Konspekt informacyjny

IF PAN » NANOBIOM » Konferencje » Kwantowe Nanostruktury II

 
 
II Konferencja
Kwantowe Nanostruktury Półprzewodnikowe
do Zastosowań w Biologii i Medycynie


13 - 14 kwietnia 2010

Instytut Fizyki PAN
al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
Audytorium im. L. Sosnowskiego