STAFF PUBLICATIONS - 2012

PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW IF PAN Z ROKU 2012

Publikacje w czasopismach znaduj±cych się w bazach danych Thomson Reuters (dawniej Institute for Scientific Information (Philadelphia) ISI)

Journal Citation Report
Master Journal List
Publikacje w innych czasopismach
Monografie
Redakcje: Monografie, podręczniki oraz numery czasopism, których edytorami s± pracownicy IF PAN
  1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021
 

Publikacje w czasopismach znaduj±cych się w bazach danych Thomson Reuters
(dawniej Institute for Scientific Information (Philadelphia) ISI)

 
Acta Biochimica Polonica
(impact factor - 1,491)
1.  Witkowska-Zimny M., Walenko K., Wałkiewicz A.E., Pojda Z., Przybylski J., Lewandowska-Szumiel M.
Effect of substrate stiffness on differentiation of umbilical cord stem cellsActa Biochim. Pol. vol. 59 (2), 261-264 (2012) [1/6]
Acta Physica Polonica A
(impact factor - 0,444)
2.  Abal'osheva I., Zaytseva I., Aleszkiewicz M., Syryanyy Y., Gierłowski P., Abal'oshev O., Bezusyy V., Cieplak M.Z.
Optimization of the Superconducting Properties of Laser Ablated YBa2CuO7-δ Films on CeO2-Buffered SapphireActa Phys. Pol. A vol. 121 (4), 805-807 (2012) [7/8, KK]
3.  Bażela W., Dul M., Dyakonov V., Gondek Ł., Hoser A., Hoffmann J., Penc B., Szytuła A., Kravchenko Z., Nosalev I., Zabrzycki A.
Influence of the grain size on the magnetic properties of TbMnO3Acta Phys. Pol. A vol. 121 (4), 785-788 (2012) [1/11, KK]
4.  B±k-Misiuk J., Dynowska E., Romanowski P., Misiuk A., Sadowski J., Caliebe W.
Pressure variation of the strain state of MnAs nanoclusters embedded in GaAsActa Phys. Pol. A vol. 121 (4), 903-905 (2012) [4/6, KK]
5.  Bezusyy V., Gawryluk D., Berkowski M., Cieplak M.Z.
Doping effects of Co, Ni, and Cu in FeTe0.65Se0.35 single crystalsActa Phys. Pol. A vol. 121 (4), 816-819 (2012) [3/4, KK]
6.  Białek M., Karpierz K., Piętka B., Grynberg M., Łusakowski J., Czapkiewicz M., Fronc K., Wr˘bel J., Umansky V.
Magnetoplasmons in a high electron mobility GaAs/AlGaAs heterostructureActa Phys. Pol. A vol. 122 (6), 1096 (2012) [3/9, KK]
7.  Chusnutdinow S., Makhniy V.P., Wojtowicz T., Karczewski G.
Electrical properties of p-ZnTe/n-CdTe photodiodesActa Phys. Pol. A vol. 122 (6), 1077-1079 (2012) [3/4, KK]
8.  Ciechan A., Winiarski M.J., Samsel-Czekała M.
The pressure effects on electronic structure of iron chalcogenide superconductors FeSe1-xTexActa Phys. Pol. A vol. 121 (4), 820-823 (2012) [1/3, KK]
9.  Czapkiewicz M., Cywiäski G., Dybko K., Siekacz M., Wolny P., Gierałtowska S., Guziewicz E., Skierbiszewski C., Wróbel J.
Electrostatic gates for GaN/AlGaN Quantum Point ContactsActa Phys. Pol. A vol. 122 (6), 1026-1028 (2012) [5/9, KK]
10.  Ermakova O., Paszkowicz W., Lopez-Solano J., Munoz A., D±bkowska H.
Experimental and theoretical study of zircon and scheelite phases of DyVO4Acta Phys. Pol. A vol. 121 (4), 920-924 (2012) [2/5, KK]
11.  Gondek Ł., Szytuła A., Kaczorowski D., Szewczyk A., Gutowska M., Tyvanchuk Y., Kalychak Y.M.
Influence of Co doping on crystal and magnetic properties of Gd2Cu2InActa Phys. Pol. A vol. 122 (1), 216-219 (2012) [2/7]
12.  Grigelionis I., Białek M., Grynberg M., Czapkiewicz M., Kolkovsky V., Wiater M., Wojciechowski T., Wróbel J., Wojtowicz T., But D., Knap W., Łusakowski J.
Terahertz response of a point contact based on CdTe/CdMgTe quantum well in magnetic fieldActa Phys. Pol. A vol. 122 (6), 1069-1072 (2012) [6/12]
13.  Grzyb J.
De Novo Designed Proteins - Perspective Materials for NanotechnologyActa Phys. Pol. A vol. 122 (2), 279-283 (2012) [1/1, KK]
14.  Gutowski M., Stefanowicz W., Proselkov O., Sawicki M., Żuberek R., Sadowski J.
Interval identification of FMR parameters for spin reorientation transition in (Ga,Mn)AsActa Phys. Pol. A vol. 121 (5-6), 1228-1230 (2012) [6/6, KK]
15.  Jakubczyk D., Kolwas M., Derkachov G., Kolwas K., Zientara M.
Evaporation of Micro-Droplets: the "Radius-Square-Law" RevisitedActa Phys. Pol. A vol. 122 (4), 709-716 (2012) [5/5]
16.  Juszyński P., Wasik D., Gryglas-Borysiewicz M., Przybytek J., Szczytko J., Twardowski A., Sadowski J.
Influence of epitaxial strain on magnetic anisotropy in (Ga,Mn)AsActa Phys. Pol. A vol. 122, 1004-1006 (2012) [1/7]
17.  Kaszkur Z., Paszkowicz W.
Recent trends in experimental studies at synchrotron facilities (instead of preface)Acta Phys. Pol. A vol. 121 (4), 864-865 (2012) [1/2]
18.  Kopcewicz M., Grabias A., Latuch J., Ferenc J., Żuberek R., Nesteruk K.
Mossbauer study of magnetic properties of Fe80-xCoxZr7Si13 (x=0-30 at.%) boron-free amorphous alloysActa Phys. Pol. A vol. 121 (5-6), 1257-1260 (2012) [2/6, KK]
19.  Korona K., Żytkiewicz Z., Borysiuk J., Perkowska P.S., Binder J., Sobańska M., Kłosek K.
Photoluminescence Dynamics of GaN/Si NanowiresActa Phys. Pol. A vol. 122 (6), 1001-1003 (2012) [4/7, KK]
20.  Nabiałek A., Vasiliev S., Chabanenko V., Yao X., Cai Y.Q., Guo L., Kuzovui M.V.
Critical state stability and flux jumps' dynamics in a single crystal of YBa2Cu3O7-δActa Phys. Pol. A vol. 121 (4), 836-840 (2012) [1/7, KK]
21.  Olejnik M., Agarwal A., Zaleszczyk W., Kotov N.A., Ma†kowski S.
Gold nanoparticles with elongated shapes: synthesis and optical propertiesActa Phys. Pol. A vol. 122 (2), 346-349 (2012) [1/5, KK]
22.  Olejnik M., Twardowska M., Zaleszczyk W., Ma†kowski S.
Bioconjugation of silver nanowires with photosynthetic light-harvesting complexesActa Phys. Pol. A vol. 122 (2), 357-360 (2012) [1/4, KK]
23.  Podgórni A., Kilański Ł., Dobrowolski W., Górska M., Reszka A., Domukhovski V., Kowalski B., Brodowska B., Anderson J.R., Butch N.P., Slynko V.E., Slynko E.I.
Spinodal Decomposition of Magnetic Ions in Eu-Codoped Ge1-xCrxTeActa Phys. Pol. A vol. 122 (6), 1012-1015 (2012) [8/12, KK]
24.  Sazanovich A., Piętosa J., Pashchenko A.V., Zubov E., Dyakonov V., Szymczak H.
Influence of nonstoichiometry on magnetocaloric effect in (La0.7Ca0.3)1-xMn1+xO3Acta Phys. Pol. A vol. 122 (1), 162-166 (2012) [4/6]
25.  Snigurenko D., Kopalko K., Krajewski T., Łuka G., Gierałtowska S., Witkowski B., Godlewski M., Dybko K., Paszkowicz W., Guziewicz E.
Structure dependent conductivity of ultrathin ZnO filmsActa Phys. Pol. A vol. 122 (6), 1042-1044 (2012) [10/10, KK]
26.  Szczytko J., Adomavicius R., Papis E., Barańska A., Wawro A., Krotkus A., Piętka B., Łusakowski J.
THz time domain spectroscopy of thin gold layers on GaAsActa Phys. Pol. A vol. 122 (6), 1118 (2012) [1/8, KK]
27.  Szymczak R., Kolano R., Kolano-Burian A., Hawełek Ł., Krzymańska B., Aleshkevych P., Dyakonov V., Szymczak H.
Origin of magnetic anisotropy of Gd5Si2Ge2 compoundActa Phys. Pol. A vol. 121 (5-6), 1261-1262 (2012) [5/8, KK]
28.  Wierzbicka A. (d. Czyżak Aleksandra) , Żytkiewicz Z., Sobańska M., Kłosek K., Łusakowska E.
Influence of substrate on crystallographic quality of AlGaN/GaN HEMT structures grown by plasma-assisted MBEActa Phys. Pol. A vol. 121 (4), 899-902 (2012) [5/5, KK]
29.  Wolska A., Klepka M.T., Witkowski B., Łukasiewicz M., Guziewicz E., Godlewski M.
X-ray absorption fine structure investigation of the low temperature grown ZnCoO filmsActa Phys. Pol. A vol. 121 (4), 883-887 (2012) [6/6, KK]
30.  Zaytseva I., Cieplak M.Z., Paszkowicz W., Abaloshev O., Berkowski M.
Impact of strain on the superconducting properties of strongly underdoped La2-xSrxCuO4 thin filmsActa Phys. Pol. A vol. 121 (4), 858-860 (2012) [5/5, KK]
Acta Physica Polonica B
(impact factor - 0,901)
31.  Myalski S., Maj A., Podolyak Z., Kmiecik M., Bednarczyk P., Grębosz J., Regan P., Garnsworthy A., Pietri S., Rudolph D., Werner-Malento E., et al.
Study of isomer production rates for A=142-152 and Z=62-67 in fragmentation of a relativistic 208Pb beamActa Phys. Pol. B vol. 43, 253-259 (2012) [1/53, b. af.]
Applied Physics A (Materials Science Processing)
(impact factor - 1,63)
32.  Sankowska I., Jasik A., Kubacka-Traczyk J., Domagała J.Z., Regiński K.
Role of beryllium doping in strain changes in II-type InAs/GaSb superlattice investigated by high resolution x-ray diffraction methodAppl. Phys. A vol. 108 (2), 491-496 (2012) [1/5]
Applied Physics B (Lasers and Optics)
(impact factor - 2,189)
33.  Strzęp A., Lisiecki R., Solarz P., Dominiak-Dzik G., Ryba-Romanowski W., Berkowski M.
Optical spectra and excited state relaxation dynamics of Sm3+ in Gd2Si5 single crystalAppl. Phys. B vol. 106, 85-93 (2012) [1/6]
Applied Physics Express
(impact factor - 3,013)
34.  Sarzynski M., Suski T., Staszczak G., Khachapuridze A., Domagała J.Z., Czernecki R., Plesiewicz J., Pawłowska J., Najda S., Bo†kowski M., Perlin P., Leszczynski M.
Lateral control of indium content and wavelength of III-nitride diode lasers by means of GaN substrate patterningAppl. Phys. Express vol. 5, 21001 (2012) [1/12]
35.  Teisseyre H.G., Domagała J.Z., Lucznik B., Reszka A., Kowalski B., Bockowski M., Kamler G., Grzegory I.
Characterization of the nonpolar GaN substrate obtained by multistep regrowth by hydride vapor phase epitaxyAppl. Phys. Express vol. 5 (1), 11001 (2012) [4/8]
Applied Physics Letters
(impact factor - 3,844)
36.  Kilański Ł., Tuomisto F., Szymczak R., Kruszka R.
Magnetically active vacancy related defects in irradiated GaN layersAppl. Phys. Lett. vol. 101, 072102-1-3 (2012) [2/4]
37.  Kunert G., Dobkowska S., Li T., Reuther H., Kruse C., Figge S., Jakieła R., Bonanni A., Grenzer J., Stefanowicz W., Borany J., Sawicki M., Dietl T.
Ga1-xMnxN epitaxial films with high magnetizationAppl. Phys. Lett. vol. 101, 22413 (2012) [5/14]
38.  Nykanen H., Suihkonen S., Kilański Ł., Sopanen M., Tuomisto F.
Low energy electron beam induced vacancy activation in GaNAppl. Phys. Lett. vol. 100, 122105-1-3 (2012) [1/5]
39.  Pande R., Xie L., Zagozdzon-Wosik W., Nesteruk K., Wosik J.
Use of the radiofrequency-intermodulation distortion technique to investigate intrinsic nonlinearity at the electrode-electrolyte interfaceAppl. Phys. Lett. vol. 100, 63701 (2012) [1/5]
40.  Proselkov O., Sztenkiel D., Stefanowicz W., Aleszkiewicz M., Sadowski J., Dietl T., Sawicki M.
Thickness dependent magnetic properties of (Ga,Mn)As ultrathin filmsAppl. Phys. Lett. vol. 100, 262405-1-4 (2012) [7/7]
41.  Wang Y.J., Ruterana P., Kret S., Chen J., El Kazzi S., Desplanque L., Wallart X.
Mechanism of formation of the misfit dislocations at the cubic materials interfacesAppl. Phys. Lett. vol. 100, 262110 (2012) [ 1/7]
