Konspekt informacyjny

IF PAN » NANOBIOM » Panel ekspertów » Panel ekspertów 2009

 
 
Panel Ekspertów

Projekt Kluczowy:
Kwantowe Nanostruktury Półprzewodnikowe
do Zastosowań w Biologii i Medycynie - Rozwój i Komercjalizacja
Nowej Generacji Urządzeń Diagnostyki Molekularnej Opartych
o Nowe Polskie Przyrządy Półprzewodnikowe


2 - 3 grudnia 2009

Instytut Fizyki PAN
al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
Audytorium im. L. Sosnowskiego

Panel Ekspertów podzielony został na dwie klasy zagadnień:

A. Funkcjonalizacja
   Eksperci:
   1. prof. dr hab. Renata Bilewicz, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
   2. prof. dr hab. Jerzy Radecki, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Olsztyn
   3. prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, Katedra Biologii Molekularnej, Uniwersytet Gdański


B. Struktury
   Eksperci:
   1. prof. dr hab. Jacek Baranowski, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
   2. prof. dr hab. Tomasz Dietl, Instytut Fizyki PAN, Warszawa
   3. prof. Tomasz Giebultowicz, Oregon State University, USA
   4. prof. dr hab. Detlef Hommel, Institute of Solid State Physics, Uniwersytet w Bremie,
       Niemcy

   5. prof. Marek Potemski, Centre National de la Recherche Scientifique, High Magnetic Field        Laboratory, Grenoble, Francja