Konspekt informacyjny

IF PAN » NANOBIOM » Promocja » Promocja projektu

Promocja projektu

 
 

Artykuł o Projekcie Kluczowym POIG 1.1.2 w Rzeczypospolitej

Rzeczpospolita w dodatku Nauka - Biotechnologia - Medycyna, opublikowała w wydaniu z dnia 31.X - 1.XI rozmowę z prof. dr. hab. Leszkiem Sirko na temat Projektu NanoBiom pt.: Nanostruktury półprzewodnikowe w służbie medycyny.
Artykuł o Projekcie Kluczowym POIG 1.1.2 w gazecie Dziennik Gazeta Prawna

W gazecie Dziennik Gazeta Prawna, w wydaniu Biznes Raport - Siła Innowacji, w dniu 28 czerwca 2013 r. ukazał się artykuł promujący Projekt NanoBiom i jego dotychczasowe osiągnięcia. Cykl Biznes Raport kierowany jest do bardzo szerokiego grona odbiorców i pełni funkcję informacyjną.
Promocja projektu w 2012 roku

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, jako beneficjent oraz koordynator, zobowiązał się w studium wykonalności do ciągłej i cyklicznej promocji Projektu Kluczowego POIG.01.01.02-00-008/08.

W ramach promocji Projektu, zarezerwowane zostało miejsce na reklamę w albumie "Kulturalne Mazowsze" oraz w czasopiśmie Biznes Raport. Dzięki temu informacja o Projekcie i oferta Projektu dotarze do szerszej grupy odbiorców.
Zamówione też zostało 300 szt. kalendarzy na rok 2013 oraz 500 szt. opasek odblaskowych. Materiały te wykorzystane zostaną w akcji promocyjnej Projektu.

W ramach promocji Projektu, zostało zakupionych i oznakowanych zgodnie z wymogami POIG 40 plecaków, które następnie były rozdane uczestnikom konferencji 41st "Jaszowiec" International School and Conference on the Physics of Semiconductors w Krynicy Zdroju. Dodatkowo w ramach promocji każdy z 230 uczestników tej konferencji otrzymał ulotkę informacyjną o projekcie. W książce abstraktów została umieszczona także reklama Projektu:

Reklama Projektu w książce abstraktow konferencji Jaszowiec 2012W dniach 15-16 maja 2012 r. Instytut jako koordynator Projektu, uczestniczył w Międzynarodowych Tragach OPTON 2012 w Katowicach. Stanowisko Instytutu cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród zwiedzających. W trakcie trwania targów zwiedzający otrzymali gadżety promocyjne, tj.: smycze, ulotki reklamowe, długopisy, notesy, krówki "nanobiomki", oraz pendrive'y z ofertą i osiągnięciami projektu.
Wszystkie materiały były oznakowane logo Projektu zgodnie z wymogami POIG.

Stoisko IF PAN na targach OPTON 2012

Stoisko IF PAN na targach OPTON 2012Jak co roku, Instytut zorganizował w dniach 18-19 kwietnia 2012 r. konferencję poświęconą omówieniu wyników otrzymanych w trakcie realizacji Projektu. Wśród uczestników byli przedstawiciele wszystkich konsorcjantów uczestniczących w Projekcie. Liczba uczestników zbliżyła się do ok. 100 osób, którzy otrzymali następujące materiały promocyjne: identyfikatory, smycze, notatniki, długopisy, ulotki, a także krówki "nanobiomki".
Wszystkie materiały zostały oznakowane zgodnie z wymogami POIG.

W ramach szeroko pojętej promocji Projektu, Instytut wykupił w czasopismach popularno-naukowych "Wiedza i Życie" oraz "Świat Nauki" półstronicowe reklamy. W zamierzeniu pozwoli to na szersze zapoznanie opinii publicznej, z realizowanym w ramach konsorcjum projektem kluczowym.

