INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 17 marca 2023 r. 


ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE
ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
 Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu 26 kwietnia 2023 roku o godzinie1200 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al.Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgr Julity Rosowskiejpt.: "Nanocząstki ZnO i ZrO2 do zastosowań w biologii i medycynie - wzrost i charakteryzacja"

 
Promotor:prof. dr hab. Marek Godlewski
Promotor pomocniczy:dr inż. Jarosław Kaszewski
Recenzenci:prof. dr hab. inż. Przemysław Dereń
 prof. dr hab. Maria Kamińska
 prof. dr hab. Andrzej Wojtowicz

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami są do wglądu w Bibliotece oraz na stronie internetowej Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.

Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Tomasz Story