Granty PBS II dla prof. Henryka Szymczaka i prof. nzw. Elżbiety Guziewicz
 
 


  W II konkursie NCBiR w ramach Programu Badań Stosowanych (PBS) wśród wniosków złożonych przez IF PAN dofinansowanie przyznano:

Obszar: Materiały i technologie materiałowe
Ścieżka A
  1. "Innowacyjne materiały o obniżonej zawartości pierwiastków krytycznych dla techniki schładzania magnetycznego" prof. dr hab. Henryk Szymczak;
  2. "Świecące strukury fotoniczne na bazie ZnO implantowanego pierwiastkami ziem rzadkich" prof. nzw. dr hab. Elżbieta Guziewicz.