PREZENTACJE PLAKATOWE -

SESJA SPRAWOZDAWCZA Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU FIZYKI PAN W 2005 ROKU

 

7 luty 2006, bud. I, parter

  

 

Oddział Naukowy 1 (ON-1) - Fizyka Półprzewodników

 

 1. K. Grasza, A. Mycielski, J. Domagała, V. Domukhovski, W. Paszkowicz, H. Sakowska, W. Hofman –

ZnO crystals for substrates in micro and optoelectronic applications

 

 1. V. Osinniy, P. Dziawa, B. Taliashvili, W. Domuchowski, K. Dybko, E. Łusakowska, W. Knoff, T. Story –

Magnetyzm i ferroelektryczność w cienkich warstwach GeTe-PbTe z jonami Eu i Mn

 

 1. M. Górska, A. Łusakowski, J.R. Anderson, Y. Dagan, Z. Gołacki –

Magnetic contribution to the specific heat of Pb1-xGdxTe

 

 1. W. Dobrowolski, Z. Gołacki, A. Łusakowski, M. Arciszewska, B. Brodowska –

Magnetic anisotropy of the Co ion in ZnO

 

 1. T. Wosiński, A. Mąkosa, J. Sadowski, O. Pelya, V. Osinniy, T. Figielski, F. Terki, C. Hernandez, S. Charar -

Giant planar Hall efect in ferromagnetic (Ga,Mn)As layers

 


Góra

 

Oddział Naukowy 2 (ON-2) - Fizyka Promieniowania i Spektroskopii

 

 1. D. Wiącek, M. Banasiewicz, B. Kozankiewicz –

Triplet population and depopulation rates of single terrylene molecules in p-terphenyl crystal

 

 1. A. L. Sobolewski, W. Domcke –

Photostability of the guanine-cytosine base pair: ab initio studies

 

 1. S. Perun, A.L. Sobolewski, W. Domcke –

Photostability of the adenine-thymine base pair: ab initio studies

 

 1. E. Dimova-Arnaudova, S. Gateva-Kostova, M. Glodz, V. Grushevsky, A. Huzandrov, J. Klavins, K. Kowalski, S. Magnier, K. Michulis, L. Petrov, M. Safronova, I. Sydoryk, J. Szonert –

Wydajność procesów depopulacji rydbergowskich atomów potasu

 

 1. O. Hul, N. Savytskyy, O. Tymoshchuk, Sz. Bauch, L. Sirko –

Investigation of nodal domains in the ray-splitting microwave rough billiard

 

 1. O. Hul, O. Tymoshchuk, Sz. Bauch, L. Sirko, P.M. Koch, P. Seba –

Influence of absorption on properties of quantum graphs with time reversal symmetry

 

 1. M. Zientara, D. Jakubczyk, M. Kolwas –

Parowanie mikrokropli wody. Współczynniki parowania

 

 1. D. Jakubczyk, G. Derkachov, W. Bazhan, E. Łusakowska, K. Kolwas, M. Kolwas –

Badanie rezonansowych właściwości rozpraszania światła laserowego na wodnej zawiesinie fulerenów

 

 1. A. Sozańska, K. Kolwas, J. Galas, N. Błocki, A. Czyżewski –

Badanie ruchliwości i aktywności mitochondrialnej komórek plemnikowych metodami optycznym

 

 1. A. Derkachov, K. Kolwas –

Wyznaczenie prędkości relaksacji elektronów swobodnych mikrokropli sodu

 

 1. A. Derkachov, K. Kolwas –

Częstości oscylacji, prędkości zaników radiacyjnych i dysypacyjnych plasmonów nanometrowych kropli sodowych

 

 1. I. S. Abal'osheva, M. Z. Cieplak, Z. Adamus, M. Berkowski, V. Domukhovski, M. Aleszkiewicz –

Effect of the in-plane epitaxialmismatch between the substrate and the film on the properties of YBa2Cu3O7films

