Konspekt informacyjny

IF PAN » NANOBIOM » Promocja » Promocja rezultatów

Promocja rezultatów

 
 

      Projekt kluczowy POIG.01.01.02-00-008/08 NanoBiom otrzymał tytuł JAKOŚCI ROKU 2015 w dziedzinie Nauka.

List gratulacyjny za zdobycie tytułu JAKOŚĆ ROKU 2015

Projekt kluczowy POIG.01.01.02-00-008/08 otrzymał ZŁOTY MEDAL "INNOWACJE 2014",
oraz podziękowania za wieloletnią współpracę.
W dniach 23-24 października 2014 r. Instytut, w ramach projektu EAgLE, uczestniczył w X Międzynarodowych Targach Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji TECHNICON-INNOWACJE 2014. Przy okazji tych jubileuszowych targów otrzymaliśmy podziękowania za wieloletnią współpracę, a nasze "Znaczniki fluorescencyjne nowej generacji" spotkały się ze "złotym" uznaniem jurorów.

Złoty medal INNOWACJE 2014                  Podziękowania za współpracę

Złoty medalPodziękowania
INNOWACJE 2014za wieloletnią współpracę


                
DyplomPodziękowania
      Projekt kluczowy POIG.01.01.02-00-008/08 NanoBiom otrzymał nominację do JAKOŚCI ROKU 2014 w dziedzinie Nauka.


Projekt kluczowy POIG.01.01.02-00-008/08 otrzymał tytuł "Jakość Roku 2013" w kategorii Projekty Badawcze oraz tytuł "Jakość Roku Złoto"

Tak jak w przednich latach Instytut Fizyki PAN także i w 2013 roku wziął udział w konkursie JAKOŚĆ ROKU, organizowanym przez wydawcę BiznesRaport. I tak jak wcześniej zdobył to zaszczytne wyróżnienie.

Dyplom za zdobycie tytułu JAKOŚĆ ROKU 2013Dyplom JAKOŚĆ ROKU 2013                  Nagroda JAKOŚĆ ROKU 2013

Dyplom za zdobycieNagroda za zdobycie
   tytułu JAKOŚĆ ROKU 2013tytułu JAKOŚĆ ROKU ZŁOTO


Udział Instytutu Fizyki PAN w 9. Targach Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji "Technicon Innowacje"

Film promocyjny o targach (w końcówce wręczenie nagród dla przedstawicieli IF PAN)

W dniach 24 - 25 października 2013 r. odbyły się w Gdańsku 9. Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji "Technicon Innowacje" - impreza wystawiennicza zorientowana na poszukiwanie i rozpowszechnianie innowacji w wielu dziedzinach, między innymi: automatyce, elektroenergetyce, elektronice, informatyce i telekomunikacji. Podczas Targów wyniki swoich prac przedstawiają zarówno doświadczone zespoły naukowo-badawcze i firmy innowacyjne, jak i młodzi naukowcy, prezentujący nowe pomysły, innowacyjne rozwiązania i prototypy produktów. Targi stanowią doskonałą platformę kontaktu dla świata nauki, biznesu i przemysłu. Uczestnicy Targów przedstawiali podczas imprezy wystawienniczej swoje najnowsze odkrycia i osiągnięcia z różnych obszarów nauki i techniki.
Tak jak i w zeszłym roku, w targach wzięły też udział instytucje uczestniczące w pracach prowadzonych w ramach Projektu kluczowego POIG 1.1.2: "Kwantowe nanostruktury półprzewodnikow do zastosowań w biologii i medycynie - Rozwój i komercjalizacja nowej generacji urządzeń diagnostyki molekularnej opartych o nowe polskie przyrządy półprzewodnikowe" (NANOBIOM).
Instytut Fizyki PAN reprezentował mgr Łukasz Wachnicki. Oprócz pracowników z Instytutu Fizyki PAN stanowisko Projektu obsługiwali pracownicy współpracujących z IF PAN w projekcie NanoBiom placówek badawczych, Instytutu Chemii Fizycznej PAN, dr Krzysztof Noworyta, i Instytutu Wysokich Ciśnień PAN, dr hab. Przemysław Wiśniewski.