Applied Surface Science
(impact factor - 2,103)
42.  Domanowska A., Miczek M., Ucka R., Matys M., Adamowicz B., Żywicki J., Taube A., Korwin-Mikke K., Gierałtowska S., Sochacki M.
Surface photovoltage and Auger electron spectromicroscopy studies of HfO2/SiO2/4H-SiC and HfO2/Al2O3/4H-SiC structuresAppl. Surf. Sci. vol. 258 (21), 8354-8359 (2012) [1/10, KK]
43.  Misiuk A., B±k-Misiuk J., Barcz A., Romanowski P., Tyschenko I.E., Ulyashin A., Prujszczyk M.
Out-diffusion of hydrogen from hydrogen plasma-processed oxygen-implanted siliconAppl. Surf. Sci. vol. 260, 54-58 (2012) [3/7]
44.  Mroczyński R., Taube A., Gierałtowska S., Guziewicz E., Godlewski M.
Application of deposited by ALD HfO2 and Al2O3 layers in double-gate dielectric stacks for non-volatile semiconductor memory (NVSM) devicesAppl. Surf. Sci. vol. 258 (21), 8366-8370 (2012) [3/5, KK]
Biochimica et Biophysica Acta - Bioenergetics
(impact factor - 4,843)
45.  Grzyb J., Xu F., Nanda V., Łuczkowska R., Reijerse E.J., Lubitz W., Noy D.
Empirical and computational design of iron-sulfur cluster proteinsBBA-Bioenergetics vol. 1817, 1256-1262 (2012) [2/7]
Central European Journal of Physics
(impact factor - 0,909)
46.  Jasik A., Berkowski M., Kaczmarek S.M., Suchocki A., Kamińska A., Leniec G., Nowakowski P., Domukhovski V.
Growth, optical and EPR properties of Li1.72Na0.28Ge4O9 single crystals pure and slightly doped with Cr*Cent. Eur. J. Phys vol. 10 (2), 506-513 (2012) [5/8, KK]
47.  Leniec G., Skibiński T., Kaczmarek S.M., Iwanowski P., Berkowski M.
Growth and EPR properties of KSm(WO4)2 and KEr(WO4)2 single crystalsCent. Eur. J. Phys vol. 10 (2), 500-505 (2012) [2/5, KK]
Chemical Engineering Journal
(impact factor - 3,461)
48.  Debrassi A., Correa A., Baccarin T., Nedelko N., —lawska-Waniewska A., Sobczak K., Dłużewski P., Greneche J.M., Rodrigues C.A.
Removal of cationic dyes from aqueous solutions using N-benzyl-o-carboxymethylchitosan magnetic nanoparticlesChem. Eng. J. vol. 183, 284-293 (2012) [4/9]
Chemical Physics
(impact factor - 1,896)
49.  Piela K., Kozankiewicz B., Lipiński J., Szostak M.M.
Low temperature emission spectra of optically nonlinear N-benzyl-2-methyl-4-nitroaniline crystalChem. Phys. vol. 404, 28-32 (2012) [1/4, KK]
50.  Rode M.F., Sobolewski A.L.
Ab initio study on the excited state proton transfer mediated photophysics of 3-hydroxy-picolinic acidChem. Phys. vol. 409, 41-48 (2012) [2/2]
Chemical Physics Letters
(impact factor - 2,337)
51.  Grochola A., Szczepkowski J., Jastrzębski W., Kowalczyk P.
The A1 Σ+ electronic state of KLi moleculeChem. Phys. Lett. vol. 535, 17-20 (2012) [2/4]
52.  Klepka M.T., Drzewiecka A., Wolska A., Ferenc W.
XAS studies on Cu(II) complexes with derivatives of phenoxyacetic and benzoic acidsChem. Phys. Lett. vol. 553, 59-63 (2012) [3/4]
53.  Makarewicz A., Deperasińska I., Karpiuk E., Nowacki J., Kozankiewicz B.
Vibronic spectra of single dibenzoterrylene molecules in anthracene and 2,3-dimethylanthracene crystalsChem. Phys. Lett. vol. 535, 140-145 (2012) [4/5]
54.  Pi±tkowski P., Gadomski W., Ratajska-Gadomska B., Borysiuk J.
Transient absorption study on the influence of several polyphenylene vinylene derivatives on the exciton lifetimes in lead(II) sulfide quantum dotsChem. Phys. Lett. vol. 532, 77-83 (2012) [1/4]
Chemistry and Physics of Lipids
(impact factor - 2,571)
55.  Betaneli V., Worch R., Schwille P.
Effect of temperature on the formation of liquid phase-separating giant unilamellar vesicles (GUV)Chem. Phys. Lipids vol. 165 (6), 630-637 (2012) [1/3]
Chemistry-A European Journal
(impact factor - 5,925)
56.  Sashuk V., Hołyst R., Wojciechowski T., Górecka E., Fiałkowski M.
Autonomous Self-Assembly of Ionic Nanoparticles into Hexagonally Close-Packed Lattices at a Planar Oil-Water InterfaceChem. Eur. J. vol. 18 (8), 2235-2238 (2012) [1/5]
ChemPhysChem (European Journal of Chemical Physics and Physical Chemistry)
(impact factor - 3,412)
57.  Jankowska J., Rode M.F., Sadlej J., Sobolewski A.L.
Photophysics of Schiff Bases: Theoretical Study of Salicylidene MethylamineChemPhysChem. vol. 13, 4287-4294 (2012) [2/4]
58.  Tian Y., Navarro P., Kozankiewicz B., Orrit M.
Spectral Diffusion of Single Dibenzoterrylene Molecules in 2,3-DimethylanthraceneChemPhysChem. vol. 13 (15), 3510-3515 (2012) [1/4]
Computer Physics Communications
(impact factor - 3,268)
59.  Buraczewski A., Stobińska M.
Numerical model for macroscopic quantum superpositions based on phase-covariant quantum cloningComput. Phys. Commun. vol. 183 (10), 2245-2253 (2012) [1/2]
Crystal Growth & Design
(impact factor - 4,72)
60.  Tarakina N.V., Schreyeck S., Borzenko T., Schumacher C., Karczewski G., Brunner K., Gould C., Buhmann H., Molenkamp L.W.
Comparative study of the microstructure of Bi2Se3 thin films grown on Si(111) and InP(111) substratesCryst. Growth Des. vol. 12 (4), 1913-1918 (2012) [1/9]
Crystal Research and Technology
(impact factor - 0,946)
61.  Borysiewicz M., Kamińska E., My¶liwiec M., Wzorek A., Kuchuk A., Barcz A., Dynowska E., Di Forte Poisson M., Giesen C., Piotrowska A.
Fundamentals and practice of metal contacts to wide band gap semiconductor devicesCryst. Res. Technol. vol. 47, 261-272 (2012) [2/10, b.af.]
62.  Sarzynski M., Leszczynski M., Kry¶ko M., Domagała J.Z., Czarnecki R., Suski T.
Influence of GaN substrate off-cut on properties of InGaN and AlGaN layersCryst. Res. Technol. vol. 47 (3), 321-328 (2012) [1/6, KK]
63.  Sobańska M., Kłosek K., Żytkiewicz Z., Borysiuk J., Witkowski B., Łusakowska E., Reszka A., Jakieła R.
Plasma-assisted MBE growth of GaN on Si(111) substratesCryst. Res. Technol. vol. 47 (3), 307-312 (2012) [8/8, KK]
Current Applied Physics
(impact factor - 1,9)
64.  Farag A.A., Fadel M., Yahia I.S.
Analysis of the electrical properties of p-n GaAs homojunction under dc and ac fieldsCurr. Appl. Phys. vol. 12 (6), 1436-1444 (2012) [1/3]
Current Bioinformatics
(impact factor - 0,898)
65.  Li M.S., Mai B.K.
Steered molecular dynamics - a promising tool for drug designCurr. Bioinform. vol. 7 (4), 342-351 (2012) [2/2]
Environmental Science and Pollution Research
(impact factor - 2,651)
66.  Debrassi A., Baccarin T., Demarchi C.A., Nedelko N., —lawska-Waniewska A., Dłużewski P., Bilska M., Rodrigues C.A.
Adsorption of Remazol Red 198 onto magnetic N-lauryl chitosan particles: equilibrium, kinetics, reuse and factorial designEnviron. Sci. Pollut. R. vol. 19 (5), 1594-1604 (2012) [2/8]
EPL (Europhysics Letters)
(impact factor - 2,171)
67.  Winiarski M.J., Samsel-Czekała M., Ciechan A.
Strain effects on the electronic structure of the iron selenide superconductorEPL-Europhys. Lett. vol. 100, 47005 (2012) [1/3]
European Physical Journal - Special Topics
(impact factor - 1,562)
68.  Sinatra A., Witkowska E., Castin Y.
Spin squeezing in finite temperature Bose-Einstein condensates: Scaling with the system sizeEur. Phys. J. S. T. vol. 203 (1), 87-116 (2012) [1/3]
Ferroelectrics
(impact factor - 0,391)
69.  Bujakiewicz-Korońska R., Kalvane A., Zhydachevskii Y., Garbarz-Glos B., —miga W., Vasylechko L.O., Czerwiec J., Suchocki A., Kamińska A., Piekarczyk W.
Physical Properties of Ba0.95Pb0.05TiO3+0.1%Co2O3Ferroelectrics vol. 436 (1), 62-71 (2012) [3/10, KK]
Fizika i Tekhnika Poluprovodnikov (Semiconductors+)
(impact factor - 0,627)
70.  Agekyan V.F., Karczewski G., Serov A.Y., Filosofov N.G.
Luminescence of CdMnTe/CdMgTe structures with periodically arranged narrow-gap inclusionsFiz. Tekh. Poluprovodn. (Semiconductors+) vol. 46 (5), 637-640 (2012) [1/4]
71.  Izhnin I.I., Mynbaev K., Yakubovskii A., Izhnin A., Fitsych E., Bazhenov N., Shilyaev A., Jakieła R., Savitskyy H., Sorochkin A., Varavin V., Dvoretsky S.
Electrical and optical properties of CdHgTe films grown by molecular-beam epitaxy on silicon substratesFiz. Tekh. Poluprovodn. (Semiconductors+) vol. 46 (10), 1341-1345 (2012) [1/12]
72.  Kochereshko V.P., Besombes L., Cox R.T., Mariette H., Wojtowicz T., Karczewski G., Kossut J.
Spin properties of trions in a dense quasi - 2D electron gasFiz. Tekh. Poluprovodn. (Semiconductors+) vol. 46 (12), 1502-1505 (2012) [3/7]
Fizika Nizkikh Temperatur (Low Temperature Physics)
(impact factor - 0,73)
73.  Dyakonov V., Szytuła A., Szymczak R., Zubov E., Szewczyk A., Kravchenko Z., Bażela W., Dyakonov K., Zarzycki A., Varyukhin V., Szymczak H.
Phase transitions in TbMnO3 manganitesFiz. Nizk. Temp. (Low Temp. Phys.) vol. 38 (3), 273-277 (216-220) (2012) [4/11]
74.  Valkov V.I., Golovchan A.V., Szymczak H., Dyakonov V.
Peculiarities of magnetically ordered phase formation during anion and cation substitutions in MnFeAsyP1-y and Mn2-xFexAs0.5P0.5 systemsFiz. Nizk. Temp. (Low Temp. Phys.) vol. 38 (1), 49 (2012) [2/4]
75.  Żuberek R., Nesteruk K., Fronc K., Piechota S., Szymczak H.
Temperature dependences of surface magnetoelastic constants of ultrathin Fe/GaAs (001) filmsFiz. Nizk. Temp. (Low Temp. Phys.) vol. 38 (9), 1058-1061 (839-842) (2012) [5/5]
Fizika Tverdogo Tela (Physics of the Solid State)
(impact factor - 0,711)
76.  Vinogradov V.S., Dzhagan V.N., Zavaritskaya T.N., Kucherenko I.V., Mel`nik N.N., Novikova N.N., Janik E., Wojtowicz T., Plyashechnik O.S., Zahn D.
Optical phonons in the bulk and on the surface of ZnO and ZnTe/ZnO nanowires in Raman spectraFiz. Tverd. Tela (Phys. Solid State) vol. 54 (10), 2083-2090 (1956-1962 (2012) [2/10]
77.  Vinogradov V.S., Kucherenko I.V., Novikova N.N., Yakovlev D.R., Yakovlev V.A., Janik E., Wojtowicz T.
IR transmission and reflection spectra of structures with ZnTe and ZnTe/ZnMgTe quantum wiresFiz. Tverd. Tela (Phys. Solid State) vol. 54, 106-110 (2012) [2/6]
High Pressure Research
(impact factor - 0,778)
78.  Dużyńska A., Hrubiak R., Drozd V.A., Teisseyre H.G., Paszkowicz W., Reszka A., Kamińska A., Saxena S.K., Fidelus J.D., Grabis J., Monty C.J., Suchocki A.
The structural and optical properties of ZnO bulk and nanocrystals under high pressureHigh Pressure Res. vol. 32 (3), 354-363 (2012) [7/12]
IEEE Transactions on Electron Devices
(impact factor - 2,318)
79.  Arcari M., Scarpa G., Lugli P., Tallarida G., Huby N., Guziewicz E., Krajewski T., Godlewski M.
2-D Finite-Element Modeling of ZnO Schottky Diodes With Large Ideality FactorsIEEE T. Electron Dev. vol. 59 (10), 2762-2766 (2012) [3/8]
IEEE Transactions on Magnetics
(impact factor - 1,363)
