Konspekt informacyjny

IF PAN » NANOBIOM » Konspekt informacyjny » Koordynator projektu

Koordynator projektu

 
  Koordynatorem projektu
"Kwantowe nanostruktury półprzewodnikowe do zastosowań w biologii i medycynie - Rozwój i komercjalizacja nowej generacji urządzeń diagnostyki molekularnej opartych o nowe polskie przyrządy półprzewodnikowe" jestInstytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
PolskaW celu zarządzania projektem zostało powołane Konsorcjum
"Nanostruktury półprzewodnikowe w biologii i medycynie" (NANOBIOM),
którego koordynatorem jest

Instytut Fizyki PAN