Udział pracowników Laboratorium SL1 w projektach w ramach współpracy
w Radzie Państw Morza Bałtyckiego
 
 
16 czerwca 2016 r. w Krakowie odbyło się posiedzenie Rady Państw Morza Bałtyckiego (RPMB) z udziałem dr hab. Teresy Czerwińskej, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na spotkaniu podsumowano roczny okres polskiej prezydencji w tej Radzie. Pani minister podkre¶liła szczególne znaczenie współpracy RPMB w obszarze nauki i badań oraz innowacji realizowanej w ramach takich projektów jak Baltic Science Network (Bałtycka Sieć Nauki) oraz Baltic TRAM (Transnarodowa Współpraca Naukowo-Badawcza w Makroregionie Bałtyckim) w obu tych projektach od roku 2012 aktywnie uczestniczy IF PAN (prof. Krystyna Jabłońska wraz z grup± naukowców ze ¦rodowiskowego Laboratorium Badań Rentgenowskich i Elektronomikroskopowych).