BibliotekaCzasopismaWebmail 1 *|Webmail 2 *
 
 
 
 
 

Archiwalna strona WWW
(od dnia 27 marca 2023 r.)

Aktualne informacje znajdują się pod adresem URL:
https://www.ifpan.edu.pl

 
 
 
 
 
 
   Informator o Instytucie 
   Wirtualny Spacer 
 
 
   Konwersatorium IF PAN 
   Popularyzacja fizyki 
   Praktyki studenckie w IF PAN 
   Praktyki przeddoktorskie w IF PAN 
   Projekty doktoranckie 
   Seminaria 
   Konferencje 
   Welcome Centre 
 
 
   Projekt MagTop   
   Projekty QuantERA   
   Projekty TechMatStrateg 
   Projekty POIG   
   Projekty POIR   
   Projekty MEiN   
   POIG 1.1.2 - Projekt kluczowy   
   Projekt EAgLE   
   Projekt Baltic TRAM   
   Projekt MSCA POLONEZ   
   Udział Polski w ESRF   
   Fundusze strukturalne UE   
   Inkubator Innowacyjności 4.0 
   Projekt "Welcome to Poland" 
 
 
   Szkoła Doktorska 
   Studia doktoranckie 
   Projekt ERASMUS 
 
 
   Acta Physica Polonica A 
 
 
   Oferta dla przemysłu 
   Zamówienia publiczne 
 
 
   Deklaracja dostępności 
 
 
 
 
google
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Program TECHMATSTRATEG „Nowoczesne Technologie Materiałowe”
 
 
 
TECHMATSTRATEG1 INNDEX - Nr projektu TECHMATSTRATEG1/346720/8/NCBR/2017

"Technologie wytwarzania materiałów i struktur do detekcji promieniowania X i gamma, z wykorzystaniem nisko defektowych jednorodnych kryształów (Cd,Mn)Te o wysokiej oporności generację defektów w wyniku napromieniowania - projekt INNDEX"

Kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Mycielski
Lider konsorcjum: Instytut Fizyki PAN
Okres realizacji: 2018 - 2021
TECHMATSTRATEG1 HYPERMAT - Nr projektu TECHMATSTRATEG1/347012/3/NCBR/2017

"Przestrajalne metamateriały hiperboliczne na potrzeby nowej generacji przyrządów fotonicznych - projekt HYPERMAT"

Kierownik projektu: prof. dr hab. Marek Godlewski
Lider konsorcjum: Politechnika Warszawska
Okres realizacji: 2017 - 2020
TECHMATSTRATEG1 PV-BLJ-S.C. - Nr projektu TECHMATSTRATEG1/347431/14/NCBR/2018

"Wydajne i lekkie układy zasilające złożone z ogniwa słonecznego i baterii litowo-jonowej oraz z ogniwa słonecznego i superkondensatora przeznaczone do zastosowań specjalnych - projekt BV-SLJ-SC"

Kierownik projektu: prof. dr hab. Marek Godlewski
Lider konsorcjum: Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej z Wrocławia
Okres realizacji: 2018 - 2021
TECHMATSTRATEG2 TERMOD - Nr projektu TECHMATSTRATEG2/408569/5/NCBR/2019

"Opracowanie technologii wytwarzania nowego typu modułów termoelektrycznych do konwersji niskoparametrycznego ciepła odpadowego na energię elektryczną - projekt TERMOD"

Kierownik projektu: prof. dr hab. Tomasz Story
Lider konsorcjum: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania z Krakowa
Okres realizacji: 2019 - 2022


 
 
 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26REGON:  000326061