PREZENTACJE PLAKATOWE -

SESJA SPRAWOZDAWCZA Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU FIZYKI PAN W 2007 ROKU

 

5 luty 2008, bud. I, parter

  

 

Oddział Naukowy 1 (ON-1) - Fizyka Półprzewodników

 

 1. T. Tsarova, T. Wosiński, A. Mąkosa, C. Skierbiszewski, I. Grzegory, P. Perlin -

Deep-level defects in MBE-grown GaN-based laser structure

 

 1. A. Mycielski, M. Witkowska-Baran, D. Kochanowska, R. Jakieła, A.J. Szadkowski, Y. Cui, R. James,
  A. Burger, M. Groza, B. Witkowska, W. Kaliszek, E. Łusakowska, V. Domukhovski -

(Cd,Mn)Te jako nowy materiał na detektory promieniowania X i gamma

 

 1. P. Skupiński, K. Kopalko, K. Grasza, E Łusakowska, A. Barcz, V. Domukhovski, A. Mycielski -

Homoepitaksialny wzrost ZnO za pomocą techniki Epitaksji Warstw Atomowych

 

 1. A. Avdonin, Le Van Khoi, W. Pacuski, R.R. Gałązka -

Preparation and optical properties of Zn1-xMnxTe1-yOy highly mismatched alloy

 

 1. Ł. Kilański, S. Varnavskiy, R. Szymczak, M. Arciszewska, W. Dobrowolski, S.F. Marenkin -

Magnetic and transport properties of Zn1-xMnxGeAs2 chalcopyrite

 

 1. T. Radzyński, A. Łusakowski, K. Świątek, T. Story -

EPR study of PbGeTe:Eu

 

 1. M. Szot, L. Kowalczyk, E, Smajek, V. Domukhovski, J. Domagała, E. Łusakowska, B. Taliashvili, P. Dziawa, W. Knoff, T. Story -

Półprzewodnikowe heterostruktury PbTe-CdTe - otrzymywanie metodą MBE oraz właściwości optyczne

 

 1. J. Sadowski, P. Dłużewski, S. Kret, E. Janik, E. Łusakowska, J. Kanski -

Nano-druty GaAs:Mn jako skutek segregacji fazowej MnAs w epitaksjalnym wzroście GaMnAs

 


Góra

 

Oddział Naukowy 2 (ON-2) - Fizyka Promieniowania i Spektroskopii

 

 1. F. Krzyżewski, M. Załuska-Kotur -

Segregation of binary horizontally vibrated system of noninteracting particles

 

 1. M. Rusek, A. Orłowski, J. Mostowski -

Light localization in left handed media

 

 1. E. Witkowska, P. Zin, M. Gajda -

Thermodynamics of a relativistic Bose gas within the classical field method

 

 1. M. Załuska-Kotur, L. Badowski, Z. Gortel -

Collective diffusion of interacting adsorbate in homogeneous and nonhomogeneous lattices

 

 1. Z. Adamus, M. Z. Cieplak, A. Abal'oshev, M. Konczykowski, X. M. Cheng, L. Y. Zhu, and C. L. Chien -

Influence of magnetic structure on pinning in ferromagnet/superconductor bilayers

 

 1. I. Zaytseva, A. Abal'oshev, M. Z. Cieplak, M. Berkowski, and R. Minikayev -

Structural studies of the La2-xSrxCuO4 films of grown by pulsed laser deposition

 

 1. Z. Kisiel, L. Pszczółkowski, E. Białkowska-Jaworska, S. B. Charnley -

The millimeter-wave rotational spectrum of pyruvic acid

 

 1. A. Sozańska, A. Derchakowa, K. Kolwas -

Numeryczna analiza torów ruchu komórek plemnikowych

 

 1. K. Kowalski, Van Cao Long, M. Głodź, J. Szonert -

Nieliniowa spektroskopia zimnych atomów 85Rb w pułapce MOT

 

 1. M. Ławniczak O. Hul, Sz. Bauch, P. Śeba, and L. Sirko -

Investigation of the reflection coefficient and the distributions of Wigner's reaction matrix for irregular graphs with absorption

 

 1. W. Gawlik, W. Jastrzębski, A.Noga, J. Zachorowski, M.Zawada -

Pierwszy polski kondensat Bosego-Einsteina

 


