Wyniki konkursów NCN
 
 


  Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów, do których nabór wniosków został zakończony 15 grudnia 2012 r.
W¶ród wyłonionych laureatów znalazło się 12 pracowników IF PAN:
 • konkurs OPUS 4:
  • dr Łukasz Cywiński (ST3)
  • dr Krzysztof Dybko (ST3)
  • dr hab. Elżbieta Guziewicz (ST3)
  • prof. dr hab. Bogdan Kowalski (ST5)
  • prof. dr hab. Andrzej Suchocki (ST5)
 • konkurs PRELUDIUM 4:
  • mgr inż. Sylwia Dobkowska (ST3)
  • mgr Łukasz Wachnicki (ST5)
  • mgr Bartłomiej Witkowski (ST3)
 • konkurs SONATA 4:
  • dr Marcin Klepka (ST5)
  • dr Grzegorz Łuka (ST3)
  • dr Remigiusz Worch (NZ1)
 • konkurs SONATA BIS 2:
  • dr Piotr Deuar (ST2)
Laureatom gratulujemy!