Projekt reklamy:

Wzór reklamy ProjektuW I kwartale 2012 r. zrealizowana została dostawa zamówionych jeszcze w roku ubiegłym 201 kg. cukierków reklamowych. Popularne "Krówki" będą doskonałym dopełnieniem prowadzonych akcji promocyjnych przy okazji targów, spotkań, konferencji, itp. "Mleczne ciągutki" zostały w dużej części rozesłane konsorcjantom, tak aby także i oni mogli wykorzystać je do celów ściśle promocyjnych.

Projekt awersu i rewersu owijki:

Projekt awersu owijki cukierków reklamowych    Projekt rewersu owijki cukierków reklamowychInstytut zamówił także kolejną partię 1000 szt. długopisów promujących projekt. Jest to tak naprawdę jedna z tańszych form reklamy, która swym zasięgiem wykracza czasem poza nasze oczekiwania. Długopisy te w kolorach niebieskim, zielonym, czerwonym i pomarańczowym będą idealne na konferencje, panele ekspertów, targi, spotkania z młodzieżą, itp.

Projekt nadruku:

Projekt długopisu reklamowego


Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego,
Uniwersytet Warszawski

Informacje o przystąpienie przez ICM do konsorcjum NanoBiom powołanego do realizacji Projektu Kluczowego PO IG Kwantowe Nanostruktury Półprzewodnikowe do Zastosowań w Biologii i Medycynie i udziale w tym projekcie prezentowane przy wejściu do działu ICM zajmującego się pracami zwiazanymi z projektem.


ICMUW_tablica
Lekcje pokazowe, połączona ze zwiedzaniem laboratoriów
Instytutu Fizyki PAN


kwiecień - czerwiec 2012 r., Instytut Fizyki PAN
Akcja szkolna.

( Opis akcji     )26 października 2011 r., Instytut Fizyki PAN
Lekcja pokazowa.

W dniu 26 października 2011 r. w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk odbyła się lekcja pokazowe dla młodzieży finansowane i realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W lekcji udział wzięli uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Marciniaka w Warce - około 45 osób.
( Opis lekcji     )12 października 2011 r., Instytut Fizyki PAN
Lekcja pokazowa.

W dniu 12 października 2011 r. w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk odbyła się lekcja pokazowe dla młodzieży finansowane i realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W lekcji udział wzięli uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Grodziska Mazowieckiego - około 60 osób.
( Opis lekcji     )5 października 2011 r., Instytut Fizyki PAN
Lekcja pokazowa.

W dniu 5 października 2011 r. w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk odbyła się lekcja pokazowe dla młodzieży finansowane i realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W lekcji udział wzięli uczniowie z XXX Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Warszawie - około 30 osób.
( Opis lekcji     )31 marca 2011 r., Instytut Fizyki PAN
Lekcja pokazowa, połączona ze zwiedzaniem laboratoriów.

W dniu 31 marca 2011 r. w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk odbyła się lekcja pokazowe dla młodzieży finansowane i realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W lekcji udział wzięli uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki z Pruszkowa.
( Opis lekcji     )22 marca 2011 r., Instytut Fizyki PAN
Lekcja pokazowa, połączona ze zwiedzaniem laboratoriów.

W dniu 22 marca 2011 r. w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk odbyła się lekcja pokazowe dla młodzieży finansowane i realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W lekcji udział wzięli uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego z Sokołowa Podlaskiego.
( Opis lekcji     )10 lutego 2011 r., Instytut Fizyki PAN
Lekcja pokazowa, połączona ze zwiedzaniem laboratoriów.

W dniu 10 lutego 2011 r. w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk odbyła się lekcja pokazowe dla młodzieży finansowane i realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W lekcji udział wzięli uczniowie z XXXVII LO im. J. Dąbrowskiego - około 90 osób.
( Opis lekcji     )25 listopada 2010 r., Instytut Fizyki PAN
Lekcja pokazowa, połączona ze zwiedzaniem laboratoriów.