Góra

 

Oddział Naukowy 3 (ON-3) - Fizyka Magnetyzmu

 

 1. M. Berkowski, J. Fink-Finowicki, R. Diduszko, M. Głowacki, P. Iwanowski, M. Czech, R. Kikalejshvili-Domukhovska -

Wytwarzanie i charakteryzacja poli- i monokrystalicznych wieloskładnikowych tlenków metali

 

 1. E. Mosiniewicz-Szablewska, M. Safarikova, I. Safarik -

Magnetically modified microbial cells - a new type of magnetic adsorbents

 

 1. M. Borowiec, T. Zayarnyuk, M. Barański -

DT-CRYS - The single and nano crystals of rare earth double tungstates

 

 1. A. Nabiałek, S. Vasiliev, V. Chabanenko, V. Rusakom, S. Piechota, H. Szymczak -

The influence of the sample shape on the flux jumps dynamice in conventional NbTi superconductor

 

 1. J. Piętosa, B. Dabrowski, A. Wi?niewski, R. Puźniak, R. Kiyanagi, T. Maxwell, J. D. Jorgensen -

Wpływ ciśnienia na właściwości magnetyczne i strukturalne związków rutenowych krystalizujących w strukturze perowskitu

 

 1. A. Wawro, A. Petroutchik, L.T. Baczewski, Z. Kurant, A. Maziewski -

Nanostrukturyzacja właściwości magnetycznych ultracienkich warstw kobaltu

 

 1. P. Pankowski -

Wzrost i własności strukturalne klastrów Pt na domieszkowanym podłożu SrTiO3

 


Góra

 

Oddział Naukowy 4 (ON-4) - Spektroskopia Ciała Stałego

 

 1. T. Krajewski, P. Kruszewski, E. Guziewicz, M. Godlewski, Ł. Machnicki, I. A. Kowalik, K. Kopalko, A. Wójcik, V. Osinniy, M. Guziewicz -

The influence of growth temperature and precursors? doses on electric parameters of ZnO thin films

 

 1. A. Wójcik, K. Kopalko, M. Godlewski, E. Guziewicz, R. Jakieła, R. Minikayev, W. Paszkowicz, Y. Dumont, N. Keller -

Low temperature growth of ZnMnO - a way to avoid inclusions of foreign phases and spinodal decomposition

 

 1. J. Z. Domagała, A. Czyżak, Z. R. Żytkiewicz -

Strain in lateraly overgrown GaAs layers studied by spatially resolved x-ray diffraction

 

 1. M. Bukała, M. Galicka R. Buczko and P. Kacman -

Modeling of small diameter semiconductor nanowires

 

 1. M. S. Li, P. H. Nguyen, and D. Thirumalai -

Monomer adds to preformed structured abeta-peptide oligomers by two-stage dock-lock mechanism

 

 1. M. Kouza and M. S. Li -

Refolding under quench force, mechanical and thermal unfolding of proteins

 

 1. M.Stachowicz, K. Makarova, A. Kozanecki, H.X. Jiang, J. Zavada -

Domieszka erbu jako sonda nieporządku strukturalnego w InGaN

 


Góra

 

Środowiskowe Laboratorium 1 (SL-1) - Badania Rentgenowskie i Elektronomikroskopowe

 

 1. S. Niewieczerzał, P. Szymczak, M. Cieplak -

Hydrodynamic Interactions in Protein Folding

 

 1. A. Niedzwiecka, M. Cieplak -

Mechanism of contacts formation upon interaction of eIF4E with the eIF4E-binding motif of 4E-BP/eIF4G

 

 1. A. Niedzwiecka, M.Lekka, P. Nilsson, A. Virtanen -

Global architecture of full length human PARN dimer revealed by high resolution AFM in liquid

 

 1. W. Paszkowicz, R. Minikayev, J. Piętosa, C. Lathe, J. Nowak -

High-pressure studyof α and β polymorphs of germanium nitride

 

 1. R. Minikayev, W. Paszkowicz, P. Piszora, M. Knapp, C. Bähtz -

Thermal expansion of α and β silicon nitrider

 

 1. P. Romanowski, J. Bak-Misiuk, E. Dynowska, A. Shalimov, S. Kret, P. Dłużewski, A. Misiuk, W. Caliebe -

Structure of Si:Mn annealed under ambient and enhanced stress conditions

 