80.  Butvinova B., Butvin P., KuĽmiński M., Kadlecikova M., ¦lawska-Waniewska A.
Indication of intrinsic macroscopic forces affecting magnetic properties of Fe-Nb/Mo-Cu-B-Si ribbonsIEEE T. Magn. vol. 48 (4), 1340 (2012) [2/5, KK]
81.  Fedorchenko I.V., Kochura A.V., Marenkin S.F., Aronov A., Koroleva L.I., Kilański Ł., Szymczak R., Dobrowolski W., Ivanenko S., Lahderanta E.
Advanced Materials for Spintronic Based on Zn(Si, Ge)As2 ChalcopyritesIEEE T. Magn. vol. 48 (4), 1581-1584 (2012) [3/10, KK]
Intermetallics
(impact factor - 1,649)
82.  Idzikowski B., Mielcarek S., Misiuna P., ¦niadecki Z., Brańka A.C.
Mechanical properties of amorphous and partially crystallized Y50Cu42Al8 alloysIntermetallics vol. 21 (1), 75-79 (2012) [1/5]
International Journal of Hydrogen Energy
(impact factor - 4,054)
83.  Sobczak K., Dłużewski P., Klepka M.T., Kurowska B., Czerwosz E.
Transmission electron microscopy studies of the Pd-C films obtained by physical and chemical vapor depositionInt. J. Hydrog. Energy vol. 37 (23), 18556-18562 (2012) [4/5]
International Journal of Nanomedicine
(impact factor - 3,13)
84.  Estevanato L., Da Silva J.R., Falqueiro A.M., Mosiniewicz-Szablewska E., Suchocki P., Tedesco A.C., Morais P.C., Lacava Z.G.
Co-nanoencapsulation of magnetic nanoparticles and selol for breast tumor treatment: in vitro evaluation of cytotoxicity and magnetohyperthermia efficacyInt. J, Nanomed. vol. 7, 5287-5299 (2012) [1/8]
Journal of Alloys and Compounds
(impact factor - 2,289)
85.  Hadzic B., Romcevic N., Romcevic M., Kuryliszyn-Kudelska I., Dobrowolski W., Timotijevic D., Timm C., Narkiewicz U., Sibera D.
Surface optical phonons in ZnO(Co) nanoparticles: Raman studyJ. Alloys Comp. vol. 540, 49-56 (2012) [2/9]
86.  Piskorska-Hommel E., Holy V., Caha O., Wolska A., Gust A., Kruse C., Kroncke H., Falta J., Hommel D.
Complementary information on CdSe/ZnSe quantum dot local structure from extended X-ray absorption fine structure and diffraction anomalous fine structure measurementsJ. Alloys Comp. vol. 523, 155-160 (2012) [2/9]
Journal of Applied Physics
(impact factor - 2,168)
87.  Dinh D., Skuridina D., Solopow S., Frentrup M., Pristovsek M., Vogt P., Kneissl M., Ivaldi F., Kret S., Szczepańska A.
Growth and characterizations of semipolar (1122) InNJ. Appl. Phys. vol. 112, 013530-1-9 (2012) [3/10]
88.  Dussaigne A., Corfdir P., Suski T., Teisseyre H.G., Grzegory I., Lefebvre P., Giraud E., Ganiere J.D., Grandjean N., Deveaud-Pledran B.
Thermal carrier emission and nonradiative recombinations in nonpolar (Al,Ga)N/GaN quantum wells grown on bulk GaNJ. Appl. Phys. vol. 111 (3), 033517-1-10 (2012) [1/10]
89.  Falqueiro A.M., Siqueira-Moura M.P., Jardim D.R., Primo F.L., Morais P.C., Mosiniewicz-Szablewska E., Suchocki P., Tedesco A.C.
In vitro cytotoxicity of Selol-loaded magnetic nanocapsules against neoplastic cell lines under AC magnetic field activationJ. Appl. Phys. vol. 111, 07B335 (2012) [1/8, KK]
90.  Fita I.M., Markovich V., Wi¶niewski A., PuĽniak R., Mahendiran R., Gorodetsky G.
Pressure effect on Bi0.4Ca0.6Mn1-xRuxO3 manganite: Enhanced ferromagnetism and collapsed exchange biasJ. Appl. Phys. vol. 112, 93908 (2012) [2/6]
91.  Fita I.M., Markovich V., Wi¶niewski A., PuĽniak R., Martin C., Varyukhin V., Gorodetsky G.
Pressure-induced exchange bias effect in phase-separated CaMn0.9Ru0.1O3J. Appl. Phys. vol. 111, 113908 (2012) [2/7]
92.  Kilański Ł., Podgórni A., Dobrowolski W., Górska M., Reszka A., Kowalski B., Domukhovski V., Szczerbakow A., Szałowski K., Anderson J.R., Butch N.P., Slynko V.E., Slynko E.I.
Magnetic interactions in Ge1-xCrxTe semimagnetic semiconductorsJ. Appl. Phys. vol. 112, 123909-1-8 (2012) [8/13]
93.  Markovich V., Fita I.M., Wi¶niewski A., PuĽniak R., Mogilyansky D., Kohn A., Dolgin B., Iwanowski P., Gorodetsky G., Jung G.
Magnetic properties of Sm0.1Ca0.9MnO3 nanoparticlesJ. Appl. Phys. vol. 112, 63921 (2012) [3/10]
94.  Pfeffer P., Zawadzki W.
Temperature dependence of the electron spin g factor in CdTe and InPJ. Appl. Phys. vol. 111, 83705-1 (2012) [2/2]
95.  Trushkin S., Kamińska A., Trzeciakowski W., Suchocki A., Hopkinson M.
InAsP-based quantum wells as infrared pressure gauges for use in a diamond anvil cellJ. Appl. Phys. vol. 112 (7), 74504 (2012) [3/5]
96.  Załuska-Kotur M., Krzyżewski F.
Step bunching process induced by the flow of steps at the sublimated crystal surfaceJ. Appl. Phys. vol. 111, 114311-1-8 (2012) [2/2]
97.  Zielony E., Płaczek-Popko E., Henrykowski A., Gumienny Z., Kamyczek P., Jacak J., Nowakowski P., Karczewski G.
Laser irradiation effects on the CdTe/ZnTe quantum dot structure studied by Raman and AFM spectroscopyJ. Appl. Phys. vol. 112, 063520-1-7 (2012) [2/8]
Journal of Biological Physics
(impact factor - 1,864)
98.  Grzyb J., Gago¶ M., My¶liwa-Kurdziel B., Bojko M., Gruszecki W., Waloszek A., Strzałka K.
Cadmium inhibitory action leads to changes in structure of ferredoxin: NADP+ oxidoreductaseJ. Biol. Phys. vol. 38 (3), 415-428 (2012) [1/7]
Journal of Chemical Physics
(impact factor - 3,333)
99.  Giuliano B.M., Reva I.D., Łapiński L., Fausto R.
Infrared spectra and ultraviolet-tunable laser induced photochemistry of matrix-isolated phenol and phenol-d5J. Chem. Phys. vol. 136, 024505-1-10 (2012) [1/4]
100.  Jiang J., Turnbull J., Lu W., Bogusławski P., Bernholc J.
Theory of nitrogen doping of carbon nanoribbons: Edge effectsJ. Chem. Phys. vol. 136, 014702-1-6 (2012) [1/5]
101.  Kus N., Sharma A., Reva I.D., Łapiński L., Fausto R.
Using heavy atom rare gas matrix to control the reactivity of 4-methoxybenzaldehyde: A comparison with benzaldehydeJ. Chem. Phys. vol. 136, 144509-1-10 (2012) [1/5]
102.  Nguyen T., Li M.S.
New method for determining size of critical nucleus of fibril formation of polypeptide chainsJ. Chem. Phys. vol. 137, 95101 (2012) [1/2]
103.  Reva I.D., Nowak M.J., Łapiński L., Fausto R.
Spontaneous tunneling and near-infrared-induced interconversion between the amino-hydroxy conformers of cytosineJ. Chem. Phys. vol. 136 (6), 064511-1-7 (2012) [2/4]
104.  Viet M., Li M.S.
Amyloid peptide Aβ40 inhibits aggregation of Aβ42: Evidence from molecular dynamics simulationsJ. Chem. Phys. vol. 136 (24), 245105-1-11 (2012) [2/2]
Journal of Colloid and Interface Science
(impact factor - 3,07)
105.  Sashuk V., Hołyst R., Wojciechowski T., Fiałkowski M.
Close-packed monolayers of charged Janus-type nanoparticles at the air-watr interfaceJ. Colloid Interf. Sci. vol. 375, 180-186 (2012) [1/4]
Journal of Crystal Growth
(impact factor - 1,726)
106.  Chen Y.Y., Guo L., Cai Y.Q., Tang C.Y., Yan S.B., Yao X., PuĽniak R.
Growth condition related orientation transition for YBa2Cu3O7-δ films on NdGaO3 substrateJ. Cryst. Growth vol. 347 (1), 82-87 (2012) [1/7]
107.  Grzegory I., Bo†kowski M., Łucznik B., Litwin-Staszewska E., Weyher J.L., Konczewicz L., Sadovyi B., Nowakowski P., Porowski S.
Growth of GaN:Mg crystals by high nitrogen pressure solution method in multi-feed - seed configurationJ. Cryst. Growth vol. 350 (1), 50-55 (2012) [1/9, KK]
108.  Strak P., Żytkiewicz Z., Krukowski S.
Control of growth uniformity of III-V bulk crystals grown by contactless liquid phase electroepitaxyJ. Cryst. Growth vol. 355 (1), 07-sty (2012) [1/3]
109.  Załuska-Kotur M., Krzyżewski F., Krukowski S.
Emergence of regular meandered step structure in simulated growth of GaN(0001) surfaceJ. Cryst. Growth vol. 343 (1), 138-144 (2012) [2/3]
Journal of Luminescence
(impact factor - 2,102)
110.  Łach P., Karczewski G., Wojnar P., Wojtowicz T., Brik M.G., Kamińska A., Reszka A., Kowalski B., Suchocki A.
Pressure coefficients of the photoluminescence of the II-VI semiconducting quantum dots grown by molecular beam epitaxyJ. Lumin. vol. 132 (6), 1501-1506 (2012) [8/9]
Journal of Magnetism and Magnetic Materials
(impact factor - 1,78)
111.  Gratens X., Isber S., Charar S., Gołacki Z.
Magnetic susceptibility study of Ce3+ in PbCeA (A=Te, Se, S)J. Magn. Magn. Mat. vol. 324 (18), 2761-2764 (2012) [1/4]
Journal of Materials Science
(impact factor - 2,015)
112.  Runka T., Berkowski M.
perovskite La1-xSrxGa1-yMnyO3 solid solution crystals: Raman spectroscopy characterizationJ. Mater. Sci. vol. 47 (14), 5393-5401 (2012) [1/2]
Journal of Molecular Spectroscopy
(impact factor - 1,512)
113.  Kisiel Z., Pszczółkowski L., Drouin B.J., Brauer C.S., Shanshan Y., Pearson J.C., Medvedev I.R., Fortman S., Neese C.
Broadband rotational spectroscopy of acrylonitrile: Vibrational energies from perturbationsJ. Mol. Spectrosc. vol. 280, 134-144 (2012) [2/9]
114.  Szczepkowski J., Grochola A., Jastrzębski W., Kowalczyk P.
On the 41 Σ+ state of the KCs moleculeJ. Mol. Spectrosc. vol. 276-277, 19-21 (2012) [2/4]
Journal of Molecular Structure
(impact factor - 1,634)
115.  Fausto R., Łapiński L., Reva I.D.
Special issue: "Light-Induced Processes in Cryogenic Matrices" - PrefaceJ. Mol. Struct. vol. 1025 (1), 01-sty (2012) [1/3]
116.  Garkusha I., Fulara J., Maier J.P.
Fluorescence of protonated pyrene and coronene in neon matricesJ. Mol. Struct. vol. 1025, 147-150 (2012) [1/3]
117.  Reva I.D., Almeida B.J., Łapiński L., Fausto R.
UV-induced photoisomerization of maleic hydrazideJ. Mol. Struct. vol. 1025, 74-83 (2012) [1/4]
Journal of Nanomaterials
(impact factor - 1,376)
118.  Smoleń D., Chudoba T., Gierlotka S., Kedzierska A., Łojkowski W., Sobczak K., —więszkowski W., Kurzydłowski K.
Hydroxyapatite nanopowder synthesis with a programmed resorption rateJ. Nanomater. vol. 2012, 841971-1-9 (2012) [1/8]
Journal of Nanoparticle Research
(impact factor - 3,287)
119.  Markovich V., Jung G., Wi¶niewski A., Mogilyansky D., PuĽniak R., Kohn A., Wu X.D., Suzuki K., Gorodetsky G.
Magnetic properties of electron-doped La0.23Ca0.77MnO3 nanoparticlesJ. Nanopart. Res. vol. 14 (9), 1119 (2012) [2/9]
Journal of Nanophotonics
(impact factor - 1,57)
120.  Sellai A., Kruszewski P., Mesli A., Peaker A.R., Missous M.
Electrical characteristic of InAs self-assembled quantum dots embedded in GaAs using admittance spectroscopyJ. Nanophotonics vol. 6 (1), 63502 (2012) [1/5]
Journal of Nanoscience and Nanotechnology
(impact factor - 1,563)
121.  B±k-Misiuk J., Romanowski P., Misiuk A., Sadowski J., Jakieła R., Barcz A.
Effect of stress on structural transformations in GaMnAsJ. Nanosci. Nanotechno. vol. 12, 8721-8724 (2012) [5/6]
122.  Fidelus J.D., Barczak M., Michalak K., Fekner Z., Dużyńska A., Jusza A., Piramidowicz R., Monty C.J., Suchocki A.
