1 MARZEC 2018 - OSTATNI TERMIN PRZEKAZANIA PROJEKT”W BADA— PRZED PLANOWANYM ZAMKNI CIEM SYNCHROTRONU ESRF