 1. E. Dynowska, W. Szuszkiewicz, A. Szczepańska, P. Romanowski, Ch. Lathe -

High-pressure phase transitions in Cd1-xMnxTe mixed crystals

 

 1. E. Dynowska, W. Szuszkiewicz, J.Z. Domagała, E. Janik, T. Wojtowicz, W. Caliebe -

The structural characterization of MBE-grown ZnTe nanowires

 

 1. M. Żak, A. Szczepańska, J. Dąbrowski, J-Y. Laval, S. Kret, P.A. Dłużewski -

Application of the tripod method for TEM sample preparation of SiGe and STO/Pt/SBN/Pt heterostructures

 

 1. M. Żak, J-Y. Laval, P. Dłużewski, S. Kret, D. Bouchier -

Influence of the thin Si cap layer on SiGe quantum dots morphology

 

 1. R. Sobierajski, D. Klinger, J.B. Pełka, M. Jurek, et. al. -

Interaction of intense, femtosecond XUV pulse with silicon

 

 1. J.B. Pełka, R. Sobierajski, J. Domagała, O.H. Seeck, W. Caliebe, M. Brust R. Minikayev -

Attenuation of X-ray beams transmitted through AAO mesoporous membranes with hexagonally arranged pores

 

 1. M. Klepka, .K. Ławniczak-Jabłońska, I. Demchenko, R. Minikayev, M. Jabłoński -

Identification of Mg based phases in ilmenites by x-ray absorption spectroscopy

 

 1. A. Wolska, K. Ławniczak-Jabłońska, M. Klepka, I.N. Demchenko, J. Sadowski, E. Holub-Krappe, A. Persson, D. Arvanitis -

Electronic structure of Mn atoms in (Ga,Mn)As layers modified by high temperature annealing

 


Góra

 

Środowiskowe Laboratorium 2 (SL-2) - Badania Kriogeniczne i Spintroniczne

 

 1. G. Grabecki, K. A. Kolwas, J. Wróbel, K. Kapcia, R. Puźniak, E. Janik, M. Aleszkiewicz, T. Dietl, G. Springholz, and G. Bauer -

Electron transport and magnetic susceptibility studies of In/PbTe hybrid nanostructures

 

 1. M. Czapkiewicz, P. Zagrajek, G. Grabecki, K. Fronc, J. Wróbel, T. Dietl, Y. Ohno, and H. Ohno -

0.7 anomaly and Magnetotransport of Long Quantum Point Contacts

 

 1. C. Śliwa and T. Dietl -

Apparent s-d exchange interaction in III-V diluted magnetic semiconductor

 

 1. A. Werpachowska and T. Dietl -

Exchange stiffness and anomalous Hall effect in GaMnAs and related ferromagnets

 

 1. M. Kiecana, M. Sawicki, R. Jakieła, M. Aleszkiewicz, T. Dietl, Li Tian, C. Simbrunner, A. Navarro-Quezada, and A. Bonanni

Magnetic properties of (Ga, Fe)N grown by MOVP: Influence of co doping

 

 1. A. Lipińska, T. Andrearczyk, M. Kiecana, Maureen Tay, Yihong Wu, and T. Dietl

Uncompensated spins at nanocrystal surfaces as a model of ferromagnetism in (Zn,Co)O

 


Góra

 

Środowiskowe Laboratorium 3 (SL-3) - Fizyka i Wzrost Kryształów Niskowymiarowych

 

 1. K. M. Lebecki, O. Kazakova and M. W. Gutowski -

Micromagnetic simulations of hysteresis in an array of cobalt nanotubes

 

 1. P. Wojnar , G. Karczewski , T. Wojtowicz, and J. Kossut -

Changing the properties of the CdTe/ZnTe quantum dots by in situ annealing during the growth

 

 1. V. Kolkovsky, T. Wojtowicz, and G. Karczewski -

Transport properties of magnetic field induced DMS quantum wells in CdMnTe/CdMgTe heterostructures

 

 1. M. Aleszkiewicz, K. Fronc, J. Wróbel, M. Klepka, T. Wojtowicz, and G. Karczewski -

Mechanical and electrical properties of ZnO NW/Si junctions studied by scanning probe microscopy