Do oficjalnego konkursu Instytut zgłosił następujące opracowania wykonane w ramach programu NanoBiom:

  • Opracowanie technologii warstw bakteriobójczych do zastosowań w biologii i medycynie.
  • Pochodne tiofenu, molekularnie wdrukowany polimer utworzony za pomocą polimeryzacji pochodnych tiofenu i zastosowanie tego polimeru do selektywnego oznaczania i kontrolowanego uwalniania adenozyno 5'-trifosforanu (ATP).
  • Opracowanie czułych nanosensorów substancji chemicznych, gazów i detektorów światła pracujących w temperaturze pokojowej.
Zaprezentowane prace zostały bardzo wysoko ocenione przez organizatorów i uczestników targów. Komisja Konkursowa wyróżniła te osiągnięcia prestiżowymi nagrodami. Prace prezentowanie na Targach uhonorowane zostały medalem GRAND PRIX INNOWACJE 2013 i ZŁOTYM MEDALEM INNOWACJE 2013.

Dyplom Technicon Innowacje IX 1   Dyplom Technicon Innowacje IX 2


Medal Technicon Innowacje IX 1

Medal Technicon Innowacje IX 2
Projekt kluczowy POIG.01.01.02-00-008/08 otrzymał tytuł "Jakość Roku 2012" w kategorii Projekty Badawcze i tytuł "Jakość Roku SREBRO"

Pod koniec roku 2012, Instytut zgłosił swoje uczestnictwo w konkursie JAKOŚĆ ROKU, organizowanym przez wydawcę BiznesRaport. Mając na uwadze dotychczasowe osiągnięcia Projektu NanoBiom i ogromny dorobek naukowy, w dniu 28 stycznia 2013 r. Instytut Fizyki PAN został Laureatem tytułu JAKOŚĆ ROKU SREBRO w kategorii Projekt za realizacje projektu kluczowego POIG.01.01.02-00-008/08: "Kwantowe nanostruktury półprzewodnikowe do zastosowań w biologii i medycynie - Rozwój i komercjalizacja nowej generacji urządzeń diagnostyki molekularnej opartych o nowe polskie przyrządy półprzewodnikowe". Jest to już kolejne wyróżnienie projektu w tym prestiżowym konkursie. W poprzedniej edycji Projekt NanoBiom także zyskał przychylność Kapituły i został wyróżniony.

Wręczenie nagród odbyło się w dniu 25 marca 2013 r. w Warszawie, a Projekt reprezentował prof. dr hab. Marek Godlewski.

Dyplom za zdobycie tytułu JAKOŚĆ ROKU 2012Prof. dr hab. Marek Godlewski odbiera dyplom Jakość Roku Srebro 2012 1


Prof. dr hab. Marek Godlewski odbiera dyplom Jakość Roku Srebro 2012 2

Prof. dr hab. Marek Godlewski odbiera dyplom Jakość Roku Srebro 2012Dyplom JAKOŚĆ ROKU 2012 2                  Nagroda JAKOŚĆ ROKU SREBRO

Dyplom za zdobycieNagroda za zdobycie
   tytułu JAKOŚĆ ROKU 2012tytułu JAKOŚĆ ROKU SREBRO


Logo tytułu JAKOŚĆ ROKU 2012 1                  Logo tytułu JAKOŚĆ ROKU 2012 2
    Logo nagrodyLogo nagrody
Udział Instytutu Fizyki PAN w 8. Targach Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji "Technicon Innowacje"

W dniach 25 - 26 października 2012 r. odbyły się w Gdańsku 8. Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji "Technicon Innowacje" poświęcone zagadnieniom zrównoważonego rozwoju oraz działaniom na rzecz innowacyjności. Uczestnicy Targów przedstawiali swoje najnowsze odkrycia i osiągnięcia z różnych obszarów nauki i techniki. W tym roku, tak jak i rok wcześniej, w targach wzięły też udział instytucje uczestniczące w pracach prowadzonych w ramach Projektu kluczowego POIG 1.1.2: "Kwantowe nanostruktury półprzewodnikow do zastosowań w biologii i medycynie - Rozwój i komercjalizacja nowej generacji urządzeń diagnostyki molekularnej opartych o nowe polskie przyrządy półprzewodnikowe" (NANOBIOM), oraz Projektu POIG 1.1.2:
"Nowoczesne Materiały i Innowacyjne Metody dla przetwarzania i Monitorowania Energii" (MIME).
Instytut Fizyki PAN reprezentował prof. Marek Godlewski.

