Konspekt informacyjny

IF PAN » NANOBIOM » Panel ekspertów » Panel ekspertów 2010

 
 
Panel Ekspertów

Projekt Kluczowy:
Kwantowe Nanostruktury Półprzewodnikowe
do Zastosowań w Biologii i Medycynie - Rozwój i Komercjalizacja
Nowej Generacji Urządzeń Diagnostyki Molekularnej Opartych
o Nowe Polskie Przyrządy Półprzewodnikowe


30 listopada - 1 grudnia 2010

Instytut Fizyki PAN
al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
Audytorium im. L. Sosnowskiego

Panel Ekspertów podzielony został na dwie klasy zagadnień:

A. Funkcjonalizacja
   Eksperci:
   1. prof. dr hab. n. med. Jakub Gołąb, II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny
   2. prof. dr hab. Mieczysław Łapkowski, Wydział Chemii, Politechnika Śląska, Gliwice
   3. prof. dr hab. inż. Adam Proń, Wydział Chemii, Politechnika Warszawska, CEA - Grenoble,        Francja


B. Struktury
   Eksperci:
   1. prof. dr hab. Maciej Bugajski, Instytut Technologii Elektronowej
   2. prof. dr hab. Detlef Hommel, Institute of Solid State Physics, Uniwersytet w Bremie
       Niemcy

   3. prof. dr hab. Jacek Szuber, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki,
       Politechnika Śląska, Gliwice

   4. prof. dr hab. Henryk Szymczak, Instytut Fizyki PAN, Warszawa