 

 1. A. Malinowski, M. Z. Cieplak, M. Berkowski, S. Guha –

Negative magnetoresistance in the variable-range-hopping transport of strongly underdoped La2-xSrxCuO4

 

 1. A. Malinowski, M. Z. Cieplak, M. Berkowski, W. Plesiewicz, T. Skośkiewicz –

Metal-insulator transition in zinc-doped LaSrCuO

 

 1. Z. Adamus, M. Z. Cieplak, A. Abal’oshev, M. Berkowski, M. Kończykowski, X. M. Cheng, L. Y. Zhu, and C. L. Chien –

Vortex pinning in ferromagnet/superconductor bilayers – the dependence on the ferromagnetic layer and temperature

 

 1. Marta Z. Cieplak, A. Abal'oshev, I. Zaytseva, M. Berkowski, S. Guha, Q. Wu –

Microstructure of the pulsed laser deposited LaSrCuO films

 

 1. A. Gerega, L. Łapiński, H. Rostkowska, I. Reva, M. J. Nowak –

UV-induced isomerisation reactions in allopurinol and 9-methylhypoxanthine isolated in low-temperature matrices

 

 1. E. Witkowska, M. Gajda, J. Mostowski –

From real classical field to quantum Bose system

 

 1. M. Rusek –

Klastery atomowe w polu lasera na elektronach swobodnych: niezwykle silna absorpcja energii impulsu w obszarze ultrafioletowym

 

 1. J. Mostowski –

Hydrogen atom in phase space

 


Góra

 

Oddział Naukowy 3 (ON-3) - Fizyka Magnetyzmu

 

 1. K. Racka, A. Ślawska-Waniewska, M. Gich, A. Roig, E.A. Shafranovsky –

Struktura i właściwości magnetyczne nanoczastek Fe-Cr

 

 1. A. Tsarou, I. Komissarov, P. Dłużewski, W. Paszkowicz, R. Minikayev, M. Sawicki, B. Dabrowski, C. Kimball,  P. Przysłupski –

Transport and magnetic characterization of La0.885Sr0.115MnO3/YBa2Cu3O7superlattices

 

 1. A. Petroutchik, L. T. Baczewski, W. Paszkowicz, R. Minikayev, A. Ślawska-Waniewska, J. Kazmierczak –

Structural and magnetic properties of Cr/Gd multilayers deposited on Al2O3 and MgO substrates

 

 1. E. Mosiniewicz –

Nanostruktury magnetyczne w układach biologicznych jako nowe adsorbenty magnetyczne dla celów separacji magnetycznej

 

 1. M. T. Borowiec –

Dwuwolframiany ziem rzadkich w stanie mono i nanokrystalicznym

 

 1. J. Pietosa, A. Wisniewski, R. Puzniak, W. Paszkowicz, R. Minikayev, J. Nowak, Ch. Lathe, S. Kolesnik, M. Majjiga, B. Dabrowski –

Influence of pressure on magnetic and structural properties of SrCoO2.88 and   La0.33Sr0.67CoO2.85

 


Góra

 

Oddział Naukowy 4 (ON-4) - Spektroskopia Ciała Stałego

 

 1. M. Godlewski, S. Yatsunenko, K. Drozdowicz-Tomsia, E.M. Goldys, P.J. Klar, W. Heimbrodt –

Dynamics of light emission in CdMnS nanoparticles

 

 1. A. Wójcik, K. Kopalko, M. Godlewski, E. Łusakowska, W. Paszkowicz, J.Z. Domagała, A. Szczerbakow –

ZnO and ZnMnO films grown by atomic layer epitaxy – growth and characterization

 

 1. V. Glukhanyuk, A. Kozanecki, H. Przybylińska –

Wysokorozdzielcza spektroskopia jonów Er3+ w GaN i 6H SiC

 