Do oficjalnego konkursu Instytut zgłosił opracowania wykonane w ramach programu NanoBiom. Zaprezentowane prace zostały bardzo wysoko ocenione przez organizatorów i uczestników targów. Komisja Konkursowa wyróżniła oba te rozwiązania prestiżowymi nagrodami. Prace wykonawców z grupy profesora Marka Godlewskiego z Instytutu Fizyki PAN zrealizowane w ramach Projektów POIG 1.1.2 uhonorowane zostały medalem oraz wyróżnieniem w konkursie INNOWACJE 2012.

Dyplom Technicon Innowacje VIII 1   Dyplom Technicon Innowacje VIII 2


Medal Technicon Innowacje VIII
Wywiad w radio PIN prof. dr hab. Marka Godlewskiego z dnia 27 września 2012.

W wywiadzie tym profesor Godlewski omówił Projekt kluczowy POIG 1.1.2 "Kwantowe nanostruktury półprzewodnikowe do zastosowań w biologii i medycynie - Rozwój i komercjalizacja nowej generacji urządzeń diagnostyki molekularnej opartych o nowe polskie przyrządy półprzewodnikowe" realizowany przez Konsorcjum "Nanostruktury półprzewodnikowe w biologii i medycynie" (NANOBIOM) i osiągnięcia Instytutu Fizyki w tym projekcie.
Plik mp3 do pobrania
Medal i dyplom dla mgr Katarzyny Gas za prezentację plakatowa na konferencji
OMEE-2012.

Mgr Katarzyna Gas z Instytutu Fizyki PAN została nagrodzona dyplomem i okolicznościowym medalem za najlepszą prezentację plakatową w trakcie International Conference on Oxide Materials for Electronic Engineering OMEE-2012 (3-7 września, Lwów, Ukraina).
Autorami wyróżnionej pracy "ZnTe Nanowires Overgrown by Atomic Layer Deposited (Zn,Co) Oxides: Raman Scattering Studies"   (   )  są K. Gas, E. Dynowska, M.I. Łukasiewicz, M. Wiater, B.S. Witkowski, E. Guziewicz, M. Godlewski, A. Kamińska, R. Holyst, T. Wojtowicz i W. Szuszkiewicz.
Prezentowane wyniki dotyczyły prac nad uzyskiwaniem oraz charakteryzacją właściwości optycznych nanodrutów półprzewodnikowych typu rdzeń-powłoka, zawierającego tlenki cynku i kobaltu, prowadzonych we współpracy pomiędzy Instytutem Fizyki PAN oraz Instytutem Chemii Fizycznej PAN w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w latach 2007-2013 w projekcie POIG.01.01.02-00-008/08 "Kwantowe nanostruktury półprzewodnikowe do zastosowań w biologii i medycynie - Rozwój i komercjalizacja nowej generacji urządzeń diagnostyki molekularnej opartych o nowe polskie przyrządy półprzewodnikowe".

Dyplom mgr Katarzyny Gas         Plakat mgr Katarzyny Gas

Udział pracowników i doktorantów z Instytutu Fizyki PAN w XII Seminarium "Powierzchnia i Struktury Cienkowarstwowe" w Szklarskej Porębie.

W dniach 9-12 maja 2012 odbyło się w Szklarskej Porębie XII Seminarim "Powierzchnia i Struktury Cienkowarstwowe" (SemPiSC). Seminarium zorganizowano pod patronatem Sekcji Cienkich Warstw oraz Sekcji Nauki o Powierzchni Polskiego Towarzystwa Próżniowego. Kontynuuje ono wieloletnią tradycję spotkań specjalistów zajmujących się fizycznymi oraz chemicznymi metodami badania powierzchni materiałów jak i metodami wytwarzania, charakteryzacją i teorią struktur cienkowarstwowych na bazie półprzewodników, metali i dielektryków, a także zaawansowanymi przyrządami półprzewodnikowymi. Komitet Naukowy Seminarium przyznał trzy nagrody za najlepsze prace zaprezentowane przez młodych pracowników nauki. Nagrody otrzymali: mgr Sylwia Gierałtowska, mgr Łukasz Wachnicki i mgr Bartłomiej Witkowski z Instytutu Fizyki PAN za prace prowadzone w ramach Projektu kluczowego POIG 1.1.2: "Kwantowe nanostruktury półprzewodnikow do zastosowań w biologii i medycynie - Rozwój i komercjalizacja nowej generacji urządzeń diagnostyki molekularnej opartych o nowe polskie przyrządy półprzewodnikowe" (NANOBIOM).

