Granty "MAESTRO" dla prof. Jacka Kossuta i "HARMONIA"
dla prof. Romana Puźniaka
 
 


  W konkursie "MAESTRO 4" organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe; zakwalifikowany do finansowania w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych został projekt prof. dr hab. Jacka Kossuta pt.: "Magnetyczne półprzewodnikowe kropki kwantowe z miedzią".

W konkursie NCN "HARMONIA 4" na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej przyznano finansowanie projektowi prof. dr hab. Romana Puźniaka pt.: "Modyfikowanie właściwości stanu nadprzewodzącego nadprzewodników warstwowych przez podstawienia chemiczne i interkalację". Projekt będzie realizowany we współpracy z Physik-Institut der Universitat Zurych i Paul Scherrer Instytut.