Europejska Karta Naukowca
 
 W dniu 29 kwietnia 2015 r. Dyrektor Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Leszek Sirko podpisał deklarację wsparcia dla „Europejskiej Karty Naukowca” oraz „Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”. Instytut Fizyki PAN dołącza do grona instytucji naukowo-badawczych i akademickich uznających wartość zasad zawartych w tych dokumentach i zobowiązuje się do ich stosowania.

Zasady te ściśle korespondują z polityką naukowo-badawczą i kadrową prowadzoną przez Instytut Fizyki PAN, której celem jest zwiększenie atrakcyjności oferty Instytutu dla badaczy poprzez zapewnienie im korzystnych warunków pracy, podniesienie jakości badań naukowych i innowacji oraz zwiększenie mobilności międzynarodowej.

Poprzez wdrożenie Karty i Kodeksu Instytut Fizyki PAN pragnie wspierać współpracę międzynarodową i przyczyniać się do rozwoju otwartego i atrakcyjnego rynku nauki europejskiej.


Europejska Karta Naukowca

Deklaracja Instytutu Fizyki PAN

Strategia rozwoju kadr naukowych

Analiza zadań i plan działania