Dyplom mgr Sylwii Gierałtowskiej   Dyplom mgra Łukasza Wachnickiego

Dyplom mgra Bartłomieja Witkowskiego
Udział Instytutu Fizyki PAN w 7. Targach Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji "Technicon Innowacje"

W dniach 25 - 26 października 2011 r. odbyły się w Gdańsku 7. Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji "Technicon Innowacje" poświęcone zagadnieniom zrównoważonego rozwoju oraz działaniom na rzecz innowacyjności. Uczestnicy Targów przedstawiali swoje najnowsze odkrycia i osiągnięcia z różnych obszarów nauki i techniki. I w tym roku, tak jak i rok wcześniej, w targach wzięły też udział instytucje uczestniczące w pracach prowadzonych w ramach Projektu kluczowego POIG 1.1.2: "Kwantowe nanostruktury półprzewodnikow do zastosowań w biologii i medycynie - Rozwój i komercjalizacja nowej generacji urządzeń diagnostyki molekularnej opartych o nowe polskie przyrządy półprzewodnikowe" (NANOBIOM), oraz Projektu POIG 1.1.2: " Nowoczesne Materiały i Innowacyjne Metody dla przetwarzania i Monitorowania Energii" (MIME).
Instytut Fizyki PAN reprezentowali prof. Leszek Sirko, prof. Marek Godlewski. Oprócz pracowników z Instytutu Fizyki PAN stanowisko Instytutu obsługiwali pracownicy współpracujących z nami w projekcie NanoBiom Instytutów Wysokich Ciśnień PAN i Chemii Fizycznej PAN.

Do oficjalnego konkursu Instytut zgłosił dwa opracowania wykonane w ramach programu NanoBiom. Zaprezentowane prace zostały bardzo wysoko ocenione przez organizatorów i uczestników targów. Komisja Konkursowa wyróżniła oba te rozwiązania prestiżowymi nagrodami. Prace wykonawców z grup profesorów Danka Elbauma i Marka Godlewskiego z Instytutu Fizyki PAN zrealizowane w ramach Projektów POIG 1.1.2 nagrodzone zostały dwoma medalami w konkursie INNOWACJE 2011.

Dyplom Technicon Innowacje VII 1   Dyplom Technicon Innowacje VII 2
Medal Technicon Innowacje VII 1   Medal Technicon Innowacje VII 2        Medal Technicon Innowacje VII 1   Medal Technicon Innowacje VII 2
 
Targi Technicon Innowacje 2011 1 Targi Technicon Innowacje 2011 2 Targi Technicon Innowacje 2011 3
 
Targi Technicon Innowacje 2011 4 Targi Technicon Innowacje 2011 5 Targi Technicon Innowacje 2011 6
 
Targi Technicon Innowacje 2011 7 Targi Technicon Innowacje 2011 8 Targi Technicon Innowacje 2011 9
Udział Instytutu Fizyki PAN w konferencji "European Innovation Summit 2011"

W dniach 10 - 13 października 2011 r. odbyły się w Brukseli oraz w Warszawie dwie sesje konferencji "European Innovation Summit 2011" zorganizowanej już po raz trzeci przez organizację europejską "Knowledge4Innovation". Sesja, która odbyła się w Warszawie, stanowiła jedno z czterech najważniejszych wydarzeń polskiej prezydencji w Unii Europejsckiej.
Omawiano na niej zagadnienia adaptacji głównych kierunków badań i prac innowacyjnych prowadzonych w ramach UE do warunków regionalnych różnych państw europejskich.
W konferecji w Warszawie uczestniczyli też przedstawiciele Instytutu Fizyki PAN, prezentując wyniki prac prowadzonych w ramach Projektu kluczowego PO IG 1.1.2: "Kwantowe nanostruktury półprzewodnikow do zastosowań w biologii i medycynie - Rozwój i komercjalizacja nowej generacji urządzeń diagnostyki molekularnej opartych o nowe polskie przyrządy półprzewodnikowe".