Microstructural and Optical Characterization of TiO2 Doped with Ytterbium Synthesized by Sol-Gel and Solar Physical Vapor Deposition ProcessJ. Nanosci. Nanotechno. vol. 12 (5), 3760-3765 (2012) [3/9]
123.  Markovich V., Mogilyansky D., Wi¶niewski A., Fita I.M., PuĽniak R., Iwanowski P., Wu X.D., Suzuki K., Chen S.J., Gorodetsky G.
Nanometer size effect on structural and magnetic properties of La0.2Ca0.8MnO3J. Nanosci. Nanotechno. vol. 12, 8607-8612 (2012) [3/10]
124.  Mogilyansky D., Fita I.M., Wi¶niewski A., Markovich V., PuĽniak R., Gorodetsky G.
Anomalous magnetic behavior of Sm0.8Ca0.2MnO3 nanoparticlesJ. Nanosci. Nanotechno. vol. 12, 8613-8618 (2012) [2/6]
125.  Trenczek-Zaj±c A., Pamula E., Radecka M., Kowalski K., Reszka A., Brudnik A., Kusior E., Zakrzewska K.
Thin Films of TiO2:N for Photo-Electrochemical ApplicationsJ. Nanosci. Nanotechno. vol. 12 (6), 4703-4709 (2012) [1/8]
126.  Volobuev V.V., Dziawa P., Stetsenko A.N., Zubarev E.N., Savitskiy B., Samburskaya T., Reszka A., Story T., Sipatov A.Y.
The Mechanism of Bi Nanowire Growth from Bi/Co Immiscible Composite Thin FilmsJ. Nanosci. Nanotechno. vol. 12 (1-6), 8624-8629 (2012) [3/9, ]
Journal of Organic Chemistry
(impact factor - 4,45)
127.  Stasyuk A.J., Banasiewicz M., Cyrański M.K., Gryko D.T.
Imidazo [1,2-a] pyridines Susceptible to Excited State Intramolecular Proton Transfer: One-Pot Synthesis via an Ortoleva-King ReactionJ. Org. Chem. vol. 77 (13), 5552-5558 (2012) [1/4]
Journal of Physical Chemistry A
(impact factor - 2,946)
128.  Deperasińska I., Gryko D.T., Karpiuk E., Kozankiewicz B., Makarewicz A., Piechowska J.
12-Hydroxy-1-azaperylene-Limiting Case of the ESIPT System: Enol-Keto Tautomerization in S0 and S1 StatesJ. Phys. Chem. A vol. 116 (9), 2109-2116 (2012) [4/6]
129.  Deperasińska I., Gryko D.T., Karpiuk E., Kozankiewicz B., Makarewicz A., Piechowska J.
Low-Temperature Spectra of the Analogues of 10-Hydroxybenzo[h] quinoline as an Indication of Barrierless ESIPTJ. Phys. Chem. A vol. 116 (49), 12049-12055 (2012) [4/6]
130.  Rostkowska-Kowalczyk H., Łapiński L., Kozankiewicz B., Nowak M.J.
Photochemical Isomerizations of Thiosemicarbazide, a Matrix Isolation StudyJ. Phys. Chem. A vol. 116 (40), 9863-9871 (2012) [4/4]
Journal of Physical Chemistry B
(impact factor - 3,696)
131.  Reva I.D., Nowak M.J., Łapiński L., Fausto R.
UV-Induced Amino → Imino Hydrogen- Atom Transfer in 1-MethylcytosineJ. Phys. Chem. B vol. 116 (19), 5703-5710 (2012) [2/4]
132.  Tung N.S., Li M.S.
Curcumin Binds to Aβ1-40 Peptides and Fibrils Stronger Than Ibuprofen and NaproxenJ. Phys. Chem. B vol. 116 (34), 10165-10175 (2012) [2/2]
Journal of Physical Chemistry C
(impact factor - 4,805)
133.  He X., Demchenko I., Stolte W., Van Buuren A., Liang H.
Synthesis and transformation of Zn-doped PbS quantum dotsJ. Phys. Chem. C vol. 116 (41), 22001-22008 (2012) [1/5]
134.  Markovich V., Fita I.M., Wi¶niewski A., PuĽniak R., Mogilyansky D., Iwanowski P., Dłużewski P., Gorodetsky G.
Nanometer size effect on magnetic properties of Sm0.8Ca0.2MnO3 nanoparticlesJ. Phys. Chem. C vol. 116 (1), 435-447 (2012) [5/8]
Journal of Physics A (Mathematical and General)
(impact factor - 1,564)
135.  Rusin T., Zawadzki W.
Non-locality of energy separating transformations for Dirac electrons in a magnetic fieldJ. Phys. A - Math. Gen. vol. 45, 315301-1-18 (2012) [1/2]
Journal of Physics: Condensed Matter
(impact factor - 2,546)
136.  Kamińska A., Ma C.-., Brik M.G., Kozanecki A., Bo†kowski M., Alves E., Suchocki A.
Electronic structure of ytterbium-implanted GaN at ambient and high pressure: experimental and crystal field studiesJ. Phys., Condens. Matter. vol. 24, 95803 (2012) [3/7]
137.  Markovich V., PuĽniak R., Skourski Y., Wi¶niewski A., Mogilyansky D., Jung G., Gorodetsky G.
Magnetic behaviour of interacting antiferromagnetic nanoparticlesJ. Phys., Condens. Matter. vol. 24 (26), 266001 (2012) [2/7]
138.  Piętosa J., Gawryluk D., PuĽniak R., Wi¶niewski A., Fink-Finowicki J., Kozłowski M., Berkowski M.
Pressure-induced enhancement of the superconducting properties of single-crystalline FeTe0.5Se0.5J. Phys., Condens. Matter. vol. 24 (26), 265701 (2012) [7/7]
Journal of Sol-Gel Science and Technology
(impact factor - 1,632)
139.  Baranowska-Korczyc A., Reszka A., Sobczak K., Sikora B., Dziawa P., Aleszkiewicz M., Kłopotowski Ł., Paszkowicz W., Dłużewski P., Kowalski B., Kowalewski T., Sawicki M., Elbaum D., Fronc K.
Magnetic Fe doped ZnO nanofibers obtained by electrospinningJ. Sol-Gel. Sci. Tech. vol. 61 (3), 494-500 (2012) [13/14]
140.  Sikora B., Fronc K., Kamińska I., Baranowska-Korczyc A., Sobczak K., Dłużewski P., Elbaum D.
The growth kinetics of colloidal ZnO nanoparticles in alcoholsJ. Sol-Gel. Sci. Tech. vol. 61 (1), 197-205 (2012) [7/7]
Journal of Solid State Chemistry
(impact factor - 2,159)
141.  Głowacki M., Dominiak-Dzik G., Ryba-Romanowski W., Lisiecki R., Strzęp A., Runka T., Drozdowski M., Domukhovski V., Diduszko R., Berkowski M.
Growth conditions, structure, Raman characterization and optical properties of Sm-doped (LuxGd1-x)2SiO5 single crystals grown by the Czochralski methodJ. Solid State Chem. vol. 186, 268-277 (2012) [4/10]
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
(impact factor - 1,604)
142.  Jabłoński M., Ławniczak-Jabłońska K., Klepka M.T.
Investigation of phase composition of ilmenites and influence of this parameter on thermokinetics of reaction with sulphuric acidJ. Therm. Anal. Calor. vol. 109 (3), 1379-1385 (2012) [2/3]
143.  Kowalska E., Czerwosz E., Kamińska A., Kozłowski M.
Investigation of Pd content in C-Pd films for hydrogen sensor applicationsJ. Therm. Anal. Calor. vol. 108, 1017-1023 (2012) [1/4, b. af.]
Journal of Vacuum Science and Technology B (Microelectronics and Nanometer Structure)
(impact factor - 1,341)
144.  Sołtys J., Borysiuk J., Piechota J., Krukowski S.
Experimental and theoretical investigation of graphene layers on SiC(0001) in different stacking arrangementsJ. Vac. Sci. Technol. B vol. 30 (3), 03D117 (2012) [1/4]
Langmuir
(impact factor - 4,186)
145.  Sikora M., Dieter A., Korczyk P., Prodi-Schwab A., Szymczak P., Cieplak M.
Geometrical and electrical properties of indium tin oxide clusters in ink dispersionsLangmuir vol. 28 (2), 1523-1530 (2012) [2/6]
Materials Chemistry and Physics
(impact factor - 2,234)
146.  Demchenko I., Chernyshova M., Stolte W., Speaks D., Derkachova A.
Electronic structure of polycrystalline cadmium dichloride studied by X-ray spectroscopies and ab initio calculationsMater. Chem. Phys. vol. 135, 1036-1043 (2012) [2/5]
147.  Zielony E., Płaczek-Popko E., Nowakowski P., Gumienny Z., Suchocki A., Karczewski G.
Electro-optical characterization of Ti/Au-ZnTe Schottky diodes with CdTe quantum dotsMater. Chem. Phys. vol. 134, 821-828 (2012) [3/6]
Materials Research Bulletin
(impact factor - 2,105)
148.  Drogowska K., Tarnawski Z., Brudnik A., Kusior E., Sokołowski M., Zakrzewska K., Reszka A., Kim-Ngan N.T., Balogh A.G.
RBS, XRR and optical reflectivity measurements of Ti-TiO2 thin films deposited by magnetron sputteringMater. Res. Bull. vol. 47 (2), 296-301 (2012) [1/9]
Materials Science +
(impact factor - 0,229)
149.  Opalnych I., Aksimentyeva O.I., Dyakonov V., Piechota S., Ułański J., Demchenko P.Y., Ukrainets A.
Structure and thermodeformation properties of polymer-magnetite hybrid compositesMater. Sci. + vol. 48 (1), 95-100 (2012) [2/7]
Materials Science and Engineering B (Advanced Functional Solid-State Materials)
(impact factor - 1,518)
150.  Stafiniak A., Boratyński B., Baranowska-Korczyc A., Macherzyński W., Fronc K., Paszkiewicz R., Tłaczała M., Elbaum D.
Technology of ZnO nanofibers based devicesMater. Sci. Eng. B vol. 177 (15), 1299-1303 (2012) [3/8, KK]
151.  Taube A., Mroczyński R., Korwin-Mikke K., Gierałtowska S., Szmidt J., Piotrowska A.
Effect of the post-deposition annealing on the electrical characteristic of MIS structures with HfO2/SiO2 gate dielectric stacksMater. Sci. Eng. B vol. 177 (15), 1281-1285 (2012) [1/6, KK]
152.  Zaremba G., Adamus Z., Jung W., Kamińska E., Borysiewicz M., Korwin-Mikke K.
The role of deep level traps in barrier height of 4H-SiC Schottky diodeMater. Sci. Eng. B vol. 177 (15), 1323-1326 (2012) [1/5, KK]
Materials Science-Poland
(impact factor - 0,366)
153.  Guskos N., Żołnierkiewicz G., Typek J., Szymczak R., Blonska-Tabero A.
Study of magnetic inhomogeneity in β-Cu3Fe4V6O24Mater. Sci.-Poland vol. 30 (1), 09-sty (2012) [1/4]
Nano Letters
(impact factor - 13,198)
154.  Wojnar P., Janik E., Baczewski L., Kret S., Dynowska E., Wojciechowski T., Suffczyński J., Papierska J., Kossacki P., Karczewski G., Kossut J., Wojtowicz T.
Giant spin splitting in optically active ZnMnTe/ZnMgTe core/shell nanowiresNano Lett. vol. 12 (7), 3404-3409 (2012) [8/12]
Nature Materials
(impact factor - 32,841)
155.  Dziawa P., Kowalski B., Dybko K., Buczko R., Szczerbakow A., Szot M., Łusakowska E., Balasubramanian T., Wojek B.M., Berntsen M., Tjernberg O., Story T.
Topological crystalline insulator states in Pb1-xSnxSeNature Mat. vol. 11 (12), 1023-1027 (2012) [8/12]
Nature Nanotechnology
(impact factor - 27,27)
156.  Kossut J.
Diluted magnetic semiconductors: Copper joins the familyNat. Nanotechnol. vol. 7 (12), 774-775 (2012) [1/1]
Open Systems & Information Dynamics
(impact factor - 1,167)
157.  Stobińska M., Alicki R.
Single-Photon Single-Ion Interaction in Free Space Configuration in Front of a Parabolic MirrorOpen Syst. Inf. Dyn. vol. 19 (4), 1250023-1-10 (2012) [1/2]
Optical Materials
(impact factor - 2,023)
158.  Baran M., Zhydachevskii Y., Suchocki A., Reszka A., Warchoł S., Diduszko R., Paj±czkowska A.
Sol-gel synthesis and luminescent properties of nanocrystalline YAP:MnOpt. Mater. vol. 34 (4), 604-608 (2012) [3/7]
159.  Godlewski M., Guziewicz E., Łukasiewicz M., Ivanov V.Y., Owczarczyk Ł., Witkowski B.
Optical and magnetic properties of ZnCoO layersOpt. Mater. vol. 34 (12), 2045-2049 (2012) [5/6, KK]
160.  Grinberg M., Dujardin C., Suchocki A.
Preface
Opt. Mater. vol. 34 (12), 1963 (2012) [1/3]
161.  Zhydachevskii Y., Syvorotka I., Vasylechko L.O., Sugak D.Y., Borshchyshyn I.D., Luchechko A., Vakhula Y.I., Ubizskii S.B., Vakiv M., Suchocki A.
Crystal structure and luminescent properties of nanocrystalline YAG and YAG:Nd synthesized by sol-gel methodOpt. Mater. vol. 34 (12), 1984-1989 (2012) [2/10, KK]
