Umowa o przemiesieniu projektu Badawczego MagTop do Instytutu Fizyki PAN
 
 W dniu 29 maja 2018 r., zostało podpisane porozumienie pomiędzy Instytutem Fizyki PAN, Fundacją na rzecz Nauki Polskiej i laureatem pierwszego konkursu MAB prof. Tomaszem Dietlem zgodnie, z którym projekt "International Centre for Interfacing Magnetism and Superconductivity with Topological Matter" (MagTop) od 1 czerwca 2018 r. będzie wykonywany w Instytucie Fizyki PAN, w nowym oddziale naukowym ON-6. Oznacza to, że naukowcy finansowani przez MagTop są równocześnie pracownikami Instytutu.
Uroczyste podpisanie umowy między Instytutem Fizyki PAN reprezentowanym przez Dyrektowa IF PAN, prof. dr. hab. Romana Puźniaka, laureatem konkursu "Międzynarodowe Agendy Badawcze", prof. dr. hab. Tomaszem Dietlem i Prezesem Zarządu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, prof. dr. hab. Maciejem Żyliczem.