 
European Innovation Summit 2011 1 European Innovation Summit 2011 2
 
European Innovation Summit 2011 3 European Innovation Summit 2011 4
Udział Instytutu Fizyki PAN w Międzynarodowych Targach Innowacji Gospodarczych
i Naukowych "Intarg - Katowice 2011"


W dniach 15 - 17 kwietnia 2011 r. odbyły się w Katowicach Międzynarodowych Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych "Intarg - Katowice 2011". W Targach uczestniczył też Instytut Fizyki PAN, przedstawiając wyniki prac prowadzonych w ramach Projektu kluczowego PO IG 1.1.2: "Kwantowe nanostruktury półprzewodnikow do zastosowań w biologii i medycynie - Rozwój i komercjalizacja nowej generacji urządzeń diagnostyki molekularnej opartych o nowe polskie przyrządy półprzewodnikowe".

Zaprezentowane wniki zostały bardzo wysoko ocenione przez organizatorów i uczestników targów. Instytut Fizyki PAN reprezentujący wszystkie placówki naukowe zaangażowane w działalność w ramach Projektu kluczowego PO IG 1.1.2 nagrodzony został złotym medalem Targów.

Dyplom Intarg Katowice 2011
 
Targi Intarg 2011 1 Targi Intarg 2011 2 Targi Intarg 2011 3
 
Targi Intarg 2011 4 Targi Intarg 2011 5 Targi Intarg 2011 6
 
Targi Intarg 2011 7 Targi Intarg 2011 8 Targi Intarg 2011 9
Projekt kluczowy POIG.01.01.02-00-008/08 otrzymał tytuł "Jakość Roku 2010"

Kapituła Programu "Jakość Roku" organizowanego przez Redakcję Biznes Raport w Dzienniku Gazecie Prawnej przyznała Instytutowi Fizyki Polskiej Akademii Nauk tytuł "JAKOŚĆ ROKU 2010" w kategorii Projekty badawcze za realizacje projektu kluczowego POIG.01.01.02-00-008/08: "Kwantowe nanostruktury półprzewodnikowe do zastosowań w biologii i medycynie - Rozwój i komercjalizacja nowej generacji urządzeń diagnostyki molekularnej opartych o nowe polskie przyrządy półprzewodnikowe" .
Rewolucyjne nanopodłoża do testów medycznych
(03.03.2011, Instytut Chemii Fizycznej)


Superczuły czujnik wykrywający melaminę    ( )


Udział Instytutu Fizyki PAN w 6. Targach Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji "Technicon Innowacje"

W dniach 12 - 14 października 2010 r. odbyły się w Gdańsku 6. Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji "Technicon Innowacje" poświęcone zagadnieniom zrównoważonego rozwoju oraz działaniom na rzecz innowacyjności. Uczestnicy Targów przedstawiali swoje najnowsze odkrycia i osiągnięcia z różnych obszarów nauki i techniki. W tym roku, tak jak i rok wcześniej, w targach wzięły też udział instytucje uczestniczące w pracach prowadzonych w ramach Projektu kluczowego PO IG 1.1.2: "Kwantowe nanostruktury półprzewodnikow do zastosowań w biologii i medycynie - Rozwój i komercjalizacja nowej generacji urządzeń diagnostyki molekularnej opartych o nowe polskie przyrządy półprzewodnikowe".
Instytut Fizyki PAN reprezentowali prof. Leszek Sirko, prof. Marek Godlewski i pani Iwona Kaniecka, Instytut Wysokich Ciśnień PAN prof. Michał Leszczyński a Instytut Chemii Fizycznej PAN dr Adam Samborski.

Zaprezentowane prace zostały bardzo wysoko ocenione przez organizatorów i uczestników targów. Instytut Fizyki PAN reprezentujący wszystkie placówki naukowe zaangażowane w działalność w ramach Projektu kluczowego PO IG 1.1.2 nagrodzony został dwoma medalami w konkursie INNOWACJE 2010.

Dyplom Technicon Innowacje VI 1   Dyplom Technicon Innowacje VI 2
 
Targi Technicon Innowacje 2010 1 Targi Technicon Innowacje 2010 2 Targi Technicon Innowacje 2010 3
 
Targi Technicon Innowacje 2010 4 Targi Technicon Innowacje 2010 5 Targi Technicon Innowacje 2010 6
Udział Instytutu Fizyki PAN w konferencji Managing Innovation 2010

