Biblioteka Czasopisma Webmail 1 *|Webmail 2 *
 
 
 
Nagrody roczne Dyrektora IF PAN
 
 

NAGRODY   DYREKTORA  

za rok
 


2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
 • dr hab. Wojciech Paszkowicz
  za rozprawę habilitacyjną
        "Wpływ ciśnienia, temperatury i składu chemicznego na własności strukturalne wybranych materiałów półprzewodnikowych"

 • dr Oleh Hul
  za rozprawę doktorską
        "Zjawiska chaosu w symulowanych doświadczalnie grafach i bilardach kwantowych"
  (promotor: prof. dr hab. Leszek Sirko)

 • dr Vasyl Glukhaniuk
  za rozprawę doktorską
        "Wysokorozdzielcza spektroskopia luminescencyjna jonów erbu w GaN i węgliku krzemu"
  (promotor: prof. dr hab. Adrian Kozanecki)

 • prof. dr hab. Marek Cieplak
  za cykl publikacji
        "Using the principles of entropy maximization to infer genetic interaction networks from gene expression patterns"
  Proc. Nat. Acad. Sci. 103, 50, 19033 – 19038 (2006)   [ IF=10.22 ]
        "Nanoscale fluid flows in the vicinity of patterned surfaces"
  Phys. Rev. Lett. 96, 11, 114502 (2006)   [ IF=6.85 ]
2005
 • dr hab. Jerzy Wróbel
  za rozprawę habilitacyjną
        "Nieporządek i oddziaływania w drutach kwantowych"

 • prof. dr hab. Władysław Żakowicz
  za prace teoretyczne dotyczące nowego typu akceleratora cząstek

 • doc. dr hab. Piotr Przysłupski
  za prace dotyczącą materiałów z ujemnym współczynnikiem załamania
2004 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01 NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26 REGON:  000326061