Nagroda PAN i RAN za wybitne osiągnięcia naukowe
 
 


  W tegorocznej edycji konkursu Polskiej Akademii Nauk i Rosyjskiej Akademii Nauk na nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe uzyskane w wyniku prowadzonych przez uczonych Polski i Rosji badań naukowych, wspólną nagrodą PAN i RAN wyróżniona została seria prac "Rozwój fizykochemicznych podstaw technologii nowych materiałów do spintroniki". Laureatami konkursu na nagrody zostali pracownicy Instytutu Fizyki PAN, prof. dr hab. Witold Dobrowolski, prof. dr hab. Ritta Szymczak oraz dr Łukasz Kilański a także pracownicy Instytutu Chemii Ogólnej i Nieorganicznej im. N. S. Kurnakowa RAN, prof. V. M. Novotortsev, prof. S. F. Marenkin i dr I. V. Fedorchenko.

Laureatom serdecznie gratulujemy!