Konspekt informacyjny

IF PAN » NANOBIOM » Promocja

Bieżące wydarzenia

 
 

      Projekt kluczowy POIG.01.01.02-00-008/08 NanoBiom otrzymał tytuł JAKOŚCI ROKU 2015 w dziedzinie Nauka.

List gratulacyjny za zdobycie tytułu JAKOŚĆ ROKU 2015

Projekt kluczowy POIG.01.01.02-00-008/08 otrzymał ZŁOTY MEDAL "INNOWACJE 2014",
oraz podziękowania za wieloletnią współpracę.
       ( więcej )

Złoty medal INNOWACJE 2014                  Podziękowania za współpracę

Złoty medalPodziękowania
INNOWACJE 2014za wieloletnią współpracę                
DyplomPodziękowaniaArtykuł o Projekcie Kluczowym POIG 1.1.2 w Rzeczypospolitej

Rzeczpospolita w dodatku Nauka - Biotechnologia - Medycyna, opublikowała w wydaniu z dnia 31.X - 1.XI rozmowę z prof. dr. hab. Leszkiem Sirko na temat Projektu NanoBiom pt.: Nanostruktury półprzewodnikowe w służbie medycyny.
Artykuł o Projekcie Kluczowym POIG 1.1.2 w gazecie Dziennik Gazeta Prawna

W gazecie Dziennik Gazeta Prawna, w wydaniu Biznes Raport - Siła Innowacji, w dniu 28 czerwca 2013 r. ukazał się artykuł promujący Projekt NanoBiom i jego dotychczasowe osiągnięcia. Cykl Biznes Raport kierowany jest do bardzo szerokiego grona odbiorców i pełni funkcję informacyjną.
Osiągnięcia naukowo-badawcze i wdrożeniowe
       ( więcej )Nowy typ tranzystora spinowego.
Pod wpływem zewnętrznego pola elektrycznego elektrony zaczynaję się przemieszczać, dopasowując swój spin do kierunku lokalnego pola magnetycznego generowanego
przez magnesy z dysprozu.Projekt kluczowy POIG.01.01.02-00-008/08 otrzymał tytuł "Jakość Roku 2012"
w kategorii Projekty Badawcze i tytuł "Jakość Roku SREBRO"
       ( więcej )

Prof. dr hab. Marek Godlewski odbiera dyplom Jakość Roku Srebro 2012 1

Prof. dr hab. Marek Godlewski odbiera dyplom Jakość Roku Srebro 2012Dyplom JAKOŚĆ ROKU 2012 2                  Nagroda JAKOŚĆ ROKU SREBRO

Dyplom za zdobycieNagroda za zdobycie
   tytułu JAKOŚĆ ROKU 2012tytułu JAKOŚĆ ROKU SREBROLogo tytułu JAKOŚĆ ROKU 2012 1                  Logo tytułu JAKOŚĆ ROKU 2012 2
    Logo nagrodyLogo nagrodyPanel Ekspertów 2012
       ( więcej )

Udział Instytutu Fizyki PAN w 8. Targach Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji Technicon Innowacje
       ( więcej )

Dyplom Technicon Innowacje VIII 1   Dyplom Technicon Innowacje VIII 2


Medal Technicon Innowacje VIII

Złoty medal otrzymany w konkursie na targach Technicon InnowacjeIV Konferencja Kwantowe Nanostruktury Półprzewodnikowe do Zastosowań
w Biologii i Medycynie

       ( więcej )