Konspekt informacyjny

IF PAN » NANOBIOM » Panel ekspertów » Panel ekspertów 2011

 
 
Panel Ekspertów

Projekt Kluczowy:
Kwantowe Nanostruktury Półprzewodnikowe
do Zastosowań w Biologii i Medycynie - Rozwój i Komercjalizacja
Nowej Generacji Urządzeń Diagnostyki Molekularnej Opartych
o Nowe Polskie Przyrządy Półprzewodnikowe


1 - 2 grudnia 2011

Instytut Fizyki PAN
al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
Audytorium im. L. Sosnowskiego

Panel Ekspertów podzielony został na dwie klasy zagadnień:

A. Funkcjonalizacja
   Eksperci:
   1. prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
   2. prof. dr hab. Józef Korecki, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Kraków
   3. prof. dr hab. Jerzy Radecki, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Olsztyn


B. Struktury
   Eksperci:
   1. prof. dr hab. Maciej Bugajski, Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa
   2. prof. dr hab. Detlef Hommel, Institute of Solid State Physics, Uniwersytet w Bremie,
       Niemcy

   3. prof. dr hab. Maria Kamińska, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
   4. prof. dr hab. Jacek Szuber, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki,
       Politechnika Śląska, Gliwice

   5. prof. dr hab. Henryk Szymczak, Instytut Fizyki PAN, Warszawa