Biblioteka Czasopisma Webmail 1 *|Webmail 2 *
 
 
 
 
 

Obchody 60-lecia Instytutu Fizyki PAN
pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisława Komorowskiego


17 października 2013

 
 
 
Listy gratulacyjne z okazji obchodów
60-cio lecia Instytutu Fizyki PAN
 
 


  List gratulacyjny od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
List gratulacyjny od
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisława Komorowskiego


 
  List gratulacyjny od Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Barbary Kudryckiej   List gratulacyjny od Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Barbary Kudryckiej
 
  List gratulacyjny od
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
prof. dr hab. Barbary Kudryckiej


 
  List gratulacyjny od Prezesa PAN prof. dra hab. Michała Kleibera
List gratulacyjny od
Prezesa PAN
prof. dra hab. Michała Kleibera


List gratulacyjny od Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN
List gratulacyjny od
Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PANDyplom do Medalu Polskiej Akademii Nauk
Dyplom do
Medalu Polskiej Akademii Nauk 
  List gratulacyjny od Rektora Wojskowej Akademii Technicznej gen. brygady prof. dra hab. inż. Zygmunta Mierczyka
List gratulacyjny od
Rektora Wojskowej Akademii Technicznej
gen. brygady
prof. dra hab. inż. Zygmunta Mierczyka


List gratulacyjny od Rektora Politechniki Warszawskiej prof. dra hab. inż. Jana Szmidta
List gratulacyjny od
Rektora Politechniki Warszawskiej
prof. dra hab. inż. Jana SzmidtaList gratulacyjny od Rektora Warszawskiego <br>Uniwersytetu Medycznego prof. dra hab. n. med. Marka Krawczyka
List gratulacyjny od
Rektora Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego
prof. dra hab. n. med. Marka Krawczyka


 
  List gratulacyjny od Dyrektora Instytutu Chemii Fizycznej PAN prof. dra hab. Roberta Hołysta
List gratulacyjny od
Dyrektora Instytutu Chemii Fizycznej PAN
prof. dra hab. Roberta Hołysta


List gratulacyjny od Dyrektor Instytutu Wysokich Ciśnień PAN prof. dr hab. Izabelli Grzegory
List gratulacyjny od
Dyrektor Instytutu Wysokich Ciśnień PAN
prof. dr hab. Izabelli Grzegory


List gratulacyjny od Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej PAN prof. dra hab. Marka Jeżabeka
List gratulacyjny od
Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej PAN
prof. dra hab. Marka Jeżabeka


 
  List gratulacyjny od Dyrektora Instytutu Geofizyki PAN prof. dra hab. Pawła M. Rowińskiego
List gratulacyjny od
Dyrektora Instytutu Geofizyki PAN
prof. dra hab. Pawła M. RowińskiegoList gratulacyjny od Dyrektora Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN prof. dra hab. Andrzeja Jeżowskiego
List gratulacyjny od
Dyrektora Instytutu Niskich Temperatur
i Badań Strukturalnych PAN
prof. dra hab. Andrzeja Jeżowskiego


List gratulacyjny od Dyrektora Centrum Badań <br>Kosmicznych PAN prof. dra hab. Marka Banaszkiewicza
List gratulacyjny od
Dyrektora Centrum Badań
Kosmicznych PAN
prof. dra hab. Marka Banaszkiewicza


 
  List gratulacyjny od Dyrektora Instytutu Nauk <br>Geologicznych PAN prof. dra hab. Marka Lewandowskiego
List gratulacyjny od
Dyrektora Instytutu Nauk
Geologicznych PAN
prof. dra hab. Marka Lewandowskiego


List gratulacyjny od Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Nauk Geologicznych PAN prof. dra hab. Andrzeja Żelaźniewicza
List gratulacyjny od
Przewodniczącego Rady Naukowej
Instytutu Nauk Geologicznych PAN
prof. dra hab. Andrzeja Żelaźniewicza


List gratulacyjny od Dyrektora Instytutu Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN prof. dra hab. Stanisława Słomkowskiego
List gratulacyjny od
Dyrektora Instytutu Badań Molekularnych
i Makromolekularnych PAN
prof. dra hab. Stanisława Słomkowskiego


 
  List gratulacyjny od Dyrektora Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN prof. dra hab. Andrzeja Dworaka
List gratulacyjny od
Dyrektora Centrum Materiałów
Polimerowych i Węglowych PAN
prof. dra hab. Andrzeja Dworaka


List gratulacyjny od Dyrektora Instytutu Oceanologii PAN prof. dra hab. inż. Janusza Pempkowiaka
List gratulacyjny od
Dyrektora Instytutu Oceanologii PAN
prof. dra hab. inż. Janusza PempkowiakaList gratulacyjny od Dyrektora Instytutu Fizyki Molekularnej PAN prof. dra hab. Andrzeja Jezierskiego
List gratulacyjny od
Dyrektora Instytutu Fizyki
Molekularnej PAN
prof. dra hab. Andrzeja Jezierskiego


