Mgr Michał Grzybowski otrzymał stypendium Prezesa Polskiej Akademii Nauk
dla wybitnych doktorantów za rok 2017
 
 


Mgr Michał Grzybowski został laureatem konkursu na stypendium Prezesa Polskiej Akademii Nauk dla wybitnych doktorantów za rok 2017.

Co roku Prezes przyznaje zaledwie 10 takich stypendiów - na wszystkie dziedziny nauki. Tak więc szansa uzyskania jest bardzo mała, co istotnie podnosi wartość sukcesu mgr. Grzybowskiego.

Temat pracy doktorskiej laureata to "Manipulacja strukturą domenową antyferromagnetyka CuMnAs metodami elektrycznymi", a jego promotorem jest prof. dr hab. Maciej Sawicki.

Mgr Grzybowski jest obecnie na IV roku Międzynarodowych Studiów Doktoranckich IF PAN.