BibliotekaCzasopismaWebmail
 
 
 
 
 
 
   Informator o Instytucie 
   Wirtualny Spacer 
 
 
   Konwersatorium IF PAN 
   Popularyzacja fizyki 
   Seminaria 
   Konferencje 
 
 
   POIG 1.1.2 - Projekt kluczowy   
   POIG - Projekty   
   Projekt EAgLE   
   Projekt Baltic TRAM   
   Udział Polski w ESRF 
   Fundusze strukturalne UE   
 
 
   Studia doktoranckie 
   Projekt ERASMUS 
 
 
   Acta Physica Polonica A 
 
 
   Oferta dla przemysłu 
   Zamówienia publiczne 
 
 
 
 
google
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAZY DANYCH OPRACOWYWANE W IF PAN
 
 
 
   BSDB   Bio-molecule Stretching Database
 
   PROSPE   Programs for ROtational SPEctroscopy
 
   LaplDLTS   DLTS signal standards of defects in semiconductors
 
 
 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26REGON:  000326061