W dniu 25 listopada 2010 r. w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk odbyły się lekcje pokazowe dla młodzieży finansowane i realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W lekcjach udział wzięli uczniowie z Zespołu Szkół nr 1 im. B. Głowackiego z Tomaszowa Lubelskiego.
( Opis lekcji     )24 listopada 2010 r., Instytut Fizyki PAN
Lekcja pokazowa, połączona ze zwiedzaniem laboratoriów.

W dniu 24 listopada 2010 r. w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk odbyła się lekcja pokazowa dla młodzieży finansowana i realizowana w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W lekcji udział wzięli uczniowie z dwóch szkół: z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 "Kąt" i z LXI Liceum Ogólnokształcącego przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii "SOS" nr 1 z Warszawy - razem około 45 osób.
( Opis lekcji     )4 listopada 2010 r., Instytut Fizyki PAN
Lekcja pokazowa, połączona ze zwiedzaniem laboratoriów.

W dniu 4 listopada 2010 r. w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk odbyły się 2 lekcje pokazowe dla młodzieży finansowane i realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W lekcjach udział wzięli uczniowie z Akademickiego Gimnazjum Nr 50 Wyższej Szkoły Menedżerskiej z Warszawy; XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. C. Norwida również z Warszawy oraz uczniowie z Zespołu Szkół Nr 1 im. S. Staszica z Pruszkowa - razem około 170 osób.
( Opis lekcji     )28 października 2010 r., Instytut Fizyki PAN
Lekcja pokazowa, połączona ze zwiedzaniem laboratoriów.

W dniu 28 października 2010 r. w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk odbyła się lekcja pokazowa dla młodzieży finansowana i realizowana w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W lekcji udział wzięli uczniowie z trzech szkół: z Liceum Ogólnokształcącego im. I Dywizji Kościuszkowskiej z Piaseczna; z LXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. T. Chałubińskiego z Warszawy i ze Szkoły Podstawowej nr. 175 im. H. Marusarzówny, również z Warszawy - razem około 170 osób.
( Opis lekcji     )25 października 2010 r., Instytut Fizyki PAN
Lekcja pokazowa, połączona ze zwiedzaniem laboratoriów.

W dniu 25 października 2010 r. w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk odbyła się lekcja pokazowa dla młodzieży finansowana i realizowana w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W lekcji udział wzięli uczniowie z XLII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej z Warszawy.
( Opis lekcji     )20 października 2010 r., Instytut Fizyki PAN
Lekcja pokazowa, połączona ze zwiedzaniem laboratoriów.

W dniu 20 października 2010 r. w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk odbyła się lekcja pokazowa dla młodzieży finansowana i realizowana w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W lekcji udział wzięli uczniowie z XL Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego z Warszawy - około 60 osób.e
( Opis lekcji     )18 - 26 września 2010 r., Instytut Fizyki PAN
Imprezy w ramach Festiwalu Nauki 2010 w IF PAN.

W dniach 18 - 26 września 2010 r. w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk odbył się cykl ośmiu wykładów popularnonaukowych przybliżających tematykę zadań wykonywanych w ramach projektu kluczowego "Kwantowe nanostruktury półprzewodnikowe do zastosowań w biologii i medycynie - Rozwój i komercjalizacja nowej generacji urządzeń diagnostyki molekularnej opartych o nowe polskie przyrządy półprzewodnikowe" POIG.01.01.02-00-008/08. Wykłady cieszyły się dużym zainteresowaniem słuchaczy, których większą część stanowiła młodzież szkolna.
( Opis imprez     )11 czerwca 2010 r., Instytut Fizyki PAN
Lekcja pokazowa, połączona ze zwiedzaniem laboratoriów.

W dniu 11 czerwca 2010 r. w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk odbyła się lekcja pokazowa dla młodzieży finansowana i realizowana w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W lekcji udział wzięli Laureaci Olimpiady Fizycznej.
( Opis lekcji     )14 maja 2010 r., Instytut Fizyki PAN
Lekcja pokazowa, połączona ze zwiedzaniem laboratoriów.