W dniach 22 - 24 września 2010 r. odbyła się w Warszawie międzynarodowa konferencja "Managing Innovation: Opportunities and challenges in implementing best practice solutions in innovation management in Poland and Central Europe" zorganizowana przez Warszawski Uniwersytet Medyczny we współpracy z Instytutem Biologii Doświadczalnej PAN. Celem konferencji był rozwój i intensyfikacja współpracy w regionie Europy Środkowej i Wschodniej w obszarze badawczo-rozwojowym. Uczestnicy konferencji szczególną uwagę skoncentrowali na zagadnieniach związanych z opracowaniem wspólnej strategii w zakresie transferu technologii i komercjalizacji badań naukowych w dziedzinie biomedycyny. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Instytutu Fizyki PAN i Instytutu Wysokich Ciśnień PAN, którzy reprezentowali instutucje naukowe uczestniczące w pracach prowadzonych w ramach Projektu kluczowego PO IG 1.1.2: "Kwantowe nanostruktury półprzewodnikow do zastosowań w biologii i medycynie - Rozwój i komercjalizacja nowej generacji urządzeń diagnostyki molekularnej opartych o nowe polskie przyrządy półprzewodnikowe". Na konferencji przedstawione zostały wyniki uzyskane w trakcie prac prowadzonych w ramach realizowanego projektu.

Konferencja Managing Innovation 2010 3 Konferencja Managing Innovation 2010 4 Konferencja Managing Innovation 2010 5
Konferencja MRS 2010

Mgr Łukasz Wachnicki otrzymał dyplom uznania za najlepszy plakat przedstawiony w czasie konferencji 2010 E-MRS Fall Meeting Symposium B: Semiconducting oxides. Prezentowane wyniki dotyczyły prac nad uzyskiwaniem monokryształów ZnO o wysokiej czystości, które prowadzone są w Instytucie Fizyki PAN w ramach projektu POIG.01.01.02-00-008/08 "Kwantowe nanostruktury półprzewodnikowe do zastosowań w biologii i medycynie - Rozwój i komercjalizacja nowej generacji urządzeń diagnostyki molekularnej opartych o nowe polskie przyrządy półprzewodnikowe".

 "Ultranowoczesna gospodarka"
artykuł w 'Dzienniku - Gazeta prawna' z dnia 30 kwietnia 2010 r.
       ( więcej... )

Udział Instytutu Fizyki PAN w Międzynarodowych targach "OPTON"
       ( więcej... )

Superczuły czujnik wykrywający melaminę
       ( więcej... )

Udział Instytutu Fizyki PAN w 5. Targach Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji "Technicon Innowacje"
       ( więcej... )Sprawozdania z realizacji zadań

Instytut Fizyki PAN 

W dniu 5 lipca 2011 r. o godzinie 10:00 w Instytucie Fizyki PAN w sali 203 obędzie się sesja sprawozdawcza dotycząca zadań badawczych realizowanych przez IF PAN, IWC PAN i ICM UW w II kwartale 2011 r. w ramach projektu kluczowego pt. "Kwantowe nanostruktury półprzewodnikowe do zastosowań w biologii i medycynie - Rozwój i komercjalizacja nowej generacji urządzeń diagnostyki molekularnej opartych o nowe polskie przyrządy półprzewodnikowe".
Program sesji:   ( ) 


Instytut Fizyki PAN 

W dniu 21 października 2010 r. o godzinie 10:00 w Instytucie Fizyki PAN w sali D obędzie się sesja sprawozdawcza dotycząca zadań badawczych realizowanych przez IF PAN i WEMiF PWr w III kwartale 2010 r. w ramach projektu kluczowego pt. "Kwantowe nanostruktury półprzewodnikowe do zastosowań w biologii i medycynie - Rozwój i komercjalizacja nowej generacji urządzeń diagnostyki molekularnej opartych o nowe polskie przyrządy półprzewodnikowe".
Program sesji:   ( ) Instytut Fizyki PAN 

W dniu 27 lipca 2010 r. o godzinie 10:00 w Instytucie Fizyki PAN w sali D obędzie się sesja sprawozdawcza dotycząca zadań badawczych realizowanych przez IF PAN i WEMiF PWr w II kwartale 2010 r. w ramach projektu kluczowego pt. "Kwantowe nanostruktury półprzewodnikowe do zastosowań w biologii i medycynie - Rozwój i komercjalizacja nowej generacji urządzeń diagnostyki molekularnej opartych o nowe polskie przyrządy półprzewodnikowe".
Program sesji:   ( ) 