Optics Express
(impact factor - 3,587)
162.  Loch R., Sobierajski R., Louis E., Bosgra J., Bijkerk F.
Modelling single shot damage thresholds of multilayer optics for high-intensity short-wavelength radiation sourcesOpt. Express vol. 20, 28200-28215 (2012) [1/5]
Optics Letters
(impact factor - 3,399)
163.  Gaudin J., Ozkan C., Chalupsky J., Bajt S., Burian T., Vysin L., Coppola N., Farahani S., Chapman H., Galasso G., Hajkova V., Harmand M., Juha L., Jurek M., Loch R., Moller S., Nagasono M., Stormer M., Sinn H., Saksl K., Sobierajski R.
Investigating the interaction of x-ray free electron laser radiation with grating structureOpt. Lett. vol. 37 (15), 3033 (2012) [2/27]
Photosynthetica
(impact factor - 1)
164.  Gabruk M., Grzyb J., Kruk J., My¶liwa-Kurdziel B.
Light-dependent and light-independent protochlorophyllide oxidoreductases share similar sequence motifs - in silico studiesPhotosynthetica vol. 50 (4), 529-540 (2012) [1/4]
Physica B
(impact factor - 1,063)
165.  Peaker A.R., Markevich V.P., Hawkins I.D., Hamilton B., Bonde Nielsen K., Go¶ciński K.
Laplace deep level transient spectroscopy: Embodiment and evolutionPhysica B vol. 407, 3026-3030 (2012) [1/6]
Physica Scripta
(impact factor - 1,204)
166.  Ławniczak M., Bauch S., Hul O., Sirko L.
Experimental investigation of microwave networks simulating quantum chaotic systems: the role of direct processesPhys. Scr. vol. T147, 014018-1-5 (2012) [4/4, KK]
Physica Status Solidi A - Applications and Materials Science
(impact factor - 1,463)
167.  Borysiewicz M., Dynowska E., Kolkovsky V., Dyczewski J., Wielgus M., Kamińska E., Piotrowska A.
From porous to dense thin ZnO films throught reactive DC sputter deposition onto Si (100) substratesPhys. Status Solidi A vol. 209 (12), 2463-2469 (2012) [3/7]
Physical Chemistry Chemical Physics
(impact factor - 3,573)
168.  Abel B., Buck U., Sobolewski A.L., Domcke W.
On the nature and signatures of the solvated electron in waterPhys. Chem. Chem. Phys. vol. 14, 22-34 (2012) [1/4]
169.  Huijser A., Rode M.F., Corani A., Sobolewski A.L., Sundstrom V.
Photophysics of indole-2-carboxylic acid in an aqueous environment studied by fluorescence spectroscopy in combination with ab initio calculationsPhys. Chem. Chem. Phys. vol. 14, 2078-2086 (2012) [2/5]
170.  Sobolewski A.L., Domcke W.
Photoinduced water splitting with oxotitanium porphyrin:a computational studyPhys. Chem. Chem. Phys. vol. 14 (37), 12807-12817 (2012) [1/2]
171.  Szemik-Hojniak A., Wi¶niewski Ł., Deperasińska I., Makarewicz A., Jerzykiewicz L., Puszko A., Erez Y., Huppert D.
The impact of solvent polarity on intramolecular proton and electron transfer in 2-alkylamino-4-nitro-5-methyl pyridine N-oxideswPhys. Chem. Chem. Phys. vol. 14 (22), 8147-8159 (2012) [2/8]
Physical Review A (Atomic, Molecular and Optical Physics)
(impact factor - 2,878)
172.  Białynicki-Birula I., Białynicka-Birula Z.
Heisenberg uncertainty relations for photonsPhys. Rev. A vol. 86, 022118-1-9 (2012) [1/2]
173.  Karpiuk T., Gremaud B., Miniatura C., Gajda M.
Superfluid fountain effect in a Bose-Einstein condensatePhys. Rev. A vol. 86, 033619-1-12 (2012) [1/4]
174.  Matuszewski M., Kronjager J., Bongs K.
Patterns and excitations in antiferromagnetic spinor condensatesPhys. Rev. A vol. 85, 023635-1-6 (2012) [1/3]
175.  Pietraszewicz J., Sowiński T., Brewczyk M., Zakrzewski J., Lewenstein M., Gajda M.
Two-component Bose-Hubbard model with higher-angular-momentum statesPhys. Rev. A vol. 85, 053638-1-5 (2012) [3/6]
176.  Rusin T., Zawadzki W.
Zitterbewegung of Klein-Gordon particles and its simulation by classical systemsPhys. Rev. A vol. 86, 032103-1-15 (2012) [1/2]
177.  Sekatski P., Sangouard N., Stobińska M., Bussieres F., Afzelius M., Gisin N.
Proposal for exploring macroscopic entanglement with a single photon and coherent statesPhys. Rev. A vol. 86, 060301-1-5 (2012) [1/6]
178.  Sowiński T.
Exact diagonalization of the one-dimensional Bose-Hubbard model with local three-body interactionsPhys. Rev. A vol. 85, 065601-1-5 (2012) [1/1]
179.  Stobińska M., Toppel F., Sekatski P., Buraczewski A., Żukowski M., Chekhova M.V., Leuchs G., Gisin N.
Filtering of the absolute value of photon-number difference for two-mode macroscopic quantum superpositionsPhys. Rev. A vol. 86, 063823-1-11 (2012) [1/8]
180.  Stobińska M., Toppel F., Sekatski P., Chekhova M.V.
Entanglement witnesses and measures for bright squeezed vacumPhys. Rev. A vol. 86, 022323-1-7 (2012) [1/4]
181.  ¦wisłocki T., Matuszewski M.
Controlled creation of spin domains in spin-1 Bose- Einstein condensates by phase separationPhys. Rev. A vol. 85, 023601-1-6 (2012) [2/2]
Physical Review B (Condensed Matter)
(impact factor - 3,691)
182.  Bisotto I., Chaubet C., Raymond A., Harmand J., Kubisa M., Zawadzki W.
Magnetic thaw down and boil-off of electrons in the quantum Hall effect regime due to magnetoacceptors in GaAs/GaAlAs heterostructuresPhys. Rev. B vol. 86 (8), 085321-1-10 (2012) [1/6]
183.  Borysiuk J., Sołtys J., Bożek R., Piechota J., Krukowski S., Strupiński W., Baranowski J.M., Stępniewski R.
Role of structure of C-terminated 4H-SiC(0001) surface in growth of graphene layers: Transmission electron microscopy and density functional theory studiesPhys. Rev. B vol. 85 (4), 045426-1-7 (2012) [1/8]
184.  Bosma S., PuĽniak R., Krzton-Maziopa A., Bendele M., Pomjakushina E.V., Conder K., Keller H., Weyeneth S.
Magnetic-field tuned anisotropy in superconducting RbxFe2-ySe2Phys. Rev. B vol. 85, 64509 (2012) [2/8]
185.  Bosma S., Weyeneth S., PuĽniak R., Erb A., Keller H.
Vortex lock-in transition coinciding with the 3D to 2D crossover in YBa2Cu3O7Phys. Rev. B vol. 86, 174502 (2012) [1/5]
186.  Buczko R., Cywiński Ł.
PbTe/PbSnTe heterostructures as analogs of topological insulatorsPhys. Rev. B vol. 85, 205319-1-6 (2012) [2/2]
187.  Bukała M., Sankowski P., Buczko R., Kacman P.
Structural and electronic properties of Pb1-xCdxTe and Pb1-xMnxTe ternary alloysPhys. Rev. B vol. 86 (8), 085205-1-10 (2012) [3/4]
188.  Czapkiewicz M., Kolkovsky V., Nowicki P., Wiater M., Wojciechowski T., Wojtowicz T., Wróbel J.
Evidence for charging effects in CdTe/CdMgTe quantum point contactsPhys. Rev. B vol. 86 (16), 165415-1-6 (2012) [7/7]
189.  D'Ambrosio S., Pashchenko V., Mignot J., Ignatchik O., Kuzian R., Savoyant A., Gołacki Z., Grasza K., Stepanov A.
Competing exchange interactions in Co-doped ZnO: Departure from the superexchange picturePhys. Rev. B vol. 86 (3), 035202-1-4 (2012) [2/9]
190.  Drabińska A., Woło¶ A., Kamińska M., Strupiński W., Baranowski J.M.
Contactless microwave studies of weak localization in epitaxial graphenePhys. Rev. B vol. 86 (4), 045421-1-5 (2012) [1/5]
191.  Gaudin J., Peyrusse O., Chalupsky J., Toufarova M., Vysin L., Hajkova V., Sobierajski R., Burian T., Dastjani Farahani S., Graf A., Amati M., Gregoratti L., Hau Riege S., Hoffmann A., Juha L., Krzywiński J., London R., Moeller S., Sinn H
Amorphous to crystalline phase transition in carbon induced by intense femtosecond x-ray free-electron laser pulsesPhys. Rev. B vol. 86 (2), 024103-1-7 (2012) [1/26]
192.  Kamińska A., Dużyńska A., Berkowski M., Trushkin S., Suchocki A.
Pressure-induced luminescence of cerium-doped gadolinium gallium garnet crystalPhys. Rev. B vol. 85 (15), 155111-1-10 (2012) [5/5]
193.  Kisielewski J., Kirilyuk A., Stupakiewicz A., Maziewski. A., Kimel A.V., Rasing T., Baczewski L., Wawro A.
Laser-induced manipulation of magnetic anisotropy and magnetization precession in an ultrathin cobalt wedgePhys. Rev. B vol. 85, 184429 (2012) [2/8]
194.  Kowalik I.A., Persson A., Nino M.A., Navarro-Quezada A., Faina B., Bonanni A., Dietl T., Arvanitis D.
Element-specific characterization of heterogeneous magnetism in (Ga,Fe)N filmsPhys. Rev. B vol. 85 (18), 184411-1-8 (2012) [2/8]
195.  Levrat J., Rossbach G., Dussaigne A., Cosendey G., Glauser M., Cobet M., Butte R., Grandjean N., Teisseyre H.G., Bo†kowski M., Grzegory I., Suski T.
Nonlinear emission properties of an optically anisotropic GaN-based microcavityPhys. Rev. B vol. 86, 165321-1-10 (2012) [1/12]
196.  Matuszewski M., Liew T.C., Rubo Y., Kavokin A.V.
Spin-orbit coupling and the topology of gases of spin-degenerate cold excitons in photoexcited GaAs-AlGaAs quantum wellsPhys. Rev. B vol. 86, 115321 (2012) [1/4]
197.  Maziewski. A., Mazalski P., Kurant Z., Liedke M.O., McCord J., Fassbender J., Ferre J., Mougin A., Wawro A., Baczewski L., Rogalev A., Wilhelm F., Gemming T.
Tailoring of magnetism in Pt/Co/Pt ultrathin films by ion irradiationPhys. Rev. B vol. 85, 54427 (2012) [2/13]
198.  Olbrich P., Zoth C., Lutz P., Drexler C., Bel'kov V.V., Terent'ev Y.V., Tarasenko S.A., Semenov A., Ivanov S.V., Yakovlev D.R., Wojtowicz T., Wurstbauer U., Schuh D., Ganichev S.D.
Spin-polarized electric currents in diluted magnetic semiconductor heterostructures induced by terahertz and microwave radiationPhys. Rev. B vol. 86 (8), 085310-1-13 (2012) [1/14]
199.  Pfeffer P., Zawadzki W.
Spin transistors based on spatial control of electron spins in double quantum wellsPhys. Rev. B vol. 86 (19), 195303-1-6 (2012) [2/2]
200.  Rice C., Smith L.C., Davies J.J., Wolverson D., Wiater M., Karczewski G., Wojtowicz T.
Exchange interactions in Cd1-xMnxTe wide quantum wellsPhys. Rev. B vol. 86 (15), 155318-1-6 (2012) [3/7]
201.  Sawicki M., Devillers T., Gałęski S., Simserides C., Dobkowska S., Faina B., Grois A., Navarro-Quezada A., Trohidou K., Majewski J.A., Dietl T., Bonanni A.
Origin of low-temperature magnetic ordering in Ga1-xMnxNPhys. Rev. B vol. 85 (20), 205204-1-4 (2012) [3/12]
202.  Shiga T., Shiomi J., Ma J., Delaire O., Radzyński T., Łusakowski A., Esfarjani K., Chen G.
Microscopic mechanism of low thermal conductivity in lead telluridePhys. Rev. B vol. 85 (15), 155203-1-5 (2012) [2/8]
203.  Smoleński T., Kazimierczuk T., Goryca M., Jakubczyk T., Kłopotowski Ł., Cywiński Ł., Wojnar P., Golnik A., Kossacki P.
In-plane radiative recombination channel of a dark exciton in self-assembled quantum dotsPhys. Rev. B vol. 86, 241305-1-5 (2012) [6/9]
204.  Ungier W., Wilamowski Z., Jantsch W.
Spin-orbit force due to Rashba coupling at the spin resonance conditionPhys. Rev. B vol. 86, 245318-1-6 (2012) [2/3]
205.  Volnianska O., Bogusławski P., Kamińska E.