 1. I.A. Kowalik, B.J. Kowalski, P. Kaczor, B.A. Orłowski, E. Łusakowska, R.L. Johnson, L. Houssiau, J. Brison, I. Grzegory, S. Porowsk –

Resonant photoemission study of Ti/GaN interface formation

 

 1. Trushkin, A. Mycielski, A. Kamińska, P. Kaczor, A. Suchocki –

Optical properties of ZnO crystals, grown by chemical vapour transport method

 

 1. E. Michaluk, Z. Wilamowski, J.Błoniarz, K. Świątek, A. Mycielski –

Native defects in ZnO

 


Góra

 

Środowiskowe Laboratorium 1 (SL-1) - Badania Rentgenowskie i Elektronomikroskopowe

 

 1. S. Kret, P. Dłużewski, M. Żak, A. Szczepańska –

Measurement of chemical composition at the nanometer scale by high-resolution electron microscopy in semiconductors heterostructures

 

 1. J. Górecka –

Direction and distance sensing with excitable chemical systems

 

 1. A. Niedźwiecka –

Badania białek regulujących ekspresję genów metodami fizyki biologicznej

 

 1. A. Sienkiewicz, M. Lekka, B. Vileno, S. Kasas, P. Laidler, A.J. Kulik, S. Catsicas, L. Forro –

Singlet oxygen-induced modifications of the local elastic properties of cells – an AFM study

 

 1. A. Shalimov, K. Shcherbachev, J. Bąk-Misiuk –

X-ray diffuse scattering on the first type of defects in semiconductors

 

 1. W. Paszkowicz, P. Piszora, R. Minikayev, M. Knapp, C. Baehtz, S. Podsiadło –

Lattice parameters and thermal expansion of indium nitride in the 22-310 K temperature range

 

 1. R. Sobierajski, J. Krzywiński, P. Skibiński –

Mechanism of solid surface damage induced by irradiation with intense femtosecond VUV pulses

 

 1. D. Klinger, E. Łusakowska, D. Żymierska –

Evolution of defect  structure during nanosecond laser annealing of ion-implanted Si crystal

 

 1. M. Klepka, K. Ławnicvzak-Jabłońska, R. Minikayev, M. Jabłoński, M. Walczak, A. Wolska, Z. Spolnik, R. Van Grieken, I.N. Demchenko-

Chemical composition of raw materials used in pigments production

 

 1. I.N. Demchenko, K. Ławniczak-Jabłońska, A. Novikov –

Krótko-zaksięgowe uporządkowanie w strukturach z samoorganizującymi się kropkami kwantowymi na bazie Ge-Si badane za pomocą metody EXAFS z uwzględnieniem wielokrotnych rozproszeń

 


Góra

 

Środowiskowe Laboratorium 2 (SL-2) - Badania Kriogeniczne i Spintroniczne

 

 1. T. Andrearczyk –

Spin-related magnetoresistance of n-type ZnO:Al and Zn1-xMnxO:Al thin films

 

 1. M. Kiecana –

Magnetic, structural and optical properties of low temperature ZnMnO films grown by Atomic Layer Epitaxy

 

 1. A. Lipińska –

Competition between long-range ferromagnetic interactions and short-range antiferromagnetic interactions in diluted magnetic systems – Monte Carlo study

 

 1. M. Sawicki –

Magnetic anisotropy in (311) (Ga,Mn)As

 

 1. C.Śliwa –

The influence of the electrostatic potential of the Mn ion on the apparent s-d exchange coupling in III-V magnetic compounds

 

 1. P. Zagrajek –

Schottky noise spectroscopy and noise correlations in nanostructures

 


Góra

 

Środowiskowe Laboratorium 3 (SL-3) - Fizyka i Wzrost Kryształów Niskowymiarowych

 

 1. E. Przeździecka –

P-type ZnO and ZnMnO obtained by oxidation of Zn(Mn)Te films