Instytut Fizyki PAN 

W dniu 15 października 2009 r. o godzinie 10:00 w Instytucie Fizyki PAN w sali D obyła się sesja sprawozdawcza dotycząca zadań badawczych realizowanych przez IF PAN, WEMiF PWr oraz ICM UW w ramach projektu kluczowego pt. "Kwantowe nanostruktury półprzewodnikowe do zastosowań w biologii i medycynie - Rozwój i komercjalizacja nowej generacji urządzeń diagnostyki molekularnej opartych o nowe polskie przyrządy półprzewodnikowe".
Program sesji:   ( ) 


Instytut Chemii Fizycznej PAN 

W dniu 30 września 2009 r. o godzinie 13:00 w Auli Instytutu Chemii Fizycznej obyła się III Seminarium Sprawozdawcze IChF z realizacji projektu kluczowego "Kwantowe nanostruktury półprzewodnikowe do zastosowań w biologii i medycynie - Rozwój i komercjalizacja nowej generacji urządzeń diagnostyki molekularnej opartych o nowe polskie przyrządy półprzewodnikowe".
Temat przewodni sesji: Modyfikacje powierzchni - chemia.

O godz. 14-tej gość specjalny prof. Marcin Majda z UC Berkeley wygłosi wykład pt. "Antibody-antigen Equilibria in a Field of an External Force: Design of Reagentless Biosensors".


Instytut Wysokich Ciśnień PAN 

W dniu 17 lipca 2009 r. o godzinie 11:00 w Instytucie Wysokich Ciśnień obyła się sesja sprawozdawcza z realizacji projektu kluczowego "Kwantowe nanostruktury półprzewodnikowe do zastosowań w biologii i medycynie - Rozwój i komercjalizacja nowej generacji urządzeń diagnostyki molekularnej opartych o nowe polskie przyrządy półprzewodnikowe".


Instytut Fizyki PAN 

W dniu 16 lipca 2009 r. o godzinie 10:00 w Instytucie Fizyki PAN w sali D obyła się sesja sprawozdawcza z wykonania prac prowadzonych w IF PAN w ramach projektu kluczowego "Kwantowe nanostruktury półprzewodnikowe do zastosowań w biologii i medycynie - Rozwój i komercjalizacja nowej generacji urządzeń diagnostyki molekularnej opartych o nowe polskie przyrządy półprzewodnikowe".
Program sesji:   ( ) 


Instytut Chemii Fizycznej PAN 

W dniu 24 czerwca 2009 r. o godzinie 10:00 w Instytut Chemii Fizycznej PAN obyła się sesja sprawozdawcza z wykonania prac prowadzonych w IChF PAN w ramach projektu kluczowego "Kwantowe nanostruktury półprzewodnikowe do zastosowań w biologii i medycynie - Rozwój i komercjalizacja nowej generacji urządzeń diagnostyki molekularnej opartych o nowe polskie przyrządy półprzewodnikowe".


Instytut Wysokich Ciśnień PAN01 października 2008 - 31 marca 2009

W ramach realizacji tych zadań uzyskano szereg nowych ważnych wyników naukowych i zanotowano znaczący postęp technologiczny w szeregu zagadnień. W przypadku planowanej krystalizacji GaN uzyskano podłoża o zaplanowanych parametrach technologicznych, które zostały przekazane do przeprowadzenia procesów epitaksji w ramach innych zadań projektu. W procesach krystalizacji wysokociśnieniowej zostały zbadane warunki termodynamiczne stabilnej morfologicznie krystalizacji na dużych podłożach w różnych konfiguracjach przy uwzględnieniu dużej anizotropii wzrostu. Przykład płytki otrzymanej podczas krystalizacji w kierunku niepolarnym został pokazany na rys. 1.

 
    Rys. 1 Przekrój poprzeczny płytki GaN przygotowanej do wzrostu na orientacji niepolarnej po obustronnym wzroście wysokociśnieniowym w czasie 30 godzin. Widoczne makroskopowe stopnie wzrostu będące wynikiem silnej dezorientacji kryształu - zarodzi od nisko-indeksowej płaszczyzny {10-10}.  
 
    ( więcej... )

Raporty zewnętrznych specjalistów
Instytut Chemii Fizycznej PAN

  • Raport prof. J. Golaba na temat diagnostyki medycznej   ( ) .
  • Raport dra M. Losia na temat wykrywania wirusów   ( ) .