IF PAN » NANOBIOM » Konspekt informacyjny » Konsorcjum NANOBIOM
Konsorcjum NANOBIOM

 
 

Konsorcjum NANOBIOM powołane zostało do koordynacji i realizacji wspólnych programów badawczych, wdrożeniowych i rozwojowych w dziedzinie materiałów półprzewodnikowych oraz nanostruktur kwantowych nowej generacji w celu realizacji programu kluczowego "Kwantowe nanostruktury półprzewodnikowe do zastosowań w biologii i medycynie - Rozwój i komercjalizacja nowej generacji urządzeń diagnostyki molekularnej opartych o nowe polskie przyrządy półprzewodnikowe".

Podstawowe zadania Konsorcjum realizowane są poprzez:

  • działania zapewniające koncentrację potencjału naukowego, technologicznego i rozwojowego Członków wokół celów Konsorcjum,
  • wspomaganie procesów wdrażania i komercjalizacji nowoopracowanych technologii,
  • działania edukacyjne i szkoleniowe.

Cele Konsorcjum realizowane są głównie poprzez następujące przedsięwzięcia i programy:

  • podejmowanie wspólnych programów badawczych, wdrożeniowych, inwestycyjnych i rozwojowych zgodnie z przedmiotem działalności Konsorcjum,
  • pozyskiwanie funduszy strukturalnych, funduszy Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych i krajowych, na realizację projektów związanych z przedmiotem działalności Konsorcjum.

Konsorcjum działa w formie sieci jednostek naukowych. Strukturę organizacyjną Konsorcjum tworzy siedem instytucji naukowych wykonujących zadania w ramach działalności Konsorcjum. Działalność Konsorcjum jest realizowana poprzez trzech Głównych Członków: Instytut Fizyki PAN, Instytut Chemii Fizycznej PAN, Instytut Wysokich Ciśnień PAN oraz pozostałych Członków.


Pełen tekst umowy o powołaniu Konsorcjum Nanostruktury półprzewodnikowe w biologii i medycynie (NANOBIOM):   .