Konspekt informacyjny

IF PAN » NANOBIOM » Promocja » Seminaria i wykłady

Seminaria i wykłady

 
  1 czerwca 2011, godz. 14:00   Aula IChF PAN, ul. Kasprzaka 44/52, Warszawa
→ Prof. Francis D'Souza
(Department of Chemistry
Wichita State University, Wichita, USA)

Biomimetic Solar Cells   ( )


20 maj 2011, godz. 9:00   Aula IChF PAN, ul. Kasprzaka 44/52, Warszawa
→ Prof. Jacek Lipkowski
(Department of Chemistry and Biochemistry
University of Guelph, Guelph, Ontario, Canada)

Surface enhanced Raman spectroscopy (SERS) studies of model biomimetic membranes supported at nano-patterned Ag electrode   ( )


17 września 2010, godz. 10:00
→ Prof. Rabah Boukherroub
(Groupe NanoBiointerfaces,
Institut de Recherche Interdisciplinaire (IRI) Villeneuve d'Ascq, France)

Sensitive sensing using Localized Surface Plasmon Resonance (LSPR) and Surface Enhanced Raman Spectroscopy (SERS)   ( )


12 lutego 2010, godz. 10:00
→ prof. dr hab. Małgorzata Sznitowska (Gdański Uniwersytet Medyczny)
Nanotechnologie w farmacji   ( )


17 listopada 2009, godz. 14:00
→ prof. dr hab. Marek Godlewski (Instytut Fizyki PAN)
Współczesne źródła światła


24 czerwca 2009, godz. 10:00
→ II Sesja Sprawozdawcza IChF z realizacji projektu "Kwantowe nanostruktury
półprzewodnikowe"14 kwietnia 2009, godz. 14:00
→ prof. dr hab. Jakub Gołąb (Akademia Medyczna w Warszawie)
Mikromacierze, mikrochipy, biosensory - prawdziwe czy złudne nadzieje   ( )


26 marca 2009, godz. 11:00
→ prof. Leszek Kaczmarek (Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN)
MMP - 9, zewnątrzkomórkowa proteaza i jej rola w fizjologii i patologii mózgu

→ dr Grzegorz Wilczyński (Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN)
Morfologia molekularna w badaniach proteolizy zewnątrzkomórkowej w układzie nerwowym

→ dr Jakub Włodarczyk (Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN)
O metodach fluorescencyjnych do analizy oddziaływań białko-białko