Biblioteka Czasopisma Webmail 1 *|Webmail 2 *
 
 
 
Postępowania habilitacyjne
 
 

POSTĘPOWANIA   HABILITACYJNE  
 • Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne dr. Pawłowi Rejmakowi
  Wniosek o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego:  (  )
  Powołanie komisji habilitacyjnej:  (  )
  Recenzje:  
       ♦ Recenzja prof. dr. hab. Ireneusza Grabowskiego:  ( ) 
       ♦ Recenzja prof. dr. hab. Jacka Majewskiego:  ( ) 
       ♦ Recenzja prof. dr hab. Marii Pugaczowej-Michalskiej:  ( ) 
       ♦ Recenzja prof. dr. hab. Jana Wąsickiego:  ( ) 
  Autoreferat (wersja polska):  (  )
  Autoreferat (wersja angielska):  (  )
  Uchwała Komisji habilitacyjnej:  (  )
  Uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:  (  )
   
 • Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne dr. Mieczysławowi Pietrzykowi
  Wniosek o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego:  (  )
  Powołanie komisji habilitacyjnej:  (  )
  Recenzje:  
       ♦ Recenzja prof. dr. hab. Józefa Koreckiego:  (  )
     ♦ Recenzja prof. dr. hab. Jana Muszalskiego:  (  )
     ♦ Recenzja dr. hab. Wojciecha Pacuskiego, prof. UW:  (  )
       ♦ Recenzja dr. hab. Henryka Turskiego, prof. IWC PAN:  (  )
  Autoreferat (wersja polska):  (  )
  Autoreferat (wersja angielska):  (  )
   
 • Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne dr. Maciejowi Zgirskiemu
  Wniosek o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego:  (  )
  Powołanie komisji habilitacyjnej:  (  )
  Recenzje:  
       ♦ Recenzja prof. dr. hab. Tadeusza Domańskiego:  (  )
       ♦ Recenzja prof. dr. hab. Romana Sobolewskiego:  (  )
       ♦ Recenzja prof. dr. hab. Jacka Sosnowskiego:  (  )
       ♦ Recenzja dr. hab. inż. Michała Nowaka, prof. AGH:  (  )
  Autoreferat (wersja polska):  (  )
  Autoreferat (wersja angielska):  (  )
  Uchwała Komisji habilitacyjnej:  (  )
  Uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:  (  )
   
 • Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne dr Marcie Sobańskiej
  Wniosek o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego:  (  )
  Powołanie komisji habilitacyjnej:  (  )
  Recenzje:  
       ♦ Recenzja prof. dr. hab. Michała Boćkowskiego:  (  )
       ♦ Recenzja prof. dr. hab. Józefa Koreckiego:  (  )
       ♦ Recenzja dr. hab. Wojciecha Pacuskiego, prof. UW:  (  )
       ♦ Recenzja prof. dr hab. Andrzeja Turosa:  (  )
  Autoreferat (wersja polska):  (  )
  Autoreferat (wersja angielska):  (  )
  Uchwała Komisji habilitacyjnej:  (  )
  Uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:  (  )
   
 • Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne dr. Marcinowi Wysokińskiemu
  Wniosek o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego:  (  )
  Powołanie komisji habilitacyjnej:  (  )
  Recenzje:  
        ♦ Recenzja prof. dr. hab. Jacka Dziarmagi:  (  )
        ♦ Recenzja prof. dr. hab. Tomasza Kostyrko:  (  )
        ♦ Recenzja prof. dr hab. Adama Rycerza:  (  )
        ♦ Recenzja prof. dr hab. Jakuba Tworzydło:  (  )
  Autoreferat (wersja polska):  (  )
  Autoreferat (wersja angielska):  (  )
  Uchwała Komisji habilitacyjnej:  (  )
  Uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:  (  )
   
 • Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne dr. Panagiotisowi Theodorakisowi
  Wniosek o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego:  (  )
  Powołanie komisji habilitacyjnej:  (  )
  Recenzje:  
        ♦ Recenzja prof. dr. hab. Aliny Ciach:  (  )
        ♦ Recenzja prof. dr. hab. Roberta Hołysta:  (  )
        ♦ Recenzja prof. dr hab. Andrzeja Patrykiejewa:  (  )
        ♦ Recenzja prof. dr hab. Piotra Szymczaka:  (  )
  Autoreferat (wersja polska):  (  )
  Autoreferat (wersja angielska):  (  )
  Uchwała Komisji habilitacyjnej:  (  )
  Uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:  (  )
   
 • Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne dr. Carmine Autieri
  Wniosek o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego:  (  )
  Powołanie komisji habilitacyjnej:  (  )
  Recenzje:  
        ♦ Recenzja dr hab. Małgorzaty Samsel-Czekały, prof. INTBiS PAN:  (  )
        ♦ Recenzja prof. dr. hab. Andrzeja Jezierskiego:  (  )
        ♦ Recenzja prof. dr. hab. Andrzeja Olesia:  (  )
        ♦ Recenzja prof. dr. hab. inż. Marka Przybylskiego:  (  )
  Autoreferat (wersja polska):  (  )
  Autoreferat (wersja angielska):  (  )
  Uchwała Komisji habilitacyjnej wraz z uzasadnieniem:  (  )
  Uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:  (  )
   
 • Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne dr. Rafałowi Jakiele
  Wniosek o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego:  (  )
  Powołanie komisji habilitacyjnej:  (  )
  Recenzje:  
        ♦ Recenzja dr. hab. inż. Roberta Bogdanowicza, prof. PG:  (  )
        ♦ Recenzja prof. dr. hab. Małgorzaty Igalson:  (  )
        ♦ Recenzja prof. dr. hab. inż. Włodzimierza Nakwaski:  (  )
        ♦ Recenzja prof. dr. hab. inż. Grzegorza Sęka:  (  )
  Autoreferat (wersja polska):  (  )
  Autoreferat (wersja angielska):  (  )
  Uchwała Komisji habilitacyjnej wraz z uzasadnieniem:  (  )
  Uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:  (  )
   
 • Postępowanie habilitacyjne dra Michała Ławniczaka
  Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego:  (  )
  Zmiana składu Komisji ds. przewodu habilitacyjnego:  (  )
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Recenzje:  
        ♦ Recenzja prof. dr. hab. Romana Ciuryło:  (  )
        ♦ Recenzja prof. dr. hab. Mariusza Gajdy:  (  )
        ♦ Recenzja prof. dr. hab. Jerzego Łuczki:  (  )
  Autoreferat (wersja polska):  (  )
  Autoreferat (wersja angielska):  (  )
  Uchwała Komisji habilitacyjnej wraz z uzasadnieniem:  (  )
  Uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:  (  )
   
 • Postępowanie habilitacyjne dra Krzysztofa Dybki
  Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego:  (  )
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Recenzje:  
        ♦ Recenzja prof. dr hab. Marty Cieplak:  (  )
        ♦ Recenzja prof. dr. hab. Andrzeja Michała Olesia:  (  )
        ♦ Recenzja prof. dr. hab. Ireneusza Weymanna:  (  )
  Autoreferat (wersja polska):  (  )
  Autoreferat (wersja angielska):  (  )
  Uchwała Komisji habilitacyjnej wraz z uzasadnieniem:  (  )
  Uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:  (  )
   
 • Postępowanie habilitacyjne dra Marcina Klepki
  Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego:  (  )
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Recenzje:  
        ♦ Recenzja prof. dr. hab. Radosława Przeniosło:  (  )
        ♦ Recenzja dr. hab. Pawła Koreckiego, prof. UJ:  (  )
        ♦ Recenzja dr. hab. inż. Marcina Sikory, prof. AGH:  (  )
  Autoreferat (wersja polska):  (  )
  Autoreferat (wersja angielska):  (  )
  Uchwała Komisji habilitacyjnej wraz z uzasadnieniem:  (  )
  Uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:  (  )
   
 • Postępowanie habilitacyjne dra Tomasza A. Krajewskiego
  Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego:  (  )
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Recenzje:  
        ♦ Recenzja prof. dr. hab. Michała Baja:  (  )
        ♦ Recenzja prof. dr. hab. Grzegorza Karczewskiego:  (  )
        ♦ Recenzja dr. hab. Michała Borysiewicza:  (  )
  Autoreferat (wersja polska):  (  )
  Autoreferat (wersja angielska):  (  )
  Uchwała Komisji habilitacyjnej wraz z uzasadnieniem:  (  )
  Uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:  (  )
   
