Biblioteka Czasopisma Webmail *
 
 
 
 
 
 
   Informator o Instytucie 
   Wirtualny Spacer 
 
 
   Konwersatorium IF PAN 
   Popularyzacja fizyki 
   Seminaria 
   Konferencje 
 
 
   Projekt MagTop    
   Projekty QuantERA    
   Projekty TechMatStrateg 
   POIG 1.1.2 - Projekt kluczowy    
   POIG - Projekty    
   Projekt EAgLE    
   Projekt Baltic TRAM    
   Udział Polski w ESRF 
   Fundusze strukturalne UE    
 
 
   Szkoła Doktorska 
   Studia doktoranckie 
   Projekt ERASMUS 
 
 
   Acta Physica Polonica A 
 
 
   Oferta dla przemysłu 
   Zamówienia publiczne 
 
 
 
 
google
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warszawska Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i BioMedycznych
 
 
 
2 kwietnia 2019 r. dyrektorzy 9 instytutów naukowych podpisali Umowę o utworzeniu i wspólnym prowadzeniu Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych [Warsaw-4-PhD]. Szkoła rozpocznie swoją działalność 1 października 2019 r. i będzie kształciła doktorantów w 4 dyscyplinach naukowych: biologia, chemia, fizyka, medycyna.

Szkoła będzie prowadzona przez 9 instytutów naukowych:

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk
Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk
Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk
Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Instytut Psychiatrii i Neurologii
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej


REKRUTACJA 2019
Lista przyjętych kandydatów

Strona Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych

Dokumenty Warszawskiej Szkoły Doktorskiej
Poprzednie rekrutacje:
Przyjmowanie wniosków odbywało w okresach 4-21 czerwca i 5-18 sierpnia 2019 r. poprzez system elektroniczny na stronie warsaw4phd.eu.
Rozmowy rekrutacyjne dla kandydatów do projektów IF PAN którzy przeszli do drugiego etapu rekrutacji odbyły się 2-5 lipca i 5-9 września 2019 r.

Lista oferowanych projektów badawczych


Kontakt w Instytucie Fizyki PAN

•   Kierownik Specjalizacji Fizyka
     dr hab. Piotr Deuar
     tel: (+48) 116 3456

•   Sekretariat
     mgr Elżbieta Frąckiewicz
     tel: (+48) 116 2181
     email: sekretariat.msd@ifpan.edu.pl 
 
 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01 NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26 REGON:  000326061