Ag and N acceptors in ZnO: An ab initio study of acceptor pairing, doping efficiency, and the role of hydrogenPhys. Rev. B vol. 85 (16), 165212-1-9 (2012) [2/3]
206.  Weyeneth S., Bendele M., Von Rohr F., Dłużewski P., PuĽniak R., Krzton-Maziopa A., Bosma S., Guguchia Z., Khasanov R., Shermadini Z., Amato A., Pomjakushina E.V., Conder K., Schilling A., Keller H.
Superconductivity and magnetism in RbxFe2-ySe2: Impact of thermal treatment on mesoscopic phase separationPhys. Rev. B vol. 86 (13), 134530-1-12 (2012) [2/15]
207.  Więckowski J., Gutowska M., Szewczyk A., Lewińska S., Conder K., Pomjakushina E.V., Gnezdilov V.P., Gnatchenko S.L.
Thermal properties of layered cobaltites RBaCo2O5.5 (R = Y, Gd, and Tb)Phys. Rev. B vol. 86, 54404 (2012) [4/8]
208.  Witzel W.M., Carroll M., Cywiński Ł., Das Sarma S.
Quantum decoherence of the central spin in a sparse system of dipolar coupled spinsPhys. Rev. B vol. 86, 35452 (2012) [1/4]
209.  Wójcik M., Jędryka E., Sukegawa H., Nakatani T., Inomata K.
59Co NMR experiment as a probe of electron doping in Co2FeAl1-xSix Heusler alloysPhys. Rev. B vol. 85, 100401 (2012) [2/5]
210.  Zhigadlo N.D., Weyeneth S., Katrych S., Moll P.W., Rogacki K., Bosma S., PuĽniak R., Karpiński J., Batlogg B.
High-pressure flux growth, structural, and superconducting properties of LnFeAsO (Ln = Pr,Nd,Sm) single crystalsPhys. Rev. B vol. 86, 214509 (2012) [1/9]
211.  Zholudev M., Teppe F., Orlita M., Consejo C., Torres J., Dyakonova N., Czapkiewicz M., Wróbel J., Grabecki G., Mikhailov N., Dvoretsky S., Ikonnikov A., Spirin K., Aleshkin V., Gavrilenko V., Knap W.
Magnetospectroscopy of two-dimensional HgTe-based topological insulators around the critical thicknessPhys. Rev. B vol. 86, 205420-1-9 (2012) [3/16]
212.  Zhukov E.A., Yugov O.A., Yugova I.A., Yakovlev D.R., Karczewski G., Wojtowicz T., Kossut J., Bayer M.
Resonant spin amplification of resident electrons in Cdte/(Cd,MG)Te quantum wells subject to tilted magnetic fieldsPhys. Rev. B vol. 86, 245314-1-5 (2012) [3/8]
Physical Review Letters
(impact factor - 7,37)
213.  Barnes E., Cywiński Ł., Das Sarma S.
Nonperturbative Master Equation Solution of Central Spin Dephasing DynamicsPhys. Rev. Lett. vol. 109, 140403 (2012) [1/3]
214.  Białynicki-Birula I., Białynicka-Birula Z.
Bialynicki-Birula and Bialynicka-Birula ReplyPhys. Rev. Lett. vol. 109 (18), 188902-1-2 (2012) [1/2]
215.  Białynicki-Birula I., Białynicka-Birula Z.
Uncertainty Relation for PhotonsPhys. Rev. Lett. vol. 108 (14), 140401-1-5 (2012) [1/2]
216.  Birowska M., ¦liwa C., Majewski J.A., Dietl T.
Origin of Bulk Unaxial Anisotropy in Zinc-Blende Dilute Magnetic SemiconductorsPhys. Rev. Lett. vol. 108 (23), 237203-1-5 (2012) [2/4]
217.  Hul O., Ławniczak M., Bauch S., Sawicki A., Ku¶ M., Sirko L.
Are Scattering Properties of Graphs Uniquely Connected to Their Shapes?Phys. Rev. Lett. vol. 109, 040402-1-5 (2012) [4/6]
218.  Karpiuk T., Deuar P., Bienias P., Witkowska E., Pawłowski K., Gajda M., Rz±żewski K., Brewczyk M.
Spontaneous Solitons in the Thermal Equilibrium of a Quasi-1D Bose GasPhys. Rev. Lett. vol. 109, 205302-1-5 (2012) [3/8]
219.  Kheruntsyan K.V., Jaskula J.C., Deuar P., Bonneau M., Partridge G.B., Ruaudel J., Lopes R., Boiron D., Westbrook C.I.
Violation of the Cauchy-Schwarz Inequality with Matter WavesPhys. Rev. Lett. vol. 108 (26), 260401-1-5 (2012) [1/9]
220.  Langer L., Poltavtsev S.V., Yugova I.A., Yakovlev D.R., Karczewski G., Wojtowicz T., Kossut J., Akimov I.A., Bayer M.
Magnetic-field control of photon echo from the electron-trion system in a CdTe quantum well: shuffling coherence between optically accessible and inaccessible statesPhys. Rev. Lett. vol. 109 (15), 157403-1-5 (2012) [3/9]
221.  Matuszewski M., Taylor T., Kavokin A.V.
Exciton Supersolidity in Hybrid Bose-Fermi SystemsPhys. Rev. Lett. vol. 108 (6), 060401-1-5 (2012) [1/3]
222.  Medford J., Cywiński Ł., Barthel C., Marcus C., Hanson M., Gossard A.
Scaling of Dynamical Decoupling for Spin QubitsPhys. Rev. Lett. vol. 108, 86802 (2012) [1/6]
223.  Sikora M., Cieplak M.
Cystine Plug and Other Novel Mechanisms of Large Mechanical Stability in Dimeric ProteinsPhys. Rev. Lett. vol. 109 (20), 208101-1-5 (2012) [2/2]
224.  Sowiński T.
Creation on Demand of Higher Orbital States in a Vibrating Optical LatticePhys. Rev. Lett. vol. 108 (16), 165301-1-5 (2012) [1/1]
225.  Sowiński T., Dutta O., Hauke P., Tagliacozzo L., Lewenstein M.
Dipolar Molecules in Optical LatticesPhys. Rev. Lett. vol. 108 (11), 115301-1-5 (2012) [1/5]
226.  Woło¶ A., Szyszko S., Drabińska A., Kamińska M., Strzelecka G., Hruban A., Materna A., Piersa M.
Landau-Level Spectroscopy of Relativistic Fermions with Low Fermi Velocity in the Bi2Te3 Three-Dimensional Topological InsulatorPhys. Rev. Lett. vol. 109, 247604-1-5 (2012) [1/8]
Pis'ma v Zhurnal Tekhnicheskoi Fiziki (Technical Physics Letters)
(impact factor - 0,565)
227.  Okunev V.D., Lewandowski S.J., Szymczak R., Szymczak H., D'jachjenko T.A., Isaev V.A., Nikolaenko J.M., Abal'oshev O., Gierłowski P., Bielska-Lewandowska H.
Effect of Flux Clusterization on the Thickness of Films Deposited by Magnetron and Pulsed Laser Sputtering of Metal OxidesPis'ma Zh. Tekh. Fiz. (Tech. Phys. Lett.) vol. 38 (3), 231-234 (2012) [6/10]
Polyhedron
(impact factor - 2,057)
228.  Drzewiecka A., Kozioł A., Klepka M.T., Wolska A., Przybylińska H., Jimenez-Pulido S., Ostrowska K., Struga M., Kossakowski J., Lis T.
Synthesis and structural studies of novel Cu(II) complexes with hydroxy derivatives of benzo[b]furan and coumarinPolyhedron vol. 43 (1), 71-80 (2012) [4/10]
Science
(impact factor - 31,201)
229.  Betthausen C., Dollinger T., Saarikoski H., Kolkovsky V., Karczewski G., Wojtowicz T., Richter K., Weiss D.
Spin-transistor action via tunable Landau-Zener transitionsScience vol. 337, 324-337 (2012) [3/8]
230.  Perez C., Muckle M.T., Zaleski D.P., Seifert N.A., Temelso B., Shields G.C., Kisiel Z., Pate B.H.
Structures of Cage, Prism and Book Isomers of Water Hexamer from Broadband Rotational SpectroscopyScience vol. 336, 897-901 (2012) [1/8]
Semiconductor Science and Technology
(impact factor - 1,723)
231.  Godlewski M.
Atomic layer deposition - EditorialSemicond. Sci. Technol. vol. 27, 70301 (2012) [1/1]
232.  Guziewicz E., Godlewski M., Wachnicki Ł., Krajewski T., Łuka G., Gierałtowska S., Jakieła R., Stonert A., Lisowski W., Krawczyk M., Sobczak J.W., Jabłoński A.
ALD grown Zinc Oxide with controllable electrical propertiesSemicond. Sci. Technol. vol. 27, 074011-1-11 (2012) [7/12]
233.  Kaufmann N., Dussaigne A., Martin D., Valvin P., Guillet T., Gil B., Ivaldi F., Kret S., Grandjean N.
Thermal annealing of moleculat beam epitaxy-grown InGaN/GaN single quantum wellSemicond. Sci. Technol. vol. 27 (10), 105023 (2012) [2/9]
234.  Łuka G., Godlewski M., Guziewicz E., Stakhira P., Cherpak V., Volynyuk D.
ZnO films grown by atomic layer deposition for organic electronicsSemicond. Sci. Technol. vol. 27, 074006-1-7 (2012) [3/6]
235.  Łukasiewicz M., Wójcik-Głodowska A. (d. Wójcik Aleksandra) , Guziewicz E., Wolska A., Klepka M.T., Dłużewski P., Jakieła R., Łusakowska E., Kopalko K., Paszkowicz W., Wachnicki Ł., Witkowski B., Lisowski W., Krawczyk M., Sobczak J.W., Godlew
ZnO, ZnMnO and ZnCoO films grown by Atomic Layer DepositionSemicond. Sci. Technol. vol. 27, 074009-1-14 (2012) [13/17]
Sensors and Actuators A - Physical
(impact factor - 1,802)
236.  Butvin P., Janosek M., Ripka P., Butvinova B., Svec P.S., KuĽmiński M., Svec P.J., Janickovic D., Vlasak G.
Field annealed closed-path fluxgate sensors made of metallic-glass ribbonsSensor. Actuat. A - Phys. vol. 184, 72-77 (2012) [1/9]
Sensors and Actuators B - Chemical
(impact factor - 3,898)
237.  Łyson-Sypień B., Czapla A., Lubecka M., Gwiżdż P., Schneider K., Zakrzewska K., Michalow K., Graule T., Reszka A., Rekas M., Ł±cz A., Radecka M.
Nanopowders of chromium doped TiO2 for gas sensorsSensor. Actuat B-Chem. vol. 175, 163-172 (2012) [1/12, KK]
Structural Chemistry
(impact factor - 1,846)
238.  Drzewiecka A., Kozioł A., Ruiz T., Struga M., Gomez M., Kossakowski J., Ostrowska K., Lis T.
Derivatives of benzo [b] furan. Part II. Structural studies of derivatives of 2- and 3- benzo[b] furancarboxylic acidsStruct. Chem. vol. 23 (5), 1617-1629 (2012) [1/8]
239.  Ruiz T., Drzewiecka A., Kozioł A., Gomez M., Ostrowska K., Struga M., Kossakowski J.
Derivatives of benzo [b] furan. Part I. Conformational studies of khellinone and visnaginoneStruct. Chem. vol. 23 (5), 1573-1584 (2012) [1/7]
Superconductor Science and Technology
(impact factor - 2,662)
240.  Chromik S., Lalinsky T., Dobrocka E., Gierłowski P., Strbik V., Dujavova A., Spankova M.
Mutual compatibility of AlGaN HEMT and HTS (YBCO) technologySupercond. Sci. Technol. vol. 25, 035008-1-4 (2012) [1/7]
241.  Nabiałek A., Wi¶niewski A., Chabanenko V., Vasiliev S., Tsvetkov T., Perez-Rodriguez F.
The influence of crystal anisotropy on the critical state stability and flux jump dynamics of a single crystal of La1.85Sr0.15CuO4Supercond. Sci. Technol. vol. 25, 35005 (2012) [2/6]
242.  Wittlin A., Przybylińska H., Aleshkevych P., Gawryluk D., Dłużewski P., Berkowski M., PuĽniak R., Gutowska M., Wi¶niewski A.
Microstructural magnetic phases in superconducting FeTe0.65Se0.35Supercond. Sci. Technol. vol. 25, 065019-1-9 (2012) [9/9]
Surface Science
(impact factor - 1,994)
243.  Gabovich A.M., Li M.S., Szymczak H., Voitenko A.I.
Image forces for a point-like dipole near a plane metal surface: An account of the spatial dispersion of dielectric permittivitySurf. Sci. vol. 606 (3-4), 510-515 (2012) [2/4]
Thin Solid Films
(impact factor - 1,89)
244.  Gierałtowska S., Wachnicki Ł., Witkowski B., Godlewski M., Guziewicz E.
Atomic layer deposition grown composite dielectric oxides and ZnO for transparent electronic applicationsThin Solid Films vol. 520 (14), 4694-4697 (2012) [5/5, KK]
245.  Papis-Polakowska E., Kaniewski J., Szade J., Rzodkiewicz W., Jasik A., Regiński K., Wawro A.
Study of interfaces chemistry in type-II GaSb/InAs superlattice structuresThin Solid Films vol. 522, 223-227 (2012) [1/7, KK]
Zhurnal Eksperimental'noi i Teoreticheskoi Fiziki (Journal of Experimental and Theoretical Physics)
(impact factor - 1,028)
246.  Koroleva L.I., Zashchirinskii D.M., Morozov A.S., Szymczak R.
Magnetocaloric effect in manganitesZh. Eksp. Teor. Fiz. (J. Exp. Theor. Phys.) vol. 115 (4), 653-661 (2012) [1/4]

