Konspekt informacyjny

IF PAN » NANOBIOM » Konferencje » Kwantowe Nanostruktury V

 
 
V Konferencja
Kwantowe Nanostruktury Półprzewodnikowe
do Zastosowań w Biologii i Medycynie


17 - 18 kwietnia 2013

Instytut Fizyki PAN
al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
Audytorium im. L. Sosnowskiego