 • Postępowanie habilitacyjne dra Michała Rode
  Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego:  (  )
  Zmiana składu Komisji ds. przewodu habilitacyjnego:  (  )
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Recenzje:  
        ♦ Recenzja dr. hab. inż. Roberta W. Góry, prof. PWr.:  (  )
        ♦ Recenzja prof. dr. hab. Artura Michalaka:  (  )
        ♦ Recenzja dr. hab. Tomasza Sowińskiego, prof. IF PAN:  (  )
  Autoreferat (wersja polska):  (  )
  Autoreferat (wersja angielska):  (  )
  Uchwała Komisji habilitacyjnej wraz z uzasadnieniem:  (  )
  Uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:  (  )
   
 • Postępowanie habilitacyjne dra Bartlomieja Witkowskiego
  Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego:  (  )
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Recenzje:  
        ♦ Recenzja prof. dr. hab. Michałą Baja:  (  )
        ♦ Recenzja prof. dr. hab. Macieja Bugajskiego:  (  )
        ♦ Recenzja prof. dr. hab. Tomasza Wojtowicza:  (  )
  Autoreferat (wersja polska):  (  )
  Autoreferat (wersja angielska):  (  )
  Uchwała Komisji habilitacyjnej wraz z uzasadnieniem:  (  )
  Uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:  (  )
   
 • Postępowanie habilitacyjne dra Pavlo Aleshkevycha
  Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego:  (  )
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Recenzje:  
        ♦ Recenzja prof. dr. hab. Marka Godlewskiego:  (  )
        ♦ Recenzja prof. dr. hab. Stefana Zbigniewa Korczaka:  (  )
        ♦ Recenzja prof. dr. hab. Ryszarda Krzyminiewskiego:  (  )
  Autoreferat (wersja polska):  (  )
  Autoreferat (wersja angielska):  (  )
  Uchwała Komisji habilitacyjnej wraz z protokołem z posiedzenia Komisji Habilitacyjnej:  (  )
  Uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:  (  )
   
 • Postępowanie habilitacyjne dr Izabeli Kudelskiej
  Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego:  (  )
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Recenzje:  
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Andrzeja Szewczyka:  (  )
        ♦ Recenzja dra hab. Jacka Szczytko:  (  )
        ♦ Recenzja dra hab. Tomasza Tolińskiego, prof. IFM PAN:  (  )
  Autoreferat (wersja polska):  (  )
  Autoreferat (wersja angielska):  (  )
  Uchwa a Komisji habilitacyjnej wraz z uzasadnieniem:  (  )
  Uchwa a w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:  (  )
   
 • Postępowanie habilitacyjne dra Bartosza Różyckiego
  Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego:  (  )
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Recenzje:  
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Michała Banaszaka:  (  )
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Andrzeja Kolińskiego:  (  )
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Andrzeja Sobolewskiego:  (  )
  Autoreferat (wersja polska):  (  )
  Autoreferat (wersja angielska):  (  )
  Uchwała Komisji habilitacyjnej wraz z uzasadnieniem:  (  )
  Uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:  (  )
   
 • Postępowanie habilitacyjne dra Ryszarda Sobierajskiego
  Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego:  (  )
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Recenzje:  
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Mieczysława Jałochowskiego:  (  )
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Adriana Kozaneckiego:  (  )
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Radosława Przeniosło:  (  )
  Autoreferat (wersja polska):  (  )
  Autoreferat (wersja angielska):  (  )
  Protokół z posiedzenia Komisji Habilitacyjnej dra Ryszarda Sobierajskiego:  (  )
  Uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:  (  )
   
 • Postępowanie habilitacyjne dra Michała Wasiaka
  Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego:  (  )
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Recenzje:  
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Grzegorza Karczewskiego:  (  )
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Stanisława Krukowskiego:  (  )
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Mirosława Załużnego:  (  )
  Autoreferat (wersja polska):  (  )
  Autoreferat (wersja angielska):  (  )
  Protokół z posiedzenia Komisji Habilitacyjnej dra Michała Wasiaka:  (  )
  Uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:  (  )
   
