

Funkcja autokorelacji natężenia fluorescencji pojedynczej cząsteczki w badaniach środowiska krystalicznego

 

 1. A. Sozańska, K. Kolwas, K. Piwocka, A. Wrzostek -

Correlation of the sperm mobility with changes in mitochondrial membrane potential        (  )  [ 0.3 MB ]

 

 1. O. Hul, L. Sirko -

Numerical investigation of autocorrelation functions of level velocities in quantum graphs with broken time-reversal symmetry

 

 1. M. Gajda, A. Górecka -

Destylacja kondensatu Bosego-Einsteina

 

 1. E. Witkowska, A. Sinatra, Y. Casting -

Własności spójności fazy kondensatu Bosego-Einsteina

 

 1. T. Świsłocki, M. Brewczyk -

Mieszaniny fermionowo-bozonowe        (  )  [ 0.1 MB ]

 

 1. M. Janowicz, A. Orłowski -

Dekoherencja wielomodowych stanów splątanych

 

 1. M. Załuska-Kotur -

Dyfuzja kolektywna

 

 1. K. Kowalski, M. Głódź, J. Szonert -

Elektromagnetycznie wymuszona przezroczystość w zimnych atomach rubidu w pułapce MOT        (  )  [ 1.1 MB ]

 


Góra

 

Oddział Naukowy 3 (ON-3) - Fizyka Magnetyzmu

 

 1. J. Fink-Finowicki, R. Diduszko, W. Domukhovski, R. Kikalejshvili-Domukhovska, M. Czech -

Wanadaty o strukturze Kagomé - wytwarzanie i charakteryzacja kryształów

 

 1. M. T. Borowiec, T. Zayarnyuk, M. Barański -

The Potassium and Rubidium Rare Earth Double Tungstates

 

 1. M. Wójcik, E. Jędryka, S. Okamura, A. Miyazaki, M. Kikuchi, N. Tezuka, K. Inomata

Chemical disorder in sputtered thin films of Co-based full Heusler alloys: 59Co NMR study

 

 1. N. Nedelko, A. Ślawska-Waniewska, R. Pu?niak, A. Krzyżewski, P.C. Fannin, C. Mac Oireachtaigh -

Low temperature glassy state of maghemite nanoparticles in magnetic beads

 

 1. L. Gładczuk, P. Pankowski, M. Baran, W. Paszkowicz, P. Dłużewski, M. Wójcik, P. Przysłupski -

Magnetic anisotropy and structural properties of ferromagnet/MgO/ferromagnet system        (  )  [ 1.3 MB ]

 

 1. P. Aleshkevych, J. Fink-Finowicki, H. Szymczak -

EPR in kagome staircase compound Mg2.997Co0.003V2O8        (  )  [ 0.3 MB ]

 

 1. K. Piotrowski, J. Judek, A. Szewczyk, V.P. Dyakonov -

Influence of manganese doping on transport properties in thin La1-xCaxMnO3 films

 

 1. J. Piętosa, A. Wiśniewski, R. Puźniak, S. Koleśnik, M. Majjiga, B. Dąbrowski -

Influence of pressure on magnetic properties of (Sr,La)(Ru,A)O3 for A = Cr, Mn        (  )  [ 0.2 MB ]

 


Góra

 

Oddział Naukowy 4 (ON-4) - Spektroskopia Ciała Stałego

 

 1. S. Kobyakov, D. Galanciak, A. Kamińska, A. Suchocki, M. Malinowski -

YAG:Nd luminescence: a new pressure sensor for diamond anvil cell        (  )  [ 0.2 MB ]

 

 1. Mai Suan Li, D. K. Klimov, M. Kouza, C.K. Hu, D. Thirumalai -

Refolding under quench force, mechanical and thermal unfolding of proteins

 

 1. Z. R. Żytkiewicz, A. Rocher, C. Clement, J. Crestou, D. Dobosz, M. Zadrożna, J.Z. Domagała -

Distribution of dislocations in GaAs layers grown by liquid phase epitaxial lateral overgrowth

 

 1. V. Glukhanyuk, H. Przybylińska, A. Kozanecki -

Site-selective spectroscopy of erbium in wide bandgap semiconductors

 

 1. I. Kowalik, B. J. Kowalski, B. A. Orłowski, P. Kaczor, P. Dziawa, E. Łusakowska, S. Mickevicius, R.L. Johnson, J. Brison, L. Houssiau, I. Grzegory, S. Porowski -

Resonant photoemission study of TM(Mn,Ti,Co)/GaN interface formation

 

 1. S. Yatsunenko, M. Godlewski, E. Guziewicz, M. Zalewska, A. Kłonkowski, B. Kukliński, M. Grinberg, P.J. Klar, W. Heimbrodt -

Enhanced energy pumping to Tb ions in manganese doped ZnS nanoparticles

 


Góra

 

Środowiskowe Laboratorium 1 (SL-1) - Badania Rentgenowskie i Elektronomikroskopowe

 

 1. J. Pełka -

Structural and electrical characterization of self-assembled films of gold nanoparticles linked by dithiol molecules

