BibliotekaCzasopismaWebmail 1 *|Webmail 2 *
 
 
 
 
 
 
   Informator o Instytucie 
   Wirtualny Spacer 
 
 
   Konwersatorium IF PAN 
   Popularyzacja fizyki 
   Praktyki studenckie w IF PAN 
   Praktyki przeddoktorskie w IF PAN 
   Projekty doktoranckie 
   Seminaria 
   Konferencje 
   Welcome Centre 
 
 
   Projekt MagTop   
   Projekty QuantERA   
   Projekty TechMatStrateg 
   Projekty POIG   
   Projekty POIR   
   Projekty MEiN   
   POIG 1.1.2 - Projekt kluczowy   
   Projekt EAgLE   
   Projekt Baltic TRAM   
   Projekt MSCA POLONEZ   
   Udział Polski w ESRF   
   Fundusze strukturalne UE   
   Inkubator Innowacyjności 4.0 
   Projekt "Welcome to Poland" 
 
 
   Szkoła Doktorska 
   Studia doktoranckie 
   Projekt ERASMUS 
 
 
   Acta Physica Polonica A 
 
 
   Oferta dla przemysłu 
   Zamówienia publiczne 
 
 
   Deklaracja dostępności 
 
 
 
 
google
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOTEKA INSTYTUTU FIZYKI PAN
 
 
 


Biblioteka Instytutu Fizyki PAN

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 8:30-16:30


dr Adam Zakrzewski - Kierownik, tel. +48 22 843 25 99
mgr Katarzyna Rossienik-Ciosmak - Bibliotekarz, tel. +48 22 116 32 21
mgr Bogumiła Hilger - Bibliotekarz, tel. +48 22 116 32 21

Kontakt - obsługa czytelników, wypożyczenia międzybiblioteczne:
tel.: +48 22 116 32 21
e-mail: library@ifpan.edu.pl
Biblioteka IF PAN - Katalog

Wirtualna Biblioteka Nauki
Centrum Otwartej Nauki
E-publikacje Nauki Polskiej
Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych
Cyfrowa biblioteka POLONA
Katalog Zbiorów Polskich Bibliotek Naukowych


Bazy publikacji naukowych
     •  Web of Science (dawniej: ISI Web of Knowledge)
     •  Science Direct
     •  EBSCO - EIFL Direct
     •  Science Citation Index-Expanded
     •  AIP Publishing  -  przewodnik PDF  -  przewodnik MP4
     •  Baza czasopism z serii IEEE
     •  IOP Science
     •  INGENTA - Academic and Professional Publications
     •  Directory of Open Access Journals
     •  Physics Electronic Journals (a selection)
     •  WILEY InterScience
     •  Royal Society of Chemistry

Bazy danych
     •  Krystalograficzna baza danych Inorganic Crystal Structure Database
     •  Krystalograficzna baza danych Bilbao Crystallographic Server
          ▸  MAGNDATA: A Collection of magnetic structures

Publikowanie otwarte
     •  Elsevier
          •  Lista czasopism
          •  Cennik
     •  Springer
          •  Lista czasopism

Wyszukiwarki artykułów, abstraktów i cytowań
     •  Scholar - wyszukiwarka artykułów naukowych (Google service)
     •  SCOPUS - interdyscyplinarna baza abstraków i cytowań (Elsevier service)
     •  JSTOR

Inne serwisy
     •  OvidNET - Ovid Biomedical Collections (wersja archiwalna)
     •  Physical Reference Data
     •  Fundamental Physical Constants
     •  Physics and Astronomy Classification Scheme (PACS)
     •  SCImago - Rankingi czasopism i informacji naukowych w bazie SCOPUS
     •  Narzędzie do testowania zgodności wyboru czasopism z wymogami Polityki otwartego
         dostępu do publikacji NCN
- Journal Checker Tool (nowe)

Biblioteki
     •  Porozumienie Warszawskich Bibliotek PAN (HORIZON)
     •  BUW - Biblioteka Uniwersytecka (UW)
     •  Biblioteka Politechniki Warszawskiej
     •  Biblioteka Narodowa

Elektroniczna biblioteka ebrary
     •  Przeglądanie książek elektronicznych dostępnych w ebrary
     •  Wprowadzenie do bibliteki elektronicznej ebrary:  ( )
     •  Spis książek dostępnych w bazie ebrary z następujących dziedzin:
            ⃘  computers  ( )
            ⃘  engineering  ( )
            ⃘  physical sciences  ( )
 
 
 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26REGON:  000326061