 


 

Master Journal List

 

AIP Advances
1.  Aleshkevych P.
On the estimation of the magnetocaloric effect by means of microwave techniqueAIP Advances vol. 2 (4), 042120 (2012) [1/1]
Scientific Reports
2.  Devillers T., Rovezzi M., Gonzalez Szwacki N., Dobkowska S., Stefanowicz W., Sztenkiel D., Grois A., Suffczyński J., Navarro-Quezada A., Faina B., Li T., Glatz A., D'Acapito F., Jakieła R., Sawicki M., Majewski J.A., Dietl T., Bonanni A.
Manipulating Mn-Mgk cation complexes to control the charge-and spin-state of Mn in GaNSci. Rep. UK vol. 2, 722 (2012) [6/18]

 


 

Publikacje w innych czasopismach

 

Elektronika - Konstrukcje, Technologie, Zastosowania
1.  Diduszko R., Rymarczyk J., Czerwosz E., Kozłowski M., Danila M.
Badania in-situ zmian struktury nanokrystalitów PD zachodz±cych pod wpływem wodoru
Elektronika vol. 8/2012, 94 (2012) [1/5, b.af.]
2.  Stępińska I., Kozłowski M., Sobczak K.
Badania metod PVD/CVD wzrostu nanorurek węglowychElektronika vol. 8/2012, 98 (2012) [2/3]
3.  Ławniczak-Jabłońska K., Klepka M.T., Wolska A., Dynowska E., Borysiewicz M., Piotrowska A.
Komplementarne zastosowanie metod dyfrakcji i spektroskopii absorpcyjnej promieniowania X do charakteryzacji cienkich warstw Ti-Si-CElektronika vol. 9/2012, 28-31 (2012) [4/6, KK]
4.  Kruszka R., Gołaszewska K., Taube A., Sidor Z., Borysiewicz M., Kamińska M., Żytkiewicz Z., Piotrowska A.
Kontrolowane trawienia plazm± BCI3/Ar cienkich warstw AlGaN dla technologii tranzystorów HEMT AlGaN/GaN
Elektronika vol. 9/2012, 20-21 (2012) [1/8, KK]
5.  Żytkiewicz Z., Sobańska M., Kłosek K., Borysiuk J., Wierzbicka A. (d. Czyżak Aleksandra) , Reszka A., Tchutchulashvili G.
Krystalizacja technik± PAMBE nanostruktur GaN na podłożach SiElektronika vol. 9/2012, 14-15 (2012) [7/7, KK]
6.  Ekielski M., Sidor Z., Juchniewicz M., Płuska M., Wzorek M., Piotrowska A., Kolkovsky V.I., Żytkiewicz Z., Gruszka M., Kucharski R.
Nanostemplowanie w zastosowaniu do wytwarzania struktur fotonicznych w GaNElektronika vol. 9/2012, 16 (2012) [2/10, KK]
7.  Czerwosz E., Kowalska E., Kozłowski M., Dłużewski P.
Nowe nanostruktury palladu
Elektronika vol. 8/2012, 19 (2012) [2/4]
8.  Zielony E., Kamyczek P., Biegański P., Płaczek-Popko E., Pietruszka R., Godlewski M., Łuka G.
Photoelectrical properties of photovoltaic structures based on CdTe/ZnOElektronika vol. 6/2012, 100 (2012) [3/7, KK]
9.  Wachnicki Ł., Gierałtowska S., Witkowski B., Godlewski M., Guziewicz E.
Tlenki dielektryczne wytwarzane metod± osadzania warstw atomowych w niskich temperaturach dla zastosowań w elektronice jako izolatoryElektronika vol. 9/2012, 68 (2012) [5/5, KK]
European Synchrotron Radiation Facility Report
10.  Ławniczak-Jabłońska K., Wolska A., Klepka M.T.
XMCD studies of the shape anisotropy of the MnSb inclusions formed in GaSb matrix
ESRF Report vol. 2012, 46739_A (2012) [3/3]
Fizika i Chimia Tverdogo Tela (Physics and Chemistry of Solid State)
11.  Aksimentyeva O.I., Opalnych I., Dyakonov V., Piechota S., Zakordonski V., Demchenko P.Y., Szymczak H.
Structure and thermal stability of the polymer - magnet nanocompositesFiz. Chim. Tverd. Tela (Phys. Chem. Solid State) vol. 13, 438-442 (2012) [3/7]
Fizyka w Szkole
12.  Kowalski W.
Kwaziperiodyczne fazy międzymetaliczne o złożonej strukturze - kwazikryształy
Fizyka w Szkole vol. 3/2012, 4-10 (2012) [1/1]
Hasylab Annual Report
13.  Dziawa P., Reszka A., Orłowski B., Wojnar P., Wojtowicz T., Story T., Thiess S., Drube W.
High-Energy XPS studies of nanostructures built of ZnTe, CdTe and PbTe compounds
Hasylab Annual Rep. vol. 2011, 20111554-1-2 (2012) [6/8]
14.  B±k-Misiuk J., Dynowska E., Romanowski P., Caliebe W.
Influence of high hydrostatic pressure on the strain state of MnAs nanoclusters embedded in GaAs
Hasylab Annual Rep. vol. 2011, 2011875 (2012) [3/4]
15.  Gaudin J., Ozkan C., Chalupsky J., Bajt S., Burian T., Vysin L., Coppola N., Dastjani Farahani S., Chapman H., Galasso G., Hajkova V., Harmand M., Juha L., Jurek M., Loch R., Moller S., Nagasono M., Stormer M., Sinn H., Saskl K., Sobie
Investigating the interaction of x-ray free electron laser radiation with optical materials
Hasylab Annual Rep. vol. 2011, 2011994 (2012) [2/28]
16.  Knoff W., Reszka A., Orłowski B., Story R.L., Johnson P.R.
Low Stability of (Ge,Mn)Te surfaces investigated by means of Photoemission Spectroscopy
Hasylab Annual Rep. vol. 2011, 20111553-1-2 (2012) [4/5]
17.  Reszka A., Orłowski B., Wachnicki Ł., Gierałtowska S., Guziewicz E., Kowalski B., Godlewski M., Johnson P.R.
Modification of ZnO surface by deposition of Sm atoms - a photoemission study
Hasylab Annual Rep. vol. 2011, 20111559-1-2 (2012) [7/8]
18.  Klepka M.T., Drzewiecka A., Wolska A., Mirosław B.
Sulphur K-edge XANES study of Cu complexes with novel 1,2,4-triazole-3-thione ligands - potent inhibitors of metal enzymes and RNA-dependent DNA polymeraseHasylab Annual Rep. vol. 2011, 20111727-1-2 (2012) [3/4]
19.  Ławniczak-Jabłońska K., Klepka M.T., Wolska A., Borysiewicz M.
Synchrotron radiation studies as an aid in elaboration of the proper technology for metallisation in electronic devices
Hasylab Annual Rep. vol. 2011, 20111855-1-2 (2012) [3/4]
20.  Wierzchowski W., Wieteska K., Klinger D., Sobierajski R., Pełka J., Żymierska D.
Synchrotron topographic evaluation of depth extension of the craters generated by flash pulses in silicon crystals
Hasylab Annual Rep. vol. 2011, 2011514 (2012) [4/6]
21.  Dynowska E., Domagała J.Z., Romanowski P., Gas K., Janik E., Wojtowicz T., Łukasiewicz M., Guziewicz E., Szuszkiewicz W., Caliebe W.
The Crystallographic Structure of Core-Shell ZnTe/ZnCoO Nanowires
Hasylab Annual Rep. vol. 2011, 20111904-1-2 (2012) [9/10]
22.  Wolska A., Klepka M.T., Drzewiecka A., Witkowski B., Łukasiewicz M., Guziewicz E., Godlewski M.
XAFS investigation of the low temperature grown ZnMnO filmsHasylab Annual Rep. vol. 2011, 20111660-1-2 (2012) [7/7]
23.  Wolska A., Klepka M.T., Witkowski B., Drzewiecka A., Łukasiewicz M., Guziewicz E., Godlewski M.
XAFS investigation of the ZnCoO thin films grown by the atomic layer deposition methodHasylab Annual Rep. vol. 2011, 20111658-1-2 (2012) [7/7]
24.  Sankowska I., Domagała J.Z., Yefanov O.M., Jasik A., Kubacka-Traczyk J., Seeck O., Regiński K.
X-ray characterization of type II InAs/GaSb superlattice
Hasylab Annual Rep. vol. 2011, 2011723 (2012) [1/7]
25.  Minikayev R., Dynowska E., Szczerbakow A., Bell A., Trots D., Szuszkiewicz W.
X-Ray Diffraction Studies of (Pb,Cd)Te Solid Solution in the Low-Temperature RangeHasylab Annual Rep. vol. 2011, 20111883-1-2 (2012) [4/6]
26.  Sankowska I., Kubacka-Traczyk J., Domagała J.Z., Seeck O., Kosiel K.
X-ray reflectivity of the active region of quantum cascade lasers
Hasylab Annual Rep. vol. 2011, 2011720 (2012) [1/5]
Journal of Physics: Conference Series
27.  Pradhan G., Deb S., Narayana C., Pages O., Firszt F., Paszkowicz W.
Pressure induced metallization in Zn1-xBexSe ternary mixed crystalsJ. Phys.: Conf. Series vol. 377, 012019 (2012) [1/6]
Journal of Spintronics and Magnetic Nanomaterials
28.  Trukhanov S.V., Trukhanov A.V., Vasiliev A.N., Balagurov A., Szymczak H.
Neutron powder diffraction and magnetometry investigations of the La0.70Sr0.30MnO2.85 manganiteJSM vol. 1 (1), 63-69 (2012) [1/5]
Laboratoria, Aparatura, Badania
29.  Drzewiecka A., Wolska A., Klepka M.T., Ławniczak-Jabłońska K.
Poznawanie własno¶ci materii w skali atomowej za pomoc± absorpcji promieniowania synchrotronowegoLAB vol. 6, 16-21 (2012) [4/4]
Materials Science Forum
30.  Tymicki E., Grasza K., Racka K., Łukasiewicz T., Piersa M., Ko¶ciewicz K., Teklińska D., Diduszko R., Skupiński P., Jakieła R., Krupka J.
Effect of Nitrogen Doping on the Growth of 4H Polytype on the 6H-SiC Seed by PVT MethodMater. Sci. Forum vol. 717-720, 29-32 (2012) [3/11, KK]
31.  Guziewicz M., Jung W., Kruszka R., Domagała J.Z., Piotrowska A., Golaszewska K., Wachnicki Ł., Guziewicz E., Godlewski M.
Fabrication and characterization of n-ZnO/p-SiC heterojunction diodeMater. Sci. Forum vol. 717-720, 1323-1326 (2012) [3/9, KK]
MAX-lab Activity Report (Sweden)
32.  Dziawa P., Kowalski B., Balasubramanian T., Szczerbakow A., Story T.
Dirac-like electronic states in Pb0.77Sn0.23Se monocrystals
Max-lab Activity Rep. vol., (2012) [4/5]
Nauka
33.  Szymczak H.
Uwagi o artykule Jacka KuĽnickiego "Dok±d zmierza PAN?"Nauka vol. 1, 49 (2012) [1/1]
Naukovi praci Donec'koho nacional'noho Texnichnoho Uniwersytetu, Seriya: Ximiya i ximichna texnolohiya
34.  Rusakov V.F., Chabanenko V., Vasiliev S., Nabiałek A., Kuchuk E.