 • Postępowanie habilitacyjne dr Ewy Przeździeckiej
  Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego:  (  )
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Recenzje:  
        ♦ Recenzja prof. dra hab. inż. Zbigniewa Bieleckiego:  (  )
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Andrzeja Mycielskiego:  (  )
        ♦ Recenzja prof. dr hab. inż. Reginy Paszkiewicz:  (  )
  Autoreferat (wersja polska):  (  )
  Autoreferat (wersja angielska):  (  )
  Protokół z posiedzenia Komisji Habilitacyjnej dr Ewy Przeździeckiej:  (  )
  Uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:  (  )
   
 • Postępowanie habilitacyjne dr Iwony Kowalik-Arvaniti
  Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego:  (  )
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Recenzje:  
        ♦ Recenzja prof. dr hab. Grażyny Chełkowskiej:  (  )
        ♦ Recenzja dra hab. Marka Kisielewskiego:  (  )
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Tomasza Stobieckiego:  (  )
  Autoreferat (wersja polska):  (  )
  Autoreferat (wersja angielska):  (  )
  Protokół z posiedzenia Komisji Habilitacyjnej dr Iwony Kowalik-Arvaniti:  (  )
  Uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:  (  )
   
 • Postępowanie habilitacyjne dra Łukasza Kilańskiego
  Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego:  (  )
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Recenzje:  
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Michała Baja:  (  )
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Macieja Sawickiego:  (  )
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Tomasza Stobieckiego:  (  )
  Autoreferat (wersja polska):  (  )
  Autoreferat (wersja angielska):  (  )
  Protokół z posiedzenia Komisji Habilitacyjnej dra Łukasza Kilańskiego:  (  )
  Uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:  (  )
   
 • Postępowanie habilitacyjne dra Łukasza Kłopotowskiego
  Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego:  (  )
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Recenzje:  
        ♦ Recenzja prof. dra hab. inż Jana Misiewicza:  (  )
        ♦ Recenzja prof. dra hab. inż. Bartłomieja Szafrana:  (  )
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Tadeusza Suskiego:  (  )
  Autoreferat (wersja polska):  (  )
  Autoreferat (wersja angielska):  (  )
  Protokół z posiedzenia Komisji Habilitacyjnej dra Łukasza Kłopotowskiego:  (  )
  Uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:  (  )
   
 • Postępowanie habilitacyjne dra Piotra Wojnara
  Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego:  (  )
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Recenzje:  
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Tomasza Kostyrko:  (  )
        ♦ Recenzja dra hab. inż. Artura Podhorodeckiego, prof. PWr.:  (  )
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Romana Stępniewskiego:  (  )
  Autoreferat (wersja polska):  (  )
  Autoreferat (wersja angielska):  (  )
  Protokół z posiedzenia Komisji Habilitacyjnej dra Piotra Wojnara:  (  )
  Uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:  (  )
   
 • Postępowanie habilitacyjne dr Emilii Witkowskiej
  Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego:  (  )
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Recenzje:  
        ♦ Recenzja dra hab. Łukasza Cywińskiego, prof. IF PAN:  (  )
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Krzysztofa Sachy:  (  )
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Marka Trippenbacha:  (  )
  Autoreferat (wersja polska):  (  )
  Autoreferat (wersja angielska):  (  )
  Protokół z posiedzenia Komisji Habilitacyjnej dr Emilii Witkowskiej:  (  )
  Uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:  (  )
   
 • Postępowanie habilitacyjne dra Pavlo Aleshkevycha
  Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego:  (  )
  Zmiana składu Komisji ds. przewodu habilitacyjnego:  (  )
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Recenzje:  
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Marka Godlewskiego:  (  )
        ♦ Recenzja dra hab. Zbigniewa Korczaka:  (  )
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Ryszarda Krzyminiewskiego:  (  )
  Autoreferat (wersja polska):  (  )
  Autoreferat (wersja angielska):  (  )
  Uchwała w sprawie umorzenia postępowania habilitowanego:  (  )
   
