Projekt EAgLE - warsztaty pt.: "Priorities of innovation policy in Europe"
 
 W dniu 10 grudnia 2013 roku w Instytucie Fizyki PAN, w Audytorium im. L. Sosnowskiego odbędzie się spotkanie w ramach projektu EAgLE.
Temat spotkania to: "Priorities of innovation policy in Europe".

Lista prelegentów:
  • prof. dr hab. Marek C. Chmielewski - wiceprezes Polskiej Akademii Nauk,
  • Małgorzata Kapica - Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
  • Adam Wiśniewski - Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
  • prof. dr hab. Łukasz A. Turski - Centrum Fizyki Teoretycznej PAN i Centrum Nauki Kopernik
  • dr Aleksandra A. Rutkowska, Jakub Zajko, Marcin Grodowski
    - Raiffeisen-Leasing Polska S.A.
Uczestnicy spotkania będą mogli zapoznać się z mechanizmami i narzędziami finansowania oraz wdrażania projektów.

Spotkaniu przewodniczyć będzie Prof. Leszek Sirko - dyrektor Instytutu Fizyki PAN.
Wykłady odbędą się w języku polskim. Spotkanie jest skierowane przede wszystkim do osób związanych z projektem EAgLE.