Nominacja profesorska dra hab. Wojciecha Paszkowicza
 
 Nominacja profesorska dra hab. Wojciecha Paszkowicza 1Nominacja profesorska dra hab. Wojciecha Paszkowicza 2