 • Postępowanie habilitacyjne dr Iraidy Demchenko
  Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego:  (  )
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Recenzje:  
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Czesława Kapusty:  (  )
        ♦ Recenzja dra hab. Macieja Kozaka, prof. UAM:  (  )
        ♦ Recenzja prof. dr hab. Adriana Kozaneckiego:  (  )
  Autoreferat (wersja polska):  (  )
  Autoreferat (wersja angielska):  (  )
  Uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:  (  )
   
 • Postępowanie habilitacyjne dr Jolanty Borysiuk
  Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego:  (  )
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Recenzje:  
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Leszka Kępińskiego:  (  )
        ♦ Recenzja prof. dra hab. inż. Jerzego Morgiela:  (  )
   ;     ♦ Recenzja dr hab. Danuty Stróż:  (  )
  Autoreferat (wersja polska):  (  )
  Autoreferat (wersja angielska):  (  )
  Uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:  (  )
   
 • Postępowanie habilitacyjne dra Wojciecha T. Chyli
  Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego:  (  )
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Recenzje:  
        ♦ Recenzja dra hab. Adama Bechlera:  (  )
        ♦ Recenzja dra hab. Bernarda Jancewicza:  (  )
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Jana Mostowskiego:  (  )
  Autoreferat (wersja polska):  (  )
  Autoreferat (wersja angielska):  (  )
  Uchwała w sprawie odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:  (  )
   
 • Postępowanie habilitacyjne dra Tomasza Sowińskiego
  Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego:  (  )
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Recenzje:  
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Marka Kusia:  (  )
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Krzysztofa Sachy:  (  )
        ♦ Recenzja dra hab. Piotra Żuchowskiego:  (  )
  Autoreferat (wersja polska):  (  )
  Autoreferat (wersja angielska):  (  )
  Uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:  (  )
   
 • Postępowanie habilitacyjne dra Włodzimierza Ungiera
  Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego:  (  )
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Recenzje:  
        ♦ Recenzja prof. dr hab. Marii Kamińskiej:  (  )
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Ryszarda Krzyminiewskiego:  (  )
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Włodzimierza Zawadzkiego:  (  )
  Autoreferat (wersja polska):  (  )
  Autoreferat (wersja angielska):  (  )
  Uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:  (  )
   
 • Postępowanie habilitacyjne dra Łukasza Cywińskiego
  Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego:  (  )
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Recenzje:  
        ♦ Recenzja dra hab. Marka Kusia:  (  )
        ♦ Recenzja prof. dra hab. inż Pawła Machnikowskiego:  (  )
        ♦ Recenzja prof. dr hab. Marka Żukowskiego:  (  )
  Autoreferat (wersja polska):  (  )
  Autoreferat (wersja angielska):  (  )
  Uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:  (  )
   
 • Postępowanie habilitacyjne dra Daniela Jakubczyka
  Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego:  (  )
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Recenzje:  
        ♦ Recenzja dra hab. Romana Ciuryło:  (  )
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Szymona Malinowskiego:  (  )
        ♦ Recenzja prof. dr hab. Magdaleny Załuskiej-Kotur:  (  )
  Autoreferat (wersja polska):  (  )
  Autoreferat (wersja angielska):  (  )
  Uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:  (  )
   
 • Postępowanie habilitacyjne dr Małgorzaty Wierzbowskiej
  Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego:  (  )
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Recenzje:  
        ♦ Recenzja prof. dr hab. Ewy Brocławik:  (  )
        ♦ Recenzja prof. nzw. dra hab. Ryszarda Buczko:  (  )
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Stanisława Krukowskiego:  (  )
  Autoreferat (wersja polska):  (  )
  Autoreferat (wersja angielska):  (  )
  Uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:  (  )
   
 • Postępowanie habilitacyjne dra Piotra Deuara
  Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego:  (  )
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Recenzje:  
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Marka Czachora:  (  )
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Marka Kusia:  (  )
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Jakuba Zakrzewskiego:  (  )
  Autoreferat (wersja polska):  (  )
  Autoreferat (wersja angielska):  (  )
  Uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:  (  )
   