 
  List gratulacyjny od Dziekan Wydziały Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Teresy Rzący-Urban
List gratulacyjny od
Dziekan Wydziały Fizyki
Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. Teresy Rzący-Urban


List gratulacyjny od Dziekana Wydziału Fizyki Politechniki Warszawaskiej prof. dr hab. inż. Mirosława Karpierza
List gratulacyjny od
Dziekana Wydziału Fizyki
Politechniki Warszawaskiej
prof. dr hab. inż. Mirosława Karpierza


List gratulacyjny od Dyrektora Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Gdańskiego prof. dra hab. Marka Grinberga
List gratulacyjny od
Dyrektora Instytutu Fizyki Doświadczalnej
Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dra hab. Marka Grinberga


 
  List gratulacyjny od Dziekana Wydziału Fizyki Technicznej <br>i Matematyki Stosowanej Uniwersytetu Gdańskiego prof. dra hab. inż. Wojciecha Sadowskiego
List gratulacyjny od
Dziekana Wydziału Fizyki Technicznej
i Matematyki Stosowanej
Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dra hab. inż. Wojciecha Sadowskiego


List gratulacyjny od Dziekana Wydziały Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej prof. dra hab. inż. Jerzego Lisa
List gratulacyjny od
Dziekana Wydziały Inżynierii
Materiałowej i Ceramiki
Akademii Górniczo-Hutniczej
prof. dra hab. inż. Jerzego LisaList gratulacyjny od Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie prof. dr hab. Zbigniewa Korczaka
List gratulacyjny od
Dziekana Wydziału Matematyki,
Fizyki i Informatyki
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
prof. dr hab. Zbigniewa Korczaka


 
  List gratulacyjny od Dziekana Wydziału Fizyki <br>i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego dr hab. Anny Urbaniak-Kucharczyk
List gratulacyjny od
Dziekana Wydziału Fizyki
i Informatyki Stosowanej
Uniwersytetu Łódzkiego
dr hab. Anny Urbaniak-Kucharczyk


List gratulacyjny od Dziakana Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagielońskiego prof. dra hab. Andrzeja Warczaka
List gratulacyjny od
Dziakana Wydziału Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej
Uniwersytetu Jagielońskiego
prof. dra hab. Andrzeja Warczaka


List gratulacyjny od Kierownika Zakładu Fizyki <br>Nanostruktur i Nanotechnologii prof. dr hab. Marka Szymońskiego
List gratulacyjny od
Kierownika Zakładu Fizyki
Nanostruktur i Nanotechnologii
prof. dr hab. Marka Szymońskiego 
  List gratulacyjny od Dyrektora Narodowego Centrum Nauki prof. dr hab. inż. Andrzeja Jajszczyka
List gratulacyjny od
Dyrektora Narodowego Centrum Nauki
prof. dr hab. inż. Andrzeja JajszczykaList gratulacyjny od Kierownika Katedry Fizyki Ciała Stałego prof. dra hab. Czesława Kapusty
List gratulacyjny od
Kierownika Katedry Fizyki Ciała Stałego
prof. dra hab. Czesława KapustyList gratulacyjny od Dyrektora Center of Microelectronics and Nanotechnology prod. dra hab. Eugeniusza Szeregii
List gratulacyjny od
Dyrektora Center of Microelectronics
and Nanotechnology
prod. dra hab. Eugeniusza Szeregii


 
  List gratulacyjny od Dyrektora Instytutu Technologii Elektronowej mgr inż. Zbigniew Poznański   List gratulacyjny od Dyrektora Instytutu Technologii Elektronowej mgr inż. Zbigniew Poznański
 
  List gratulacyjny od
Dyrektora Instytutu Technologii Elektronowej
mgr inż. Zbigniew Poznański


 
  List gratulacyjny od Prezesa Polskiego Towarzystwa Fizycznego prof. dr hab. Wiesława Andrzeja Kamińskiego   List gratulacyjny od Prezesa Polskiego Towarzystwa Fizycznego prof. dr hab. Wiesława Andrzeja Kamińskiego
 
  List gratulacyjny od
Prezesa Polskiego Towarzystwa Fizycznego
prof. dr hab. Wiesława Andrzeja Kamińskiego


 
  List gratulacyjny od Dyrektora Institute of Metal Physics of the Russian Academy of Sciences Ural Branch akademika V. V. Ustinova
List gratulacyjny od
Dyrektora Institute of Metal Physics
of the Russian Academy of Sciences
Ural Branch
akademika V. V. Ustinova


 


 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01 NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26 REGON:  000326061