W dniu 14 maja 2010 r. w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk odbyły się 3 lekcje pokazowa dla młodzieży finansowana i realizowana w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W lekcjach wzięło udział trzydziestu uczniów z warszawskiego Liceum Ogólnokształcącego nr 27 im. T. Czackiego (lekcje 1 i 2), oraz uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki z Pruszkowa - około 50 osób (lekcja 3).
( Opis lekcji 1     )
( Opis lekcji 2     )
( Opis lekcji 3     )16 kwietnia 2010 r., Instytut Fizyki PAN
Lekcja pokazowa, połączona ze zwiedzaniem laboratoriów.

W dniu 16 kwietnia 2010 r. w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk odbyła się lekcja pokazowa dla młodzieży finansowana i realizowana w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W lekcji udział wzięli uczniowie z Zespołu Szkół im. Ks. Stanisława Staszica z Tarnobrzegu - około 60 osób.
( Opis lekcji     )8 kwietnia 2010 r., Instytut Fizyki PAN
Lekcja pokazowa, połączona ze zwiedzaniem laboratoriów.

W dniu 8 kwietnia 2010 r. w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk odbyły się lekcje pokazowa dla młodzieży finansowana i realizowana w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W lekcjach udział wzięli studenci z Koła Naukowego Nanoinżynierii z Politechniki Wrocławskiej.
( Opis lekcji     )24 lutego 2010 r., Instytut Fizyki PAN
Lekcja pokazowa, połączona ze zwiedzaniem laboratoriów.

W dniu 24 lutego 2010 r. w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk odbyła się lekcja pokazowa dla młodzieży finansowana i realizowana w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W lekcji wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin im. Ks. Jana Twardowskiego z Warszawy.
( Opis lekcji     )14 stycznia 2010 r., Instytut Fizyki PAN
Lekcja pokazowa, połączona ze zwiedzaniem laboratoriów.

W dniu 14 stycznia 2010 r. w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk odbyły się lekcje pokazowa dla młodzieży finansowana i realizowana w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W lekcjach udział wzięli uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki z Wielunia.
( Opis lekcji     )21 grudnia 2009 r., Instytut Fizyki PAN
Lekcja pokazowa, połączona ze zwiedzaniem laboratoriów.

W dniu 21 grudnia 2009 r. w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk odbyła się lekcja pokazowa dla młodzieży finansowana i realizowana w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W lekcji udział wzięli uczniowie z dwóch szkół: z VI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Rejtana z Warszawy i Liceum Ogólnokształcącego z Piaseczna - razem około 100 osób.
( Opis lekcji     )8 grudnia 2009 r., Instytut Fizyki PAN
Lekcja pokazowa, połączona ze zwiedzaniem laboratoriów.

W dniu 8 grudnia 2009 r. w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk odbyły się lekcje pokazowa dla młodzieży finansowana i realizowana w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W lekcjach udział wzięli uczniowie z 37 LO im. J. Dąbrowskiego z Warszawy.
( Opis lekcji     )25 listopada 2009 r., Instytut Fizyki PAN
Lekcja pokazowa, połączona ze zwiedzaniem laboratoriów.

W dniu 25 listopada 2009 r. w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk odbyła się lekcja pokazowa dla młodzieży finansowana i realizowana w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W lekcji udział wzięli uczniowie z dwóch warszawskich szkół: 37 LO im. J. Dąbrowskiego i LXI Liceum Ogólnokształcącego przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii MOS Nr 1 "SOS" - razem około 110 osób.
( Opis lekcji     )17 listopada 2009 r., Instytut Fizyki PAN
Lekcja pokazowa, połączona ze zwiedzaniem laboratoriów.

W dniu 17 listopada 2009 r. w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk odbyły się lekcje pokazowe dla młodzieży finansowane i realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W lekcjach udział wzięli uczniowie z 37 LO im. J. Dąbrowskiego z Warszawy. Uczniowie podzieleni na dziesięcioosobowe grupy, rotacyjnie brali udział w 3 lekcjach.
( Opis lekcji     )16 listopada 2009 r., Instytut Fizyki PAN
Lekcja pokazowa, połączona ze zwiedzaniem laboratoriów.