 • Postępowanie habilitacyjne dra Cezarego Śliwy
  Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego:  (  )
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Recenzje:  
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Janusza Adamowskiego:  (  )
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Stanisława Krukowskiego:  (  )
        ♦ Recenzja dra hab. Ryszarda Buczko:  (  )
  Autoreferat (wersja polska):  (  )
  Autoreferat (wersja angielska):  (  )
  Uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:  (  )
   
 • Postępowanie habilitacyjne dr Anny Wolskiej
  Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego:  (  )
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Recenzje:  
        ♦ Recenzja dra hab. Mariusza Krawca:  (  )
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Michała Leszczyńskiego:  (  )
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Jacka Szade:  (  )
  Autoreferat (wersja polska):  (  )
  Autoreferat (wersja angielska):  (  )
  Uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:  (  )
   
 • Postępowanie habilitacyjne dra Michała Boćkowskiego
  Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego:  (  )
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Recenzje:  
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Marka Berkowskiego:  (  )
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Jana Deca:  (  )
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Franciszka Firszta:  (  )
  Autoreferat (wersja polska):  (  )
  Autoreferat (wersja angielska):  (  )
  Uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:  (  )
   
 • Postępowanie habilitacyjne dra Tomasza Marka Rusina
  Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego:  (  )
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Recenzje:  
        ♦ Recenzja prof. dr. hab. Janusza Adamowskiego:  (  )
        ♦ Recenzja dr. hab. Ryszarda Buczko:  (  )
        ♦ Recenzja prof. dr. hab. inż. Lucjana Jacaka:  (  )
  Autoreferat (wersja polska):  (  )
  Autoreferat (wersja angielska):  (  )
  Uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:  (  )
   
 • Postępowanie habilitacyjne dra Henryka Grzegorza Teisseyre
  Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego:  (  )
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Recenzje:  
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Bogdana Bułki:  (  )
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Grzegorza Karczewskiego:  (  )
        ♦ Recenzja dra hab. Andrzeja Maziewskiego:  (  )
  Autoreferat (wersja polska):  (  )
  Autoreferat (wersja angielska):  (  )
  Uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:  (  )
   
 • Postępowanie habilitacyjne dra inż. Adama Nabiałka
  Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego:  (  )
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Recenzje:  
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Andrzeja Kołodziejczyka:  (  )
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Piotra Przysłupskiego:  (  )
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Wojciecha Suskiego:  (  )
  Autoreferat (wersja polska):  (  )
  Autoreferat (wersja angielska):  (  )
  Uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:  (  )
   
 • Postępowanie habilitacyjne dra Sławomira Kreta
  Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego:  (  )
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Recenzje:  
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Mieczysława Jałochowskiego:  (  )
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Michała Nawrockiego:  (  )
        ♦ Recenzja dra hab. Zbigniewa R. Żytkiewicza:  (  )
  Autoreferat (wersja polska):  (  )
  Autoreferat (wersja angielska):  (  )
  Uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:  (  )
   
 • Postępowanie habilitacyjne dra Mikhaila G. Brika
  Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego:  (  )
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Recenzje:  
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Piotra Bogusławskiego:  (  )
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Stanisława Kaprzyka:  (  )
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Krzysztofa Parlinskiego:  (  )
  Autoreferat (wersja polska):  (  )
  Autoreferat (wersja angielska):  (  )
  Uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:  (  )
   
 • Postępowanie habilitacyjne dr Agaty Kamińskiej
  Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego:  (  )
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Recenzje:  
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Jacka Baranowskiego:  (  )
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Kazimierza Łątka:  (  )
        ♦ Recenzja dra hab. Dariusza Wasika:  (  )
  Autoreferat (wersja polska):  (  )
  Autoreferat (wersja angielska):  (  )
  Uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:  (  )
   
 • Postępowanie habilitacyjne dr Marii Tekielak
  Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego:  (  )
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Recenzje:  
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Bogdana Idzikowskiego:  (  )
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Andrzeja Wiśniewskiego:  (  )
        ♦ Recenzja dra hab. Ryszarda Zdyba:  (  )
  Autoreferat (wersja polska):  (  )
  Autoreferat (wersja angielska):  (  )
  Uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:  (  )
    
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01 NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26 REGON:  000326061