Konspekt informacyjny

IF PAN » NANOBIOM » Dla prasy » Osiągnięcia badawcze

Osiągnięcia naukowo-badawcze i wdrożeniowe

 
 

Promieniowanie terahercowe: powstał nowy rodzaj źródła
promieniowania, owoc polskiej i francuskiej technologii

(13.05.2013, Instytut Fizyki PAN)Rysunek ilustruje trajektorie w czasie momentów magnetycznych
elektronów (krzywa czerwona) oraz momentów magnetycznych jonów
manganu (krzywa zielona).Kierunek pola magnetycznego zaznaczono
strzałką niebieską. (Żródło: IF PAN)


Spintronika: Powstał nowy typ tranzystora, owoc polskiej technologii
(19.07.2012, Instytut Fizyki PAN)Nowy typ tranzystora spinowego.
Pod wpływem zewnętrznego pola elektrycznego elektrony zaczynaję się przemieszczać, dopasowując swój spin do kierunku lokalnego pola magnetycznego generowanego
przez magnesy z dysprozu.


Rewolucyjne nanopodłoża do testów medycznych
(03.03.2011, Instytut Chemii Fizycznej PAN)

Superczuły czujnik wykrywający melaminę    ( )