Konspekt informacyjny

IF PAN » NANOBIOM » Konferencje » Kwantowe Nanostruktury III

 
 
III Konferencja
Kwantowe Nanostruktury Półprzewodnikowe
do Zastosowań w Biologii i Medycynie


20 - 21 kwietnia 2011

Instytut Fizyki PAN
al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
Audytorium im. L. Sosnowskiego