Ekranirjushhie svojstva niobij-titanogo splava
vol. 18, 35-40 (2012) [1/5]
Physica Status Solidi C
35.  Kolkovsky V.I., Scheffler L., Sobańska M., Kłosek K., Żytkiewicz Z., Weber J.
Electrical characterisation of GaN and AlGaN layers grown by plasma-assisted MBEPhys. Status Solidi C vol. 9 (3-4), 1043-1047 (2012) [2/6, KK]
36.  Rice C., Smith L.C., Davies J.J., Wolverson D., Wiater M., Karczewski G., Wojtowicz T.
Exciton - Mn exchange interactions as a function of translational wavevector in Cd1-xMnxTe quantum wellsPhys. Status Solidi C vol. 9 (8-9), 1826-1829 (2012) [ 3/7, KK]
37.  Grochowski J., Kamińska E., Dynowska E., Piotrowska A., Dłużewski P., Dyczewski J., Szczepańska A., KaĽmierczak P.
Fabrication and properties of nanocrystalline Zn-Ir-O thin filmsPhys. Status Solidi C vol. 9 (6), 1504-1506 (2012) [4/8, KK]
38.  Rice C., Wolverson D., Moskalenko A., Bending S., Karczewski G., Wojtowicz T.
Interface inversion asymmetry in Cd1-xMnxTe quantum wellsPhys. Status Solidi C vol. 9 (8-9), 1783-1786 (2012) [2/6, KK]
39.  Letrouit A., Kret S., Carlin J., Ivaldi F., Kaufmann N., Grandjean N., Górecka J.
Low loss EEL spectroscopy performed on InxAl1-xN layers grown by MOVPE: comparison between experiment and ab-initio calculationsPhys. Status Solidi C vol. 9 (3-4), 989-992 (2012) [4/7, KK]
Physics Procedia
40.  Chabanenko V., Kodess B.N., Vasiliev S., Nabiałek A., Kuzovoi N.V., Kuchuk E., Kononogov S.A., Szymczak H.
Fine structure of thermal runaway process in the V3Si single crystal superconductor as a result of pinning center responsePhysics Procedia vol. 36, 634-637 (2012) [2/8, KK]
41.  Papis-Polakowska E., Kaniewski J., Szade J., Rzodkiewicz W., Jasik A., Regiński K., Wawro A.
Study of interfaces chemistry in type-II GaSb/InAs superlattice structuresPhysics Procedia vol. 32, 184-190 (2012) [1/7, KK]
Prace ITME
42.  Tymicki E., Raczkiewicz M., Racka K., Grasza K., Ko¶ciewicz K., Diduszko R., Mazur K., Łukasiewicz T.
15R-SiC w kryształach 4H- i 6H-SiC otrzymywanych metod± transportu fizycznego z fazy gazowejPrace ITME vol. 40 (3), 17-27 (2012) [1/8]
Procedia Engineering
43.  ¦mietana M., Grochowski J., My¶liwiec M., Wachnicki Ł., Godlewski M., Witkowski B.
Compact alcohol vapor sensor based on zinc oxide nano-coating deposited by Atomic Layer Deposition method on optical fiber end-faceProcedia Eng. vol. 47, 1081-1084 (2012) [3/6, KK]
44.  Guziewicz M., Klata P., Grochowski J., Golaszewska K., Kamińska E., Domagała J.Z., Witkowski B., Kandyla M., Chatzimanolis C., Kompitsas M., Piotrowska A.
Hydrogen sensing properties of thin NiO films deposited by RF sputteringProcedia Eng. vol. 47, 746-749 (2012) [2/11, KK]
Proceedings of the SPIE - The International Society for Optical Engineering
45.  Sarzyński M., Suski T., Staszczak G., Perlin P., Leszczyński M., Reszka A., Kowalski B.
GaN substrates with variable vicinal angle for laser diode applicationsProc. SPIE vol. 8262, 826207-1-9 (2012) [2/7, KK]
Solid State Phenomena
46.  Derewnicka D., Dłużewski P., Spyra M., Krztoń H.
Optimization of structure and magnetic properties of NdFeBTi nanocomposite magnetsSolid State Phenom. vol. 186, 206-211 (2012) [1/4, KK]
47.  Borysiuk J., Dłużewski P., Żytkiewicz Z., Sobańska M., Kłosek K., Łucznik B.
Structural and chemical characterization of Al(Ga)N/GaN quantum well structures grown by plasma assisted molecular beam epitaxySolid State Phenom. vol. 186, 70-73 (2012) [5/6, KK]
48.  Łaszcz A., Czerwiński A., Ratajczak J., Taube A., Gierałtowska S., Piotrowska A., K±tcki J.
Study of oxides formed in HfO2/Si structure for high-k dielectric applicationsSolid State Phenom. vol. 186, 78-81 (2012) [1/7, KK]
49.  Sobczak K., Dłużewski P., Witkowski B., D±browski J., Kozłowski M., Kowalska E., Czerwosz E.
TEM and CL investigations of Pd nanograins included in carbonaceous filmSolid State Phenom. vol. 186, 177-181 (2012) [5/7, KK]
Synchrotron Radiation in Natural Science (Bulletin of the Polish Synchrotron Radiation Society)
50.  Paszkowicz W., Stankiewicz M.
Solaris - National Synchrotron Radiation Centre, the Polish Research Infrastructure Roadmap FacilitySynchrotron Radiation Natural Sci. vol. 11, I-III (2012) [1/2]
51.  Paszkowicz W., Szuszkiewicz W., Piszora P., Przeniosło R., Kowalski B., Kowalik I.A., NiedĽwiecka A., Demchenko I., Kaszkur Z., Łasocha W., Klepka M.T., Ławniczak-Jabłońska K.
Synchrotron light news
Synchrotron Radiation Natural Sci. vol. 11, 163-176 (2012) [8/12]
Visnik Natsyonalnogo Universiteta "Lvivska Politechnika" seria Elektronika
52.  Slynko E.I., Vodopyanov V., Bakhtinov A.P., Ivanov V.I., Slynko V.E., Dobrowolski W., Domukhovski V.
Effect of gradient magnetic field on distribution of Mn in solid solutions Ge1-x-ySnxMnyTe grown by the bridgman method
Visnik Nat. Univ."Lvivska Politechnika", ser. Elektronika No 734, (2012) [2/7]
Wiadomo¶ci Chemiczne
53.  Drzewiecka A.
Struktura pochodnych benzo [b] furanu i kumaryny oraz ich kompleksów z miedzi±(II) i cynkiem(II)
Wiadomo¶ci Chemiczne vol. 66, 355-370 (2012) [1/1]
XAS Research Reviev
54.  Ławniczak-Jabłońska K.
Can we control the formation of the magnetic nano-clusters in the semiconductors? - X-ray absorption studies
XAS Res. Rev. vol. 8, (2012) [1/1]

 


 

Monografie

 

The Angular Momentum of Light
1.  Białynicki-Birula I., Białynicka-Birula Z.
Dynamical rotational frequency shiftCambridge University Press, Cambridge (2012) [1/2]
2.  Białynicki-Birula I., Białynicka-Birula Z., Drozd N.
Trapping of charged Particles by Bessel beamsCambridge University Press, Cambridge (2012) [1/3]
Advanced Functional Materials. A Perspective from Theory to Experiment
3.  Sadowski J., Domagała J.Z.
Molecular beam epitaxial growth and magnetotransport properties of GaMnAsElsevier, Amsterdam, Oxford (2012) [2/2]
Microscopy Book Series no. 5 "Current microscopy contributions to advances in science and technology"
4.  Godlewski M.M., Godlewski M.
Superradiant rare-earth doped nanocrystals in the study of persoption processes in the adult intensine
Formatex Research Center, Badajoz, Hiszpania (2012) [1/2]
Superconductors - Materials, Properties and Applications
5.  Gabovich A.M., Li M.S., Szymczak H., Voitenko A.I.
dc Josephson Current Between an Isotropic and a d-Wave or Extended s-Wave Partially Gapped Charge Density Wave SuperconductorInTech Rijeka, Croatia (2012) [2/4]
Ion Implantation
6.  Wolska A.
Determination of near-neighbour bonding in the Mn-implanted GaSb crystalsInTech Rijeka, Croatia (2012) [1/1]
Crystal Growth: Theory, Mechanisms and Morphology
7.  Jasik A., Sankowska I., Regiński K., Machowska-Podsiadło E., Wawro A., Wzorek M., Kruszka R., Jakieła R., Kubacka-Traczyk J., Motyka M., Kaniewski J.
MBE growth of type-II InAs/GaSb superlattices on GaSb bufferNova Science Publishers, Inc. (2012) [2/11]
Wybitni chemicy i fizycy polscy XIX i XX wieku
8.  Szymczak H.
Fizyka ciała stałego
Polska Akademia Nauk, Warszawa (2012) [1/1, (przedruk - 2010)]
Recent Advances in Mechanobiology
9.  Cieplak M.
Mechanostability of proteins in structure based models
Shanghai Scientific And Technological Literature Publishing House, Shanghai (2012) [1/1, KK]
Computational Complexity: Theory, Techniques, and Applications
10.  Górecki J., Górecka J.
Computing in geometrical constrained excitable chemical systemsSpringer (2012) [1/2 (wznowienie - 2009)]
Nauka i przemysł- metody spektroskopowe w praktyce nowe wyzwania i możliwo¶ci
11.  Drzewiecka A., Wolska A., Klepka M.T., Ławniczak-Jabłońska K., Kozioł A.
Absorpcja promieniowania rentgenowskiego narzędziem do poznawania ¶wiata w skali atomowej
UMCS, Wydział Chemii, Lublin, (2012) [4/5, KK]
Magnetyzm i nadprzewodnictwo
12.  Szewczyk A., Wi¶niewski A., PuĽniak R., Szymczak H.
Magnetyzm i nadprzewodnictwo
Wyd. Naukowe PWN, Warszawa (2012) [4/4]

 


 

Redakcje: Monografie, podręczniki oraz numery czasopism, których edytorami s± pracownicy IF PAN

 

Optical Materials
(impact factor - 2,023)
1.  Grinberg M., Suchocki A., Dujardin C.
Selected papers from the Third International Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical MaterialsOpt. Mater. vol. 34 (12), 1963-2120 (2012) [1/3]
Semiconductor Science and Technology
(impact factor - 1,723)
2.  Godlewski M.
Special issue on atomic layer deposition
Semicond. Sci. Technol. vol. 27 (7), 070301-074013 (2012) [1/1]
Journal of Molecular Structure
(impact factor - 1,634)
Fausto R., Łapiński L., Reva I.D.
Special issue: "Light-Induced Processes in Cryogenic Matrices"J. Mol. Struct. vol. 1025, 1-160 (2012) [1/3]