W dniu 16 listopada 2009 r. w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk odbyły się lekcje pokazowe dla młodzieży finansowane i realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W lekcji wzięli udział uczniowie z VII Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego i XXXIV Liceum Ogólnokształcącego im. M. Cerwantesa, razem około 100 osób.
( Opis lekcji     )5 listopada 2009 r., Instytut Fizyki PAN
Lekcja pokazowa, połączona ze zwiedzaniem laboratoriów.

W dniu 5 listopada 2009 r. w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk odbyła się lekcja pokazowa dla młodzieży finansowana i realizowana w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W lekcji wzięli udział uczniowie z Gimnazjum Salezjańskiego z Sokołowa Podlaskiego.
( Opis lekcji     )28 października 2009 r., Instytut Fizyki PAN
Lekcja pokazowa, połączona ze zwiedzaniem laboratoriów.

W dniu 28 października 2009 r. w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk odbyła się lekcja pokazowa dla młodzieży finansowana i realizowana w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W lekcji wzięło udział 60 uczniów z Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 42 z Warszawy.
( Opis lekcji     )28 października 2009 r., Instytut Fizyki PAN
Lekcja pokazowa, połączona ze zwiedzaniem laboratoriów.

W dniu 28 października 2009 r. w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk odbyła się lekcja pokazowa dla młodzieży finansowana i realizowana w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W lekcji wzięło udział 60 uczniów z Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 42 z Warszawy.
( Opis lekcji     )26 października 2009 r., Instytut Fizyki PAN
Lekcja pokazowa, połączona ze zwiedzaniem laboratoriów.

W dniu 26 października 2009 r. w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk odbyła się lekcja pokazowa dla młodzieży realizowana w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W lekcji udział wzięli uczniowie z LXXXI Liceum Ogólnokształcącego im. A. Fredry w Warszawie.
( Opis lekcji     )26 października 2009 r., Instytut Fizyki PAN
Lekcja pokazowa, połączona ze zwiedzaniem laboratoriów.

W dniu 26 października 2009 r. w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk odbyła się lekcja pokazowa dla młodzieży finansowana i realizowana w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W lekcji udział wzięli uczniowie z dwóch warszawskich szkół: XXXIV Liceum Ogólnokształcącego im. M. Cerwantesa i LXXXI Liceum Ogólnokształcącego im. A. Fredry - razem około 50 osób.
( Opis lekcji     )23 października 2009 r., Instytut Fizyki PAN
Lekcja pokazowa, połączona ze zwiedzaniem laboratoriów.
( Opis lekcji     )21 października 2009 r., Instytut Fizyki PAN
Lekcja pokazowa, połączona ze zwiedzaniem laboratoriów.
( Opis lekcji     )18 września 2009 r., Instytut Fizyki PAN
Lekcja pokazowa, połączona ze zwiedzaniem laboratoriów.
( Opis lekcji     )12 maja 2009 r., Instytut Fizyki PAN
Lekcja pokazowa, połączona ze zwiedzaniem laboratoriów.
( Opis lekcji     )28 kwietnia 2009 r., Instytut Fizyki PAN
Lekcja pokazowa, połączona ze zwiedzaniem laboratoriów.
( Opis lekcji     )22 kwietnia 2009 r., Instytut Fizyki PAN
Lekcja pokazowa, połączona ze zwiedzaniem laboratoriów.
( Opis lekcji     )4 kwietnia 2009 r., Instytut Fizyki PAN
Wykład dla dzieci w ramach projektu "Uniwersytet Dzieci".
( Opis lekcji     )2 kwietnia 2009 r., Instytut Fizyki PAN
Lekcja pokazowa, połączona ze zwiedzaniem laboratoriów.
( Opis lekcji     )20 lutego 2009 r., Instytut Fizyki PAN
Lekcja pokazowa, połączona ze zwiedzaniem laboratoriów.
( Opis lekcji     )