Dr Marta Sobańska otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dla młodych wybitnych naukowców
 
 
W lipcu 2017 Marta Sobańska uzyskała tytuł doktora, a jej rozprawa "Wzrost i właściwości nanodrutów azotku galu otrzymywanych metodą MBE z plazmowym źródłem azotu" została uznana za wyróżniającą się. Promotorem pracy był prof. dr hab. Zbigniew R. Żytkiewicz.

Obecnie, dr Sobańska kontynuuje prace nad fizyką wzrostu półprzewodnikowych azotków metali grupy III techniką epitaksji z wiązek molekularnych w zespole ON4.5 Instytutu Fizyki PAN.