BibliotekaCzasopismaWebmail 1 *|Webmail 2 *
 
 
 
 
 

Archiwalna strona WWW
(od dnia 27 marca 2023 r.)

Aktualne informacje znajdują się pod adresem URL:
https://www.ifpan.edu.pl

 
 
 
 
 
 
   Informator o Instytucie 
   Wirtualny Spacer 
 
 
   Konwersatorium IF PAN 
   Popularyzacja fizyki 
   Praktyki studenckie w IF PAN 
   Praktyki przeddoktorskie w IF PAN 
   Projekty doktoranckie 
   Seminaria 
   Konferencje 
   Welcome Centre 
 
 
   Projekt MagTop   
   Projekty QuantERA   
   Projekty TechMatStrateg 
   Projekty POIG   
   Projekty POIR   
   Projekty MEiN   
   POIG 1.1.2 - Projekt kluczowy   
   Projekt EAgLE   
   Projekt Baltic TRAM   
   Projekt MSCA POLONEZ   
   Udział Polski w ESRF   
   Fundusze strukturalne UE   
   Inkubator Innowacyjności 4.0 
   Projekt "Welcome to Poland" 
 
 
   Szkoła Doktorska 
   Studia doktoranckie 
   Projekt ERASMUS 
 
 
   Acta Physica Polonica A 
 
 
   Oferta dla przemysłu 
   Zamówienia publiczne 
 
 
   Deklaracja dostępności 
 
 
 
 
google
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAM QUANTERA ERA-NET COFUND IN QUANTUM TECHNOLOGIES
 
 
 


"Organiczne Kwantowe Zintegrowane Urządzenia - ORQUID"

Kierownik projektu: prof. dr hab. Bolesław Kozankiewicz
Beneficjent: Instytut Fizyki PAN
Okres realizacji: 2018 - 2021
"W kierunku kwantowych technologii w temperaturze pokojowej"

Kierownik projektu: prof. dr hab. Bolesław Kozankiewicz
Beneficjent: Instytut Fizyki PAN
Okres realizacji: 2018 - 2021
"Platforma fizyki ciała stałego dla kwantowych symulacji stanów skorelowanych i topologicznych"

Kierownik projektu: dr hab. Michał Jan Matuszewski, prof. IF PAN
Beneficjent: Instytut Fizyki PAN
Okres realizacji: 2018 - 2021
"Dalekozasięgowy kwantowy pas transmisyjny dla elektronowych kubitów spinowych w krzemie"

Kierownik projektu: dr hab. Łukasz Cywiński, prof. IF PAN
Beneficjent: Instytut Fizyki PAN
Okres realizacji: 2018 - 2021
"Kwantowe symulatory wykorzystujace atomy magnetyczne (MAQS)"

Kierownik projektu: prof. dr hab. Mariusz Gajda
Beneficjent: Instytut Fizyki PAN
Okres realizacji: 2019-2023


 
 
 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26REGON:  000326061