 

 1. R. Sobierajski -

Evolution of optical properties of solids under irradiation with intense fs XUV pulses

 

 1. M. Klepka, K. Ławniczak-Jabłońska, I. N. Demchenko, N. Nedelko, A. Ślawska- Waniewska, M. Walczak, C. A. Rodrigues, C. Bordini -

XAS investigation of Fe in metal-chitosan complexes

 

 1. E. Piskorska, V. Holy, M. Siebert, B. Krause, T. Schmidt, J. Falta, T. Yamaguchi, D. Hommel -

InGaN Self-assembled Quantum Dots Investigated By X-Ray Diffraction-Anomalous-Fine Structure Technique

 

 1. A. Wolska, K. Ławniczak-Jabłońska, S. Kret, M. Klepka, M.S. Walczak, A. Misiuk -

Structure of nanoclusters in Mn-ion implanted Si with ferromagnetic properties

 

 1. I. N. Demchenko, K. Ławniczak-Jabłońska, J. Sadowski, M. Klepka, A. Wolska -

XAFS studies of the local structure of Mn doped magnetic semiconductors

 

 1. J. Z. Domagała, Z. Żytkiewicz, I. Grzegory, M. Leszczyński, J. M. Yi., J. H. Je -

Defects imaging by laboratory high resolution x-ray diffractometer

 

 1. E. Dynowska, W. Szuszkiewicz, J. Pełka, T. Wojciechowski, E. Janik, G. Karczewski, O. H. Seeck -

The evidence of Wurtzite structure in MBE-grown polycrystalline thin Cd1-xZnxTe layer

 

 1. A. Shalimov, K. D. Shcherbachev, M. Webb, J. Bak-Misiuk, B. Sealy, J. Z. Domagała -

Defect structure transformations in GaAs single crystals implanted with H+ as a function of target temperature and ion fluence

 

 1. A. Shalimov, K. D. Shcherbachev, J. Bąk-Misiuk, A. Misiuk -

Defect structure of as-implanted and annealed silicon crystals implanted with H+ ions

 

 1. R. Minikayev, W. Paszkowicz, J. Piętosa, J. Nowak, Ch. Lathe -

High-Pressure Diffraction Study Of Indium Netride Powder

 

 1. S. Kret, P. Dłużewski, A. Szczepańska, J. Dąbrowski, R. Czarnecki, M. Żak, J.-Y. Laval, M. Krysko, M. Leszczyński -

Quantitative electron microscopy of indium distribution in MOVPE InGaN QWs fabricated for laser applications

 

 1. J. N. Górecka, J. Górecki -

Neuron-like signal processing elements constructed with excitable chemical medium

 

 1. S. Kret, P. Dłużewski, A. Szczepańska, J. Dąbrowski, A. Wolska, K. Ławniczak-Jabłońska, Y. Lefrais, M. J. Hytch, A. Misiuk -

Transmission Electron Microscopy structural analysis of the silicon surface implanted with manganese

 

 1. A. Rutkowska-Włodarczyk, A. Niedźwiecka, J. Stępiński, E. Darzynkiewicz, A. Dziembowski, B. Seraphin, M. Dadlez -

Protein Structures and Dynamics Determinations using Mass Spectrometry

 

 1. J. Stępiński, J. Wójcik, A. Sienkiewicz, A. Niedźwiecka -

Synthesis and Properties of Spin-Labelled mRNA 5'-Cap Analogue

 

 1. M. Wojciechowski, M. Cieplak -

Modification of the coarse-grained Go model to include influence of pressure on protein structure and dynamics

 


Góra

 

Środowiskowe Laboratorium 2 (SL-2) - Badania Kriogeniczne i Spintroniczne

 

 1. M. Kiecana, A. Bonanni, , C. Simbrunner, H. Przybylińska, Li Tian, A. Wolos, M. Wegscheider, W. Jantsch, M. Sawicki, T. Dietl -

Magnetic structural and electronic properties at (Ga,Fe)N and (Ga,Fe)N:Mg grown by MOCVD

 

 1. T. Andrearczyk, T. Dietl, M. Tay, Y. Wu -

Magnetoresistance anisotropy of n-type Zn1-xCoxO:Al thin films

 

 1. G. Grabecki, K. Kolwas, J. Wróbel, T. Dietl, E. Janik, M. Aleszkiewicz, G. Springholz, G. Bauer -

Zjawiska bliskości w układach hybrydowych nadprzewodnik-półprzewodnik: In-PbTe

 

 1. C. Śliwa, T. Dietl -

Magnitude and crystalline anisotropy of hole magnetisation in (Ga,Mn)As

 

 1. P. Zagrajek, G. Grabecki, J. Wróbel, M. Aleszkiewicz, T. Dietl, G. Springholz, G. Bauer

Schottky noise spectroscopy in semiconductor-superconductor hybrid nanostructures

 


Góra

 

Środowiskowe Laboratorium 3 (SL-3) - Fizyka i Wzrost Kryształów Niskowymiarowych

 

 1. E. Janik -

Molecular beam epitaxy and charakterization of ZnTe nanowires