Granty "MAESTRO" NCN dla prof. Marka Godlewskiego
i prof. Tomasza Wojtowicza
 
 


  W konkursie "MAESTRO 3" organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki dla doświadczonych naukowców na finansowanie projektów badawczych mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki i wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, zakwalifikowane do finansowania w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych zostały dwa projekty z Instytutu Fizyki PAN:
  1. Nanostruktury tlenkowe do zastosowań w elektronice, optoelektronice
    i fotowoltaice

    prof. dr hab. Marek Godlewski
  2. Nowa generacja nanostruktur kwantowych o ultra wysokiej ruchliwości elektronów i unikalnych własnościach spinowych: od technologii do badań podstawowych
    prof. dr hab. Tomasz Józef Wojtowicz